Tájékoztatás a szaknévsorhoz

A magyarországi pszichoterapeuták szaknévsora 2015.

Tájékoztatás a szaknévsorhoz

A pszichoterapeuták megfelelő orvosi szakvizsgával rendelkező pszichológusok és orvosok. A szakvizsga története dióhéjban: tovább…

A pszichoterápia hetvenes-nyolcvanas évekbeli fellendülése részeként 1984-től az orvosok pszichoterapeuta képesítést, a pszichológusok pszichoterapeuta címet szerezhettek. A jelenlegi képzési rendszer minimál-követelményei a kilencvenes évek elején kerültek lefektetésre. A valamilyen alapszakvizsgával már rendelkező orvosok 1993-tól, a klinikai szakpszichológusok pedig 2001-től tehetnek – második, ráépített szakként – pszichoterapeuta szakvizsgát.

A pszichoterápia összefoglaló megjelölés, a pszichológiai módszerekre épülő, gyógyító célú eljárásokat fedi – mint ahogy beszélünk belgyógyászati kezelésekről. Így sokféle pszichoterápia létezik, melyeket csoportosíthatunk tovább…

irányzatok szerint (például mélylélektani, kognitív-viselkedésterápiás, személyközpontú), forma szerint (például egyéni, csoport, család), időtartam szerint (például rövidterápiák, hosszúterápiák), verbális vagy mozgásos hangsúly szerint, és így tovább.
A pszichoterápia mint szakma hazánkban is, világszerte is több, mint százéves.

Egy pszichoterapeuta képzettsége általános részből és egy (vagy több – külön-külön képzést megkívánó) speciális módszer elsajátításából áll össze; a szakvizsga mindkettő meglétét tanúsítja. A pszichoterápiás gyakorlatban ezért tovább…

a páciens nem általában pszichoterápiában részesül, hanem egy meghatározott módszerű pszichoterápia alkalmazásával találkozik. Egy kezelés ülések sorozatából (10-20-tól többszázig, terápiás cél és módszer függvényében) áll. A kivizsgálás a problémákat felmérő beszélgetéssel (szaknyelven: pszichoterápiás első interjú) indul, s a terápia céljáról, módszeréről, formájáról történő megállapodással (szaknyelven: pszichoterápiás szerződés) zárul.

A módszerspecifikus képzettség az adott módszert gondozó szakegyesületnél szerezhető meg. tovább…

Előfeltétele a pszichoterapeuta vizsga letétele, a teljes képzés teljesítése, záróvizsgázás a módszerből és az egyesületnél történő nyilvántartásba vétel.
A szakegyesületek képzését a pszichoterapeuta szakvizsgához az orvosegyetemek pszichoterápiás grémiuma ismeri el. A pszichoterápiás grémiumok gondoskodnak a szakvizsgáról is.
A Pszichoterápiás Tanács Szövetség fogadja be azokat az egyesületeket, melyek megfelelnek a képző egyesülettel szemben támasztott követelményeknek; a pszichoterápiás grémiumok figyelembe veszik a Pszichoterápiás Tanács Szövetség döntéseit. Ez azt is jelenti, hogy vannak olyan pszichoterápiás eljárások, melyekben van a pszichoterapeuta szakvizsgához befogadott specifikus képzés, illetve vannak olyan pszichoterápiás egyesületek, melyek képeznek, de jelenleg nem tartoznak a befogadott képzések/képzők közé.

A szaknévsorban szereplő módszerek azok, melyeket a Pszichoterápiás Tanács Szövetség elismer, s melyeket a pszichoterapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi pszichoterápiás szakmai grémium befogad. Ezek: tovább…

Egyes módszerek esetében a specifikus módszerbeli képzettség a szakvizsga szintet meghaladó további képzést kíván meg. Az akkreditált módszerek közül ezek a következők: jungi analízis, csoportanalízis, pszichoanalízis, pszichodráma, relaxációs és szimbólumterápia.

Egyes módszerek más pszichoterápiás módszerre történő ráképzésként szerepelnek a pszichoterapeuta képzésben. Ilyen a mozgás és táncterápia.

A pszichoterapeuta szaknévsor pozitív lista. Mind a terápiát keresők, mind a szakemberek tájékozódását segíti, tekintettel arra, hogy pszichoterapeuta szakvizsga nélkül is számosan alkalmaznak pszichoterápiás eljárást.

A szaknévsorban azok a pszichoterapeuták szerepelnek, akik a szaknévsorba regisztráltak és hozzájárultak ahhoz, hogy adataikat a szaknévsorban közreadjuk. A kitöltési adatokért a kitöltők felelősséget vállaltak.
Az adatok összevethetők a korábbi kiadások adataival. A frissítés alapja a 2011-es kiadás, amikor a nyomtatott forma mellett a Pszichoterápia folyóirat honlapjára is felkerült a lista. Most nyomtatott kiadás nem készült. A korábbi kiadások tovább…

 • Szőnyi G. szerk. (1993): Pszichoterapeuta Kiskáté 1993.
 • Szőnyi G. szerk. (1996): Pszichoterapeuta Kiskáté 1995. Psychoeducatio Alapítvány, Budapest.
 • Szőnyi G., Danics Z. szerk. (1999): Pszichoterapeuta Kiskáté ’99. Psychoeducatio Alapítvány, Budapest.
 • Danics Z. szerk. (2001): Pszichoterapeuta Kiskáté – 2001. Psychoeducatio Alapítvány, Budapest.
 • Danics Z. szerk. (2006): Pszichoterapeuta Kiskáté 2006. Psychoeducatio Alapítvány, Budapest Psychoeducatio-Léleknevelés Alapítvány, Budapest.
 • Szőnyi G. szerk. (2008): Pszichoterápiás ellátás és képzés 2008 – pszichoterapeuta szaknévsor. MentalPort, Budapest.
 • Szőnyi G. szerk. (2011): Pszichoterápiás ellátás és képzés 2011 – pszichoterapeuta szaknévsor. MentalPort, Budapest.

Az adatok megbízhatóságát a korábbi kiadások során kifejlesztett ellenőrzési lépések szolgálják tovább…

 • a szakvizsga érvényességét az adatok beérkezésekor az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) honlapján ellenőriztük (egy orvosi szakvizsga megléte, érvényessége nyilvános adat);
 • az általános szabály alól kivételt képeznek a 75. életévüket betöltött pszichoterapeuták. A 75 évet betöltötteknek továbbképzési pontokat gyűjteni nem kell, de az ENKK-hoz kérvényt kell benyújtaniuk, hogy a korukra való tekintettel a működés engedélyüket meghosszabbítsák. Ezzel az érintettek jelentős része nem volt tisztában, így előfordulhat, hogy, bár szakvizsgájuk érvényes, az ENKK honlapján „érvénytelen” szerepel a jelzett adminisztratív lépés elmulasztása miatt;
 • a megadott módszerspecifikus képzettségek ellenőrzését a nyilvántartást vezető szakegyesületektől kértük-kaptuk meg. Ezek közül a Magyar Viselkedés-tanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület még nem adta meg a visszaigazolást, így a kognitív-viselkedésterápiás képzettséget még nem szerepeltetjük;
 • az európai pszichoterápiás bizonyítvány (ECP) megjelölésének jogosultságát a nyilvántartást vezető Pszichoterápiás Tanács Szövetség ellenőrizte.

A szaknévsort a beérkező korrekciókkal valamint az új regisztrálásokkal rendszeres időközökben frissítjük. Teljes revízióra 4-5 évente kerül sor.

Vissza az előzőre