Impresszum

A Pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata
Megjelenik évente négyszer

Szerkesztőség
Szerkesztők:
Berger Noémi (bergern@pszichoterapia.hu)
Bokor László (bokor@pszichoterapia.hu)
Pál Krisztina (palk@pszichoterapia.hu)
Tiringer István (tiringer@pszichoterapia.hu)
Valkó Lili (valko@pszichoterapia.hu)
Barna Mária Éva (barna.maria@pszichoterapia.hu)
Benkő Henrietta (benko.henrietta@pszichoterapia.hu)

Szerkesztőbizottság
Albert-Lőrincz Enikő, Bitter István, Demetrovics Zsolt, Füredi János, Harmatta János, Hámori Eszter, Koltai Mária, Kökény Veronika, Ormay Tom, Péley Bernadette, Szőnyi Gábor, Szvatkó Anna, Túry Ferenc

Minden cikk lektorált, © MentalPort Kft.

Indexálás: psycINFO (American Psychological Association)

Terjesztés és előfizetés

Előfizetési díj a 2023. évre: 18.000 Ft
Egyes példányok ára: 6.000 Ft + postaköltség 1500 Ft
(személyes átvétel előre egyeztetett időpontban +36 30 196 5475 számon ingyenes.)

Teljesíthető csekken vagy átutalással.
Átutalás esetén az előfizetési díjat a következő számlára kérjük:
MentalPort/Pszichoterápia, CIB Bank
10700440-25769504-51100005
Egyetemistáknak, képzésben lévőknek 2003-2015 évfolyamokból rendelkezésre álló példányokból ingyen mutatványpéldányokat biztosítunk.
Terjesztési ügyekben felvilágosítás: Pach Judit titkár
szerkesztoseg@pszichoterapia.hu, tel.: +36 1 268-9281 (hétfő–csütörtök: 9–13h)
2003-tól megjelent lapszámok utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén.

Szerkesztőség
MentalPort Kft. tel/fax 268-9281
1389 Budapest, Pf.:118.
szerkesztoseg@pszichoterapia.hu, www.mentalport.hu
Mobil: +36 30 196 5475

Kiadja:
MentalPort Kft.
mentalport@mentalport.hu, www.pszichoterapia.hu

Felelős kiadó: Bokor László ügyvezető igazgató

Nyomda:
Printműhely
3526 Miskolc, Blaskovics u. 5.

Nyelvi lektor: Pobozsnyi Ágnes

Megjelenik a Pszichoterápiás Tanács Szövetség szakmai támogatásával

Lapalapító: Buda Béla
ISSN: 1216-6170

Vissza az előzőre