2010-es Konferencia

Hozományok és adományok
Mit kapunk a képzéstől? Mit adunk tovább a terápiában, tanácsadásban?

A PSZICHOTERÁPIA FOLYÓIRAT hatodik konferenciája

2010. május 14-15.
Hotel Agro Konferenciaközpont
1121 Budapest, Normafa út 54.

Az absztrakt elkészítése

Az absztrakt formai követelményei

 1. előadó(k) neve (doktori és egyéb címek nélkül)
 2. előadás címe
 3. műfaja (szekció előadás, műhely, esetbemutató stb.)
 4. absztrakt szövege 1500-2000 karakter
 5. Lábjegyzetben: előadó(k) teljes neve (címekkel), elérhetősége (e-mail, telefon, levelezési cím), a program szempontjából releváns szakmai státusza, munkahelye

Kérjük, hogy az absztraktban kerüljön minden formázást, mert azzal csak megnehezíti a tördelőszerkesztő munkáját.

Tartalmi szempontok, műfajonként
Általános kívánalom, hogy az absztraktban beküldője érdemben jelenítse meg a témát.

Az előadás absztraktja
mutassa be az előadás felépítését, gondolatmenetét, a szerző fő téziseit.

vitaülés absztraktjából

 • derüljön ki, kik a részvevők, és milyen iskolát képviselnek;
 • váljék világossá, hogy rövid vitaindítójuk miről szól, és hogyan szolgálja a konstruktív együttgondolkodás beindulását.

kerekasztal beszélgetés absztraktjából

 • derüljön ki, mi a moderátor koncepciója: hogyan szeretné az általa választott témát kibontatni a részvevőkkel, milyen főbb kérdéseket kívánnak körbejárni.

Kerekasztalhoz lehet jelentkezni témával, moderátorként, megjelölve a többi részvevőt. Lehet továbbá jelentkezni részvevőnek a témalistában már szereplő témához.

teamek bemutatkozásához írt absztraktból derüljön ki, hogy

 • a team működésének mely aspektusaira helyezik a hangsúlyt,
 • milyen formában történik a team bemutatása.

műhely absztraktjából derüljön ki, hogy

 • a módszer mely aspektusait kívánja bemutatni a műhely vezetője,
 • milyen formában kívánja bevonni a demonstrációba a részvevőket.

Az „esetbemutatás vitával” absztraktjából derüljön ki, hogy

 • milyen helyzetben (tanácsadás, terápia, annak paraméterei) és milyen módszerben (szemlélet technika) vezetett esetről van szó;
 • mi az esetet bemutató problémája, kérdése.

Lehet jelentkezni eset bemutatásával. A jelentkező indítványozhatja, hogy milyen irányzatokból szeretne kiképzőket az esethez.
Kiképzők jelentkezhetnek vitaszereplőnek.

Az absztraktok beküldési határideje 2010. február 20. A beküldés módja e-mail:konferencia@pszichoterapia.hu

A beérkező programjavaslatokat „szerkesztési folyamatban” a konferenciához formázzuk. Ez határidős lépéseket is magában foglal, amiben nagyon fontos a szerzők együttműködése. Ismételt sikertelen megkeresés azzal járhat, hogy a javaslatot nem tudjuk beépíteni a konferencia programjába.

Csak a konferencián résztvevő szerzők anyagával tudunk foglalkozni, ezért felhívjuk figyelmét, hogy időben regisztráljon.

Vissza az előzőre