Történeti adatok

A szakfolyóiratot Buda Béla alapította 1992-ben, az önálló pszichoterápiás szakegyesületek, a Pszichoterápiás Tanács megalapulásának, a pszichoterápiás szakvizsga bevezetésének időszakában.
Az 1-11 évfolyamot Buda Béla szerkesztette, s az Animula kiadó (Biró Sándor) jelentette meg. A folyóirat eredeti hazai tanulmányoknak és fordításoknak adott helyet, eleinte évi négy, később hat lapszámmal.
A 12. évfolyamtól (2002-től) a lap kiadását a MentalPort kft. vette át. Megváltozott a lap formátuma és szerkezete; ettől kezdve önkéntes munkán alapuló szerkesztőség állítja össze. Lényeges változást jelentett, hogy a tanulmány-rész mellé csaknem hasonló terjedelmű „szakmai közélet” rész került, teret adva vitáknak, hozzászólásoknak, álláspontoknak, szakmai híreknek, könyvismertetésnek, felméréseknek. A gyakorlattal összhangban a határterületek – elsősorban a tanácsadás világa – is helyet kapott, így a megszólított olvasói kör is megnőtt. Az alcím igyekezett mindezt összefoglalni, a Pszichoterápia „a klinikum, szociális ellátás, mentálhigiéné, nevelési tanácsadás, szervezeti tanácsadás, prevenció szakmai folyóirata” lett.
Bevezettük a tanulmányok külső, független lektorálását, angol összefoglalók közlését, s 2008-tól a psycINFO felvette indexált folyóiratai közé a Pszichoterápiát.
Az elmúlt három-négy évben számos új rovat indult, például etikai esetpéldák, pályázatok, műhelybeszélgetések. 2014-től a lap szerkezetét „műhely” résszel bővítettük, ahol a tanulmányi formát eltérő szakmai anyagok jelenhetnek meg. Nőtt a lap terjedelme, amit az évi 6 szám négyre csökkentése ellensúlyoz.
A lap profilját jobban kifejező, ugyanakkor rövidebb alcímre váltottunk: Pszichoterápia – A pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata

Vissza az előzőre