2014-es konferencia

„Hitelesség vagy tekintély? Hitelesség és tekintély?”
a Pszichoterápia folyóirat 10. konferenciája

Időpont: 2014. május 16-17.

 

A lap konferenciája az elmúlt évtizedben kialakította arculatát, stílusát, szerkezetét, műfajait. Látogatottsága jelentős, résztvevői széles területről érkeznek.
Erősségeiből kiemelhetjük a szakmaköziséget, a gyakorlatorientáltságot, a szakmaiságot integráló, ugyanakkor vitatkozó, kultúrateremtő jellegét, a szabad, biztonságos találkozást, s azt, hogy a szakma aktuális lényegi mozzanatai vannak súlypontban. A Pszichoterápia folyóirat konferenciája a szakma különböző területeinek, irányzatainak találkozási helye.
Szeretnénk minél több olyan programot, amely sokakat érintő, közös, konfliktusokat is hordozó kérdésekkel foglalkozik, ahol egymással párbeszédben szerepelnek az egyes irányzatok/területek; ahol a gyakorlat a maga problémáival, buktatóival is megjelenik.

Körvonalazódó témák, kiindulópontként előadások, viták, kerekasztalok szervezéséhez:
• egyesületek elszigeteltségének kérdése
• gyerekterápiák közötti párbeszéd
• pszichoterápiás érdekképviselet
• ki jogosult képezni? az akkreditációk és viszontagságaik
• humanisztikus irányzatok közötti párbeszéd
• hogyan közelítenék meg különböző módszerek ugyanazt az esetet?
• pszichoterápiák, szakmai szervezetek részvétele társadalmi ügyekben
• egészségesekkel folytatott pszichoterápiás munka – a klinikusok birodalma a pszichoterápia?
• családterápia, családszemlélet a különböző módszerekben
• a koterapia személyes része: kit választok, kit fogadok el párnak?
• hogyan határozzuk meg magunkat? Van közös önmeghatározás, közös-e a szakma? S kivel szemben harcolunk?
Hasonlók-e az irányzatok öndefiníciói?
• izolált egyesületek, izolált szakmai csoportok – mit kezdenek? Inkább marginalizálódás van, mint izolálódás?
• Jungból merített irányzatok – hogy vannak egymással?
• generációváltás a szakmában, generációváltás az egyesületekben, s nehézségei – mi van a
tekintélyszemélyekkel?
• kellenek-e egyáltalán pszichoterápiás szakegyesületek? Vagy a pénz, marketing van az egész mögött?
• Hogyan változik a törvényi környezet, a képzés lehetősége? Tudnak-e az egyesületek vezetőségei tapasztalatot
cserélni? Alakul-e párbeszéd az egyetemekkel, a szakpszichológus-képzéssel? Van-e elég lehetőség „fehér”
megoldásra, vagy a „szürke”, „fekete” megoldások kapnak szerepet? Megéri-e szakvizsgát tenni? S az
iskolapszichológusok, a tanácsadó pszichológusok kizáródnak a klinikumból?
• terápiás értékek vagy hatalmi érdekek ütköznek-e?
• és hol a beteg mindebben?
• hogyan kapcsolódnak a határterületen dolgozók – például a Bálint-csoportban dolgozók?

A felmerülő témákat konkrét kérdésekké, programokká igyekszünk átváltani, hogy a különböző álláspontok egymás mellé kerülhessenek.

 

További információk:

Konferencia téma
Helyszín, információk
Program

Vissza az előzőre