Szakmai kollégium

Szakmai kollégium tanácsadói testületek nélkül

A szakmai kollégium 2020. október 1. óta tanácsadói testületek nélkül működik. E funkciót a pszichoterápia vonalán a Pszichoterápiás Tanács Szövetség töltötte be. Ez jelentős változást hozhat a szakmai működésben, annak feltételeiben, érinti a pszichoterápiás szakma egészét: kiképzőket, klinikumban dolgozókat, képzésben lévőket. Az alábbi információkkal szeretnénk a pszichoterapeuták minél szélesebb körét tájékoztatni.

 

A Pszichoterápia 30/1 számában tájékoztattuk Olvasóinkat az egészségügyi szakmai kollégium újjáalakulásáról. Megkérdeztük a kollégium pszichoterápiás tagozatait működésükről, a szakma egészét és minden résztvevőjét mélyen érintő, a szakmai működésben, működési feltételekben esetleg érdemi változást hozó folyamatról. A folyóirat hasábjain is szeretnénk teret nyitni a közös gondolkodásnak, véleménycserének. Célunk, hogy erősítsük az érintettek – szakmai kollégiumi tagozatok, szakegyesületek, klinikai képzőhelyek, pszichoterápiás grémiumok, szakmai műhelyek, pszichoterápiás rendelők – együttműködését, közös álláspontok kidolgozását. A folyóirat hasábjain ezért vitafórum indítását tervezzük.

A szerkesztőség  

 

 

Emlékeztetőül: a korábbiakhoz képest 2020. október 1-vel változott a szakmai kollégium (az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testülete) működésének szabályozása. A változás lényeges pontja, hogy míg a korábbi felépítésben a kollégium elnökségből, tagozatokból és az egyes tagozatokhoz tartozó tanácsokból állt (a pszichoterápia vonalán ezt a Pszichoterápiás Tanács / Pszichoterápiás Tanács Szövetség töltötte be), az új szerkezet elnökségből és tagozatokból áll, a korábbi tanácsadó testületek nélkül.

 

A pszichoterápiában két tagozat illetékes:

Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus (32. tagozat)

 1. Elnök: Dr. Kovács Péter, Országos Onkológiai Intézet
 2. Titkár: Dr. Gonda Xenia, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 3. Dr. Ozvald Gabriella, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza
 4. Dr. Kósa Karolina, Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet
 5. Prof. Dr. Péley Bernadett, Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

 

Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) /47. tagozat/

 1. Elnök: Dr. Németh Attila, Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
 2. Titkár: Prof. Dr. Tényi Tamás, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 3. Dr. Purebl György, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet
 4. Dr. Moretti Magdolna, Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
 5. Dr. Kelemen Oguz, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet

 

A pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) tagozat az EMMI megkeresésére állásfoglalást dolgoz ki a pszichoterápiás tevékenységre vonatkozó szabályozásról. Ezért idén januárban az elnökökön keresztül megkereste a szakegyesületeket abból a célból, hogy minél jobban tudja képviselni a szakma érdekeit. Ehhez kérte az egyesületek vezetőitől a szakmai irányelveiket, kiemelten hangsúlyozva az elméleti alapok, a kompetenciák, az indikációk, a kontraindikációk, a gyógyító hatótényezők és képzés menetének rövid összefoglalását. Egyben a levélben javaslat szerepel a pszichoterápia meghatározásának módosítására (a levél teljes szövege megtalálható levelünkhöz csatolva).

 

A megkeresésben foglalt pontok  alapvetően benne vannak a Pszichoterápiás szakmai protokoll-ban (utolsó frissítése: http://www.mentalport.hu/szakmai-informaciok/pszichoterapias-szakmai-protokoll/ ) A szakmai protokoll – a Pszichoterapeuták etikai kódexe (http://www.mentalport.hu/pszichoterapias-szaknevsor/etikai-kodex/ ) és a pszichoterápiás képzési rendszer – a ’90-es években széles szakmai összefogásban (egyetemek, szakegyesületek, orvosi és pszichológusi vonal) került kidolgozásra.

A három együtt a pszichoterápiás tevékenység kereteit, minőségének biztosítását adja; ennek alapján mérlegelhető egy pszichoterapeuta tevékenységének jogosultsága, felelőssége és szakszerűsége. Mindegyik dokumentum egy általános (minden pszichoterapeutára, képzésre közös) részből áll, amit módszerspecifikus részek egészítenek ki.

 

A Pszichoterápiás Tanács Szövetség közös szempontrendszert dolgozott ki s küldött körbe márciusban, segítve az egyesületeket anyagaik elkészítésében, de ebben nem jelenik meg közös rész készítése – ahogy a megkeresésben sem, eltekintve a pszichoterápia meghatározástól.

A dokumentumok természetesen időszakos frissítést kívánnak meg, s a kollégiumi tagozatok újjáalakulása ezt aktuálissá teheti.

 

Mivel a változás érdemi kihatással lehet a képzésre, a szakvizsgára, a képzést végző helyek (szakegyesületek, klinikai képzőhelyek) és az egyetemek, a pszichoterápiás kollégiumi tagozatok közötti viszonyra, a pszichoterapeuták és a pszichoterápiás rendelők működési feltételeire, szeretnénk elősegíteni, hogy a szakmai közösség minél szélesebb rétege megismerje és részt vegyen a párbeszéd az alakulásban, ezért az információközlés mellett a Pszichoterápia folyóirat 30/2. számában vitafórum indítását tervezzük.

 

 

Függelék

 

Szakmai Kollégium

Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) Tagozat

Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr!

Minden bizonnyal értesült arról, hogy 2020. október 1-től a Szakmai Kollégiumban elválasztották egymástól a Pszichiátriai és a Pszichoterápiás tagozatot, és az EMMI minisztere 5-5 főt kért fel a Tagozatok képviseletére. A Szakmai Kollégiumok az EMMI miniszterének és az Egészségügyért felelős Államtitkárának a tanácsadó testülete. Az általuk feltett vagy a hozzájuk beérkezett kérdésekre kell az illetékes Tagozatnak válaszolnia. Az utóbbi hónapokban az EMMI kezdeményezésével elindult az egészségügyi szolgáltatások revideálása, a pszichoterápia definíciójának, valamint az ÖVTJ és TÁOR kódok pontosítása.

A Pszichoterápiás Tagozat (szakorvosi képzettséggel) szeretné minél jobban képviselni a szakma érdekeit, ezért fordulunk Önhöz, mint elnökhöz, hogy az Ön által vezetett egyesület küldje el vagy dolgozza ki a szakmai irányelvét, kiemelten hangsúlyozva az elméleti alapok, a kompetenciák, az indikációk, a kontraindikációk, a gyógyító hatótényezők és képzés menetének rövid összefoglalását. Bízva abban, hogy ezek a részek az egyesületnél már korábban kidolgozásra kerültek, és csak egy struktúrált összeállításra van szükség, ezért a beküldésre a 2021. április 30-i határidőt tűztünk ki.

Kérjük annak közlését is, hogy a FAR rendszerbe mely képzések vannak bejelentve. Ugyanis pl. ha nincs bejelentve, nem adható számla az oktatásról, csak „oktatást kiegészítő tevékenységről” – ide tartozik pl. a szupervízió is. (Ld. még a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt (Fktv.) és a végrehajtási rendeletet (a 11/2020. (II.7.) Korm. r.)).

Az utóbbi időben sok vita volt a pszichoterápia meghatározásáról. Ezért az alábbiakban közöljük az 1997-es eü. törvényben szereplő meghatározást, a minimumfeltételekben szereplő meghatározást és végül a Pszichoterápia Tagozat által javasolt meghatározást.

 

 1. évi CLIV. törvény az egészségügyről:
 2. § (1) A pszichoterápia többféle módszeren alapuló, tudományosan megalapozott, a pszichés és pszichoszomatikus zavarok esetén alkalmazott, egyéni vagy csoportos formában, több, meghatározott időtartamú ülésben történő terápiás eljárás, amelyet a pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos vagy klinikai szakpszichológus végezhet önállóan.

(3) A pszichoterápia csak a beteg és a pszichoterapeuta teljes önkéntességén alapulhat.

(4) A pszichoterápia megkezdése előtt orvosi vizsgálat szükséges.

 

A Minimum feltételeknél az alábbi definíció olvasható:

„Pszichoterápiának nevezzük a pszichés zavarok speciális lélektani kezelési módokkal történő gyógyítását, képzett szakemberek által. A speciális kezelés alatt meghatározott céllal, módszerrel, indikációval, előre rögzített keretek között végzett – az interperszonális kapcsolaton alapuló – gyógyítást értjük.

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely pszichés zavarok gyógyítására alkalmazható, elméletileg és módszertanilag megalapozott, általában verbális, ritkábban nonverbális módszerrel, szabályozott keretek között végzett, interperszonális kapcsolaton alapuló speciális terápia, amely lehet egyéni terápia, csoportterápia, pár és család terápia.”

A Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) Tagozat javaslata:

„A pszichoterápia gyűjtőfogalom, azoknak az elméletileg és módszertanilag tudományosan megalapozott specifikus módszereknek, amelyek a pszichés zavarok gyógyítására alkalmazhatók, a klienssel kötött terápiás szerződésben rögzített keretek között végzendő – az interperszonális kapcsolaton alapuló – speciális terápiák együttese, amelyet megfelelő szakvizsgával (pszichiátria vagy pszichoterápia) rendelkező szakorvos vagy klinikai szakpszichológus végezhet önállóan.”

Örömmel veszünk konstruktív kritikai megjegyzéseket.

A harmonikus együttműködés jegyében

üdvözlettel

Bp., 2021-01-27

 

Dr. Németh Attila s.k.            Prof. Dr. Tényi Tamás s.k.     Prof. Dr. Purebl György

elnök                                                  titkár

 

Dr. Moretti Magdolna s.k.                                                     Dr. Kelemen Oguz s.k.

 

 

 

Vissza az előzőre