Impresszum

A Pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata
Megjelenik évente négyszer

Szerkesztőség
Szerkesztők:
Berger Noémi (bergern@pszichoterapia.hu)
Bokor László (bokor@pszichoterapia.hu)
Kiss Tibor Cece (kisstc@pszichoterapia.hu)
Pál Krisztina (palk@pszichoterapia.hu)
Tiringer István (tiringer@pszichoterapia.hu)
Valkó Lili (valko@pszichoterapia.hu)
Szerkesztőségi gyakornokok:
Barna Mária Éva (barna.maria@pszichoterapia.hu)
Benkő Henrietta (benko.henrietta@pszichoterapia.hu)

Szerkesztőbizottság
Albert-Lőrincz Enikő, Bitter István, Demetrovics Zsolt, Füredi János, Harmatta János, Hámori Eszter, Koltai Mária, Kökény Veronika, Ormay Tom, Péley Bernadette, Szőnyi Gábor, Szvatkó Anna, Túry Ferenc

Minden cikk lektorált, © MentalPort Kft.

Indexálás: psycINFO (American Psychological Association)

Terjesztés és előfizetés

Előfizetési díj a 2023. évre: 18.000 Ft
Egyes példányok ára: 6.000 Ft.

Teljesíthető csekken vagy átutalással.
Átutalás esetén az előfizetési díjat a következő számlára kérjük:
MentalPort/Pszichoterápia, CIB Bank
10700440-25769504-51100005
Egyes példányok ára: 4 300 Ft.
Egyetemistáknak, képzésben lévőknek 2003-2015 évfolyamokból rendelkezésre álló példányokból ingyen mutatványpéldányokat biztosítunk.
Terjesztési ügyekben felvilágosítás: Pach Judit titkár
szerkesztoseg@pszichoterapia.hu, tel.: +36 1 789-8054 (hétfő–csütörtök: 9–13h)
2003-tól megjelent lapszámok utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén.

Szerkesztőség
MentalPort Kft. tel/fax 789-8054
1389 Budapest, Pf.:118.
szerkesztoseg@pszichoterapia.hu, www.mentalport.hu

Kiadja:
MentalPort Kft.
mentalport@mentalport.hu, www.pszichoterapia.hu

Felelős kiadó: Bokor László ügyvezető igazgató

Nyomda:
Printműhely
3526 Miskolc, Blaskovics u. 5.

Nyelvi lektor: Pobozsnyi Ágnes

Megjelenik a Pszichoterápiás Tanács Szövetség szakmai támogatásával

Lapalapító: Buda Béla
ISSN: 1216-6170

Vissza az előzőre