Pszichoterápiás szakmai protokoll

KORSZERŰSÍTETT PSZICHOTERÁPIÁS SZAKMAI PROTOKOLL  (ELSŐ RÉSZ)

 

A szakmai protokoll a szakmai közgondolkodás összehangolásának és minőségbiztosításának fontos eszköze. A hazai pszichoterápiás képzés, amely az irányzatok és a klinikai gyakorlat egyeztetésére épül, a szakvizsga bevezetése óta támaszkodhat protokollokra. A szakmai protokoll nem csak a klinikumon, egészségügyön belül alkalmazott pszichoterápiáknak szolgál útmutatásul, hanem vonatkoztatási kerete a határterületeken, a tanácsadás, felsőoktatás, szociális szféra keretében végzett pszichoterápiás tevékenységnek.

 

A protokoll tartalmazza:

Harmatta János előszavát

 a Protokoll általános bevezetőjét

a diagnosztikus és indikációs szakasz beavatkozásait (I.)

az alappszichoterápiák leírását (II.)

a szakpszichoterápiák rövid leírását (III.)

a szakpszichoterápiák részletes protokollját (IV.)

a pszichoterápiás eljárásokat érintő BNO kategóriákat (V.)

a pszichoterápiás rendelő kialakításának minimum feltételeit (VI.)

 

A szakmai protokollban új a pszichoterápiás szupervízió, melynek beépítése a minőségi tevékenység elengedhetetlen összetevője.

Azok számára, akik nem a klinikumban dolgoznak: a BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) a közös nyelvhez tartozik az egészségügyben, így a kezelések finanszírozásában.

a Szerkesztő

 

 

A „Pszichoterápiás Módszerek Protokollja” elé

 

A pszichoterápiás protokoll első változata még 1992-ben készült. Akkor tevékenység-kataszternek hívtuk, és azt igyekezett megjeleníteni, hogy egy-egy pszichoterápiás eljárásnak melyek a jellemzői. Felépítése megalapozta a pszichoterápiás protokollok szerkezetét.

A pszichoterápiás protokoll jelenleg továbbfejlesztésre került előző változatát a Pszichoterápiás Tanács 1998-ben készítette el. Elfogadta a Pszichiátriai Szakmai Kollégium és a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium. Általános részt és részletes rövid leírásokat tartalmazott, egységes szempontrendszer szerint. Célja és feladata volt megkönnyíteni a szakpszichoterápiás eljárások áttekintését, azonosíthatóvá tenni a pszichoterápiás beavatkozást. Ez a protokoll része lett az alapvető szakmai anyagoknak és a pszichiátriai protokollokkal együtt került publikálásra különböző kiadványokban (például a Pharmindexben).

A Pszichiátriai Kollégium 2004-ben újra áttekintette és korszerűsítette protokolljait. Ennek a munkának a keretében került sor a pszichoterápiás protokollok revíziójára is.

A Pszichoterápiás Tanács két ülésén is részletesen foglalkozott a protokoll kérdéseivel, és a revízió szempontjaival. Ennek alapján az egyes módszer-specifikus képzőhelyek benyújtották a protokoll bővítésére tett javaslatukat. A Pszichoterápiás Tanács protokoll ad hoc bizottsága (Bagotai Tamás, Harmatta János, Kurimay Tamás, Pintér Gábor, Vértes Gabriella) koordinálta a munkát. A bővített protokollt a Pszichoterápiás Tanács 2004. április 1-i ülésén, a Pszichiátriai Szakmai kollégium 2004. április 6-i ülésén fogadta el. Elfogadás a Pszichológiai Szakmai Kollégium részéről folyamatban van.

 

Az új pszichoterápiás protokoll lényegében néhány ponton kibővíti a régit. Az általános részbe bekerült a pszichoterápiás szupervízió követelménye. Praktikus okból a korábbi rövid leírások megmaradtak, de a III. fejezet teljesen új, az egyes eljárások kibővített leírásaival. Egy kivételével minden eljárásról találunk bővített leírást: egy egyesület adós maradt protokolljának bővítésével. Az indikációs fejezet kibővült a medicina más területein alkalmazott pszichoterápiás indikációkkal. Fontos, hogy ezeken a területeken a gyógyító eljárások között a pszichoterápia szakszerű módon megjelenjen. Végül a protokoll részét képezi a pszichoterápiás szakrendelő kialakításának minimum feltételrendszere. Ez az anyag, ajánlás formájában, már korábban kollégiumi elfogadottságot élvezett. Most a protokoll része, mert a napi gyakorlat azt mutatja, hogy a pszichoterápiás rendelés minimumfeltételeit a hivatalok még mindig a fogorvosi rendelő mintájára képzelik el, figyelmen kívül hagyva a pszichoterápiás munka sajátosságait.

Egy protokoll soha nem teljesen kész. Lényegében elkészülte pillanatában elkezdődik korszerűsítésének folyamata. Ehhez örömmel várunk észrevételeket, javaslatokat. A Pszichoterápiás Tanács szándéka szerint a protokoll 3-4 évenként, összhangban a szakma fejlődésével, revízióra kerül.

 

Harmatta János, a Pszichoterápiás Tanács elnöke

 

 

 

PSZICHOTERÁPIÁS MÓDSZEREK PROTOKOLLJA     

 

Bevezetés

 

Egyéni, illetve csoportos pszichoterápia alatt a hazánkban elterjedt, képzéssel és megfelelő szintű képviselettel rendelkező, tudományosan megalapozott módszerspecifikus pszichoterápiákat értjük. A protokollban azon pszichoterápiák szerepelnek, amelyek klinikai értelemben önmagukban fő terápiáként alkalmazhatók, a hazai klinikumban elterjedtek, a Pszichoterápiás Tanácsban és a hazai pszichoterápiás képzési rendszerben részt vesznek. Az eljárások sora nem végleges, későbbiekben további eljárások akkreditálhatók, amennyiben a fenti követelményeknek eleget tesznek.

 

Az egyes pszichoterápiás eljárások paraméterezettek, sajátosságaik alapján elkülöníthetők. A paraméterek (vázlatuk ebben a protokollban szerepel) felvilágosítást nyújtanak arról, hogy mi történik az egyes eljárások során. Ez mind a betegek felvilágosítása, mint a minőségbiztosítás szempontjából fontos. A betegnek joga tudni, melyik eljárást alkalmazzák nála, és kezelője rendelkezik-e megfelelő képzettséggel.

 

Pszichoterápiás képzettség fokozatai szerint úgynevezett alap-pszichoterápiás tevékenységet pszichiáterek, gyermekpszichiáterek és klinikus szakpszichológusok végezhetnek. Képzési szempontból az alappszichoterápia végzése a képzés úgynevezett propedeutikai fázisához kötött. Pszichoterápia végzéséhez a szakorvosi illetve klinikus szakpszichológusi végzettségre ráépített pszichoterápiás szakvizsga szükséges.

 

Szakpszichoterápia (módszerspecifikus pszichoterápia) végzéséhez pszichoterapeuta szakképesítés és módszerspecifikus jártasság szükséges. Kombináció esetén valamennyi alkalmazott technikában való képzettség szükséges. Európai képzettségi szint elismertségét jelzi az Európai Pszichoterápiás Szövetség által adott ECP fokozat (European Certificate for Psychotherapy), mely a Pszichoterápiás Tanácson keresztül szerezhető meg.

 

A pszichoterápia mindig kezeléssorozat, ülésekben történik. Az ülések gyakorisága és időtartama előre rögzített. A pszichoterápiás ülés időtartama alapesetben 60 perc, melyből a beteggel töltött idő 45-50 perc. Egyes módszereknél dupla (például ambuláns csoport-pszichoterápia, családterápia) illetve tripla (pszichodráma, családterápia) ülésekkel helyes dolgozni. Bizonyos módszerek, illetve szupportív terápiák esetében indokolt lehet a felezett ülés (25-30 perc).

 

A terapeuta és a páciens közötti megbeszélés alapján rögzítésre kerül a terápiás módszer, az ülések ideje, gyakorisága és a terápia várható hossza. A terápiára történő megállapodás és a beteg felvilágosítása elengedhetetlen.

 

A pszichoterápiák élőmunka-igényes (szakember-igényes) eljárások. A fő terápiás hatótényező a módszeren kívül maga a terapeuta személyisége; a terápia a terapeutát személyében is igénybe veszi.

 

Terapeuta-váltás terápia közben a lélektani kötődés miatt nem lehetséges. A terápia megszakadása terapeuta-váltás miatt általában megrázkódtatással, iatrogéniával jár. A páciens rendszerint nem adható át, a terápiát be kell fejezni, és újat kell kezdeni.

 

A pszichoterápia ambuláns és kórházi kezelésként alkalmazandó. Ambuláns pszichoterápiás ellátás keretében a terápia maga úgynevezett zárt rendelés keretében folyik, azaz várakozás nincs, a beteg adott időre jön és távozik. Meghatározott indikációk (így például krízis-veszélyeztetettség, környezetből való kiemelés szükségessége, ambuláns kezelhetetlenség a tünet jellege miatt, illetve a terápiák rendszerszerű kombinációja, pszichoterápiás rezsim miatt) pszichoterápiás osztályi kezelés szükséges.

 

A pszichoterápiás munka a terápiás ülések mellett feldolgozási időt és esetmegbeszélési időt foglal magában (körülbelül négy órából három óra terápiás ülés, egy óra feldolgozás és esetmegbeszélés).

 

A pszichoterápiás eljárások meghatározott esetekben egymással, illetve gyógyszeres terápiával kombinálhatók.

 

 

Pszichoterápiás szupervízió

 

A szupervízió jelenleg sok területen használt fogalom. Része a specifikus pszichoterapeuta-képzésnek, de része más segítő foglalkozásúak képzésének is; része lehet szervezeti-szervezetfejlesztési tanácsadásnak. Elkülönítésképpen „pszichoterápiás szupervízió”-n itt a pszichoterápiás gyakorlati munkához szervesen hozzátartozó szupervíziókat értjük. A pszichoterápiás szupervízióra elengedhetetlenül szükség van

 • a kellő színvonalú és biztonságú szakmai működéshez a speciális munkamód miatt: a terápia, a tanácsadás bensőséges professzionális kapcsolat, eszköze a szakember „lelke” — karbantartásának eszköze a szupervízió;
 • a klienssel, a pácienssel az esetek többségében egyszerre több szakember foglalkozik — a szükséges pszichológiai összehangolódás eszköze a szupervízió;
 • a pszichológiai terápiás és tanácsadó munka minőségbiztosításának kiemelt eszköze a szupervízió.

 

A pszichoterápiás szupervízió az intézmény, részleg, szakember pszichoterápiás munkájának része, ahol a pácienssel/klienssel távollétében foglalkoznak. Finanszírozását ennek megfelelően kell kialakítani.

 

A pszichoterápiás szupervízió speciális munkafolyamat. Ülésekben, előre meghatározott rendszerességgel zajlik (mint a pszichoterápia és a tanácsadás). Feltétele bizalmi légkör, ahol a szakemberek nyitottan beszélhetnek a terápiához, a tanácsadáshoz tartozó érzelmeikről, beállítódásaikról, terápiás/tanácsadói kapcsolatukról.

A terápiás módszer függvényében a szupervízióban speciális technikákat alkalmaznak, például családterápiában „in situ” szupervízió, pszichodrámában drámajáték felhasználása.

 

A pszichoterápiás munkában alkalmazott pszichoterápiás szupervízió fajtái:

a) Szupervíziós konzultáció

Általában egyénileg, 1-2 ülésben zajlik. Szükséges: terápiás elakadás, krízis esetében. Végzője: képzett szakember — munkatárs vagy külső szakember egyaránt lehet.

b) Egyéni esetmegbeszélés

Általában munka melletti továbbképzésként, egy-egy terápiás eset folyamatának követése. Általában hetente-kéthetente egy ülésben zajlik, fél-két éven keresztül. Végzője: képzett szakember-munkatárs vagy külső szakember egyaránt lehet; közvetlen hierarchikus viszony (főnök-beosztott) kivételével.

c) Csoportos esetmegbeszélés

Általában vegyesen, hasonló és különböző módszerekkel dolgozó, eltérő képzettségű szakemberek közös esetmegbeszélése. Fontos szerepe van a pszichológiai beállítódások összehangolásában, a szakemberek pszichológiai karbantartásában. Hetente-kéthetente egy csoportülésben (duplaülés) zajlik, folyamatos. Vezetője: képzett szakember, akitől csoportvezetői képzettség is elvárható. Ajánlott, hogy külső szakember legyen.

d) Teamszupervízió / személyzeti csoport

A szervezet/részleg összes munkatársának közös csoportja, ahol a munkához kapcsolódóan a kliensekkel-páciensekkel és egymással kapcsolatos problémák nyílt, kötetlen megbeszélése zajlik. Kiemelt szerepe van a terápiás rendszer szakmai működtetésében, beállítódások pszichológiai szintű összehangolásában, a munkatársak pszichológiai karbantartásában, valamint annak átdolgozásában, hogy a páciensek, kliensek pszichés zavarai a munkatársak közötti konfliktusok formájában jelennek meg.

Heti egy csoportülésben (duplaülés) zajlik, folyamatos. Vezetője olyan képzett szakember, aki nem tagja az adott intézménynek.

 

A szervezetek pszichoterápiás munkájában alkalmazott pszichoterápiás szupervízió végzője

Szupervíziós konzultáció, egyéni esetmegbeszélés esetében a módszerben pszichoterápiás képzettséggel rendelkező belső vagy külső szakember.

Csoportos esetmegbeszélés esetében elvárt, hogy csoportvezető képzettséggel is rendelkezzen. Ajánlott, hogy külső szakember legyen.

Teamszupervízió/személyzeti csoport esetében feltétel a külső szakember, s elvárható a szervezeti szemlélet, tudás is.

 

A megfelelő működéshez pszichoterápiás intézményekben teljes állásban lévő munkatárs esetében heti 2-3 óra pszichoterápiás szupervízióban való részvétellel kell számolni (esetmegbeszélés + személyzeti csoport).

 

Fogalmi meghatározások

 

Pszichoterápia: lélektani eszközökkel végzett kezeléssorozat, amelyben a beteggel erre megállapodás történik, és ez a terápia képezi a fő kezelési eljárást. A kezelés ülésekben zajlik, melyek időtartama és gyakorisága kötött. A kezelés megkezdését egy vagy több diagnosztikus bevezető ülés, és általában team-konferenciai referálás és döntés előzheti meg.

 

Pszichoterápiás osztály: a pszichoterápiás osztály jellemzője, hogy a páciensek felvétele pszichoterápiás indikáció alapján történik, a fő terápiás módszer a pszichoterápia, mely kiegészülhet gyógyszeres kezeléssel. Az osztály életének szervezése pszichoterápiás szempontok szerint történik, a nagycsoport és szocioterápiák mellett legalább rendszeres csoportpszichoterápia potenciálisan minden páciens számára biztosítható megfelelően képzett terapeutákkal, esetmegbeszélővel. Vegyes profilú pszichiátriai osztály esetében külön pszichoterápiás részleg felállítása célszerű, ahol a fenti feltételek biztosíthatók.

 

Pszichoterápiás szakrendelés: pszichoterápiás kezelés céljára kialakított rendelőben pszichoterapeuta által végzett rendelés. A rendelés pszichoterápiás ülésekben történik. Vegyes kezelési helyeken (például pszichiátriai gondozók) célszerű elkülöníteni a pszichoterápiás rendelést az egyéb gondozói, illetve pszichiátriai tevékenységtől.

 

Az egyes tevékenységek leírásának sémája

 

Tevékenység: Az adott pszichoterápiás módszer rövid definíciója.

 

Indikáció – kontraindikáció: BNO-10 szerint, nagy betegségcsoportok szerint. A tényleges indikáció függ az eset súlyától, a pszichés hozzáférhetőségtől, a páciens motivációjától. Ugyanazon diagnosztikus kategóriába tartozó kórkép a kórlefolyás adott fázisaiban alkalmas, illetve nem alkalmas pszichoterápiára.

 

Ülésgyakoriság és ülésszám: ülésgyakoriság a heti ülésszámra ad felvilágosítást, az ülésszám pedig az adott eljárásban javasolt maximális ülésszámot jelzi. Az átlagos ülésszám ennél általában kevesebb.

 

Ülések időtartama: a normál ülés 1 óra (ebből 45-50 perc a beteggel), csoport, illetve családterápia esetében dupla, illetve tripla ülés szokásos, előfordulhat felezett ülés is.

 

Szakember: alapvetően a diagnosztikához és alap-pszichoterápiákhoz, pszichiátriai illetve klinikai szakpszichológusi képzettség, módszerspecifikus pszichoterápiákhoz pszichoterápiás szakképzettség és módszerspecifikus jártasság szükséges. Csak az ettől eltérőt közöljük. Ha speciális képzettség kell (például gyermek-terapeuta), azt is feltüntetjük.

 

Eszközszükséglet: zajmentes környezet, alkalmas helyiség kényelmes berendezéssel, ahol a kezelés körülményei biztosítottak. Amennyiben szomatikus orvosi vizsgálat nem történik, a berendezés irodai berendezés lehet. Az egyes eljárásoknál csak az ezen túlmenő követelményeket ismertetjük.

 

Járulékos tevékenység (például más terápiás betétek): egyes eljárások alkalmazhatnak eszközöket (például képzőművészeti eszközök, hangfelvételi eszközök), más terápiás betéteket. Más eljárásoknál több terapeuta (például koterapeuta) is szükséges lehet.

 

Output: megvalósított terápiás cél + kezelésből elbocsátott páciens + lezáró dokumentáció. Csak az ettől eltérőt közöljük.

 

Megjegyzés: esetleges speciális megjegyzések

 

I. Diagnosztikus és indikációs szakasz

 

I/1 Előzetes diagnosztikus vizsgálat

Tevékenység: exploratív beszélgetés, dokumentálás

Időtartam: 1 ülés

Járulékos tevékenység: 1-2 oldalas véleményírás, szükség szerint pszichológiai tesztvizsgálat.

Szükséges: valamennyi jelentkező páciensnél

Kiegészítő tevékenység: csatlakozhat hozzá pszichoterápiás krízisintervenció, vagy pszichoterápiás konzultáció.

Output: kezelési javaslat vagy tanáccsal elbocsátás, vagy továbbküldés, minden esetben dokumentáció.

 

I/2. Kivizsgálás (pszichodiagnosztikai és indikációs)

Tevékenység: pszichodiagnosztikus exploráció, dokumentálás, terápiára szocializálás, indikációállítás, probléma-megfogalmazás és terápiás célkitűzés megfogalmazása.

Szükségesség: valamennyi, előzetesen terápiára indikált páciensnél.

Időtartam: Minimum egy, maximum négy ülés + dokumentációs idő (opcionálisan + team konferencia)

Járulékos tevékenységek: pszichodiagnosztikai teszt (szakpszichológusi tevékenység), illetve pszichiátriai vizsgálat (szakorvosi tevékenység).

Output: részletes pszichodiagnosztikai és indikációállítási dokumentáció, előzetes kontraktus a pácienssel, nyilvántartásba vétel (például várólista).

Megjegyzés: amennyiben a kivizsgálási szakaszban terápiás intervenció is történik, az nem számít külön tevékenységnek. Amennyiben a kivizsgálási szakasz két terapeuta bevonásával, illetve két vagy több személy részvételével történik (például családterápiás kivizsgálás), nem számít több tevékenységnek.

 

I/3. Pszichoterápiás szűrés

Tevékenység: pszichés tekintetben veszélyeztetett adott populáció vagy személy preventív, célzott vizsgálata.

Időtartam: egy ülés.

Eszközigény: pszichodiagnosztikai tesztek. Szükség esetén hang és képrögzítő eszközök, számítógép és program.

Járulékos tevékenység: az eredmény írásba foglalása + kiegészítő vizsgálatok.

Javasolt: célpopulációnál vagy a veszélyeztetett személynél.

Output: a szűrés céljának megfelelő kezelési javaslat vagy átirányítás, minden esetben dokumentáció.

 

I/4. Pszichoterápiás véleményezés

Tevékenység: a beteg élet- és kórtörténetének és a pszichodiagnosztikai vizsgálatok eredményeinek összegzése, és a javasolható pszichoterápiás módszer(ek) kiválasztása.

Javasolt: szakvélemény kérése esetén.

Időtartam: két ülés.

Járulékos tevékenység: szakvélemény írásba foglalása.

Output: szakvélemény.

Megjegyzés: indokolt esetben a vizsgálatokon túl ismételt ülés szükséges.

 

 

 

 

II. Alap-pszichoterápiák

 

II/1. Pszichoterápiás krízisintervenció

Tevékenység: pszichés tekintetben veszélyeztető állapotban lévő személy/ek/ célzott vizsgálata és kezelése, amelynek célja a veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve megfelelő szakmai ellátása.

Időtartam: 1-3 ülés (az adott helyzet szükségletei szerint, előre nem tervezhető).

Eszközigény: nem tervezhető.

Javasolt: pszichoterápiával megoldható krízisek esetén.

Output: a krízis megszűnése, további krízis prevenció.

Megjegyzés: hospitalizáció vagy pszichiáter/pszichoterapeuta szakorvoshoz való irányítás válhat szükségessé.

 

II/2. Pszichoterápiás konzultáció

Tevékenység: egy adott probléma vagy tünet rövid távú megszüntetése pszichoterápiás eszközök felhasználásával.

Indikáció, kontraindikáció: megegyezik a pszichoterápia általános indikációival és kontraindikációival.

Időtartam: egy-négy ülés.

Output: az aktuális tünet, probléma megszüntetése, elfogadtatása + a konzultációból való elbocsátás.

 

II/3. Szupportív terápia – pszichoterápiás betegvezetés

Tevékenység: pszichoterápiás szemlélettel vezetett célzott beszélgetések, melyek a beteg problémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb kezeléseinek segítését és kiegészítését szolgálják. Csatlakozhat osztályos vagy ambuláns pszichoterápiához is, követési jelleggel.

Indikáció, kontraindikáció: osztályos kezeléseknél pszichoterápiás betegvezetés, ambuláns kezelésnél követés, kapcsolatfenntartás; kiegészítésként más alapkezelés (például farmakoterápia) mellett. Szakpszichoterápia helyettesítésére nem alkalmas.

Időtartam: alkalmanként fél-egy ülés. Gyakorisága hetente egy, vagy ritkább. Ülésszám maximum 100.

 

II/4. Autogén tréning

Tevékenység: testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsorozat alkalmazásával, amely során feltételes reflexek épülnek ki. A gyakorlatsor elsajátításával a pszichés tenzió csökken, a szorongás oldódik, a vegetatív működés stabilizálódik.

Indikáció, kontraindikáció: neurózishoz tartozó diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Schultz-féle autogén tréning 30 óra, egyénileg és csoportosan is végezhető. Speciális célú relaxációs technika terápiás céltól függően 30-50 óra. Heti 1-3 ülés.

Eszközszükséglet: zajmentes környezet, ellazulásra alkalmas, kényelmes ülőhely.

Speciális járulékos tevékenység: verbális pszichoterápia előkészítése.

 

 

III. Szakpszichoterápiák

 

III/1 Analitikus terápiák

 

III/1/1 Standard pszichoanalízis

Tevékenység: A pszichoanalitikus alapszabály (szabad asszociáció, egyenletesen lebegő figyelem) szerint folytatott terápiás eljárás, amely fekvő helyzetben történik. Feltáró, verbális módszer, fontos eszköze az értelmezés. A terápiás anyag jelentős része az áttételi-viszontáttételi konstellációból származik. A személyiségen belül működő — többnyire tudattalan — dinamikus erők átstrukturálásán keresztül hat, aminek eredménye a tünetek javulása, valamint a személyiség összműködésének javulása is. A terápiás folyamat fontos része, hogy a személyiség kóros, konfliktusos részei a terápiás kapcsolatban — a páciens viselkedésében és viszonyulásában — széles területen megjelennek, megérthetővé és átdolgozhatóvá válnak. Általában ambulánsan alkalmazandó.

Indikáció -kontraindikáció: F28, F29, F4-, F5-, F6-. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F43.0, F7-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 3-4 ülés, minimum 100 óra.

Megjegyzés: a kezelés többszáz óra is lehet.

 

III/1/2 Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia

Tevékenység: a pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros egyéni terápia, amely egy vagy több paraméterében (például részleges szabad asszociáció, ülésgyakoriság, fekvő/ülő helyzet) eltér a standard analízistől, a beteg terápiás terhelhetőségének függvényében. Feltáró módszer, amely a személyiség átdolgozásán keresztül éri el a tünetek javulását és a személyiség változását. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció -kontraindikáció: F28, F32, F4-, F5-, F6-. Kontraindikáció: F0-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-2 ülés, minimum 60 óra.

Járulékos tevékenység: gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

III/1/3 Pszichoanalitikus rövidterápia

Tevékenység: a pszichoanalízis elméletére és módszertanára támaszkodó terápia, amelyben az ülésszámot előre meghatározzák. A terápiás technika a pszichodinamikai fókuszra centrál. Célja a személyiség részleges, a tüneti viselkedéssel közvetlenül összefüggő megváltoztatása. Ülő helyzetben történik. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció -kontraindikáció: F9, F40, F41, F43, F44, F51, F52 – megfelelő énerő mellett. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50, F6-, F7-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-2 óra, összesen 20-30 ülés, számuk általában előre meghatározva.

Speciális járulékos tevékenység: fókuszmeghatározás (team-, teszt- vagy szupervízió segítségével). Gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

III/2 Viselkedés- és kognitív terápiák

 

III/2/1 Viselkedésterápia (magatartásterápia)

Tevékenység: 2óros maladaptív magatartásformák kedvező irányú befolyásolása, hiányzó, de szükséges magatartásformák kialakítása a tanulási folyamatok törvényszerűségeinek figyelembevételével, terápiás céllal.

Indikáció, kontraindikáció: a külsőleg is észlelhető magatartás zavarai F40-48, 50-59, 60-69, F80-89, F90-99. Kontraindikáció: demenciák, organikus mentális zavarok.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 10-50 ülés, hetente kétszer, kéthetente egyszer.

Eszközszükséglet: a pszichoterápia szükségletei: ezen felül videoberendezés (opcionális).

 

III/2/2 Kognitív terápia

Tevékenység: magatartási zavarok, önkép zavarok hátterében rejlő kóros (diszfunkcionális) attitűdök módosításának eljárásrendszere.

Indikáció, kontraindikáció: szorongásos és affektív zavarok, személyiségzavarok F30-39, 40-48, 50-59, 60-69. Kontraindikáció: Lényegében nincs speciális. Relatív: F00-09, F70-79, F80-89, F90-99.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 20-50 ülés, hetente kétszer, kéthetente egyszer.

Eszközszükséglet: általános pszichoterápia szükséglete, magnó (opcionális).

 

III/2/3 Integratív pszichoterápia

Tevékenység: az integratív terápia a tudatállapot módosításának lehetőségeit a tanuláselméleten alapuló, a külső és belső viselkedés változtatását célzó viselkedéses és kognitív eljárásokat, valamint az interperszonális és interperszonális kommunikációs folyamatok befolyásolásának célzott eszközeit ötvözi az adott kórkép tüneti és patogenetikai sajátosságainak megfelelően.

Indikáció, kontraindikáció: F40-49, F60-62, F20-29.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 20-100 ülés, heti 1-2 ülés.

 

III/3 Humanisztikus pszichoterápiák

 

III/3/1 Személyközpontú pszichoterápia

Tevékenység: Rogers-i elvekre épülő pszichoterápia; mely során a problémája megoldását aktívan kereső személy — feltétel nélküli pozitív elfogadást, empátiát és kongruenciát tapasztalva — viselkedésében, énképében, személyiség-szerveződésében tartós, pozitív változás jön létre. A terápiás folyamatban a terapeuta – kliens viszonyának milyensége a döntő. Ambulánsan és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció: F30-39, F40-49, F50-59, F60-69, F80-89, F90-99. Kontraindikáció: F20-29

Ülésszám, ülésgyakoriság: rövid: 10-50; hosszú: 50-100 ülés heti 1-2-szer.

 

III/4 Egyéb mélylélektani pszichoterápiák

 

III/4/1 Jungi analitikus pszichoterápia

Tevékenység: olyan mélylélektani eljárás, amelynek specialitása a személyes tudattalanon túl a kollektív tudattalan koncipiálása, az én és az ősvalónk kapcsolatainak kidolgozása, valamint a személyiség spirituális dimenziójában való központ találásnak és moralitásának elméleti kidolgozása és gyakorlati kezelése.

Indikáció-kontraindikáció: felnőtt kor, igény és készség az önismeretre, F23-F52-ig, adott esetben gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként. Kontraindikáció: 100 alatti IQ, gyógyszerrel nem oldható pszichózis.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-3 ülés, 30-100 ülés

Eszközszükséglet: hang- és képrögzítő eljárások (opcionális), képzőművészeti eszközök (opcionális)

Megjegyzés: a módszerek az egyéni életformákhoz és életstílusokhoz igazodók.

III/4/2 Aktív analitikus pszichoterápia

Tevékenység: 0ás analitikus iskolák koncepciórendszerére épül, azt elfogadja. Hangsúlyozza azonban a tárgykapcsolatok fontosságát, épít az ép személyiségrészekre és a terapeuta aktivitását a terápiás cél megvalósítása, a hatékonyság fokozása érdekében kiemelten kezeli. (Felhasznál ezért pszichoedukatív, pedagógiai, behavior stb. elemeket, mint például feladat adása, tiltás, gyakorlatok.) Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Ülésszám és ülésgyakoriság: heti 1-2 alkalommal, 30-80 óra.

Indikáció: F30-38, F40-48, F50-53 (kivéve 53.1), F54, F60-68. Kontraindikáció: F20-29, F00-09, F70-79.

Járulékos tevékenység: relaxáció, imagináció, párterápia.

 

III/4/3 Szimbólumterápia

Tevékenység: tematikus képi megjelenítés útján pszichés problémák mélylélektani feltárása és megoldása. Múltbeli traumák felidézését teszi lehetővé, személyiségbe integrálhatóvá. Technikája: imaginatív, meditatív, expresszív módszerek.

Indikáció -kontraindikáció: neurózishoz tartozó diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok F30-F39, F40-49, F50-59, F60-F69. Kontraindikáció: pszichózisok, F20-F29, F3O-F39.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-2 ülés, 10-100 ülés

 

III/4/4 Dinamikus rövid pszichoterápia

Tevékenység: pszichoanalitikus orientáltságú és megalapozottságú, az álmot, vagy más képélményt a terápia középpontjába állító face to face helyzetben történő pszichoterápia. Az álom mellett fókuszban lévő hatótényező az áttétel-viszontáttétel, vagyis a pszichoterápiás kapcsolat, amelyben az álom illetve képélmény az érzelmi megértés közös pszichoterápiás nyelvévé válik.

Indikáció -kontraindikáció: jól megtartott realitás érzék. Kontraindikáció: F60-F62, F20-F29

Ülésgyakoriság és ülésszám: 10-30 ülés, hetente egy alkalom.

Megjegyzés: a kontraktus rögzíti a várható ülésszámot, folyamatos a termináció előkészítése.

 

 III/5 Egyéb terápiák

 

III/5/1 Hipnoterápia

Tevékenység: olyan pszichoterápiás forma, amely a hipnózist — egy sajátosan módosult tudatállapotot — használ fel a terápiás folyamat facilitálására. Fontos eleme a szuggesztió, valamint a hipnoterapeuta és páciens erős áttételes jellegű kapcsolata.

Indikáció, kontraindikáció: F10-19, F30-39, F40-48, F50-59, F60-69, F80-89, F90-98, valamint F20-29 bizonyos fázisai. Kontraindikáció: F00-F09, F70-79.

Ülésgyakoriság és ülésszám: a terápiás céltól függően 4 üléstől hosszú terápiáig, heti 1-3 ülés.

Eszközszükséglet: relaxációs formájához kényelmes ülő vagy fekvő bútor, aktív-éber formájához kerékpár ergométer. (A szupervízió érdekében video-technika ajánlott.)

Járulékos tevékenység (például más terápiás betétek): A hipnoterápia rendszerint viselkedés- és kognitív terápiás eljárásokkal, illetve pszichodinamikus terápiás módszerekkel kombinálva, integráltan alkalmazható.

 

III/6 Gyermekterápiák

 

III/6/1 Gyermekterápia

Tevékenység: a különböző pszichoterápiás módszerek gyermekkorú páciensekre adaptált formája. A pszichoterápiás iskolákból kinőtt gyermekpszichoterápiák közös jellemzője, hogy szem előtt tartja a fejlődési szempontot és az életkori sajátosságokat. Ebből következik, hogy a felnőtt terápiáktól alapvetően eltérő, egységes eszközrendszerrel, esetenként nevelői attitűddel dolgozik, és magában foglalja a páciens szociális környezetével való kapcsolattartást.

Indikáció, kontraindikáció:  F50-51, F80-89, F90-98. Kontraindikáció: F07, F72-79.

Ülésszám, ülésgyakoriság: heti egy-három ülés

Szakember: gyermekpszichoterapeuta, gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus

Eszközszükséglet: játékbattéria

Járulékos tevékenység: családterápia, csoportterápia

 

 

III/7 Csoport-pszichoterápiák

 

III/7/1 Dinamikus csoport-pszichoterápia

Tevékenység: pszichodinamikus, analitikus szemléletű csoportban végzett verbális terápia, 6-10 pácienssel. A terápia a tüneti viselkedés, a társas kapcsolatok zavarának belső összefüggéseit célozza, és a csoport pszichodinamikai terében gyógyítja. Rövid, előre meghatározott ülésszámú formája elsősorban fókuszálható problémák kezelésére alkalmas. Az ambuláns, hosszú távú forma alkalmas a személyiség összműködésének széleskörű javítására. Csoportban sok, az egyéni terápiás kapcsolatot viselni nem tudó beteg is kezelhető. Osztályos és ambuláns helyzetben egyaránt alkalmazható, ambulánsan hosszú formái különösen hatékonyak.

Indikáció -kontraindikáció: F6-, F40, F41, F43, F44, F51, F52, F90-99. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50, F7-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: ambulánsan heti 1-3 duplaülés, osztályos heti 2-5 ülés, legalább 20-100 ülésig; esetenként blokkosítva.

Eszközszükséglet: csoportterápiára alkalmas helyiség kényelmes berendezéssel.

Járulékos tevékenység: opcionálisan képmagnó felvétel, koterápiás vezetés.

 

III/7/2 Pszichodráma csoport-terápia

Tevékenység: csoportban zajló terápia, melyben a tagok intrapszichés és interperszonális konfliktusait drámajátékba fordítjuk át. Az akció, az érzelmi átélés és belátás teszi lehetővé a terápiás változást. Oki és tüneti terápiaként alkalmazzuk.

Indikáció -kontraindikáció: F84, F40-F49, F10-F19, F60-F62, F30-39, F80-89, F90-99.

Ülésgyakoriság és ülésszám: a terápiás indikációtól függően minimum 20-70 triplaülés, minimum heti egyszer; esetenként blokkosítva

Eszközszükséglet: elkülönített helység, ahol színpadi tér választható el a csoport terétől, székek, párnák.

Járulékos tevékenység: relaxáció, immagináció, hipnózis; csoportvezetéshez opcionálisan koterapeuta vagy pszichodráma asszisztens.

 

 

III/8 Család- és pár-pszichoterápia

 

III/8/1 Családterápia és párterápia

Tevékenység: A családterápia a családot egységként, többnyire rendszerként kezelő segítő, gyógyító beavatkozás, amely emberi kölcsönhatás, azaz interakció, kommunikáció révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A pácienst az egész családdal való foglalkozás segítségével gyógyítja, ezáltal a diszfunkcionális családi rendszer is rendeződik.

Ülésgyakoriság, ülésszám: 4-25 dupla vagy triplaülésig terjedhet, ülésgyakoriság: napi alkalmaktól havi alkalmakig, 1 utánkövető ülés lehet szükséges 3-12 hónapon belül a kezelés befejezése után.

Indikáció: mindazon páciensek számára ajánlható, akik családban élnek és tünetük, betegségük pszichoterápiával vagy pszichoterápia és farmakoterápia kombinációjával gyógyítható. F10-19, F20-29, F30-39, F40-48, F50, F52, F62-66, F81, F88, F90-98

Kontraindikáció: családnélküli, egyedül élő páciens

Eszközszükséglet: opcionálisan speciálisan kialakított helyiség, egyirányú tükör (opcionális), video- és TV rendszer (opcionális), számítógép (opcionális).

Járulékos tevékenység: számos más terápiás betétet befogadhat, például viselkedésterápia, szexuálterápia, pszichodráma.

Megjegyzés: opcionálisan koterapeuta vagy in situ szupervízió szükséges. Önállóan családterápiát végezni akkor lehet, ha a rendszeres szupervízió biztosított.

 

IV. Szakpszichoterápiák részletes leírása

IV./1 Analitikus terápiák

 

IV./1/1 Standard pszichoanalízis

 

A pszichoanalízis elmélete alapján működő terápiák az emberi magatartás tudattalan motiváló tényezőinek feltárására és megértésére építenek. Céljuk az adott személy magatartásának, viselkedésének ezen keresztül történő megváltoztatása a terápiás helyzetben folyó közös munka révén.

Mindegyik típus önmegfigyelést és verbális megfogalmazást igényel a pácienstől, illetve megfelelő képzettséget, szaktudást, empátiás megértést, valamint az áttételi–viszontáttételi helyzet kezelésének a képességét a terapeutától.

A pszichoanalitikus terápiák kontinuumot képeznek, amelynek egyik végpontján a standard (lege artis) pszichoanalízis, a másikon pedig a pszichoanalitikus megértésen alapuló életvezetési támogatás, tanácsadás, pszichológiai konzultáció foglal helyet. A kiinduló ponttól (standard pszichoanalízis) távolodva egyre több paraméterben történik változás, ezért a két végponton elhelyezkedő módszerek erősen eltérhetnek egymástól technikájukat tekintve, de összeköti őket a közös elméleti alap. Túl ezen, mindegyik módszerben fontos a páciens és a terapeuta kapcsolata az „itt és most” helyzetben. Ennek a kapcsolatnak korrekt, szakszerű elemző kezelése mind a pszichoanalízis, mind a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia eredményességének a záloga.

 

A standard pszichoanalízis négy technikai jellemző mentén definiálható:

 1. az analitikus neutrális alapállása;
 2. az értelmezésnek, mint legfontosabb (de nem kizárólagos) terápiás eszköznek a használata;
 3. az áttétel módszeres elemzése;
 4. az időhatár-nélküliség.

 

A pszichoanalitikus intervenció legfőbb technikai eleme az értelmezés (tudattalan összefüggések megfogalmazása a beteg által közölt anyag és az analitikus megértése alapján; a tisztázás (bizonyos információk, adatok, összefüggések kifejtése — főleg kérdésekkel — az őket körülvevő „információs zajból” és a beteg hárítása következtében keletkező bizonytalanságból); a szembesítés (a beteg szembesítése bizonyos elhárított — többnyire tudatelőttes — érzésekkel, tartalmakkal, konfliktusokkal, összefüggésekkel); a tükrözés (az empátiás megértés segítségével hangsúlyt adni bizonyos, a beteg által közölt érzésnek, pszichés tartalomnak) és a tartalmazás (értékítélet, ellenérzések nélkül elfogadni a beteg által nem elfogadható, elutasított pszichés tartalmakat, érzelmeket). Mindezek a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia eszközei is, de alkalmazásuk módja különbözik a standard pszichoanalízistől.

A pszichoanalitikus terápiák fontos kelléke a kontrollált regresszió, amelyet az analitikus helyzet (relaxált állapot, szenzoros depriváció és az analitikus neutralitása) hoz létre. A regresszió a páciens én-funkcióinak extenzívebb működését eredményezi, láthatóvá téve ezáltal a tipikus és jellemző elhárító mechanizmusait, az elhárított affektusokat és egyéb pszichés tartalmakat.

A páciens és az analitikus együttműködését a pszichoanalízis alapszabálya indítja el. Ebben a páciens vállalja, hogy olyan szabadon mondja el érzéseit, gondolatait, amennyire csak tudja, nem cenzúrázza azokat. Tudomásul veszi, hogy terápiás helyzetben mindig verbális keretek között kell maradnia, impulzusait nem valósíthatja meg cselekvés formájában.

Az alapszabály révén lehetővé válik a szabad asszociáció, amely egyre inkább kiteljesedik az analízis előrehaladtával.  A szabad asszociációkat alakító legfőbb tartalmi tényezők a következők: 1. a patogén konfliktusok, 2. a változás (gyógyulás) óhaja, 3. az analitikusnak, mint áttételi tárgynak a megnyerésére irányuló törekvések, és 4. az analitikussal szembeni agresszió.

A szabad asszociációra az analitikus egyenletesen lebegő figyelme irányul. Miközben ilyen módon figyeli a páciens asszociációit, befogadja magába a páciens által közölt érzéseket, tartalmakat. Személyiségét megosztva egyik személyiségrészével azonosítja magát ezekkel a tartalmakkal, a másik személyiségrészével pedig megfigyeli az azonosítás révén benne keletkező érzéseket, gondolatokat, fantáziákat, és felhasználja ezeket a megértés céljára úgy, hogy igénybe veszi szakmai tudását, tapasztalatai és kreatív kapacitását.

Ezek után a megértését terápiás intervenció formájában visszajuttatja a páciensnek. A terápiás intervenció által közvetített megértés átalakítja a beteg belső világát, segítve ezzel adaptív és integratív fejlődését.

A kezelés folyamán további szabályként az absztinencia szabálya működik a standard analízis keretei között. Funkciója az, hogy a páciens a pszichés (nagyrészt tudattalan) szükségletek kielégítése helyett képes legyen átélni a megvonás következtében előálló pszichés feszültséget, és ahelyett, hogy ezt értelmetlen pillanatnyi kielégüléssel levezetné vagy elhárítaná, a megértés számára felhasználható verbális anyagként jelenítse meg. Az absztinencia szabályra vonatkozó kulcsszavak az optimális frusztráció és az optimális kielégülés. Amennyiben az absztinencia-szabály nem teljesül, az analitikus helyzet terápiás kapacitása jelentősen beszűkül. A szükséglet-kielégülés a terápiás helyzetben lezárja az utat a tudattalan megértése irányában.

A pszichoanalitikus kúra időigényes folyamat, amelyet nem képesek tükrözni az esetismertetések vagy esetrészletek leírásai.  A folyamatban működő jelenségek kulcsszavai a terápiás szövetség, az áttétel, a viszontáttétel, az ellenállás és az átdolgozás.

 

Indikáció

A standard analízis számára az elsődleges indikációs területet az a betegpopuláció jelenti, amelynek tagjai olyan tartós konfliktusoktól szenvednek, amely konfliktusok mélyén a múltból eredő (a személyiség fejlődése során létrejött), de a jelenben ható konfliktusok vannak. Ezek a nagyrészt tudattalan konfliktusok a jelenben maladaptív magatartást, karakterdeformációt vagy pszichés tüneteket okoznak. Ezeknél a betegeknél a konfliktus alapvetően nem a környezetükkel való kapcsolatukban van, hanem személyiségük különböző ágensei között, amely interperszonális formát ölt. A pszichoanalitikus terápiára alkalmas betegnek el kell érnie az én-fejlődés bizonyos szintjét, amelynek segítségével az analitikus helyzet absztinenciáját tűrni képes. Fontos a beteg motivációja a kezelésre, amelynek alapját a szenvedésnyomás és változás igénye jelenti.

 

A standard pszichoanalízis számára kontraindikációt jelentenek azok az állapotok, amelyekben

 1. hiányzik a megfelelő kooperatív én (túl rigid vagy kialakulatlan én-határok, például idős kor),
 2. a problémák olyan kis területet érintenek, hogy az intenzív, hosszantartó kezelésbe való „befektetés” nem gazdaságos,
 3. a problémák sürgető megoldást követelnek és
 4. a beteg élethelyzete reálisan megváltozhatatlan, ezért a sikeres analízis csak még nagyobb nehézségeket okozna a betegnek.

 

Standard pszichoanalízis (összefoglalás)

 

Tevékenység

A pszichoanalitikus alapszabály (szabad asszociáció, egyenletesen lebegő figyelem) szerint folytatott terápia fekvő helyzetben történik. Feltáró, verbális módszer, fontos eszköze az értelmezés. A terápiás anyag jelentős része az áttételi-viszontáttételi konstellációból származik.

 

Hatását a személyiségen belül működő — többnyire tudattalan — dinamikus erők átstrukturálásán keresztül éri el, és ennek eredménye a tüneti javulás, valamint a személyiség összműködésének javulása is. A terápiás folyamat fontos része, hogy a személyiség maladaptív, konfliktusos vonatkozásai a terápiás kapcsolatban — a páciens viselkedésében és viszonyulásában — megjelennek, így megérthetővé és átdolgozhatóvá válnak. Általában ambuláns körülmények között alkalmazható.

 

Ki végezheti? Orvosi vagy pszichológusi diplomával és pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező személy, aki pszichoanalitikus módszerspecifikus képzettséget szerzett.

 

Tömegellátásra intenzív, sok időt és energiát igénylő volta miatt nem alkalmas.

 

Ülésszám: Heti 3-4 ülés, összesen több, mint 100 óra.

 

Indikáció:  F28, F29, F4-,F5-,F6-.

 

Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F43.0, F7-.

 

Szakember: szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta.

 

Eszközszükséglet: Pszichoterápiás rendelő, dívány, karosszék.

 

Megjegyzés: Az eset súlyosságától függően a kezelés több 100 óra is lehet. Az eredmények sok esetben 100 óra után várhatók.

 

Legfontosabb irodalom

Freud, Sigmund:  Bevezetés a pszichoanalízisbe. Somló Béla kiadása, Budapest. Évszám nélkül.

Ferenczi Sándor: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Budapest, Magvető, 1982.

Thomä, Helmuth, Kächele, Horst: A pszichoanalitikus terápia tankönyve. I. II. kötet Gondozta Harmatta János. Budapest, 1987, 1992.

Mitchel, S. A., Black, M. J.: A modern pszichoanalitikus gondolkodás története. Budapest, Animula, 2000.

Hamilton, N. G.: Tárgykapcsolatelmélet a gyakorlatban. Budapest, Animula, 1996.

Vikár György: Pszichoanalízis. In: Szőnyi Gábor, Füredi János szerk.: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 2000.

 

IV/1/2 Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia 

 

Történeti háttér

Ferenczi, Otto Rank az 1920-as években,  majd  Franz Alexander a harmincas években a pszichoanalitikus folyamat hatékonyságának fokozása és szélesebb betegkör gyógyítása érdekében a pszichoanalízis elméletében és gyakorlatában technikai újításokat vezetett be.  Ezek közül azok az eszközök bizonyultak előnyösnek, amelyek a terápiás kapcsolat biztonságát erősítve a korábbi traumatikus élmények érzelmi feldolgozásával oldották a személyiség belső konfliktusait. Ennek következtében stabil, munkaképes, kapcsolatokban jobban működő, örömre fogékonyabb személyiség alakítható ki.

 

Elméleti háttér

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros egyéni terápia, amely egy vagy több paraméterében (például részleges szabad asszociáció, ülésgyakoriság, fekvő/ülő helyzet), a beteg terápiás terhelhetőségének függvényében eltér a standard analízistől. Feltáró módszer, amely a személyiség átdolgozásán keresztül éri el a tünetek megszűnését és a személyiség érését, változását.

 

Terápiás folyamat

A tünetek, életvezetési problémák mögött húzódó tudattalan motívumok és a lélektani konfliktusok feltárásával majd feldolgozásával új egyensúlyi állapotot teremt az egyén számára, amelyben nemcsak tünetei nem térnek vissza, de alkalmassá válik önálló, konstruktív életvezetésre A terápia egyéni, a pszichoterapeutával való terápiás kapcsolat kialakításával történik heti 1- 2 ülésben, addig, amíg a folyamat közös megállapodással le nem zárható.

 

Specifikus hatótényezők

A módszer verbális. A tudattalan folyamatok előtérbe kerülésére használja a szabad asszociációt, az egyén álmainak rá vonatkozó értelmezését – mint a tudatból kiszorított élményekhez vezető utat. A terápiás kapcsolat áttételi és viszontáttételi dinamikájának megértésével, az ellenállások átdolgozásával, az emlékezetből kiszorított traumatikus élmények feldolgozásával a pszichoterápiás munka biztonságában a személyiség képes korábbi sérülései korrekciójára és új irányokba történő nyitásra, fejlődésre.

 

Indikációs terület

Minden lélektani eredetű probléma feltárására alkalmas. Kiváltképpen fóbiás szorongásos állapotok, nem pszichotikus depressziók, az életutat átható traumák feldolgozására, disszociatív zavarok kezelésére alkalmas. A módszer bizonyos szintű személyiségszerveződést elért határeseti kórképeknél is segítséget jelent. Mivel a módszer verbális, igényli a páciens részéről a verbális készség legalább átlagos szintű igénybevehetőségét.

 

Szakember: szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta.

 

Indikáció: F32-39, F40-48, F50-59, F60-69

Kontraindikáció: F0, F70

Ülések száma: Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható, heti 1-2 alkalommal, minimum 60 óra.

Eszközszükséglet: Nyugodt légkört biztosító szoba, pszichoterápiás dívány, vagy face to face helyzetben kényelmes szék/fotel.

Járulékos tevékenység: gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

Irodalom

Flaskay G: Pszichoanalitikusan orientált terápiák. In: Szőnyi G., Füredi J. szerk: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 230-247. 2000.

Langs, R.: The technique of psychoanalytic psychotherapy, Vol I. New York, Jason Aronson, 1973.

Langs, R.: The technique of psychoanalytic psychotherapy, Vol II. New York, Jason Aronson, 1974.

 

IV/1/3 Rövid dinamikus pszichoterápia

 

Történeti háttér

A rövid dinamikus pszichoterápia is a pszichoanalízis elméleti módszeréből fejlődött ki. Előfutárának tekinthető többek között Bálint Mihály, aki kidolgozta a fokális pszichoterápia és a  pszichoterápiás tanácsadás módszerét. Létrehozói világszerte pszichoanalitikusok, akik a pszichoanalízis elméleti és terápiás gyakorlatát kívánták széles körben, jól megragadható problémák, körülírható tünetek kezelésére alkalmazhatóvá tenni. A módszer nem vállalkozik a személyiség teljes, csakis az aktuális problémát/tünetet kiváltó nem tudatos pszichés konfliktusok feltárására és átdolgozására.  A hatvanas években egyre nagyobb igény fogalmazódott meg körülhatárolt problémák rövid időhatárok közötti jó hatékonyságú kezelésére. A 1970-es évek közepén megszületett a David Malan, Peter Sifneos és Habib Davanloo nevével fémjelzett rövid dinamikus pszichoterápia.

 

Elméleti háttér

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, időhatáros egyéni terápia. A munka középpontjában a fókuszba állított tünet/probléma áll, terápiás célkitűzése korlátozott.

A fókuszba emelt tudattalan konfliktus feltárására és feldolgozására vállalkozik.

 

Terápiás folyamat

Eszközeiben alkalmazza a pszichoanalitikus technikákat, a szabad asszociációt, a terápiás kapcsolat dinamikai rendszeréből az áttételi-viszontáttételi folyamat megértéséből származó megnyilvánulásokat. Figyelmet fordít az ellenállások átdolgozására, és különös tekintettel van az időhatár miatt előtérbe kerülő leválási szorongás feldolgozására.

 

Specifikus hatótényezők

A tünetért felelős lélektani konfliktust állítja fókuszba. A dinamikus pszichoterápiák tudattalan motívumok feltárására használt eszközeit alkalmazza hangsúlyeltolódással: például részlegesen a szabad asszociációt, intenzíven az áttételi és viszontáttételi dinamikát, az ellenállások feltárását és átdolgozását, míg az időhatár nyomása miatt kialakuló leválási szorongást kiemelten kezeli.

 

Szakember

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta.

 

Indikációs terület

Az időhatár következtében különösen előtérbe kerülő feszültség elviselésére alkalmas énerővel rendelkező páciensek számára ajánlott, akik jó motivációval és megfelelő verbális képességekkel rendelkeznek.

Indikáció: F 32-39, F40, F41-43, F44, F51, F52

Kontraindikáció: F0, F30, F31, F45, F50, F70-79, F90-98

 

Ülések száma: heti 1-2 óra, összesen 20-30 ülés, ülésszám előre meghatározott.

Ambulánsan és osztályos keretek között is alkalmazható.

 

Eszközszükséglet: Nyugodt légkört biztosító szoba,  kényelmes szék/fotel.

 

Speciális járulékos tevékenység: Fókuszmeghatározás (team, teszt, vagy szupervízió segítségével). Gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

Irodalom

Davanloo, H. szerk.: Short term dynamic psychotherapy. Northvale, New Jersey, London, Jason Aronson, 1986.

Harmatta J.: Rövid dinamikus terápiák. In: Szőnyi G., Füredi J. szerk: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 248-267. 2000.

Malan, D. H.: Egyéni dinamikus pszichoterápia. Budapest, Animula, 1989.

Malan, D. H.: Rövid dinamikus pszichoterápia. Budapest, Animula, 1992.

 

IV/2 Viselkedés- és kognitív terápiák

 

IV/2/1 Viselkedésterápia (magatartásterápia)

 

IV/2/2 Kognitív terápia

  

IV/2/3 Integratív pszichoterápia

 

Történeti háttér

 

Egyre inkább elterjednek az egyes klinikai képek kezelésére speciálisan összeállított programcsomagok, amelyekben sokféle módszer kombinált alkalmazása történik. A pszichoterápiás kezelések a diagnózison túlmenően mindinkább a kliens-változókhoz fognak igazodni. A napi gyakorlatban az integratív megközelítés azt jelenti, hogy minden egyes esetben külön mérlegeljük az egyes betegségalakító tényezők arányát, meghatározzuk a változás szükséges és lehetséges irányát, megkeressük a beavatkozási pontokat, s ezekhez próbálunk minél szelektívebb terápia-változókat rendelni. Elgondolásunk szerint az integratív pszichoterápiás tevékenység ott kezdődik, amikor a tüneti viselkedést, vagy az azt létrehozó, alakító feltételeket kezelhető formába tudjuk önteni.

Elképzelésünk szerint a KIP, ego-state, hipnoanalízis egyaránt a mélylélektani személyiségelméleten, patogenezisen, és terápia elméleten alapul, kiegészítve a tanulás-lélektani modellel és erre alapozó viselkedésterápiás módszerekkel, továbbá a kognitív modellre alapozott kognitív terápiás elképzelésekkel. A kognitív terápiás lehetőségeket teljessé az integratív hipnoterapeuta  képzést kiegészítő 100 órás integratív pszichoterápiás ráképzés segíti. A módszertani képzést az Erickson-i pszichoterápiás képzés, mint ráképzés tovább színesíti, és integrálja az Erickson-i pszichoterápiát a mindennapi gyógyító munkánkba. Ilyen eszközként kínálkozik az NLP által kifejlesztett sokféle megjelenítési és reframing-technika, amelynek hatékonyságát viszont jelentősen befolyásolhatják a tudatállapot módosítását (hipnózis) felhasználó beavatkozások. Az eszközökön és módszereken túl nagyon fontosnak tartjuk a pszichoterapeuta személyiségét és elméleti felkészültségét. Ezt az elképzelésünket tükrözi, hogy a képzés feltétele a 250 órás önismereti sajátélmény elvégzése. Elveink szerint pszichoterápiás módszer csak a módszer mögött található elmélet ismeretében, módszertisztán tanítható. Úgy tűnik, hogy kialakulóban van a pszichoterápiás kommunikáció egy minden eddiginél hatékonyabb rendszere, amely mindenfajta pszichoterápiás modalitásban egyaránt érvényesíthető, és kihasználja a módosult tudatállapotban rejlő lehetőségeket.

 

Alapelvek

A gyakorlatilag kétszáz órás integratív hipnoterapeuta képzés megtanítja egyfelől a módosult tudati állapot létrehozását, felhasználását, általános jellemzőit, amit a „hipnózis” mint sajátosan módosult tudati állapot fed le, de talán több is annál. Másikon pedig az ebben a módosult tudati állapotban használható pszichoterápiás módszereket (mint a Katatim Imaginatív Pszichoterápia (KIP), hipnoanalitikus módszerek, elsősorban az Ego-state, NLP, Erickson-i pszichoterápia és hipnobehaviorális technikák) nyújtja.

 

Módszerek

 

Katatim Imaginatív Pszichoterápia (KIP) (Guided Affective Imagery)

 

A KIP imaginatív pszichoterápiás eljárás, melyet az 50–es években Hanscarl Leuner fejlesztett ki, és vezetett be a tudományosan megalapozott pszichoterápiás módszerek sorába. A katatim kifejezés a tudattalan affektustelített, emocionálisan megélt szimbolikus projekcióira vonatkozik. Az imagináció a primer processzus szintjére történő regresszióra, vagyis a terápiás céllal indukált élményvilág képi jellegére utal. Az imaginációk a reflektáló gondolkodástól és akarati impulzusoktól viszonylag szabadon keletkeznek, saját törvényeiknek engedelmeskednek. A KIP–ben az imagináció és az imaginációban folyó pszichoterápiás munka alapvető és központi történés, melyet az egész terápiás folyamat során szisztematikusan és célzottan alkalmazunk, és amely a terápiás össztörténésbe ágyazódik be. Ennek a terápiás formának előnye, hogy a szimbolika nem csak kifejezési lehetőséget jelent, hanem elegendő védelmet is nyújt, mivel a tudattalan elhárító, énvédő mechanizmusai csak csekély mértékben aktiválódnak.

A módszer három tényezőn alapszik:

 1. kísért imagináció;
 2. szimbólummal és szimbólumon történő munka;
 3. mélylélektani elméleti alapok.

 

A KIP során a terápiás folyamat két síkon történik:

 1. Az első terápiás sík az imagináció, ami túlnyomórészt a primer processzus szintjén a szimbólummal és a szimbólumon történő munkát jelenti. Az imaginált képek az affektus konstellációt, konfliktus szerkezetet, a belső tárgyakat és a kapcsolati mintát jelenítik meg. A szimbólumon történő, annak megváltoztatására irányuló munka a személyiség elsődleges folyamati szintjén végzett munkát jelenti, és együtt jár a tudattalanban létrejött változással.
 2. A második sík a mélylélektani orientációjú beszélgetés, melynek kapcsán megtörténik az imaginált képi tartalmak további átdolgozása, immár kibővülve a szekunder processzus szintjén. Ezáltal a KIP összeköti a tudatelőttes közvetlen feldolgozását a megismerésszerű tudatosítással.
 3. A szimbólumokon a primer és szekunder processzus síkján történő munka lehetővé teszi mind a korai emocionális deficitek feltöltését, mind a személyiség utólagos érését, mind a konfliktusok feldolgozását.

 

A KIP módszertanilag alap-, közép- és felsőfokra oszlik. A motívum típusa, a terápiás tartás, az intervenciós stílus és technika, az elő- és utóbeszélgetés vezetésének módja is a terápia mindenkori lépcsőfokának megfelelő.

Az alapfok motívumai a korai, preödipális élményvilághoz igazodnak, és ezt juttatják kifejezésre. A terápiás tartás empatikus, kísérő, támogató, feltétel nélkül elfogadó és segítségnyújtó. Ezáltal lehetővé teszi érzelmi deficitek feltöltését és a személyiség pótlólagos érését, az énerősödést. Az alapfokú technika kiemelt terápiás jelentőségű korai zavarok kezelésében.

A középfokú technika konfliktusorientált, koncepciójában az ödipális fázis és a késői fejlődési szakaszok problematikája a döntő. A személyiséget, a kapcsolati és ösztönaspektust megjelenítő standard motívumokon kívül hívómotívumként szolgálhat minden hasonlat, metafora és elképzelés, mely a problematikának a lényegét ragadja meg. A terápiás tartás konfliktusra irányuló és célzottan konfrontáló, ehhez kapcsolódó intervenciós technikákkal, mint szimbólum konfrontáció, asszociatív és affektasszociatív technika, kreatív problémamegoldás és próbacselekvés, valamint az addig elzárt erőforrások aktiválása.

A KIP felsőfoka a személyiség archaikus dimenzióval foglalkozik, és a személyiség különféle aspektusainak az összszemélyiségbe való integrálására irányul.

 

Ego state therapy

 

John és Helen Watkins írta először le ezt a figyelemreméltó feltáró technikát. Leírásuk nagymértékben hasonlít a Gestalt és a TA módszereihez, de teoretikusan Federn írásaira alapozódik, aki először írta le az énállapotokat (ego-state). Federn ismerte fel, hogy a személyiség nemcsak egyszerűen az érzékelés, a kogníciók és érzelmek, indulatok összessége, hanem ezek egységekbe szerveződnek, amelyeket „ego-state”-eknek nevezett el. Federn felülbírálta Freud libidó koncepcióját és az „object kathexis” és „ego kathexis” kettős energiájával helyettesítette azt. Watkinsék szerint az ego-állapot mindazon viselkedések, érzékelések és élmények összességéből áll, amelyeket néhány általános elv összeköt, és elhatárolódik más ego-állapotoktól. A kognitíven eltérő ego-állapotok és azok, amelyek ellentétes célokkal bírnak, konfliktusba kerülhetnek egymással. A legtöbb emberben ezek a konfliktusok rejtve maradnak, de szorongásban, depresszióban, vagy akár evészavarban manifesztálódhatnak.

Amikor az egyik ego állapot „ego kathexis” természetű energiával telítődik fel, és más ego állapotok „object kathexis” természetű energiával telítődnek, gyakran létrejönnek a disszociatív betegségek, vagy akár az MPD (többszörös személyiség) is, abban az esetben, ha a határok a különböző ego-állapotok között relatíve rigidek, vagy átjárhatatlanok. Watkinsék szerint az ego-állapotok három fő formában fejlődhetnek ki: szokványos differenciálódás, fontos referencia személyek introjekciója és traumára adott válaszként. A szokványos differenciálódás során a gyermek adaptív ego-állapotokat fejleszt ki, hogy sikeresen megfeleljen a szülői, iskolai, kortárscsoporti elvárásoknak. Ezen ego-állapotok határai flexibilisek és áteresztők. Amikor a gyermek introjektálja a fontos referencia személyeket, és azok ego-kathex energiával telítődnek, akkor ők szerepekké válnak; míg azok, akik object-kathex energiával telítődnek, belső tárgyakká válnak, amelyekkel a gyermeknek kapcsolódnia, és amelyekre reagálnia kell. Természetesen, ha ez a büntető ego-állapot nyíltan megnyilvánul, önbüntető viselkedéseket hozhat létre.

Amikor a gyermek megsemmisítő traumával, elutasítással, semmibevevéssel, vagy súlyos bántalmazással találkozik, disszociál, és szelfjének bizonyos részeitől visszavonja az ego-kathex energiákat az életben maradás érdekében. Ez az „ego állapot” elfojtódhat, amikor a veszély megszűnik, de újra aktiválódhat a következő konfliktus, vagy stressz által, talán még súlyosabb formában. Watkinsék természetesnek tartják, hogy hipnózisban, vagy más tradicionálisabb terápiában a regresszió újra aktivizálja a páciens által regresszióval elért életkor ego-állapotait, és így az ego-állapoton belüli információk, érzések hozzáférhetővé válnak a tanulmányozás és a következményes változás számára. Annak ellenére, hogy az ego-állapot a páciens személyiségének csak kis szeletét reprezentálja, mégis úgy tűnhet, mintha egy elkülönült személyiség lenne, amely a páciensen belül lakik.

Hipnózist használva a terapeuta közvetlenül képes a személyiségen belül lakozó részekkel beszélni, amelyek párbeszédbe vonhatók, és visszaszólhatnak. Feltárhatják, hogy mikor keletkeztek, mi hozta létre őket, és mit próbálnak megvalósítani. Amit megpróbálnak megvalósítani, az rendszerint bizonyos szempontból adaptív, kívánatos (volt), dicséretre méltó dolog, de módszereik sok kívánnivalót hordozhatnak. A terapeutának pozitívabb összefüggésben újra kell alkotni ezen célkitűzéseket.

 

NLP (neuro-ligvisztikai programozás)

 

John Grinder és Richard Bandler a hetvenes évek elején azt a kérdést tette fel, hogy vajon mitől hatékony az emberi kommunikáció? Hogyan kell a kommunikációt kivitelezni, hogy az hatékony legyen? Van-e az emberi kommunikációnak egyáltalán pontos és lényeges szempontokba foglalható algoritmusa? Hogyan történik a hatékony kommunikáció, azaz hogyan  „csinálja” a kommunikátor azt a fajta közlést, vagy közlések sorát, amely eléri a kívánt eredményt, vagyis hatékony?

Ennek vizsgálatára a kor leghatékonyabb pszichoterapeutáinak munkásságát kezdték vizsgálni abból a szempontból, hogy hogyan történik a hatékony viselkedésváltoztatás, befolyásolás, mellőzve azt a szempontot, hogy milyen elméleti alapon, milyen teória szerint dolgoztak az említett nagy mesterek.

Ennek alapján vették nagyító alá elsősorban a hipnotizőr Milton H. Erikson terápiáit, Perls Gestalt-módszerét és Virginia Satir családterápiás munkásságát. Majd e hatékonynak bizonyult kommunikációs elemekből strukturált rendszert hoztak létre. A kutatómunka a modellképzés (modelling) gyakorlata szerint folyt, azaz a kutatás annak feltérképezésére irányult, hogy pontosan hogyan történik a hatékony kommunikáció, és melyek benne a lényeges elemek.

 

Erickson-i hipnózis

Az Erickson-i hipnózis különlegessége mind az indukciók jellegéből, mind a szuggesztiók formájából adódik. A hagyományos hipnózissal ellentétben az Erickson-i módszer a hipnózist, mint módosult tudatállapotot természetesen előforduló kommunikációs modalitásnak tekinti, így formális indukciót sem használ. A szuggesztiók során (mind a hipnotikus, mind a poszt-hipnotikus változat esetében) az indirekt szuggesztiót részesíti előnyben. Nagy hangsúlyt fektet a hipnózisban átélt élményanyag „hiánypótló” képességére. A szemlélet szerint a páciens végzi a terápiát, a terapeuta csupán segít neki „irányban” maradni, és ehhez felhasznál minden belső erőforrást, készséget és affinitást csakúgy, mint a környezetet, a szülőket, a barátokat, tehát bármely külső és belső tényezőt.

 

IV/3 Humanisztikus pszichoterápiák

 

IV/3/1 Személyközpontú pszichoterápia

 

Rövid történeti háttér

A személyközpontú pszichoterápia (person-centered therapy) a lélektanban a pszichoanalízis­ és a behaviorizmus mellett megjelenő „harmadik erő”, a humanisztikus pszichológia egyik fő pillére. A személyközpontú irányzatot a negyvenes évek elején Carl Rogers (pszichológia professzor) dolgozta ki saját praxisa és kutatásai alapján a 40-es 50-es években az Egyesült Államokban. Alapvetően nondirektív jellegű, fenomenológiai, az „itt és most”-ra fókuszáló egyéni pszichoterápia, azonban mint csoportpszichoterápia is létezik, főképp német nyelvterületen. Európába nagyrészt Helm és Tausch munkássága révén jutott el, akik azt „Gesprächspsyhotherapie” néven jelentősen továbbfej­lesztették. Magyarországon  Tringer László munkásságának köszönhetően leginkább a SOTE Pszichiátriai klinikán bevezetett, a tanuláselméleteket és a kognitív lélektant integráló reprezentáció honosult meg.

 

Elméleti háttér

Rogers alapfeltevése, hogy az ember racionális, szocializált lény, akit a “növekedési potenciál” hajt előre. A személyiség nyílt, dinamikus, önszabályozó rendszer. A patológiás fejlődés lényege a tapasztalás és a szelf tartós inkongruenciájának kialakulása. A személy ez esetben jelentős ingereket ignorál, tévesen “címkéz”.  Az önkép, mint speciális észlelet, szintén torzul. A spontán fejlődés megreked. A terápia feladata a szelf kongruenciájának helyreállítása. A folyamatban a “kliens” növekedésébe vetett bizalom alapvető jelentőségű, ennek nyomán lehet a terápia nondirektív jellegű.

 

A terápiás folyamat

A terapeuta a feltétel nélküli elfogadás, empátia és hitelesség megvalósítása által olyan optimális gyógyító klímát teremt, amelyben a személy szelfje  nem érzi magát veszélyeztetve, így a kliens számára észlelhetővé válnak a szelffel ellentétes tapasztalatok is. A Rogers által a terapeuta számára előírt  attitűdök  a terápiás kapcsolatban a kliensben önmaga vonatkozásában is megjelennek, aki  ezeket később már más emberi kapcsolataiban is képes lesz megélni. A terápia előrehaladott szakaszában a kliens felismeri elfojtott pozitív és negatív attitűdjeit, rejtett motivációit. Az empátiás kapcsolatban magától, értelmezés nélkül találja meg jelene és múltja egyes fontos összefüggéseit.  A terápiában szerzett önbizalom segítségével bátrabban próbálkozik az életben, a terápián kívüli térben is. Sikereit és kudarcait visszahozza a terápiába, s foglalkozhat azok elemzésével.  A jövővel, mint lehetőséggel néz szembe. Képessé válik a terápia, mint folyamat belső átélésből fakadó észlelésére is. A terápia tartós kognitív és viselkedéses változásokhoz vezet.

 

Specifikus hatótényezők

Az empátia és az elfogadás az irányzat szerinti terápiás munkában teljesen tisztán érvényesülhetnek, nincsenek akadályaik. A kongruencia a terapeuta nyílt hozzáállásának köszönhető. A „verbalizáció”, a rogersi terapeuta tükör-szerepe specifikusan közvetíti a terápiás alapbeállítódásokat. További specifikum az encounter minősége. A találkozás és tapasztalás ezen szintjének eléréséhez feltétlenül szükséges a jelen, az „itt és most” hangsúlyozása, a “face to face” helyzet, a terapeuta személyének  hitelessége, valamint annak elkerülése, hogy a terapeuta tekintélyszemélyként tűnjön föl.

 

Indikációs terület

A módszer fő indikációs területei a szorongásos zavarok, hangulatzavarok, viselkedészavarok, a gyermekkorban és serdülőkorban kezdődő viselkedészavarok, a személyiségzavarok egyes típusai és a pszichoszomatikus betegségek. Ifjúsági és gyermekterápiaként is alkalmazható.

Szupportív formában, rehabilitációs szakaszokban alkalmazható szkizofrén pszichotikusok esetében is. Kevés adat gyűlt össze a mentális retardációk és pszichoaktív szerekkel kapcsolatos zavarok kezelésében.

 

Indikáció: F 30-39, F40-49, F50-59, F60-69, F90-99

 

Kontraindikáció: F 20-29

Módszerkombináció: A gyakorlatban általában önállóan alkalmazzuk a személyközpontú pszichoterápiát, de ha az indikáció megkívánja és a terapeuta felkészültsége lehetővé teszi, terápiás programot állítunk össze olyan módszerek tudatos kombinációjával,  amelyek  a személyközpontú terápiával jól összhangba hozhatók, és tudományosan szintén ellenőrzöttek. Ilyenek főképp a relaxáció különféle módozatai, a nem szisztematikus deszenzitizálás, néhány speciális viselkedésterápiás módszer és a kognitív pszichoterápia egyes elemei.

 

Ülésszám, ülésgyakoriság, a terapeuta személye: Rövid terápiaként 10-50, hosszú terápiaként 50-100 ülés az általános gyakorlat. Az ülések 45 percesek, heti gyakoriságuk 1 vagy 2 alkalom. A terápiát szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és „személyközpontú pszichoterapeuta” módszerspecifikus végzettséggel rendelkező végezheti.

 

Kutatás, hatékonyság: A személyközpontú terápiás irányzat megszületésétől kezdve szorosan összefonódott a ku­tatással. Az elmúlt 50 év tömeges kutatómunkái széles betegpopuláció vonatkozásában egyértelműen bizonyították eredményességét. Magyarországon éppen azon irányzatok egyike, amelynek már elvégeztük hazai tudományos hatékonyságvizsgálatát.

A személyközpontú terápia hatására általában növekszik az önelfogadás és más személyek elfogadásának képessége, javul az önértékelés, differenciálódik az önészlelés és a környezet észlelése, csökkennek a tünetek, a szorongás és a neuroticizmus.  Növekszik a személy teljesítménye és spontaneitása , a stressz számára könnyebben legyőzhetővé válik.

 

Hazai képzés, európai szakmai kapcsolatok: A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Mentálhygiénés Egyesület módszerspecifikus képzése része a hazai posztgraduális pszichoterapeuta képzésnek, amelyben már közel húsz kisebb évfolyam végzett. Az egyesület alapító tagja a Személyközpontú Egyesületek Európai Munkacsoportjának, amelynek tagjaival mintegy húsz éve folyamatos a kapcsolat. A tagok kiképzési rendje nem azonos, de folyamatosan egyeztetett. A részképzések kölcsönös elismeréséről már született megállapodás.

 

Irodalom

Rogers, C.R.: Counseling and psychotherapy. Boston, Houghton Mifflin, 1942.

Rogers, C.R.: Client-centered-therapy. Boston, Houghton Mifflin, 1951.

Rogers C.R.: On becoming a person.  Boston, Houghton Mifflin, 1961.  Magyarul: Valakivé válni. Budapest, SHL, 2003.

Litaer G., Rombauts, J., Van Balen, R. szerk: Client-centered and experiential psychotherapy in the nineties. Leuven, Leuven University Press, 1990.

Pintér G.: A pszichoterápia és a terápiás képzés hatékonysága a személyközpontú modell keretében. Értekezés, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1990.

Pintér G.: Személyközpontú pszichoterápia. In: Szőnyi G.-Füredi J. szerk.: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 407-420, 2000.

Tausch, R.: Gesprächspsychotherapie.  2. kiadás, Göttingen, Hogrefe, 1968.

Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Budapest, VIKOTE, 1991, illetve HIETE, 1998.

Tringer L.-Pintér G.: Becslő skálák a verbális pszichoterápia értékeléséhez. Ideggyógyászati Szemle, 42:163-169, 1989.

 

Folyóiratok:

Person-Centered Review  (USA)

GwG Zeitschrift  (NSzK)

Brennpunkt (Svájc)

Personzentriert (Ausztria)

Person (Ausztria, Svájc)

 

IV/4 Egyéb mélylélektani pszichoterápiák

 

IV/4/1 Jungi analitikus pszichoterápia

 

Általános leírás és meghatározás

Az analitikus pszichológia Carl Gustav Jung svájci pszichiáter nevéhez kötődő mélylélektani pszichoterápiás irányzat, amely hangsúlyozza a tudattalan pszichés folyamatok meghatározó szerepét a pszichés egyensúly megőrzésében, illetve helyreállításában. Eredetét tekintve a freudi pszichoanalízis talaján fejlődött ki, azonban hamarosan önálló pszichoterápiás iskolává vált. Személyiségmodelljében a személyes tudattalan freudi koncepciójához képest kiszélesíti az értelmezési kereteket és az alkalmazott szimbólumrendszert. Bevezeti a kollektív tudattalan, s az archetípusok fogalmát, amelyek az egyén szubjektív élettörténetén túl meghatározó szerepet kapnak a komplexusok patogén szerepének feltárásában, s a gyógyítás folyamatában. A jungi pszichoterápia komplex szemléletű, az embert teljes biológiai-pszichés-szellemi-spirituális komplexitásában igyekszik megérteni, s feltárni a libidó — a pszichés energia — áramlásában képződött akadályok, tünetek kialakulásának természetét. Elmélete szerint a kollektív tudattalan alapvetően a pszichés energia forrása, így a komplexusok megoldásával az ember a gyógyulásához, továbbfejlődéséhez szükséges energiák birtokába jut. Felfogása szerint a komplexusok nem csupán patogén jellegűek, hanem az általános pszichés alapstruktúra részét képezik. A jungi analitikus pszichológia — közismertebb nevén a jungi analízis — értelmezési keretrendszerében feltételezi a többi mélylélektani irányzat alapos ismeretét. A konkrét tünetekre fókuszáló pszichoterápiás folyamat lezárulhat a tünetek gyógyulásával, az életvezetési problémák megszűnésével. A jungi pszichoterápia legnagyobb hozamát azonban az úgynevezett individuációs folyamat kiteljesítésében éri el. Az individuációs folyamat célja a kreativitásában, egyéni életlehetőségeiben kiteljesedett élet megteremtése, amely a legmélyebb önismeret bázisán egy morális, spirituális értékekben gazdag, stabil személyiségben teljesedik ki.

 

A tevékenység megjelölése, leírása

A jungi pszichoterápia egyéni, vagy csoportos pszichoterápia, amely eljárásába szükség szerint kreatív technikákat is bevon (festés, rajz, agyagformázás, „sandplay” technika). Verbális pszichoterápia, amely a páciens által álomnaplóban rögzített álomtartalmakra koncentráló amplifikációs módszerrel dolgozik. Elsődleges célja a gyógyulási, a korrekciós folyamat elősegítése. A megértési, tudatosodási folyamat kiszélesedése révén azonban szélesebb értelemben a cél a mélyebb önismeret, a kreativitás fejlesztése, amelyben nagy hangsúlyt kap a szimbólumértelmező tanulási folyamat. A C. G. Jung által definiált aktív imagináció olyan meditációs eljárás, amely speciális saját élményű meditációs ismereteket és felkészültséget igényel az analitikus részéről. Ezt a módszert nem a standard eljárás keretében alkalmazzák, hanem egy befejezett teljes analitikus folyamat lezárta után, az egyéni önismereti munka elmélyítésére. Indikációja során különösen körültekintően kell eljárni.

 

Alkalmazási területek

Pszichiátriai betegségekben az alábbi indikációs körben, szomatorform, életvezetési, alkalmazkodási zavarok esetén. Gyógyult, vagy sine morbo személyeknél önismereti indítékkal az életminőség, a kreativitás javítása céljából. Kreatív foglalkozásúaknál az alkotói folyamat elősegítése, a pszichés egyensúly megerősítése céljából.

 

Gyakorlatának technikai lehetőségei

A jungi pszichoterápia, amennyiben pszichés, szomatoform vagy magatartásbeli zavar által determinált pszichoterápiás folyamatként zajlik, a patogén terület pszichodinamikai megértését tartja szem előtt. Terápiás technikájában azonban messzemenően figyelembe veszi a páciens én-struktúrájának terhelhetőségét. Gyenge én-struktúrájú pácienseknél a feltáró jellegű terápia helyett én-erősítő eszközöket alkalmaz. Fő terápiás irányelv, hogy a terápiás technikát alapvetően a páciens patológiájához, én-struktúrájának teherviselő képességéhez kell igazítani. Megfelelő terápiás teherbíró képesség mellett alkalmazott feltáró terápiában a terapeuta a páciens tudattalan anyagának — főként álmainak —, s azokhoz kapcsolódó asszociációknak alapján dolgozik a terápiás folyamat irányításában, a tünetek, pszichés konfliktusok hátterének feltárásában. Kérdéseivel, értelmezéseivel a tudattalan, rejtett motivációk tudatosítását segíti elő.

A jungi analízis alapvető feltétele olyan stabil én-struktúra megléte, amely elbírja az értelmező, konfrontatív technika alkalmazását is, s nem kerül veszélybe az archetípusos tartalmakkal való munka során sem. Az analitikus folyamatban a terapeuta a haladás mértékét és módját a páciens álomanyagának ismeretében határozza meg. Az áttételi-viszontáttételi dinamika értelmezése része a jungi analitikus folyamatnak. Technikailag az álomtartalmakhoz fűződő asszociációs-amplifikációs munka áll az előtérben, s a tudattalan folyamatok értelmezése. Az analitikus folyamat során a teljes személyiség átstrukturálódása történik, ezért kívánatos, hogy a folyamat fokozatosan menjen végbe.   A szimbólumokkal való munkában a páciens egyre nagyobb önállóságra tesz szert, s így az analízis lezártával önállóan tudja folytatni alkotó együttműködését saját intrapszichés folyamataival.

A jungi pszichoterápia és analízis általában ülő helyzetben folytatott terápia, de lehetséges a klasszikus analitikus elrendezés szerinti fekvő terápiás helyzet is.

 

Kombinációja egyéb terápiás módszerekkel

A jungi pszichoterápia jól kombinálható relaxációs és szimbólumterápiás módszerekkel (autogén tréning, imaginációs, meditációs technikák), analitikusan orientált pszichoterápiákkal, kreatív terápiás módszerekkel.

 

Az eljárás menete

Ülésgyakoriság és ülésszám egyéni terápiában: heti 1–2 ülés, alkalmanként 50 percben vagy 100 percben. Időtartam: rövid terápia esetén: 20–30 ülés; hosszú terápia, önismereti analízis: 50–200 ülés.

Csoportterápiában: verbális csoportterápia, esetenként kreatív technikákkal ötvözötten. Gyakoriság, ülésszám: hetente 1 alkalommal végezve 4 óra, kétheti gyakorisággal 2×4 óra.

 

Eszközszükséglet

Verbális terápiához az általános pszichoterápia szükséglete szerint: zárt terápiás tér, kellemes, a feszültség oldására alkalmas környezet, kényelmes ülő- illetve fekvőhely a páciens részére.

Kreatív technikával kombinált pszichoterápiában: a kreatív technika jellegéből adódó eszközök (festék, illetve rajz készlet, papír, agyag, stb.; a sandplay technikához homokkal feltöltött játéktér), s a megjelenítéshez szükséges figurák, kiegészítők széles választéka.

 

Indikáció

Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok és rendellenességek (F 40-48); viselkedészavar szindrómák fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva (F 50-59); a felnőtt személyiség viselkedészavarai (F 60-69, kivéve F 60.0; F 60.2); a pszichés fejlődés zavarai (F 80-82).

Kiegészítő terápiaként (farmakoterápa mellett): szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid rendellenességek (F 20-29); hangulatzavarok, affektív rendellenességek (F 30-39).

 

Az önismereti célú hosszú terápiában, analízisben kiemelten fontos a felnőtt korú paciens részéről a szimbolikus gondolkodásra és introspekcióra való készség és képesség.

 

Kontraindikáció

Pszichózisok akut szakasza, organikus és szimptómás mentális zavarok (F 00-09); mentális retardáció (F 70-79); paranoid személyiségzavar (F 60.0); disszociális személyiségzavar (F 60.2).

 

A jungi pszichoterápia személyi feltételei

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és jungi módszerspecifikus végzettséggel rendelkező pszichoterapeuta végezheti.

 

A jungi pszichoterápia működési feltétele

Intézményi kereteken belül fekvő, illetve járóbeteg ellátás.

ÁNTSZ engedélyhez kötött magánpraxis.

 

Irodalom

Jung, C.G.: A pszichoterápia gyakorlata. Összegyűjtött írások 16. kötet, 2002, Scolar, Budapest.

Jung, C.G.: Analitikus pszichológia. 1991 és 1995, Göncöl Kiadó, Budapest.

Jung, C.G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. 1984, Európa, Budapest

Jung, C.G.: Emlékek, álmok, gondolatok, 1987. Európa, Budapest.

Jung, C.G.: Az ember és szimbólumai, 1993. Göncöl, Budapest.

Jung, C.G.: Mélységeink ösvényein, 1993. Gondolat, Budapest.

Koronkai Bertalan: Tanulmánygyűjtemény, 1995. Animula, Budapest.

Süle Ferenc: A Jungi mélylélektan napjainkban, 1996. Gyú-Ró Art, Budapest.

 

IV/4/2 Aktív analitikus pszichoterápia

 

A módszer rövid ismertetése

Az aktív-analitikus pszichoterápiás módszer elfogadja más analitikus iskolák és analitikusan orientált pszichoterápiák koncepciórendszerét. Hangsúlyozza azonban a tárgykapcsolatok fontosságát, épít az ép személyiségrészre. Kiemelt fontossággal kezeli a tünetképzésben a sikertelenül elfojtott tartalmakat, és a szuperego gyengeségeit (túlbüntető, túlkövetelő, illetve túl engedékeny).

A módszer lényegesnek tartja a kognitív-emocionális rendszer egyidejű kezelését a tünet szanálása és a reedukáció érdekében. Ezért lemond a merev pszichoterapeuta-páciens aszimmetrikus viszonyról, inkább emberi arcát mutatja. Élményadó emberi kommunikációra törekszik. A terapeuta aktivitását — mint hatékonyság fokozó eszközt — a terápiás cél megvalósítása érdekében kiemelten kezeli. A tünet szanálása mellett fontos a kórostól, betegestől való változási irány fókuszban tartása az egészséges, adaptív viselkedés, mint érték megemelése. (Felhasznál ezért pszichoedukatív, pszichopedagógiai, behavior elemeket, mint például feladatok adása, paradox intenció, gyakorlatok adása és számonkérése).  A módszer egyaránt alkalmazható ambuláns és kórházi keretek között.

Az aktív-analitikus módszer elsősorban egyéni pszichoterápia, de jól alkalmazható párterápiaként, és homogén csoportok esetében csoportterápiaként is.

 

Járulékosan alkalmazott módszerek

Relaxáció, imagináció, párterápia.

 

Ülésszám és ülésgyakoriság

Heti 1-2 alkalommal, összesen 30-80 ülés.

 

Az aktív-analitikus pszichoterápia környezeti kerete

Zárt terápiás teret biztosító szituáció. Berendezését tekintve dívány (mely a mélyebben relaxált állapotot, az asszociatív szabad áramlást biztosítja. Kényelmes fotelek a face to face helyzet érdekében.

Zárható szekrény, a betegdokumentáció tárolására.

 

Az aktív-analitikus pszichoterapeuta szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező, a módszer szerint képzett, és az aktív-analitikus módszer szerint dolgozó szakember.

 

A módszer indikációs köre

 1. A beteg személyisége

A beteg rendelkezik a terápiához szükséges én-erővel; a tünet vagy betegség kialakulásában jelentős szerepe van a sikertelen elfojtásoknak és a morális konfliktusoknak.

 1. BNO 10 szerinti besorolások

2.1. Pszichiátriai kórformák

F 30-39 (gyógyszeres terápia mellett!); F 40-48; F 50 (gyógyszeres terápia mellett); F 51-52; F 53.0 (szükség esetén gyógyszeres terápia mellett); F 60.4-9; F 64-68.

2.2. Belgyógyászati kórképek (belgyógyászati kontroll és vezetés mellett)

C 00-97; D 00-09; D 37-48; D 80-89; E 10-14; E 65-68; I  05; I 10-15; I 20-25; I 26-28; I 42; I 50; J 43-45; K 25-26; K 29; K 50-51; K 58.

2.3. Bőrbetegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

L 20-30; L 40-54; L 93-95.

2.4. Reumatológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

M 05-14; M 30-36; M 60-72.

2.5. Nephrológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 03-05

2.6. Neurológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

F 07.9

2.7. Szülészeti-nőgyógyászati kórformák (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 60-64; N  91. 1, 3, 4, 5; N 92.1, 4, 5, 6; N 93.0, 8, 9; N 94-97; O 00- 08; O 10-16; O 20-29; O 30-48; O 60-75; O 92; P 05; P00-96 (sikertelen terhesség, anyai gyászállapot).

 

A módszer kontraindikációs köre

Én-gyenge személyiségszerkezet, mentális retardáció és pszichotikus állapotok.

 

IV/4/3 Szimbólumterápia

 

Történeti háttér — előzmények

Emile Coué autoszuggesztív módszere; Oscar Vogt autopszichoanalízis módszere; az autogén tréning, mint relaxációs alapmódszer kidolgozója J.H. Schultz (1932); R. Desoilles éberálom módszere (1940-es évektől); H. Leuner katatím képélmény (1954).

 

Definíció, cél, általános leírás

A relaxációs és a relaxációs alapra támaszkodó, összefoglaló néven szimbólumterápiáknak nevezett pszichoterápiák építkező jellegűek. A terápia időfolyamatában meghatározott egymásutániság és körülírt élmény-feldolgozási munka történik. Az építkező jelleg érvényes a terápiás célkitűzésre is, amely sohasem fogalmazódhat meg tünet- vagy betegséghiányként, hanem felépülésként, egészségessé válásként, kibontakozásként, testi-lelki-szellemi harmóniára való törekvésként. Az építkező jelleg megvalósulását segíti a módszer több szempontú strukturáltsága:

 

 1. Módszertani strukturáltság
 • Relaxációs alapgyakorlatok: a testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsor alkalmazásával, melynek során feltételes reflexek épülnek ki. Ezáltal csökken a pszichés tenzió, oldódik a szorongás, stabilizálódik a vegetatív működés.
 • Az alapgyakorlatok általános eredménye: megszerzett és uralt organizmikus átkapcsolás; megváltozott tudatállapot és passzív koncentráció; a terápia mélyítése: célzott szervtréningek, speciális célformulák, fókuszolás (mint a szituatív megoldások eszköztára).
 • Meditáció és imagináció: megváltozott tudatállapotban előhívható tematikus belső képek megjelenítése útján a pszichés problémák feltárására és megoldására irányuló pszichoterápiás munka.
 • A belső képekkel való munka is strukturálódik a hívóképek egymásutánisága útján

 

 1. A terápiás keret és terápiás folyamat strukturáltsága
 • A téri keret specialitása: a fekvő testhelyzet az ülés relaxációs, gyakorlási részében, majd az élmények megbeszélése (szemben ülés) váltakozik.
 • Az idői keret: strukturált időtartam a módszer fokozatai szerint. Strukturálódik a terápiás ülések közti idő is: rendszeres otthoni gyakorlás, az átélések, valamint a kapcsolódó lelki munka naplószerű vezetése.

 

 1. Tematikus strukturáltság
 • A hívószavak és hívóképek felszólító jellege → közvetlen terápiás hatás; élmények képi és szóbeli megjelenítése révén transzformáló és kimozdító hatás. A megkívánt rendszeres gyakorlás összegző hatású, új, magasabb szintű önszabályozást hoz létre.
 • A tematikus strukturáltság eredménye a formulák és hívóképek egymásutánisága, az úgynevezett szekvenciális hatás.

 

A relaxációs és imaginációs pszichoterápia alkalmazási területei

Indikációk: pszichovegetatív megbetegedések; feszültség-  és szorongáskezelés; fájdalomcsökkentés; alvászavar; pánikbetegség; szomatikus (bőrgyógyászati, nőgyógyászai, kardiológiai, belgyógyászati) betegségek; immuntréningekkel krónikus, daganatos betegségek pozitív befolyásolása; orvosi beavatkozásokkal, kezelésekkel  járó félelmek, fájdalmak oldása; humán foglalkozásúk  mentálhigiénés „karbantartása”; prevenciós módszer egészségesek számára, mivel az elsajátítást követően a személy önállóan tudja használni önszabályozásra, kreativitás, teherbírás fejlesztésére.

 

Kontraindikáció: fokozott regressziós készség; pszichotikus állapotok; prepszichotikus (borderline) állapot; hipochondria, kényszeres, paranoid tünetek.

 

A relaxáció gyakorlata

Rövid, fokális, célzott eljárás akut helyzetben; a módszer egészéből egy témakör vagy fokozat elsajátítása; hosszú, mély, feltáró–feldolgozó, a személyiség egészét érintő terápia.

A relaxációs és szimbólumterápiákban a pszichoterápiás munka gyakorlással, és a gyakorláshoz kapcsolódó élményfeldolgozással folyik. A terápiás attitűd lényege a motiváltság, a vállalás és az elkötelezettség.

 

A relaxáció és szimbólum pszichoterápia kombinációja egyéb pszichoterápiás módszerekkel

 • a tervezett pszichoterápia előkészítése a relaxáció feszültségoldó, introspektív hatása által;
 • a relaxációs és szimbolikus elemek használata a verbális terápia elakadása esetén a belső történések megjelenítésére, a terápia dinamikájának intenzívebbé tételére;
 • relaxáció alkalmazható más módszerekkel párhuzamosan (szemben a meditációs–imaginatív technikával, amely csak önállóan alkalmazható a módszer erős pszichés energiamozgósítása miatt);
 • szomatikus kezelések, orvosi beavatkozásokkal kapcsolatosan .

 

A relaxációs és szimbólum pszichoterápia menete, szerződés, időtartam

A relaxációs és szimbólum pszichoterápiákban a pszichoterápiás munka (mint tudatos, operatív tevékenység) részei:

 • gyakorlás;
 • gyakorláshoz kapcsolódó élményfeldolgozás.

 

Terápiás szerződés: az autogenitás elvére épülő lelki munka, mint egyéni gyakorlás, naplóvezetés, kitekintő asszociációk, valamint a terápia befejezéseként a visszatekintő élményfeldolgozás, melyeknek alapfeltétele a motiváltság, vállalás és elkötelezettség.

 

A relaxáció ülésgyakorisága: a Schultz-féle autogén tréning 30 óra, egyénileg és csoportosan végezhető, heti 1-3 ülés (az otthoni gyakorlás idői strukturáltsága miatt azonos időben). A terápia időtartama az egyes relaxációs gyakorlatok elsajátításának függvénye, 30-50 óra.

A szimbólum pszichoterápia ülésgyakorisága: heti 1-2 ülés, összesen 10-100 ülés.

 

Eszközszükséglet – rendelő-berendezés

Fekvő-, illetve kényelmes ülőbútor, esetleg zeneháttér biztosítása, magnetofon, CD.

 

 

A terapeuta dokumentációja

Az átélések szószerinti lejegyzése a kifejezésekben rejlő többletjelentések, szimbólumok feltárása céljából.

 

A relaxációs pszichoterápia indikációi

„Neurózis jellegű” diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok (F40-F49, F50-F59, F60-F69)

 

Kontraindikációi

Pszichózisok (F20-29, F30-31, F32.2, 32.3)

 

A relaxációs pszichoterápia szakmai-személyi feltételei

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és relaxaciós- és szimbólumterápiás módszerspecifikus képzettséggel rendelkező szakemberek.

 

A relaxációs pszichoterápia működtetése

Intézményi kereteken belül fekvő- és járóbeteg-ellátásban, valamint magángyakorlatban.

 

Ajánlott szakirodalom

Bagdy E.­, Koronkai B.: Relaxációs módszerek. Medicina, Budapest, 1988.

Krapf G.: Az autogén tréning gyakorlata. Springer Hungarica, Budapest, 1992.

Bagdy E.: Relaxációs és szimbólumterápiák. Psychiatria Hungarica, 8:161–167, 1993.

Bagdy E.–Szőnyi M.: Relaxáció: a személyiség egységének pszichoszomatikus megközelítése. MTA Soros Alapítvány és OTK, Budapest, 1991.

Bagdy E. (szerk.): Testszimbolika, tematikus szám. Psychiatria Hungarica, 11/6, 1996.

Csirszka J.: Élményterápia. Introspekció sorozat III. Budapest, 1995.

Budavári Á.: Sportpszichológia. In: Martos E., Frenkl R. (szerk.): A sportorvostan tankönyve. ParkCity. Budapest, 1998.

Koronkai B.: Tanítások tanítója. Animula. Budapest, 1995.

Luthe, W.: Autogenic therapy. V. kötet: Dynamics of autogenic neutralization. Grune és Stratton. New York, 1970.

Simonton és mtsai: A gyógyító képzelet. Egészségforrás, Budapest, 1990.

Szőnyi G., Füredi, J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Medicina, Budapest, 2000.

 

IV/4/4 Dinamikus rövid pszichoterápia

 

Rövid történeti háttér

A pszichoanalitikus módszer és elméleti rendszer élő hagyománya a dinamikus rövid pszichoterápiákban, vagyis az analitikus folyamat intenzitását fokozó eljárásokban mutatkozik meg. Ferenczi Sándor az elsők között hívta fel a figyelmet számos intenzifikáló körülményre, a terápiás kapcsolat fontosságára. Ferenczi tanítványa és munkatársa, Bálint Mihály folytatta tovább angliai emigrációjában a dinamikus rövidterápia alapjainak lerakását.

A Bálint Mihály által az ötvenes években alapított kutatócsoport célja az volt, hogy a legalapvetőbb elvektől kiindulva megvizsgálja a pszichoanalitikus rövidterápia teljes problematikáját.

 

Elméleti háttér

A dinamikus rövid pszichoterápia emberképe a pszichoanalízis antropológiájára és a dinamikus fejlődés-modellekre (Bálint, Erikson, Mahler) épül. Ennek keretében különösen hangsúlyosak azok az előfeltevések, amelyek szerint az embert

 • tudattalan motivációk befolyásolják
 • a terápiás folyamatban a korrektív emocionális élmény (Alexander) központi jelentőségű
 • a terápiás folyamat érzelmi átvitel és viszontáttétel dinamizmusában történik.

A dinamikus rövidterápia ötvözi a Ferenczitől kiinduló aktív technikát és a relaxáció elvét, a Bálint Mihály és Ornstein által kidolgozott időhatárolt módszert, illetve a fokális terápia módszertani és technikai arzenálját Alexander és French, továbbá Mann, Davanloo, Sifneos és Malan munkássága nyomán.

 

Tevékenység (módszer jellemzői)

Pszichoanalitikus orientáltságú és megalapozottságú face to face helyzetben történő egyéni pszichoterápia. Az élettörténetet, a kapcsolati konfliktusokat átdolgozva az álmokat, vagy más képélményt állítja a terápia központjába. A fókuszban lévő legfontosabb hatótényező az áttétel–viszontáttétel, vagyis a pszichoterápiás kapcsolat, amelyben az álom illetve képélmény az érzelmi megértés közös pszichoterápiás nyelveként teremtődik meg. A terápiás technika a pszichodinamikai fókuszra centrál.

 

 

Kik végezhetik, hol?

Elsősorban ambuláns keretek között, gondozóban és magánrendelőben, vagy osztályos ambuláns rendelésen végezhető. Pszichoterapeuta szakvizsgával és módszerspecifikus végzettség birtokában szakorvosok, klinikai szakpszichológusok végezhetik. Pszichoterápiás munkahelyi feltételek, szupervízió lehetősége szükséges.

 

Ülésgyakoriság és ülésszám

10-30 ülés, heti 1-2 óra. Az ülésszámot általában a terápia kezdetén kötött szerződésben előre meghatározzák.

 

Indikáció

Jól megtartott realitásérzék. F 28, F 32, F 4-5-6-9.

 

Kontraindikáció

F 60-62, F 20, F 29.

 

Irodalom

Bálint, M., Ornstein, P. H., Bálint, E: Fokális pszichoterápia.  In: Pszichoterápia.  Gondolat, Budapest, 1981.

D.H. Malan, D. H.: A dinamikus pszichoterápia igazolása felé. Animula, Budapest, 1997.

Sifneos, P.E.: The motivational process: A selection and prognostic criterion for psychotherapy of short duration. Psychiatric Quarterly, 42:271, 1968.

Stark A.: Esetismertetés a rövid-intenzív pszichoterápiás gyakorlatban. In: Buda B., Füredi J. (szerk.): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina, Budapest, 1986.

Koltai M., Kelemen G.: Élménycentrikus álommunka a pszichoterápiában. Pszichoterápia, 2:20-210, 1993.

Koltai M., Kelemen G.: A „halálálmok” mentálhigiéniai és antropológiai jelentősége. Pszichoterápia, 3:265-274, 1994.

 

 

IV/5 Egyéb terápiák

 

IV/5/1 Hipnoterápia

 

Definíció — cél — általános leírás

„A hipnózis olyan társas interakcióként határozható meg, amelyben  az egyik  személy (a hipnotizált) egy másik személy (a hipnotizőr) szuggesztióira megváltozott érzékeléssel, emlékezettel és akarati cselekvéssel reagál. Klasszikus esetben ez az élmény és a vele társuló viselkedés érzékcsalódással határos szubjektív meggyőződéssel és kényszerrel határos akaratvesztéssel társul.” (Kihlstrom 1985).

A hipnózis sajátosan módosult tudatállapot. A hipnoterápiás ülés során a páciens és a terapeuta között kialakuló interperszonális helyzet fokozott áttételi kapcsolatot eredményez. A mai modern szemlélet: a hipnózis integratív szemléletű szociál-pszicho-biológiai modellje (Bányai 1991, 1993). Ez a modell tükrözi a sikeres hipnózisterápiát jellemző következő elemeket: két személy meghatározott, rövid ideig, védett környezetben, veszélytelen helyzetben olyan intenzív, egymásra hangolódó, feltétlen elfogadást tükröző, bizalommal teli kapcsolatba kerül, mely leginkább az ideális szülő-gyermek közötti légkörre jellemző. A terapeuta stílusát, viselkedését fentiek értelmében meg is különböztetjük „apai”, illetve „anyai” hipnózis jelzővel. Előbbi inkább autoriter, míg utóbbi az elfogadó attitűdöt tükrözi.

A hipnoterápia célja: egészséges, adaptív én-funkciók hangsúlyozása, a beteg egyéniségének kibontakozását támogatólag kisérve (Bányai 2001).

Fentiek fontossá teszik az etikai szempontok elveinek ismertetését:

 • a beteg a hipnózis során nem befolyásolható olyan cselekmények elkövetésére, melyek saját erkölcsi határait átlépnék;
 • az áttétel–viszontáttétel gyorsabban kialakul és felerősödik a hipnoterápia során, így ennek kontrollja — szükség esetén szupervizió — alapvető elvárás.

 

A hipnoterápia alkalmazásának területei

A hipnózist mint terápiás módszert ma már elfogadott és bizonyított pozitív eredményei nemcsak a pszichiátriában, hanem a szomatogyógyászatban is elfogadottá tették. Narkózist megelőző műtéti előkészítésben, nem organikus hátterű szomatoform tünetegyüttesek akut és krónikus formáiban eredményesen alkalmazható. Kiemelendő a fájdalom tünettana, ahol a hipnózis egyrészt a hagyományos helyi érzéstelenítést helyettesítő megoldás lehet, másrészt krónikus fájdalomszindrómában fájdalomcsökkentő, illetve megszüntető terápiás eredményt érhet el. A szülészetben fájdalommentes szülésre felkészítés, onkológiában a beteg én-erősítő programjában igazolt hatásos módszer.

Pszichiátriai betegségekben: valamennyi kórképben, kivéve a pszichózisok akut szaka, organikus és szimptómás mentális zavarok, és mentális retardáció esetén.

 

A hipnózis gyakorlatának technikai lehetőségei

 • relaxációs technikák: hagyományos relaxációs elemeket tartalmazó „alvásszerű” állapot létrehozásával dolgozó lépéssor, mely a páciens személyiségétől függően „direkt” indukción alapul, vagy „indirekt”, ericksoni módszert követ.
 • aktív-éber: a beteg kerékpár ergométeren ül, s nagy ellenállás beállítása mellett kerékpározás közben frissességet, figyelmet és aktivitást hangsúlyozó verbális szuggesztiót kap. E módszerrel a hagyományos relaxációs hipnózissal szemben a fizikai passzivitást fizikai aktivitás váltja fel.

 

A hipnózis kombinációja integráltan egyéb pszichoterápiás módszerekkel

 • magatartás- és kognitív terápia
 • szimbólumterápia – imaginációs eljárások
 • jungi komplex pszichoterápia
 • családterápia

 

A hipnoterápia menete

Ülésgyakoriság és időtartam: heti 1-3 ülés; rövidterápia: 5-10 ülés; hipnoanalízis 4-6 hónap.

 

Eszközszükséglet, rendelő-berendezés

Relaxációs hipnózis esetén: fekvő, illetve kényelmes ülőbútor

Aktív–éber hipnózis esetén: kerékpár ergométer

Hipnoterápia rögzítéséhez: video, illetve magnetofon

Zene-háttér biztosítása: magnetofon, CD

 

Dokumentáció: anamnézis, diagnózis, terápiás terv, katamnézis, követés; írásos vagy hangfelvételes rögzítés. (Ajánlott a kezelés elején a beteg beleegyező nyilatkozata, kiskorú esetén kötelező a szülő írásbeli jóváhagyása.)

 

Indikáció

F10-F19, F30-F39, F40-F48, F50-F59, F60-F69, F80-F89, F90-F98, valamint F20-F29 bizonyos fázisai

 

Kontraindikáció

F00-F09 (pszichózisok akut szaka, valamint organikus és szimptómás mentális zavarok)

F70-F79 (mentális retardació)

Megjegyzendő, hogy pszichotikus és borderline betegek esetében biztosított feltételek mellett alkalmazható (Vas 1990).

 

A hipnoterápia személyi feltételei

Pszichoterápiás szakvizsgával és hipnoterápiás módszerspecifikus képzettséggel rendelkező valamennyi szakterületen dolgozó fogorvos, szakorvos, szakpszichológus.

 

A hipnoterápia működtetése

 • intézményi kereteken belül: fekvő, illetve járóbeteg-ellátás
 • magángyakorlat (ÁNTSZ engedélyhez kötött praxis)

 

Ajánlott  irodalom

Bányai ÉI.: Hipnoterápia.  Psychiatria Hungarica, 8:169, 1993.

Bányai ÉI, Zseni A, Túry F: Active-alert hypnosis in psychotherapy. In: Rhue J. W., Lynn S. J., Kirsch I. (szerk.): Handbook of clinical hypnosis. American Psychological Association, Washington, 1993.

Hammond D. C. (szerk.): Handbook of hypnotic suggetions and metaphors. Norton, New York, London, 1990.

Mészáros I: Hipnózis. 2. átdolgozott, bővitett kiadás, Medicina, Budapest, 1984.

Revenstorf D., Peter B. (szerk.): Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin. (Manual für die Praxis), Springer, 2001.

Vértes G.: Hipnózis. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Medicina, Budapest, 2000.

Vas J.: Hipnoterápia borderline személyiségekkel: a hipnózis, mint a szabályozott regresszió eszköze a terápiás kapcsolatban. Psychiatria Hungarica, 5:445,1990.

Zseni A.: Gyászolók  hipnoterápiája. In: Pilling J. (szerk.): Gyász. Medicina, Budapest, 2003.

 

IV/5/2 Mozgás- és táncterápia

 

Tevékenység

A mozgás- és tánc-pszichoterápia első és leghangsúlyosabb alapelve a test-lélek egysége, a módszer koncepciójának további részletei erre a bázisra épülnek. A pszichoanalitikus tárgykapcsolat-, a kötődéselméletek, a csecsemőkutatások, az idegtudományok korai kognitív és érzelmi fejlődésre vonatkozó eredményei, a mozgás és érzékelés pszicho-neurofiziológiája szolgáltak kidolgozása alapjául.

Feltáró és tüneti jellegű csoport-pszichoterápiás, pszichodinamikus, pszichoanalitikus szemléletű terápia. A gyógyító folyamat középpontjába a mozgást, a táncot, a testi tapasztalást helyezi. Oki, tüneti és rehabilitációs terápiaként egyaránt alkalmazzuk.

A mozgás- és tánc-pszichoterápia folyamatában az egyén

 • nagyon korai (és későbbi nem verbális) tapasztalatainak testi-mozgásos korrekciója;
 • tudattalan, elfojtott konfliktusainak, érzéseinek, emlékeinek feltárása, mozgásos és szimbolikus, verbális módon való feldolgozása valósul meg.

A mozgás- és tánc-pszichoterápia folyamatát szervesen összefüggő munkamódok: a testtudati valamint a kapcsolati munka, az alkotás folyamata és a verbális feldolgozás alkotják.

A csoport előkészítése a terápiás folyamat része. Minden leendő csoporttaggal első interjút folytatunk, melynek során elsődleges diagnózist állítunk fel. A pszichoterápiás csoport összeállításánál — az egyéni diagnózis szerinti indikációkon és kontraindikációkon kívül — figyelembe kell venni, hogy a csoport részvevői lehetőleg ne ismerjék egymást, és semmiképpen ne legyenek függő helyzetben egymástól. A csoporttagokkal külön-külön, és ezt követően a csoport egészével szóbeli terápiás szerződést kötünk. A szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell:

 • az egyén és a csoport célját,
 • a csoport keretfeltételeit (idői keretek, téri keretek, finanszírozás, csoporttitok, nyitott vagy zárt csoport, részvétel, hiányzás),
 • valamint tájékoztatást a módszerről, beleértve a mozgásos helyzet szabályait.

A csoportfolyamat alkalmakból áll, minden egyes alkalom során biztosítani kell (az egyéni illetve a csoportdinamikai történésekhez igazítva):

 • a nyitó verbális kört (beleértve az előző alkalommal kapcsolatos visszajelzéseket)
 • a ráhangolódási szakaszt
 • a testtudati munka-,
 • egyéni és kapcsolati mozgásos improvizációs munka-
 • a feldolgozási (mozgásos, integrációs) fázisokat,
 • valamint a verbális feldolgozás és lezárás szakaszát.

A csoportülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell a dátumot, a részvevők nevét, tükröznie kell a testtudati-, kapcsolati munka lényeges egyéni témáit, a verbális szakasz fontos tartalmait, valamint a csoportdinamikai feltevést és a rendkívüli eseményeket. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az egyes csoporttagok terápiás folyamatának a kulcsfontosságú mozzanatait, illetve fordulópontjait.

 

Szakember

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező mozgás- és tánc-pszichoterapeuta vezethet. Javasolt a kettős vezetés. Feltétel, hogy legalább az egyik vezető mozgás- és tánc-pszichoterapeuta végzettségű legyen.

 

Indikáció

F6-, F20, F28, F29, F40, F41, F43-F48, F50-52, F25 (kivétel szkizoaffektív zavar mániás típusa), F32, F31 (bipoláris II.). F60-62

 

Kontraindikáció

F0-, F30, F31(Bipoláris I.), F7-

 

Relatív indikációk

F42, F10-F19: azaz addikció esetén elvonási szakaszt követően, komplex rehabilitációs program részeként alkalmazható.

A csoporttagok értelmi képességében ne legyen szélsőséges eltérés.

 

Ülésgyakoriság és ülésszám

Az indikációtól függően összesen legalább 100-250 óra, a folyamat során szükség esetén blokkosítva.

Folyamatos, hosszabb távú kórházi csoportok lehetnek nyitottak, ahol a betegek különböző időpontban kerülnek be osztályra, és különböző ideig fekszenek bent, esetenként ambulánsan visszajárnak. Egy-egy csoportülés ebben az esetben is zárt. Tisztán ambuláns csoportok általában zártak, és kötött óraszámra szól a kontraktus. Önismereti terápiás csoport 100-250 óra, két-két és fél évig tartó időtartamban. Ambulánsan heti 1 háromórás, vagy kéthetente 1 ötórás ülés (100-250 óra), osztályos keretek között heti 2 másfél-kétórás ülés.

Terápiás csoportot heti rendszerességgel javasolt tartani a terápia holding funkciója miatt.

Csoportlétszám: terápiás csoportok javasolt létszáma neurotikusoknál 10-14, pszichotikusok csoportjában 6-8.

 

Eszközigény

Elkülönített, megfelelő nagyságú, lehetőleg parkettás, talajmunkára is alkalmas tiszta helyiség, CD lejátszó, magnó

 

A mozgás- és táncterápia elterjedtsége

Pszichiátriai osztályos keretek közötti alkalmazása közepesen elterjedt. Ambuláns keretek között egyre több mozgás- és tánc-pszichoterápiás csoport működik.

 

Hatásvizsgálatok

A hazai, specifikusan a mozgás- és tánc-pszichoterápiára vonatkozó szisztematikus hatásvizsgálatok eredményei egyelőre nem állnak a rendelkezésünkre. A tapasztalat azt mutatja, hogy a pszichoterápiákban mért lemorzsolódáshoz képest a mozgás- és tánc-pszichoterápiás csoportban a lemorzsolódás csekély.

A módszernek a pszichózisok terápiájában történő alkalmazása, a torzult szelf-érzetek szintjén elért finom korrekciók tüneti és életminőségi változást eredményeztek. A testtudat fejlődésével erősödött a realitással való kapcsolat, a verbális terápiára való alkalmasság esélye nőtt. Emellett az azonosulások, a csoportos interakciók fejlesztették a szociális készséget, segítve a readaptációt.

A hosszú ambuláns pszichoterápiás csoportok tapasztalatai alapján jó terápiás hatékonyság mutatkozott a szorongásos és szomatizációs zavarok, valamint a személyiségzavarok esetében, különös tekintettel a borderline és nárcisztikus kórképekre. (A megfelelő szelf-tárgy reprezentáció építésében segíthet.)

Étkezési zavarok esetében a belső testkép korrekciójában van szerepe a mozgás- és tánc- pszichoterápiának.

A pszichoszomatikus betegségek gyógyításában az érzelmek átélését, felismerését segítő testi tapasztalatok és a testérzetek észlelése, felismerése és ezek átdolgozása állnak a fókuszban.

 

 

Irodalom

Levy, F.: Dance/movement therapy: a healing art. American Alliance for Health, Physical

Education, Recreation and Dance, Reston, 1992.

Merényi M.: Mozgás és táncterápia. Pszichoterápia 13/1, 2004.

Nagy M.: „Kötéltánc” avagy az involváció és az absztinencia dinamikája a mozgás-táncterápiás csoportok vezetésében. Pszichoterápia, 10:35-42, 2001.

Press, M. C.: The dancing self. Creativity, modern dance, self psychology and transformative education. Hampton Press, Cresskill, New Jersey, 2002.

Siegel, E.: The mirror of our selves: Dance-movement therapy and the psychoanalytical approach. Human Science Press, New York, 1984.

 

IV/6 Gyermekterápiák

 

IV/6/1 Gyermekterápia

 

Általános

A gyerekkor sajátosságait figyelembe véve a következő általános szempontokat kell kiemelni:

1) az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó diagnosztikai és terápiás eszközrendszer azzal harmonizáló miliő kialakítását is magában foglalja (gyermekváróhelyiség, játszószobák, játékterápiás eszközök);

2) a  gyermekpszichoterapeuta diagnosztikai és terápiás feladatok során az adott korosztálytól függően team munkában célszerű, hogy együttműködjön a különféle társszakmákkal (gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, gyógypedagógus, családgondozó);

3) az egységes kórképek diagnosztikája, illetve terápiája során a módszerek és eszközök megválasztásában, a betegvezetés célkitűzéseiben, a kliens környezetének bevonásában mindig különös figyelmet kell szentelni a fejlődési szempontoknak.

Ennek érvényesítése érdekében a betegségcsoportok mellett életkori bontásban is számbavesszük a gyermekpszichoterapeuta tennivalóit:

 1. Csecsemő kor (0-3 éves kor)
 2. Problémakörök: csecsemőkori funkcionális zavarok, úgymint alvás-, evészavarok, kommunikáció zavarai, például autizmus, pszichomotoros fejlődés zavarai, érzékszervi fogyatékosságok és pszichés következményei, organikus idegrendszeri károsodások, kevert fejlődési zavarok.
 3. Diagnosztikus eszközök: exploráció a szülővel (1,5 óra, 1-2 alkalom), gyermekmegfigyelés (3-4×1 óra), fejlődési tesztek (1×2-3 óra), szükség esetén konzultáció az orvossal, gyógypedagógussal, családgondozóval.
 4. Terápiás eszközök: anya-baba vagy anya-apa-baba terápia vagy konzultáció (minimum 10×1 óra), gyermekterápia (heti 1-2 alkalom 0,5 évig), valamely szülő egyéni terápiája vagy konzultáció (lásd felnőtt terápia), gyermek-szülő csoport (összenyíló helységben szimultán ülés, két terapeutával heti 1 óra 3-6 hónapig), fejlesztési programok (heti 1×0,5-1 évig), szenzoros aktivációs tréning (heti 1×0,5-1 évig).

 

 1. Kisgyermekkor (3-6 éves kor)
 2. Problémakörök: kognitív funkciózavarok, affektív funkciózavarok, pszichotikus kórképek, krónikus szomatikus betegségeket kísérő lelki zavarok, organikus idegrendszeri problémák.
 3. Diagnosztikus eszközök: exploráció a szülővel, anamnézis (1,5 óra, 1-2 alkalom), kapcsolatteremtés a gyermekkel (1 óra, 1-2 alkalom), játék, manipuláció megfigyelése (1 óra, 1-2 alkalom), fejlődési tesztek (1-2 óra), intelligencia vizsgálatok (nonverbális, Binet, 1-2 óra), iskolaérettségi vizsgálat (3 óra), rajztesztek (ember, fa család) (1 óra), részképesség vizsgálatok (1 óra), beszédvizsgálat (1 óra), személyiség tesztek, projektív eljárások (világ, Sceno, báb, CAT, Dousse mesék, miliőjátékok) (2-5 óra), konzultáció a pszichiáterrel, gyermekorvossal, logopédussal, családgondozóval, kórházpedagógussal.
 4. Terápiás eszközök: egyéni pszichoterápia a gyermekkel (analitikusan orientált, viselkedésterápiás, kapcsolatépítő módszerrel, 1-1 óra, 0,5-2 évig, esetenként időhatár nélkül), egyéni terápia a szülővel (lásd felnőtt terápia), támogató célú szülőkonzultáció (legalább 3 alkalom 1-1 óra), csoportos fejlesztés (szenzoros integráció, dramatikus játékcsoport, támasznyújtó foglalkozás, kreatív csoportok, heti 1×0,5-1 évig), szülőcsoport (heti-kétheti 1-1,5 óra, 0,5-1 évig), szuperviziő, esetmegbeszélés az érintett szakemberekkel (4 hetenként 2 óra), anya-gyermek együttes terápiája (1 óra, körülbelül 10 alkalommal), családterápia (4 üléstől 0,5 évig heti 1 óra).

 

 1. Az iskolás kor (6-12 éves kor)
 2. Probléma körök: lásd mint az előző korban, pszichoszomatikus betegségek, adaptációs zavarok, krízis.
 3. Diagnosztikus eszközök: lásd mint az előző korban, valamint intelligencia vizsgálatok (Hawik, Bender, Raven, 2 óra), tanulási képesség vizsgálatok (2 óra), projektív tesztek (TAT, PFT, Thomas mesék, Rorschach, Szondi, 2-5 óra).
 4. Terápiás eszközök: lásd mint az előző korban, valamint hipnózis (heti 1-2x 3-6 hóig), relaxáció (heti 1-2x, 3-6 hóig), krízisintervenció (heti 2-5 óra, 2-6 hóig), pszichodráma (heti 1,5 óra 0,5 minimum).

 

 1. Serdülőkor (13-18 éves kor)
 2. Problémakörök: mint az előző plussz, szexuális problémák, pályaválasztás, serdülőkori krízis.
 3. Diagnosztikus eszközök: mint az iskolás korban.
 4. Terápiás eszközök: egyéni analitikus orientált terápia (heti 1-2 óra, 1-2 évig), viselkedésterápia (heti 1-2 óra, 0,5-1 évig), krízisterápiák (heti 2-5 óra, 6 hó-2 évig), pályaválasztási orientáció (4-10 alkalommal 1 óra), hipnózis (heti 1-2x 3-6 hóig), relaxáció (heti 1-2x 3-6 hóig), önismereti csoport (heti 2 óra 0,5-1 év), pszichodráma (heti 2 óra 0,5-1 évig), családterápia (4 üléstől 0,5 évig heti 1x), szülőt támogató konzultáció (esetenként 1-1,5 óra).

 

Indikációk és kontraindikációk DSM-IV szerint

Tanulási zavarok miatt kialakult másodlagos személyiség problémák (315.00 Olvasási zavar, 315.1 Számolási zavar, 315.2 Írásbeli kifejezés zavar, 315.9 Tanulási zavar).

Motoros jártasság zavara (315.4 Koordináció-fejlődési zavar).

Kommunikációs zavarok (315.31 Expresszív beszédfejlődési zavar, 315.31 Kevert receptív-expresszív beszédfejlődési zavar, 315.39 Fonológiai zavar, 307.0 Dadogás, 307.9 kommunikációs zavar).

Átfogó fejlődési zavarok (299.00 Autisztikus zavar, 299.80 Rett-féle zavar, 299.10 Gyermekkori dezintegrációs zavar, 299.80 Asperger-féle zavar, 299.80 Átfogó fejlődési zavar).

Figyelemhiányos és diszruptív viselkedési zavarok (314.xx Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar, 314.01, 314.00, 314.01, 314.09 Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar, 312.8 Viselkedési zavar, 313.81 Oppozíciós zavar, 312.9 Diszruptív viselkedési zavar).

Táplálkozási és evési zavarok csecsemő- vagy korai gyermekkorban (307.52 Pica, 307.53 Ruminatiós zavar, 307.59 Csecsemő- vagy kora gyermekkori táplálkozási zavar).

Tic zavarok (307.23 Tourette-féle zavar, 307.22 Krónikus motoros vagy vokális tic-zavar, 307.21 Átmeneti tic zavar, 307.20 Tic zavar).

Ürítési zavarok (787.6 Encopresis, 307.7, 307.6 Enuresis ).

A csecsemő-, gyermek- vagy serdülőkor egyéb zavarai (309.21 Szeparációs szorongás, 313.23 Szelektív mutizmus, 313.89 Reaktív kötődési zavar, 307.3 Sztereotípiás mozgás zavar, 313.9 Csecsemő- gyermek- vagy serdülőkori zavar).

 

Indikációk és kontraindikációk BNO-10 szerint

F00-F09 Gyermekkorban ritkán fordul elő. Elsődleges a szomatikus kezelés. A zavartság rendeződését követően a klinikai képnek megfelelő diagnosztika, pszichológiai gyermekgondozás-vezetés, pszichoterápia: egyéni, csoportos vagy családterápia.

F10-19 Elsősorban serdülőkorban jelentkező problémák. Komplex kezelést igényel, egyéni és csoportos módszerspecifikus terápiák, családdal történő oki terápiák.

F20-29 Gyermekkorban ritkán előforduló kórképek. Serdülőkorban gyakoribbak. Az esetleges gyógykezelés mellett diagnosztika és egyéni, vagy csoportos terápiák, családot támogató terápia.

F40-49 Sajátos gyermekkori formái vannak, diagnosztika egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató családterápia, esetenként a szülő egyéni pszichoterápiája.

F50-2, 54-5,59 Ezek közül elsősorban serdülőkoriak az F50, 52, 55 kódok. Az F50 elsősorban elhúzódó, hosszú egyéni vagy családterápiát igényel, esetleg a kettő kombinációja.

F60-69 A gyermekkorban és serdülő korban is előforduló személyiségzavar, egyéni és csoportos módszer specifikus terápiák, a családot támogató családterápia, esetenként a szülő egyéni terápiája.

F70-79 Támogató gyerekpszichoterápiát igénylő korkép, melyben igen fontos a társszakmákkal, elsősorban a gyógypedagógiával való együttműködés, egyéni és csoportos terápiák, családterápia, esetenként a szülő egyéni terápiája.

F80 Elsősorban organikus kórképek, melyeknél a másodlagos pszichés tüneteket kell kezelni.

F81-83 A gyerekpszichoterapeutának sok feladatot adó, igen gyakori probléma együttes, melyben igen fontos a társszakmákkal, elsősorban a gyógypedagógiával való együttműködés, egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató terápia.

F84, 88, 89 Gyermekkorban előforduló nagy pszichiátriai kórképek tartoznak ide, ahol a fejlődésben a részfunkciókban is komoly zavar van. Ennek megfelelően elsősorban a pszichiátriában, valamint a gyógypedagógiával való együttműködés elengedhetetlen. Komplex miliő intervenció, tanácsadások, gondozás, pszichológiai fejlesztés, egyéni és csoportos terápiák, családot támogató terápia, esetenként a szülő egyéni terápiája.

F90 Kevert kórképek, melyben hol az organikus, hol a pszichés okok játszanak döntően szerepet. Az esetek egy részében a pszichostimulánsok a pszichoterápia szükséges kiegészítői. Egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató terápiák.

F91-99 Idetartoznak a legjellegzetesebb és leggyakoribb gyerekkori pszichés megbetegedések. Egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató terápiák.

Végezetül azoknál a kórképeknél, ahol pszichés tényezőknek jelentős hatásuk volt a megbetegedések kialakulásában (például asztma J45-től, dermatitisz L23-tól, colitis ulcerosa K51-től stb.). Az akut, krónikus és letális betegségeknél a szuperponálódott pszichés faktorokat kezeljük, valamint az egészségügyi beavatkozások várható pszichés következményeit megelőzendő preventív eljárásokat alkalmazzuk.

A gyermekterápia módszere alapvetően analitikusan orientált alapokon nyugszik. Minél kisebb gyermekről van szó, annál inkább a gyermek szimbolikus kifejezésmódjával, a fantázia, a mese és a játék segítségével történik a problémák hátterében húzódó pszichodinamikai elemek feltárása, feldolgozása.

Az esetek jelentős részében a kiskorú gyermek, vagy serdülő édesanyja, vagy több esetben mindkét szülő jelentkezik a pszichoterapeutánál. Természetesen jelentős információ értéke van annak, hogy ki és milyen motivációval kéri a terápiás foglalkozást. A szülőkkel való első találkozás, majd a későbbiekben az anamnézis felvétele (ami lehet előre elkészített anamnézis-kérdőív, de sokkal célszerűbb egy irányított, de spontán anamnézis felvételt kezdeményezni) a diagnosztikus fázis egyik rendkívül fontos eleme. A gyermekkel, serdülővel való első találkozás szintén döntő jelentőségű, hiszem az első alkalom verbális és nonverbális közlései megalapozzák a megfelelő diagnózis felállításának lehetőségét, illetve az  empátiás légkörben kialakult áttételi helyzet lehetőséget ad a feltáró terápia megkezdésére. A diagnosztikus fázisban történik a személyiségtesztek, a megfelelő intelligencia tesztek felvétele (ezt semmiképp sem célszerű az első alkalommal felvenni, hiszen az intelligencia tesztek teljesítményhelyzetet indukálhatnak, s ez szorongáskeltő lehet,

Míg a projekciós személyiség tesztek egy része szintén teljesítmény jellegű lehet, másik része érzelmileg túlzottan involválhatja a gyermeket, s ezért elveszíthetjük azt a lehetőséget, amit a spontán viselkedés, az első közlés, a játékkezdeményezés stb. mint információ jelent.

A diagnosztikai fázis után történik meg a különböző információk integrációja, majd elkészítjük a terápiás tervet, megkötjük a terápiás szerződést a gyermekkel és a szülőkkel. A terápia során mindig kapcsolatban kell maradnunk a gyermek, vagy serdülő szüleivel, mert a folyamatos családterápiás jelleg konzultációk segítségével lehet csak hatékony változásokat elérni.

A módszer ötvözhető a viselkedésterápia, a családterápia módszerével. Természetesen a hipnoterápia, relaxáció, rövid dinamikus terápia, individuál terápia elemeivel is kombinálható.

 

Végezheti: szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és gyermekterápiás módszerspecifikus végzettséggel rendelkező szakember.

 

Ajánlott irodalom

Bruno, B.: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest, Gondolat, 1985.

Bruno, B.: Az elég jó szülő. Budapest, Akadémia, 1994.

Buda B., Kopp M.: Magatartástudományok. Budapest, Medicina, 2001.

Fraiberg, S. H.: Varázsos évek. Budapest, Park Kiadó, 1990.

Freud, A.: Normalitás és patalógia a gyermekkorban. Budapest, Animula, 1993.

Gerő Zs.: A gyermekpszichoterápia elmélete és gyakorlata III. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

Gerő Zs..: Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok Akadémia, Budapest, 1988.

Klein, M.: A szó előtti tartomány. Budapest, Akadémia, 1999.

Nemes L.: A bennünk élő gyermek. Budapest, Filum Kiadó, 2000.

Petzold, H., Ramin, G.: Gyermekpszichoterápia. Budapest, Osiris, 1996.

Szőnyi G., Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 2001.

Tringel L.: A pszichiátria tankönyve. Budapest, Semmelweis Kiadó, 1999.

Vikár Gy.: Az ifjúkor válságai. Budapest, Gondolat, 1980.

Vikár Gy., Vikár A.: Dinamikus gyermekpszichotrápia. Budapest, Medicina, 2001.

Winnicott, D. W.: Játszás és valóság. Budapest, Animula, 1999.

Winnicott, D. W.: Kisgyermek, család, külvilág. Budapest, Animula, 2000.

 

IV/7 Csoport-pszichoterápiák

 

IV/7/1 Dinamikus csoport-pszichoterápia, csoportanalízis

 

Történeti háttér

A csoportanalízis a második világháború során alakult ki, amikor  a hadseregben olyan sok volt a lelki problémákkal és szomatikus tünetekkel küzdő beteg, hogy egyéni kezelésre nem volt lehetőség. Az ilymódon létrejött csoportokról aztán kiderült, hogy sajátos terápiás tényezőkkel rendelkeztek, amelyek egyéni terápiás helyzetben nem találhatók. A módszer legkiemelkedőbb alakja és továbbfejlesztője a háború után S.H. Foulkes volt. Az 1970-es években Magyarországon a Pszichoterápiás Munkacsoport Pszichoterápiás Hétvégeket szervezett, amelyekben kis- és nagycsoportok kináltak sajátélményt, és az ott működő dinamika megtapasztalását. Ezek alapján, részben az akkor a nyugati világban  már működő csoportanalízis, részben pedig a sajátos hazai kezdeményezések hatására kialakult a magyar csoportanalízis.

 

Elméleti háttér

A csoportanalízis a sokféle csoportterápiás módszer egyike. Létrehozói mind külföldön, mind Magyarországon pszichoanalitikusok voltak, akik kiterjesztették a pszichoanalízis alkalmazását csoportokra. Az alapfogalmak, tehát a pszichoanalízisből származnak. Ezekhez aztán a fejlődés során sajátos csoportfogalmak adódtak.

 

Terápiás folyamat

A csoport terápiás közeget nyújt, amelyen belül az áttátelben megismétlődnek az egyes tagok által behozott problémák, amelyek aztán ott a jelenben tudatosodhatnak, nyomonkövethetők és feldolgozhatók. Tünet ott keletkezik, ahol a kommunikáció megakad, tehát ahogy a tagok egyre tisztábban ki tudják magukat fejezni a csoportban a különböző kapcsolati helyzetekben, az egyes tagok is, és a csoport egésze is egyre érettebbé válik.

 

Specifikus hatótényezők

A pszichoanalízisből eredő tényezők is másként nyilvánulnak meg annak következtében, hogy csoporthelyzet van. Így áttátel keletkezik nem csak a csoportterapeutára, de az egyes tagokra is. Ennek következtében a viszontáttétel is sokrétű, és jobban hasonlít a való élet helyzeteihez. Ilyen közegben természetesen adódik a szocializálódás fejlődése és annak megértése, mind a tudat mind a tudattalan szintjén. Az egyénnek szánt interpretáció egyúttal az egész csoportnak is mond valamit, mert minden, ami ott megjelenik, az a csoport egészének része. Az egyén úgy jelenik meg, mint része valamilyen csoportnak: család, munkahely, nemzet, emberiség. Egy izolált személy csak absztrakció és a csoport a valóságos.

A következő pontok sorolhatók fel:

 • univerzalitás, tudatosodás a felől, hogy másoknak is vannak problémái;
 • információ átadás;
 • önzetlenség;
 • a gyerekkori családi helyzet tudatosodása és korektív megismétlődése;
 • szocialzációs érzék kifejlődése és tudatosodása;
 • imitációs folyamatok fejlődése és tudatosodása;
 • személyközi folyamatok tudatosodása és fejlődése;
 • a csoportbatartozás élménye;
 • katarzis, a személyes traumák támogatóközegben való tudatosodása és feldolgozása.

 

Indikációs területek

Szociális jellegénél és a pszichoanalízisből eredő szemléleténél fogva a csoportanalízis alkalmas olyan problémák megoldására, amelyben az egyén szociális érzéke és kapcsolódása tudatosodásra és fejlődésre szorul. Így személyek közötti viszonyulási elégtelenségek, elidegenedés, párkapcsolat, munkahelyi problémák, társadalmi identitászavarok, szelffejlődés. Önismeret fejlesztésére éppen úgy alkalmas, mint konkrét problémák megoldására. Tapasztalt csoportanalitikus esetében személyiségzavarok — mint borderline, vagy nárcizmus — kezelésére is alkalmas.

Pszichodinamikus, analitikus szemléletű csoportban végzett verbális terápia, 6-10 pácienssel. A terápia a tüneti viselkedés és a társas kapcsolatok zavarának belső összefügéseit célozza és a csoport pszichodinamikai terében gyógyítja. Rövid, előre meghatározott ülésszámú formája elsősorban a fókuszálható problémák kezelésére alkalmas, míg az ambuláns, hosszú távú forma a személyiség összműködésének széles körű javítására szolgál. Csoportban sok, az egyéni terápiás kapcsolatot viselni nem tudó beteg is kezelhető. Osztályon és ambulancián egyaránt alkalmazható, ambulánsan a hosszú formái lehetnek különösen hatékonyak. A median csoportok 20-40 tagból állnak és jól reprezentálják a munkahelyi viszonyokat a jellemző problémákkal, mint bizalom, versengés stb. A nagycsoport forma 80-100 vagy annál is több taggal dolgozik és a társadalomba való beletartozás élményét tudatosítja.

 

Indikáció: F6-, F40, F41, F43, F44, F51, F52.

 

Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50,  F7-

 

Ülések száma

Ambulánsan heti 1-3 (dupla) ülés, osztályon heti 2-5 ülés, legalább 20-100 ülésig (esetenként blokkosítva)

 

Eszközszükséglet

Csoportterápiára alkalmas helyiség kényelmes berendezéssel

 

Végezheti

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és csoportpszichoterápiás módszerspecifikus végzettséggel rendelkező csoport-pszichoterapeuta.

 

Járulékos tevékenység

Lehetőség szerint képmagnó felvétel, koterápiás vezetés.

 

Módszerkombináció

Ez az egyéni terapeutától is függ, de általában a csoportanalízis jól kombinálható egyéni terápiával és gyógyszeres kezeléssel. A különböző módszereket alkalmazó terapeuták egymás közötti időnkénti kommunikációja ajánlott.

 

Kutatás, hatékonyság

Csoportanalitikus gyakorlat végezhető úgy, hogy az egyúttal kutatómunka is (Whitaker 1992). Kutatások bizonyítják (Winter 1992), hogy a felszínen megjelenő problémák megoldására alkalmasabb a viselkedésterápia, de amikor a problémák mélyebben fekszenek, a csoportanalitikus terápia hatásosabb. Kapur (1993) kutatásai szerint a pszichotikus betegek támadják a terapeutával kialakuló pozitív kapcsolatokat a csoportban, így meggondolandó, hogy mikor és hogyan vegyünk be ilyen betegeket csoportanalitikus csoportba. Azoknak a betegeknek, akiknek erős negatív képük van az anyjukról és az ideális anyaképük ettől messze esik, hosszabb kezelésre van szükségük, mert szelfképükön többet kell dolgozniuk, állapítja meg Catina és Tshuschke (1993). Egyéni terápiát összehasonlítva csoportanalitikus terápiával, úgy tűnik, hogy a csoport valamivel hatásosabb, de ugyanakkor az előre megállapodott időnél többen hagyják ott a csoportot, mint az egyéni terápiát (Sheehan és Fitzgerald). Sigrell 18 beteggel végzett utólagos felmérése azt bizonyítja, hogy akik 3 éves csoportanalitikus terápián sikeresen vettek részt, 13 év után is megtartották a javulást (Sigrell 1992). Ez az eredmény körülbelül megegyezik korábbi megfigyelésekkel is. Sandahl és munkatársai (2000) kutatásai azt mutatják, hogy kognitív-viselkedéses csoportokban növekszik a versengés, míg csoportanalitikus csoportokban az empátia növekszik a kezelés során. Németországban nemzeti szinten próbáltak választ kapni arra a kérdésre, hogy az egyéni pszichoanalitikus pszichoterápia, vagy a csoportanalitikus pszichoterápia hatásosabb-e (Heintzel és mtsai. 2000)? Több mint ezer páciens esetét vizsgálták. Az eredmény itt is az, hogy a csoportmunka valamivel hatásosabb, de persze lényegesen kevesebb pénzbe kerül a betegnek. Még több kutatómunkára van szükség, de az a tény, hogy későbbi kutatások megerősítik a korábbiakat, mutatják, hogy az eddigi kutatások eredményei iránymutató jellegűek.

 

Irodalom

Foulkes, S. H.: A csoportanalitikus pszichoterápia módszere és elvei. Budapest ,Animula, 20000.

Szőnyi G., Füredi J.: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 2000.

Whitaker S. D. : Making research a part of group therapeutic practice. Group Analysis, December. 1992.

Winter, D.: Repertory greed technique as a research instrument. Group Analysis, December, 1992.

Kapur, R.: The effects of group interpretations with the severly mentally ill. Group Analysis December, 1993.

Catina, A., Tschuschke, V.: The investigation of two psychoanalytic groups by means of repertoire greed technique. Group Analysis, December, 1993.

Sheehan, J. D., Fitzzgerald, M.: Measuring progress in psychoanalytical psychotherapy.

Group Analysis, June, 1994.

Sandahl, C., Lindgren, A., Herlitz, K.: Does the group conductor make a difference? Communication patterns in group-analytically and cognitive behaviourally oriented therapy groups. Group Analysis, September, 2000.

Heintzel, R., Breyer, F., Klein, Th. A.: Outpatient psychoanalytic individual and group psychotherapy in a nationwide catamnestic study in Germany. Group Analysis, September, 2000.

Lorentzen, S.: Assesment of change after long-term psychoanalytic group treatment. Group Analysis, September, 2000.

Seidler, G.: The self-relatedness construct. Empirical verification. Group Analysis, September, 2000.

 

 

IV/7/2 Pszichodráma csoport-terápia

 

A tevékenység

Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás, illetve egyéni terápiában is használható (monodráma) módszer (szakpszichoterápia), amelyben a szakpszichoterapeuta egyidejűleg dolgozik a személyiség verbális és preverbális szintjeivel. A módszer kognitív és emocionális szinten tudatosítja a testi (fizikai) szintű átélést.

A pszichodráma olyan csoportpszichoterápiás módszer, amely az egyénen belüli feszültségeket, konfliktusokat, intrapszichés folyamatokat dramaturgia és specifikus pszichodráma technikák (elsősorban a szerepcsere, tükrözés és duplázás) segítségével, a csoportszobán belül, egy körülhatárolt és kijelölt térben (színpad) megjeleníti, azaz externalizálja. Az akció, az érzelmi átélés és a belátás teszi lehetővé a terápiás változást. Oki, tüneti és rehabilitációs terápiaként egyaránt alkalmazzuk.

A csoport előkészítése a terápiás folyamat része. Minden leendő csoporttaggal első interjút folytatunk, melynek során felállítunk egy elsődleges diagnózist. A pszichoterápiás csoport összeállításánál, az egyéni diagnózis szerinti indikációkon és kontraindikációkon kívül figyelembe kell venni, hogy a csoport résztvevői lehetőleg ne ismerjék egymást, és semmiképpen ne legyenek függő helyzetben egymástól. A csoporttagokkal külön-külön, és ezt követően a csoport egészével szóbeli terápiás szerződést kötünk. A szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell

 • az egyén és a csoport célját,
 • a csoport keretfeltételeit (idői keretek, téri keretek, finanszírozás, csoporttitok, nyitott vagy zárt csoport, részvétel, hiányzás)
 • valamint tájékoztatást a módszerről, beleértve a dramatikus megjelenítés szabályait.

 

A csoportfolyamat ülésekből áll, minden egyes ülésen biztosítani kell a részvevők bejelentkezését (beleértve az előző ülés protagonistájának a visszajelzését) követően

 • a ráhangolódási-,
 • a munka (játék)-
 • és a feldolgozási (integrációs) fázisokat,
 • valamint a zárókört.

 

A csoportülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell

 • a dátumot,
 • a részvevők nevét,
 • tükröznie kell az ülés hármas tagozódását, kiemelve a játék jeleneteit és szereplőit
 • valamint a csoportdinamikai feltevést
 • és a rendkívüli eseményeket.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá

 • az egyes csoporttagok terápiás folyamatának a kulcsfontosságú mozzanatait, illetve
 • fordulópontjait.

 

Szakember

Pszichoterápiás pszichodráma csoportot szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichodráma pszichoterapeuta vezethet. Javasolt a kettős vezetés. Feltétel, hogy legalább az egyik vezető pszichodráma pszichoterapeuta végzettségű legyen.

 

Indikációk

F40-F49, F60-62, F30-F39

 

Relatív indikációk

F10-F19, F20-29, azaz pszichotikusoknak és addikcióban szenvedőknek más betegekkel együtt nem célszerű közös csoportot indítani.

Gyermekeknél az életkort, pontosabban az érettséget figyelembe kell venni, nem szerencsés a serdülők és kisebb gyermekek vegyes csoportja.

A csoporttagok értelmi képességében ne legyen szélsőséges eltérés.

 

Relatív kontraindikáció

F84, (egyes pszichodramatikus technikák használhatók)

 

Ülésgyakoriság és ülésszám

Az indikációtól függően összesen legalább 60-200 óra heti legalább egyszer (esetenként blokkosítva).

Folyamatos, hosszabb távú kórházi csoportok lehetnek nyitottak, ahol a betegek különböző időpontokban kerülnek be osztályra, és különböző ideig fekszenek bent, esetenként ambulánsan  visszajárnak. Egy-egy csoportülés ebben az esetben is zárt. Tisztán ambuláns csoportok általában zártak, és kötött óraszámra szól a kontraktus. Intenzív terápiás csoport 60 óra, minimum heti 2×2 óra. Önismereti terápiás csoport 120-250 óra, két-két és fél évig tartó időtartamban. Az átlagos pszichodráma ülés időtartama 3 óra, ennél rövidebb gyermekeknél és osztályos csoportoknál. Terápiás csoportot heti rendszerességgel javasolt tartani a terápia holding funkciója miatt.

 

Csoportlétszám

Terápiás csoportok javasolt létszáma neurotikusoknál 10-14, pszichotikusok csoportjában 6-8, serdülők 6-8, kisebb gyermekeknél 5-6 fő.

 

Eszközigény

Elkülönített helyiség, melyen belül színpadteret lehet kijelölni, székek, párnák, takarók.

 

Járulékos tevékenység

(Szakmai felkészültséggel végzett) relaxáció, imagináció, hipnózis, mozgás, zene, kreatív művészeti; csoportvezetéshez lehetőség szerint koterapeuta vagy pszichodráma asszisztens.

 

A pszichodráma elterjedtsége

Szinte az ország összes pszichoterápiás szemléletű pszichiátriai osztályának palettáján szerepel a pszichoterápiás pszichodráma csoport, és a pszichodráma elemeket (például szerepjáték) tartalmazó rehabilitációs csoportok. Nevelési tanácsadókban, gyermekpszichiátriai osztályokon és a budapesti gyerekklinikákon folyamatosan működnek gyermekpszichodráma csoportok. A családterápia és az imaginációs- és szimbólumterápia is használ pszichodráma elemeket.

 

Hatásvizsgálatok

A hazai, specifikusan pszichodráma terápiára vonatkozó szisztematikus hatásvizsgálatok eredményei egyelőre nem állnak a rendelkezésünkre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pszichoterápiákban mért lemorzsolódáshoz képest a pszichoterápiás pszichodráma csoportokban a lemorzsolódás csekély. A páciensek szomatikus tünetei gyorsan megszűnnek, a pszichoszomatikus betegségekben a gyors tünetmentesség az esetek jelentős százalékában tartósnak bizonyul.

 

Irodalom

Harmatta J., Sarkady K.: Pszichodráma. Psych Hung VIII. 3:191-202, 1993.

Leutz, G. A.: Psychodrama. Theorie und Praxis. Berlin, Springer, 1974.

Mérei F., Ajkay K., Dobos, E., Erdélyi I.: A pszichodráma terápiás és önismereti alkalmazása. Budapest, Akadémia Kiadó, 1987.

Szőnyi G., Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 2000. 392-406. o.

 

IV/8 Család- és pár-pszichoterápia

 

IV/8 Család és pár pszichoterápia

 

Rövid történeti háttér

A családterápia az 50-es években született az USA-ban a rendszerelmélet és kibernetika bázisán. Kialakulásában és elterjedésében szerepet játszottak a fentiek mellett a pszichoanalízis, a csoportterápia és a kommunikációelmélet kutatási eredményei. A  20. század második felében széles körben elterjedt Európában és a világ minden részén. A kapcsolati tényezők figyelembe vétele és a rendszerszemléletű gondolkodás paradigmaváltást képviselt az egyéni, intrapszichés megközelítéshez képest.

 

Elméleti háttér

A rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységének. A terápia fókuszában a család, annak alrendszerei illetve az egyén szignifikáns családi kapcsolatai állnak. A családi kapcsolatokban interakció, kommunikáció révén igyekszik változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban.  A családterápiában a tünet illetve a tünethordozó a család egészének metaforikus módon megnyilvánuló zavarát, diszfunkcióját képviseli.

A terápiás iskolák irányultságától függően a család kommunikációs, strukturális, szociokulturális, történeti, érzelmi, etikai rendszerként való koncipiálása jellemzi a terápiás gyakorlatot. A családterápia történetében megjelenő számos irányzat az ezredfordulóra az integrációs törekvésekkel jellemezhető. A strukturális, stratégiás, problémaközpontú, megoldásközpontú, viselkedésterápiás irányzatok mellett jelen vannak a tárgykapcsolati, intergenerációs valamint narratív irányzatok egyaránt a jelenlegi terápiás színtérben.

 

Szakember

Családterápiát pszichoterapeuta szakvizsga vagy módszerspecifikus végzettség birtokában végezhetnek orvosok, klinikai szakpszichológusok. Családkonzultáns végzettséggel rendelkezők koterápiában végezhetik (pszichoterapeuta mellett).

 

Kik végezhetik, hol?

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező család-pszichoterapeuta végezheti. A hazai családterápiás központokban, mind Budapesten, mind a vidéki városokban kórházi osztályokon (pszichiátria, gyermekpszichiátria, pszichoszomatikus belgyógyászat, stb.) pszichiátriai gondozókban, családsegítő központokban, alapítványi illetve magánrendelések keretében működnek kiképzett családterapeuták, családpszichoterapeuták.

A család és párterápiában a terápiás rendszer szoros szupervízióval működik. Általában a kettős vezetés, vagy az átpillantó tükrös team szupervízió, videofelvétel biztosítja a terápiás rendszer szupervíziós lehetőségét.

 

A módszer jellemzői

A családterápia módszertanára jellemző a terapeuta fokozott aktivitása a terápiás folyamat kezelésében. Gyakran használnak különféle akciós technikákat (szoborépítés, pszichodráma, Gestalt technikák, levélírás, imagináció, stb.) és szimbolikus terápiás módszereket (rajzolás, gyurmázás stb.), s adnak a családnak otthoni feladatokat. A családterápia eszköztára rendkívül gazdag, színes és sok szinten mozgatja meg a rendszerfolyamatokat. Különösen a postmodern, narratív irányzatok hatására a család partnerként, saját problémájuk szakértőjeként való elfogadása a terápiás kapcsolat egyenrangúvá alakulását jelzi, a kontextuális terápia pedig a kapcsolatok etikai dimenzióját teszi hangsúlyossá. A hatalmi viszonyok helyett a kapcsolati igazságosság, a nemi- családi szerepek demokratikus felfogása, a reflektivitás kölcsönössége fontos erőforrásai és fejlődési potenciáljai a mai családterápiának.

 

Ülések gyakorisága, ülésszám

Az ülések időtartama hosszabb, mint egy átlagos pszichoterápiás óra, mivel a terapeutáknak folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az összes családtag interakcióit (általában másfél óra). Egy családterápiás folyamat általában 6-25 ülésben zajlik a probléma természetétől függő gyakorisággal. Kezdetben hetenkénti, kéthetenkénti majd havonkénti gyakorisággal. Utánkövető ülés lehetséges 6-12 hónappal a folyamat lezárása után.  Megfigyelhető az a tendencia, hogy a kezdetben népszerű stratégiás irányultságú rövidterápiákat felváltják a hosszú távú, mélyebb emocionális átdolgozást is lehetővé tevő terápiás folyamatok. Elterjedőben vannak a gondozói munkába és családsegítés folyamatába illesztett, időzített családkonzultációk, a családi pszichoedukáció, szülőcsoportok is a folyamatszerű családterápia mellett.

 

A családterápia speciális hatótényezői

 • Integráció: számos pszichoterápiás technika, módszer és eljárás alkalmazhatósága.
 • Nyilvánosság, átláthatóság, kölcsönös reflektivitás.
 • Rendszerszemlélet: átfogó, mintegy transzteoretikus modell, amely a probléma megoldás hatékonyságát kiterjeszti az egyéni nézőponton túlra, illetve a módszerek és technikák integrálhatóságát teszi lehetővé.
 • Fejlődési perspektíva: az egyéni, párkapcsolati, családi életciklus fejlődés keretében az elakadásokkal jellemezhető problémamegoldás természetes eszköze.
 • Szociokulturális kontextus: lehetővé teszi a családot körülvevő rendszerhatások felismerését és kezelését is.

 

A családterápia alkalmazása, indikációi

Lehet önálló terápiás módszer, vagy kombinálható egyéb terápiás formákkal. Használható egyik vagy másik családtag egyéni terápiájával együtt, illetve kiegészítheti az egyéni pszichoterápiát annak különböző fázisaiban. Kiemelt szerepe van a gyermek- és serdülő pszichoterápiával való kombinációnak.

Mindazon páciensek számára ajánlható, akik családban élnek, és tünetük, betegségük pszichoterápiával, vagy pszichoterápia és farmakonterápia kombinációjával gyógyítható.

 

Javallatok

F 10-19, F 20-29, F 30-39, F 40-48, F 50, F 52, F 62-66, F 81, F 88, F 90-98.

 

Ellenjavallatok

 • Ha valamely malignus irreverzibilis trend a család felbomlásának irányába hat.
 • Ha az egyik szülő rendszerezett, progresszív paranoid állapotban szenved, vagy korrigálhatatlan destrukciót, kriminalitást mutat.
 • Ha az egyik vagy mindkét szülő képtelen az őszinteségre, a hazugság és hamisság hatja át a családot.
 • Bizonyos valós családi titkok esetén.
 • Merev ellenséges kulturális, vallási vagy egyéb előítélet ezen terápiás intervencióval szemben.
 • Extrém merev ellenállás néhány családtagban, amelynek az áttörése pszichózist vagy pszichoszomatikus krízist indukálhat.
 • Valamely szervi betegség vagy más akadály, ami kizárja egyik vagy másik családtag részvételét.

 

Eszközszükséglet (lehetőség szerint)

Speciálisan kialakított helyiség, egyirányú tükör, videó és zártláncú tv-rendszer. A videó felvételhez a család írásos beleegyezése szükséges.

 

Irodalom

Andersen, T.: „The reflecting team”: Dialogue and meta-dialogue in clinical work, Family Process, 26 (4) 415-428, 1987.

Anderson, H., Goolishian, H. (1986) Problem determined systems: Towards transformation in family therapy, J.Strategic and Systemic Therapies 5(4)1-11, 1986.

Boscolo, L., Cecchin, G., Hoffmann, L., Penn, P.: „Milan systemic family therapy, New York, Basic 1987.

De Shazer, S.: Clues: Investigating solutions in brief therapy. New York, Norton, 1988..

Greeno, C. Measurement: How do we know what we Kknow? Topic one: Validity. Family Process 42(3) 433-435, 2003.

Rátay Cs.: Visszapillantás és hatásvizsgálat. MCSE XVII. Vándorgyűlése Pécs (előadás), 2003.

 

V. Pszichoterápiás eljárások indikációja a BNO-10 diganosztikus kategóriái alapján

Pszichiátriai kórképek esetén
F00-F09 Organikus és szimptómás mentális zavarok

A kezelés stratégiáját a szükséges szomatikus és szociálpszichiátriai beavatkozások határozzák meg. Ennek keretében kerülhet sor pszichoterápiás kiegészítésre.

Alkalmazható pszichoterápiák:

 1. Minden kategória vonatkozásában akut, zavart állapot esetén szomatikus kezelés. Akut, zavart állapotban pszichoterápiás kezelés nem javallt.
 2. A zavartság rendeződését követően klinikai problémához (demencia, organikus hallucinózist követő állapot, stb.) alkalmazkodva:
 3. strukturális pszichoszociális, behaviorális fejlesztő, illetve karbantartó szocioterápiák
 4. szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés.

 

F-10-F19 Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok

Az ellátást az addiktológiai ellátási stratégia határozza meg (lásd addiktológiai protokoll). Ennek keretében kerül sor alap- és módszerspecifikus pszichoterápiákra.

Alkalmazható pszichoterápiák:

 1. Szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés
 2. A szerhasználat hátterében álló személyiségzavarnak megfelelő módszerspecifikus pszichoterápiák lásd mint F60-69-nél
 3. Általában pszichodráma csoport-terápia, hipnoterápia, családterápia és párterápia.
F20-F29 Schizophrenia, Schizotypiás és paranoid zavarok

Az ellátást a komplex pszichiátriai (biológiai, szociálpszichiátriai és pszichoterápiás) kezelési stratégia határozza meg, a pszichoterápia alkalmazására ennek keretében kerül sor.

 1. Szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés
 2. Alkalmazható pszichoterápiák (súlyosságtól függően, illetve gyógyszeres kezelés mellett): Standard pszichoanalízis (F28-29), pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (F28), integratív pszichoterápia, hipnoterápia(F20-29 bizonyos fázisai) családterápia és párterápia (F28-F29)

F20-F21 (schizophrenia, schizotypias zavarok (F28-F29) valamint

F223 (akut és átmeneti pszichotikus zavarok) és

F25 (schizoaffektív zavarok): Egyéni és családterápia, rehabilitációs osztályos pszichoterápiás rendszer

F22 (paranoid zavarok): Integratív pszichoterápia (egyéni)?

F24 (indukált paranoid zavar): Családterápia és/vagy párterápia

 

F30-F39 Hangulatzavarok

Az ellátási stratégiát a pszichofarmakológiai kezelés és a pszichoterápiás kezelési összekapcsolása határozza meg.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Kognitív terápia, szimbólumterápia, pszichodráma csoport-terápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (F32), hipnoterápia, családterápia és párterápia, aktív analitikus pszichoterápia (F30-38), személyközpontú pszichoterápia, jungi terápia.

F30-F31- Mániás és bipoláris zavarok mániás fázisban:

A szomatikus kezelést kísérő egyéni és csoportos pszichoterápia

F31 bipoláris zavarok depresszív fázisban

F32-F38 (depressziók különböző típusai):

Egyéni és csoportos pszichoterápia, esetenként pár és/vagy családterápia.

 

F40-F49 Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Standard pszichoanalízis, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichoanalitikus rövidterápia (F40-F41-F43-F44), viselkedésterápia (magatartásterápia) (F40-F48). Kognitív terápia (F40-F41-F43-F44), integratív pszichoterápia, hipnoterápia (F40-F48), családterápia és párterápia (F40-F48), aktív analitikus pszichoterápia (F40-F48), szimbólumterápia, dinamikus csoport-pszichoterápia, pszichodráma csoportterápia, személyi központú pszichoterápia, jungi terápia.

F40 (fóbiás zavarok): egyéni és csoport pszichoterápia

F41 (egyéb szorongásos zavarok): egyéni és csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápia

F42 (obszesszív-kompulzív zavar): egyéni pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer

F43 (súlyos stressz által kiváltott reakciók és alkalmazkodási zavarok): krízisintervenció, egyéni és csoportos pszichoterápia

F44-F48 (disszociatív zavarok, szomatoform zavarok és egyéb): egyéni és csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer.

 

F50-F59 Viselkedészavarok, amelyek fiziológiai zavarokkal és testi tényezőkkel társulnak

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelés épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Standard pszichoanalízis, pszichoanalitikus orientált pszichoterápia, pszichoanalitikus rövidterápia (51-52), viselkedésterápia (magatartásterápia), kognitív terápia (40-48), dinamikus csoport-pszichoterápia (51-52), szimbólumterápia, jungi terápia (50-52), aktív analitikus csoport-pszichoterápia (50-54), személyközpontú pszichoterápia, gyermekterápia (50-51), családterápia és párterápia (50-2), hipnoterápia.

Egyéni és/vagy csoportos pszichoterápia, pár és/vagy család pszichoterápia, szexuálterápia.

 

F60-F69 A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítésekén jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Standard pszichoanalízis, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, viselkedésterápia (magatartásterápia), kognitív terápia, személyközpontú pszichoterápia, integratív pszichoterápia (60-62), aktív analitikus pszichoterápia (60-68), szimbólumterápia, pszichodráma csoport-terápia (60-62), családterápia és párterápia (62-66), hipnoterápia. Rövid egyéni pszichoterápia, hosszú egyéni vagy csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer.

 

F70-F79 Mentális retardáció

A kezelési stratégia a fejlesztő és karbantartó strukturális pszichoszociális programokra épül. Pszichoterápiás kezelés ennek kiegészítéseként jöhet számításba.

Alkalmazható pszichoterápiás módszerek:

Szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés, viselkedésterápia.

 

F80-F89 A pszichés fejlődés zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Viselkedésterápia, kognitív terápia, gyermekterápia, pszichodráma csoport-terápia (84), családterápia és párterápia (81, 88), hipnoterápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia.

Gyógypedagógiai eljárások, gyermekpszichiátriai osztályos rendszer, családi pszichoterápia.

 

F90-F99 A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy adoleszcenciában jelentkező zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák: Viselkedésterápia, kognitív terápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, gyermekterápia, családterápia és párterápia (90-98), személyközpontú pszichoterápia, hipnoterápia, család pszichoterápia, gyermekpszichiátriai osztályos rendszer.

 

Belgyógyászati kórképek (belgyógyászati kontroll és vezetés mellett)

C 00-97, D 00-09, D 37-48, D 80-89, E 10-14, E 65-68, I 05, I 10-15, I 20-25, I 26-28, I 42, I 50, J 43-4,5 K 25-26, K 29, K 50-51, K 58

 

Bőrbetegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

L 20-30, L 40-54, L 93-95

 

Rheumatológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

M 05-14, M 30-36, M 60-72

 

Nephrológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 03-05

 

Neurológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

F 07.9

 

Szülészeti-nőgyógyászati kórformák (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 60-64, N 91. 1, 3, 4, 5,  N 92.1, 4, 5, 6, N 93.0, 8, 9, N 94-97, O 00-08, O 10-16, O 20-29, O 30-48, O 60-75, O 92, P 05, P00-96 (sikertelen terhesség, anyai gyászállapot)

 

A pszichoterápiás rendelő kialakításának minimum feltételei

 

A pszichoterápiás szakrendelés követelményei ajánlás formájában még nem kerültek megfogalmazásra. A pszichoterápiás szakvizsga minden orvosi alapszakmára és a klinikus pszichológus szakvizsgára is ráépíthető szakképesítés. Ez egyben azt jelenti, hogy különböző alapképzettségű, de pszichoterápiás szakképzettségű szakember számára egyaránt adott a lehetőség, hogy pszichoterápiás rendelést folytasson, akár az alapszakvizsgájában megjelölt tevékenységgel együtt, akár a nélkül is.

 

A pszichoterápiás kezelés sajátossága, hogy rendszeres időben és időtartamban, úgynevezett ülésekben történik, a beteg adott időpontra jön, és adott időben távozik. A kezelés lehet egyéni, családi, vagy csoport formájú. A kezelés jellege, akár verbális, akár részben vagy egészben nem verbális terápiáról van szó, mindenképpen lélektani, ehhez kell a környezetet és a körülményeket igazítani. A berendezés inkább irodára, lakószobára hasonlítson, mint orvosi rendelőre.

 

Nagyobb forgalmú, vagy több terapeuta által fenntartott rendelésen adminisztratív segéderő foglalkoztatás célszerű a betegirányítási és adminisztratív feladatok miatt. Az egyszemélyes rendelőkben ez nem követelmény. Ha van asszisztencia, a telefon elérhetőséget a rendelés alatt célszerű ide irányítani. A telefon az időpontegyeztetés, előzetes bejelentkezés szempontjából időrendeléses, úgynevezett zárt rendelésen alapkövetelmény.

 

A rendelésen csak a lélektani munka szempontjából releváns személyek vehetnek részt, nem lehet jelen külső személy, adminisztrátor, segéderő. A rendeléshez alapvetően nyugodt, zavartalan körülményt kell biztosítani, lehetőleg el kell kerülni a beteg várakoztatását.

 

Az egészségügyi törvény kimondja, hogy pszichoterápia megkezdése előtt orvosi vizsgálat szükséges. Azt azonban nem mondja ki, hogy ezt a vizsgálatot a pszichoterápiát végzőnek kell végeznie. Helyesen, hiszen lehet, hogy nem is jogosult orvosi vizsgálatra, illetve lehet, hogy a vizsgálat iránya eltér alapszakvizsgájától. A kezeléshez szükséges szomatikus vizsgálat különválasztható. Végezheti másik orvos, vagy történhet más helyen, más helyiségben.

 

Tehát a szükséges előzetes orvosi vizsgálat, illetve a pszichoterápiás tevékenység alatt felmerülő vizsgálat orvosi konzílium formájában kerülhet lefolytatásra. Ezt tekinthetjük alapesetnek a pszichoterápiás szakrendelés szempontjából. Ha az orvos-pszichoterapeuta pszichoterápiás tevékenysége közben alapszakmájának megfelelő vizsgálatot illetve orvosi tevékenységet végez, és az említett vizsgálatot maga végzi el, a rendelő és a rendelés kialakításánál ennek követelményeit is figyelembe kell venni.

 

A pszichoterápia sokféle módszerrel dolgozó szakma, ennek megfelelően a rendelő kialakításának szakmai követelményei terápiás módszerenként eltérőek lehetnek. Alapelvként kezelendő, hogy egy pszichoterápiás rendelőben csak olyan pszichoterápiás tevékenységet lehet folytatni, amire a rendelést kialakították, és amely követelményeinek a rendelő megfelel. Ez vonatkozhat a rendelő méretére (csoport, család, egyéni terápiák) vagy a berendezésére (analízis, relaxáció, gyermek-terápia).

 

A rendelés kialakításának minimumfeltételei függenek a rendelés szerkezetétől. A rendelő szerkezete lehet egyszemélyes rendelés, csoportos pszichoterápiás rendelés, csoportos vegyes szakorvosi rendelés, kórházi ambuláns rendelés, kórházon belüli pszichoterápiás kezelés helyisége. Ezért itt alapesetként az egy terapeuta által létesítendő rendelést vesszük, a terapeuták és a párhuzamos rendelések esetén a váróhelység, az önálló mosdó, esetleg asszisztensi helyiség is szükséges lehet.

 

Az egészségügyi törvény értelmében a pszichoterápiás rendelésen gyógyszeres kezelés is történhet, az orvos-pszichoterapeuta a pszichoterápiás rendelése kapcsán páciensének a kezeléshez szükséges gyógyszereket felírhatja.

.

Alapkövetelmény:

A rendelésnek alapvetően meg kell felelni a lélektani kezelés körülményeinek.

 

 1. A rendeléshez önálló helyiség szükséges. A rendelőben a pszichoterápiás tevékenység alatt csak a tevékenységhez szükséges személy tartózkodhat. (Például adminisztrátor, asszisztens nem). Egy térben nem rendelhet párhuzamosan két terapeuta sem.

 

 1. A helyiség méretének igazodnia kell a terápiás tevékenységhez, minimálisan kell tér két ember kényelmes tartózkodásához, de családterápia, csoportterápia esetén a tevékenységhez megfelelő méretű helyiség szükséges (egyéni terápiánál minimum 6 m2, családterápiánál 6-10 fő részére minimum 12 m2, csoportterápia esetében 5-15 fő részére minimum 12 m2. A helyiséghez kapcsolódjon várakozási lehetőség és WC, kézmosási lehetőség.

 

 1. A berendezés feleljen meg a lélektani munka követelményeinek. Ezek: kényelem, zavartalanság, biztonság, otthonosság, tisztaság. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie az adott terápiás forma végzésére. (Például egyéni terápiákhoz két kényelmes szék szükséges, közbenső asztallal vagy anélkül, speciális esetben heverő és kényelmes szék vagy fotel (analízis, relaxáció), vagy kényelmes fotel (például hipnózis), csoportos terápiák esetén székek, vagy matrac, pszichodráma esetén néhány kisebb jelző bútor, gyermekterápia esetén esetleg a korosztálynak megfelelő bútorok is.

 

 1. A pszichoterápiás rendelés általában a terápia jellegéből következően (a beteg rendszeresen adott időben jelenik meg) úgynevezett tervezett, vagy zárt rendelés, melyhez váróhelyiség nem feltétlenül szükséges. Vannak azonban olyan terápiás események, amikor a váró mégis szükséges lehet, ilyen például a nyílt rendelés, a családtag megjelenése, stb. Ezért a rendeléshez célszerű várakozási lehetőséget teremteni. Ez lehet előszoba, esetleges szakasszisztenciával közös helység. A váróban leülési lehetőséget biztosítani kell.

 

 1. A higiéniai követelmények tekintetében az alapesetben nincsen szomatikus vizsgálat, tehát a rendelőnek az általános higiéniai követelményeknek kell megfelelnie. A fenti körülmény miatt alapesetben nem keletkezik veszélyes hulladék sem. WC használatot és kézmosási lehetőséget biztosítani kell.

 

 1. Ha a rendelő nem önálló iroda, bérlemény, lakás, hanem a rendelés úgynevezett vegyes használatú helyiségben folyik, (például más célra is használt orvosi rendelőben), a lélektani munka fenti követelményeinek akkor is meg kell felelnie. Ellentmond a lélektani munka követelményeinek a csupa csempés orvosi rendelő, a fehér és kényelmetlen bútorzat, az orvosi eszközök, a kényelmes orvosi íróasztal fotel és a beteg számára való egyszerű szék, az erősen asszimetrikus elrendezés. Ha a rendelés a lakás egyik helyiségében folyik, akkor ez a helység legyen önálló bejáratú, (ne legyen átjáró helység), berendezése főleg a rendelés célját szolgálja, a beteg személyiségi jogai érvényesüljenek (jövetelkor, távozáskor, a mellékhelyiség használatakor).

 

 1. A terápiák dokumentálását az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kell vezetni és kezelni. Család és csoportterápia esetén egyénre szóló és csoport- illetve családdekurzus egyaránt szükséges. Az adatok tárolásánál, kezelésénél érvényesíteni kell az adatvédelmi előírásokat. A betegekről szóló dokumentációt elzárva kell tartani és őrizni.

 

 1. Pszichoterápiás rendeléshez esetleg speciális eszközök is szükségesek. Ez módszerenként és módszervariánsonként különböző lehet, alapkövetelményként megszabni egységesen nem lehet. Ilyen például a gyermekterápiákhoz szükséges játékkészlet, bizonyos típusú családterápiánál az átpillantó tükör, bizonyos terápiás formáknál a képmagnó, más terápiáknál a szükséges tesztek, kérdőívek. Általában minimumkövetelmény, hogy a rendelőnek és felszerelésének alkalmasnak kell lennie a megadott terápiás módszer professzionális művelésére.

 

 1. A rendelőben lehetőséget kell biztosítani a betegnek a rendelési jogosultság ellenőrzésére. (A terapeutának a szakvizsga, illetve az adott módszerben való módszerspecifikus jártasság, a rendelés engedélyezési dokumentumába való betekintésre). Ez történhet az említett dokumentumok kifüggesztésével, vagy egyéb módon.

 

 

 

A PSZICHOTERÁPIÁS MÓDSZEREK SZAKMAI PROTOKOLLJA

 

Szerkesztette:

Dr. Harmatta János

Bagotai Tamás

Dr. Kurimay Tamás

Dr. Pintér Gábor

Dr. Vértes Gabriella

 

A protokoll szövegét a képzésben résztvevő pszichoterápiás módszerspecifikus társaságok írták. 

A szerkesztett protokollt a Pszichoterápiás Tanács javaslatára a Pszichiátriai Szakmai Kollégium fogadta el.  

 

 

TARTALOM

 

A „Pszichoterápiás módszerek protokollja” elé — Harmatta János

 

Bevezetés

Pszichoterápiás szupervízió

Fogalmi meghatározások

Az egyes tevékenységek leírásának sémája

I Diagnosztikus és indikációs szakasz

 

I/1 Előzetes diagnosztikus vizsgálat

I/2 Kivizsgálás (pszichodiagnosztikai és indikációs)

I/3 Pszichoterápiás szűrés

I/4 Pszichoterápiás véleményezés

II Alap-pszichoterápiák

 

II/1 Pszichoterápiás krízisintervenció

II/2 Pszichoterápiás konzultáció

II/3 Szupportív terápia – pszichoterápiás betegvezetés

II/4 Autogén tréning

 

III Szakpszichoterápiák

 

III/1 Analitikus terápiák

 

III/1/1 Standard pszichoanalízis

III/1/2 Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia

III/1/3 Pszichoanalitikus rövidterápia

 

III/2 Viselkedés- és kognitív terápiák

 

III/2/1 Viselkedésterápia (magatartásterápia)

III/2/2 Kognitív terápia

III/2/3 Integratív pszichoterápia

 

III/3 Humanisztikus pszichoterápiák

 

III/3/1 Személyközpontú pszichoterápia

 

III/4 Egyéb mélylélektani pszichoterápiák

 

III/4/1 Jungi analitikus pszichoterápia

III/4/2 Aktív analitikus pszichoterápia

III/4/3 Szimbólumterápia

III/4/4 Dinamikus rövid pszichoterápia

III/4/5 Individuálpszichológiai pszichoterápia

 

III/5 Egyéb terápiák

 

III/5/1 Hipnoterápia

III/5/2 Mozgás- és táncterápia

 

III/6 Gyermekterápiák

 

III/6/1 Gyermekterápia

 

III/7 Csoport-pszichoterápiák

 

III/7/1 Dinamikus csoport-pszichoterápia

III/7/2 Pszichodráma csoportterápia

 

III/8 Család- és pár-pszichoterápia

 

III/8/1 Családterápia és párterápia

IV A szakpszichoterápiák részletes leírása

 

IV/1 Analitikus terápiák

 

IV/1/1 Standard pszichoanalízis

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/1/2 Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/1/3 Rövid dinamikus pszichoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/2 Viselkedés- és kognitív terápiák

 

IV/2/1 Viselkedésterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/2/2 Kognitív terápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/2/3 Integratív pszichoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/3 Humanisztikus pszichoterápiák

 

IV/3/1 Személyközpontú pszichoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/4 Egyéb mélylélektani pszichoterápiák

 

IV/4/1 Jungi analitikus pszichoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/4/2 Aktív analitikus pszichoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/4/3 Szimbólumterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/4/4 Dinamikus rövid pszichoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/4/5 Individuálpszichológiai pszichoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

 

 

IV/5 Egyéb terápiák

 

IV/5/1 Hipnoterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/5/2 Mozgás- és táncterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/6 Gyermekpszichoterápiák

 

IV/6/1 Gyermekterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/7 Csoport-pszichoterápiák

 

III/7/1 Dinamikus csoport-pszichoterápia, csoportanalízis

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/7/2 Pszichodráma csoportterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

IV/8 Család- és pár-pszichoterápia

 

IV/8/1 Család- és párterápia

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

Indikáció, kontraindikáció

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

V. Pszichoterápiás eljárások indikációja a BNO-10 diagnosztikus kategóriái alapján

VI. A pszichoterápiás rendelő kialakításának minimum feltételei

 


A „Pszichoterápiás módszerek protokollja” elé

 

A pszichoterápiás protokoll első változata még 1992-ben készült. Akkor tevékenység-kataszternek hívtuk, és azt igyekezett megjeleníteni, hogy egy-egy pszichoterápiás eljárásnak melyek a jellemzői. Felépítése megalapozta a pszichoterápiás protokollok szerkezetét.

A pszichoterápiás protokoll jelenleg továbbfejlesztésre került előző változatát a Pszichoterápiás Tanács 1998-ben készítette el. Elfogadta a Pszichiátriai Szakmai Kollégium és a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium. Általános részt és részletes rövid leírásokat tartalmazott, egységes szempontrendszer szerint. Célja és feladata volt megkönnyíteni a szakpszichoterápiás eljárások áttekintését, azonosíthatóvá tenni a pszichoterápiás beavatkozást. Ez a protokoll része lett az alapvető szakmai anyagoknak és a pszichiátriai protokollokkal együtt került publikálásra különböző kiadványokban (például a Pharmindexben).

A Pszichiátriai Kollégium 2004-ben újra áttekintette és korszerűsítette protokolljait. Ennek a munkának a keretében került sor a pszichoterápiás protokollok revíziójára is.

A Pszichoterápiás Tanács két ülésén is részletesen foglalkozott a protokoll kérdéseivel, és a revízió szempontjaival. Ennek alapján az egyes módszer-specifikus képzőhelyek benyújtották a protokoll bővítésére tett javaslatukat. A Pszichoterápiás Tanács protokoll ad hoc bizottsága (Bagotai Tamás, Harmatta János, Kurimay Tamás, Pintér Gábor, Vértes Gabriella) koordinálta a munkát. A bővített protokollt a Pszichoterápiás Tanács 2004. április 1-i ülésén, a Pszichiátriai Szakmai kollégium 2004. április 6-i ülésén fogadta el. Elfogadás a Pszichológiai Szakmai Kollégium részéről folyamatban van.

 

Az új pszichoterápiás protokoll lényegében néhány ponton kibővíti a régit. Az általános részbe bekerült a pszichoterápiás szupervízió követelménye. Praktikus okból a korábbi rövid leírások megmaradtak, de a IV. fejezet teljesen új, az egyes eljárások kibővített leírásaival. Egy kivételével minden eljárásról találunk bővített leírást: egy egyesület adós maradt protokolljának bővítésével. Az indikációs fejezet kibővült a medicina más területein alkalmazott pszichoterápiás indikációkkal. Fontos, hogy ezeken a területeken a gyógyító eljárások között a pszichoterápia szakszerű módon megjelenjen. Végül a protokoll részét képezi a pszichoterápiás szakrendelő kialakításának minimum feltételrendszere. Ez az anyag, ajánlás formájában, már korábban kollégiumi elfogadottságot élvezett. Most a protokoll része, mert a napi gyakorlat azt mutatja, hogy a pszichoterápiás rendelés minimumfeltételeit a hivatalok még mindig a fogorvosi rendelő mintájára képzelik el, figyelmen kívül hagyva a pszichoterápiás munka sajátosságait.

 

Egy protokoll soha nem teljesen kész. Lényegében elkészülte pillanatában elkezdődik korszerűsítésének folyamata. Ehhez örömmel várunk észrevételeket, javaslatokat. A Pszichoterápiás Tanács szándéka szerint a protokoll 3-4 évenként, összhangban a szakma fejlődésével, revízióra kerül.

 

Harmatta János

a Pszichoterápiás Tanács elnöke

 

 

 

Bevezetés

 

Egyéni, illetve csoportos pszichoterápia alatt a hazánkban elterjedt, képzéssel és megfelelő szintű képviselettel rendelkező, tudományosan megalapozott módszerspecifikus pszichoterápiákat értjük. A protokollban azon pszichoterápiák szerepelnek, amelyek klinikai értelemben önmagukban fő terápiáként alkalmazhatók, a hazai klinikumban elterjedtek, a Pszichoterápiás Tanácsban és a hazai pszichoterápiás képzési rendszerben részt vesznek. Az eljárások sora nem végleges, későbbiekben további eljárások akkreditálhatók, amennyiben a fenti követelményeknek eleget tesznek.

Az egyes pszichoterápiás eljárások paraméterezettek, sajátosságaik alapján elkülöníthetők. A paraméterek (vázlatuk ebben a protokollban szerepel) felvilágosítást nyújtanak arról, hogy mi történik az egyes eljárások során. Ez mind a betegek felvilágosítása, mint a minőségbiztosítás szempontjából fontos. A betegnek joga tudni, melyik eljárást alkalmazzák nála, és kezelője rendelkezik-e megfelelő képzettséggel.

Pszichoterápiás képzettség fokozatai szerint úgynevezett alap-pszichoterápiás tevékenységet pszichiáterek, gyermekpszichiáterek és klinikus szakpszichológusok végezhetnek. Képzési szempontból az alappszichoterápia végzése a képzés úgynevezett propedeutikai fázisához kötött. Pszichoterápia végzéséhez a szakorvosi illetve klinikus szakpszichológusi végzettségre ráépített pszichoterápiás szakvizsga szükséges.

Szakpszichoterápia (módszerspecifikus pszichoterápia) végzéséhez pszichoterapeuta szakképesítés és módszerspecifikus jártasság szükséges. Kombináció esetén valamennyi alkalmazott technikában való képzettség szükséges. Európai képzettségi szint elismertségét jelzi az Európai Pszichoterápiás Szövetség által adott ECP fokozat (European Certificate for Psychotherapy), mely a Pszichoterápiás Tanácson keresztül szerezhető meg.

A pszichoterápia mindig kezeléssorozat, ülésekben történik. Az ülések gyakorisága és időtartama előre rögzített. A pszichoterápiás ülés időtartama alapesetben 60 perc, melyből a beteggel töltött idő 45-50 perc. Egyes módszereknél dupla (például ambuláns csoport-pszichoterápia, családterápia) illetve tripla (pszichodráma, családterápia) ülésekkel helyes dolgozni. Bizonyos módszerek, illetve szupportív terápiák esetében indokolt lehet a felezett ülés (25-30 perc).

A terapeuta és a páciens közötti megbeszélés alapján rögzítésre kerül a terápiás módszer, az ülések ideje, gyakorisága és a terápia várható hossza. A terápiára történő megállapodás és a beteg felvilágosítása elengedhetetlen.

A pszichoterápiák élőmunka-igényes (szakember-igényes) eljárások. A fő terápiás hatótényező a módszeren kívül maga a terapeuta személyisége; a terápia a terapeutát személyében is igénybe veszi.

Terapeuta-váltás terápia közben a lélektani kötődés miatt nem lehetséges. A terápia megszakadása terapeuta-váltás miatt általában megrázkódtatással, iatrogéniával jár. A páciens rendszerint nem adható át, a terápiát be kell fejezni, és újat kell kezdeni.

A pszichoterápia ambuláns és kórházi kezelésként alkalmazandó. Ambuláns pszichoterápiás ellátás keretében a terápia maga úgynevezett zárt rendelés keretében folyik, azaz várakozás nincs, a beteg adott időre jön és távozik. Meghatározott indikációk (így például krízis-veszélyeztetettség, környezetből való kiemelés szükségessége, ambuláns kezelhetetlenség a tünet jellege miatt, illetve a terápiák rendszerszerű kombinációja, pszichoterápiás rezsim miatt) pszichoterápiás osztályi kezelés szükséges.

A pszichoterápiás munka a terápiás ülések mellett feldolgozási időt és esetmegbeszélési időt foglal magában (körülbelül négy órából három óra terápiás ülés, egy óra feldolgozás és esetmegbeszélés).

A pszichoterápiás eljárások meghatározott esetekben egymással, illetve gyógyszeres terápiával kombinálhatók.

 

Pszichoterápiás szupervízió

A szupervízió jelenleg sok területen használt fogalom. Része a specifikus pszichoterapeuta-képzésnek, de része más segítő foglalkozásúak képzésének is; része lehet szervezeti-szervezetfejlesztési tanácsadásnak. Elkülönítésképpen „pszichoterápiás szupervízió”-n itt a pszichoterápiás gyakorlati munkához szervesen hozzátartozó szupervíziókat értjük. A pszichoterápiás szupervízióra elengedhetetlenül szükség van

 • a kellő színvonalú és biztonságú szakmai működéshez a speciális munkamód miatt: a terápia, a tanácsadás bensőséges professzionális kapcsolat, eszköze a szakember „lelke” — karbantartásának eszköze a szupervízió;
 • a klienssel, a pácienssel az esetek többségében egyszerre több szakember foglalkozik — a szükséges pszichológiai összehangolódás eszköze a szupervízió;
 • a pszichológiai terápiás és tanácsadó munka minőségbiztosításának kiemelt eszköze a szupervízió.

 

A pszichoterápiás szupervízió az intézmény, részleg, szakember pszichoterápiás munkájának része, ahol a pácienssel/klienssel távollétében foglalkoznak. Finanszírozását ennek megfelelően kell kialakítani.

A pszichoterápiás szupervízió speciális munkafolyamat. Ülésekben, előre meghatározott rendszerességgel zajlik (mint a pszichoterápia és a tanácsadás). Feltétele bizalmi légkör, ahol a szakemberek nyitottan beszélhetnek a terápiához, a tanácsadáshoz tartozó érzelmeikről, beállítódásaikról, terápiás/tanácsadói kapcsolatukról.

A terápiás módszer függvényében a szupervízióban speciális technikákat alkalmaznak, például családterápiában „in situ” szupervízió, pszichodrámában drámajáték felhasználása.

 

A pszichoterápiás munkában alkalmazott pszichoterápiás szupervízió fajtái:

 

 1. a) Szupervíziós konzultáció

Általában egyénileg, 1-2 ülésben zajlik. Szükséges: terápiás elakadás, krízis esetében. Végzője: képzett szakember — munkatárs vagy külső szakember egyaránt lehet.

 

 1. Egyéni esetmegbeszélés

Általában munka melletti továbbképzésként, egy-egy terápiás eset folyamatának követése. Általában hetente-kéthetente egy ülésben zajlik, fél-két éven keresztül. Végzője: képzett szakember-munkatárs vagy külső szakember egyaránt lehet; közvetlen hierarchikus viszony (főnök-beosztott) kivételével.

 

 1. Csoportos esetmegbeszélés

Általában vegyesen, hasonló és különböző módszerekkel dolgozó, eltérő képzettségű szakemberek közös esetmegbeszélése. Fontos szerepe van a pszichológiai beállítódások összehangolásában, a szakemberek pszichológiai karbantartásában. Hetente-kéthetente egy csoportülésben (duplaülés) zajlik, folyamatos. Vezetője: képzett szakember, akitől csoportvezetői képzettség is elvárható. Ajánlott, hogy külső szakember legyen.

 

 1. Teamszupervízió/személyzeti csoport

A szervezet/részleg összes munkatársának közös csoportja, ahol a munkához kapcsolódóan a kliensekkel-páciensekkel és egymással kapcsolatos problémák nyílt, kötetlen megbeszélése zajlik. Kiemelt szerepe van a terápiás rendszer szakmai működtetésében, beállítódások pszichológiai szintű összehangolásában, a munkatársak pszichológiai karbantartásában, valamint annak átdolgozásában, hogy a páciensek, kliensek pszichés zavarai a munkatársak közötti konfliktusok formájában jelennek meg.

Heti egy csoportülésben (duplaülés) zajlik, folyamatos. Vezetője olyan képzett szakember, aki nem tagja az adott intézménynek.

 

A szervezetek pszichoterápiás munkájában alkalmazott pszichoterápiás szupervízió végzője

Szupervíziós konzultáció, egyéni esetmegbeszélés esetében a módszerben pszichoterápiás képzettséggel rendelkező belső vagy külső szakember.

Csoportos esetmegbeszélés esetében elvárt, hogy csoportvezető képzettséggel is rendelkezzen. Ajánlott, hogy külső szakember legyen.

Teamszupervízió/személyzeti csoport esetében feltétel a külső szakember, s elvárható a szervezeti szemlélet, tudás is.

 

A megfelelő működéshez pszichoterápiás intézményben teljes állásban lévő munkatárs esetében heti 2-3 óra pszichoterápiás szupervízióban való részvétellel kell számolni (esetmegbeszélés + személyzeti csoport).

 

Fogalmi meghatározások

 

Pszichoterápia: lélektani eszközökkel végzett kezeléssorozat, amelyben a beteggel erre megállapodás történik, és ez a terápia képezi a fő kezelési eljárást. A kezelés ülésekben zajlik, melyek időtartama és gyakorisága kötött. A kezelés megkezdését egy vagy több diagnosztikus bevezető ülés, és általában team-konferenciai referálás és döntés előzheti meg.

 

Pszichoterápiás osztály: a pszichoterápiás osztály jellemzője, hogy a páciensek felvétele pszichoterápiás indikáció alapján történik, a fő terápiás módszer a pszichoterápia, mely kiegészülhet gyógyszeres kezeléssel. Az osztály életének szervezése pszichoterápiás szempontok szerint történik, a nagycsoport és szocioterápiák mellett legalább rendszeres csoportpszichoterápia potenciálisan minden páciens számára biztosítható megfelelően képzett terapeutákkal, esetmegbeszélővel. Vegyes profilú pszichiátriai osztály esetében külön pszichoterápiás részleg felállítása célszerű, ahol a fenti feltételek biztosíthatók.

 

Pszichoterápiás szakrendelés: pszichoterápiás kezelés céljára kialakított rendelőben pszichoterapeuta által végzett rendelés. A rendelés pszichoterápiás ülésekben történik. Vegyes kezelési helyeken (például pszichiátriai gondozók) célszerű elkülöníteni a pszichoterápiás rendelést az egyéb gondozói, illetve pszichiátriai tevékenységtől.

 

Az egyes tevékenységek leírásának sémája

 

Tevékenység: Az adott pszichoterápiás módszer rövid definíciója.

Indikáció – kontraindikáció: BNO-10 szerint, nagy betegségcsoportok szerint. A tényleges indikáció függ az eset súlyától, a pszichés hozzáférhetőségtől, a páciens motivációjától. Ugyanazon diagnosztikus kategóriába tartozó kórkép a kórlefolyás adott fázisaiban alkalmas, illetve nem alkalmas pszichoterápiára.

Ülésgyakoriság és ülésszám: ülésgyakoriság a heti ülésszámra ad felvilágosítást, az ülésszám pedig az adott eljárásban javasolt maximális ülésszámot jelzi. Az átlagos ülésszám ennél általában kevesebb.

Ülések időtartama: a normál ülés 1 óra (ebből 45-50 perc a beteggel), csoport, illetve családterápia esetében dupla, illetve tripla ülés a szokásos, de előfordulhat felezett ülés is.

Szakember: alapvetően a diagnosztikához és alap-pszichoterápiákhoz, pszichiátriai illetve klinikai szakpszichológusi képzettség, módszerspecifikus pszichoterápiákhoz pszichoterápiás szakképzettség és módszerspecifikus jártasság szükséges. Csak az ettől eltérőt közöljük. Ha speciális képzettség kell (például gyermek-terapeuta), azt is feltüntetjük.

Eszközszükséglet: zajmentes környezet, alkalmas helyiség kényelmes berendezéssel, ahol a kezelés körülményei biztosítottak. Amennyiben szomatikus orvosi vizsgálat nem történik, a berendezés irodai berendezés lehet. Az egyes eljárásoknál csak az ezen túlmenő követelményeket ismertetjük.

Járulékos tevékenység (például más terápiás betétek): egyes eljárások alkalmazhatnak eszközöket (például képzőművészeti eszközök, hangfelvételi eszközök), más terápiás betéteket. Más eljárásoknál több terapeuta (például koterapeuta) is szükséges lehet.

Output: megvalósított terápiás cél + kezelésből elbocsátott páciens + lezáró dokumentáció. Csak az ettől eltérőt közöljük.

Megjegyzés: esetleges speciális megjegyzések

 

 

I. Diagnosztikus és indikációs szakasz

I/1 Előzetes diagnosztikus vizsgálat

Tevékenység: exploratív beszélgetés, dokumentálás

Időtartam: 1 ülés

Járulékos tevékenység: 1-2 oldalas véleményírás, szükség szerint pszichológiai tesztvizsgálat.

Szükséges: valamennyi jelentkező páciensnél

Kiegészítő tevékenység: csatlakozhat hozzá pszichoterápiás krízisintervenció, vagy pszichoterápiás konzultáció.

Output: kezelési javaslat vagy tanáccsal elbocsátás, vagy továbbküldés, minden esetben dokumentáció.

 

I/2 Kivizsgálás (pszichodiagnosztikai és indikációs)

Tevékenység: pszichodiagnosztikus exploráció, dokumentálás, terápiára szocializálás, indikációállítás, probléma-megfogalmazás és terápiás célkitűzés megfogalmazása.

Szükségesség: valamennyi, előzetesen terápiára indikált páciensnél.

Időtartam: Minimum egy, maximum négy ülés + dokumentációs idő (opcionálisan + team konferencia)

Járulékos tevékenységek: pszichodiagnosztikai teszt (szakpszichológusi tevékenység), illetve pszichiátriai vizsgálat (szakorvosi tevékenység).

Output: részletes pszichodiagnosztikai és indikációállítási dokumentáció, előzetes kontraktus a pácienssel, nyilvántartásba vétel (például várólista).

Megjegyzés: amennyiben a kivizsgálási szakaszban terápiás intervenció is történik, az nem számít külön tevékenységnek. Amennyiben a kivizsgálási szakasz két terapeuta bevonásával, illetve két vagy több személy részvételével történik (például családterápiás kivizsgálás), nem számít több tevékenységnek.

 

I/3 Pszichoterápiás szűrés

Tevékenység: pszichés tekintetben veszélyeztetett adott populáció vagy személy preventív, célzott vizsgálata.

Időtartam: egy ülés.

Eszközigény: pszichodiagnosztikai tesztek. Szükség esetén hang és képrögzítő eszközök, számítógép és program.

Járulékos tevékenység: az eredmény írásba foglalása + kiegészítő vizsgálatok.

Javasolt: célpopulációnál vagy a veszélyeztetett személynél.

Output: a szűrés céljának megfelelő kezelési javaslat vagy átirányítás, minden esetben dokumentáció.

 

I/4 Pszichoterápiás véleményezés

Tevékenység: a beteg élet- és kórtörténetének és a pszichodiagnosztikai vizsgálatok eredményeinek összegzése, és a javasolható pszichoterápiás módszer(ek) kiválasztása.

Javasolt: szakvélemény kérése esetén.

Időtartam: két ülés.

Járulékos tevékenység: szakvélemény írásba foglalása.

Output: szakvélemény.

Megjegyzés: indokolt esetben a vizsgálatokon túl ismételt ülés szükséges.

 

 

 

II. Alap-pszichoterápiák

II/1 Pszichoterápiás krízisintervenció

Tevékenység: pszichés tekintetben veszélyeztető állapotban lévő személy/ek/ célzott vizsgálata és kezelése, amelynek célja a veszélyeztető állapot megszüntetése, illetve megfelelő szakmai ellátása.

Időtartam: 1-3 ülés (az adott helyzet szükségletei szerint, előre nem tervezhető).

Eszközigény: nem tervezhető.

Javasolt: pszichoterápiával megoldható krízisek esetén.

Output: a krízis megszűnése, további krízis prevenció.

Megjegyzés: hospitalizáció vagy pszichiáter/pszichoterapeuta szakorvoshoz való irányítás válhat szükségessé.

 

II/2 Pszichoterápiás konzultáció

Tevékenység: egy adott probléma vagy tünet rövid távú megszüntetése pszichoterápiás eszközök felhasználásával.

Indikáció, kontraindikáció: megegyezik a pszichoterápia általános indikációival és kontraindikációival.

Időtartam: egy-négy ülés.

Output: az aktuális tünet, probléma megszüntetése, elfogadtatása + a konzultációból való elbocsátás.

 

II/3 Szupportív terápia – pszichoterápiás betegvezetés

Tevékenység: pszichoterápiás szemlélettel vezetett célzott beszélgetések, melyek a beteg problémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb kezeléseinek segítését és kiegészítését szolgálják. Csatlakozhat osztályos vagy ambuláns pszichoterápiához is, követési jelleggel.

Indikáció, kontraindikáció: osztályos kezeléseknél pszichoterápiás betegvezetés, ambuláns kezelésnél követés, kapcsolatfenntartás; kiegészítésként más alapkezelés (például farmakoterápia) mellett. Szakpszichoterápia helyettesítésére nem alkalmas.

Időtartam: alkalmanként fél-egy ülés. Gyakorisága hetente egy, vagy ritkább. Ülésszám maximum 100.

 

II/4 Autogén tréning

Tevékenység: testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsorozat alkalmazásával, amely során feltételes reflexek épülnek ki. A gyakorlatsor elsajátításával a pszichés tenzió csökken, a szorongás oldódik, a vegetatív működés stabilizálódik.

Indikáció, kontraindikáció: neurózishoz tartozó diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69.

Ülésszám, ülésgyakoriság: Schultz-féle autogén tréning 30 óra, egyénileg és csoportosan is végezhető. Speciális célú relaxációs technika terápiás céltól függően 30-50 óra. Heti 1-3 ülés.

Eszközszükséglet: zajmentes környezet, ellazulásra alkalmas, kényelmes ülőhely.

Speciális járulékos tevékenység: verbális pszichoterápia előkészítése.

 

III. Szakpszichoterápiák

III/1 Analitikus terápiák

 

III/1/1 Standard pszichoanalízis

Tevékenység: A pszichoanalitikus alapszabály (szabad asszociáció, egyenletesen lebegő figyelem) szerint folytatott terápiás eljárás, amely fekvő helyzetben történik. Feltáró, verbális módszer, fontos eszköze az értelmezés. A terápiás anyag jelentős része az áttételi-viszontáttételi konstellációból származik. A személyiségen belül működő — többnyire tudattalan — dinamikus erők átstrukturálásán keresztül hat, aminek eredménye a tünetek javulása, valamint a személyiség összműködésének javulása is. A terápiás folyamat fontos része, hogy a személyiség kóros, konfliktusos részei a terápiás kapcsolatban — a páciens viselkedésében és viszonyulásában — széles területen megjelennek, megérthetővé és átdolgozhatóvá válnak. Általában ambulánsan alkalmazandó.

Indikáció -kontraindikáció: F28, F29, F4-, F5-, F6-. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F43.0, F7-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 3-4 ülés, minimum 100 óra.

Megjegyzés: a kezelés több száz óra is lehet.

 

III/1/2 Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia

Tevékenység: a pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros egyéni terápia, amely egy vagy több paraméterében (például részleges szabad asszociáció, ülésgyakoriság, fekvő/ülő helyzet) eltér a standard analízistől, a beteg terápiás terhelhetőségének függvényében. Feltáró módszer, amely a személyiség átdolgozásán keresztül éri el a tünetek javulását és a személyiség változását. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció -kontraindikáció: F28, F32, F4-, F5-, F6-. Kontraindikáció: F0-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-2 ülés, minimum 60 óra.

Járulékos tevékenység: gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

III/1/3 Pszichoanalitikus rövidterápia

Tevékenység: a pszichoanalízis elméletére és módszertanára támaszkodó terápia, amelyben az ülésszámot előre meghatározzák. A terápiás technika a pszichodinamikai fókuszra centrál. Célja a személyiség részleges, a tüneti viselkedéssel közvetlenül összefüggő megváltoztatása. Ülő helyzetben történik. Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció -kontraindikáció: F9, F40, F41, F43, F44, F51, F52 – megfelelő énerő mellett. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50, F6-, F7-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-2 óra, összesen 20-30 ülés, számuk általában előre meghatározva.

Speciális járulékos tevékenység: fókuszmeghatározás (team-, teszt- vagy szupervízió segítségével). Gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

III/2 Viselkedés- és kognitív terápiák

 

III/2/1 Viselkedésterápia (magatartásterápia)

Tevékenység: kóros maladaptív magatartásformák kedvező irányú befolyásolása, hiányzó, de szükséges magatartásformák kialakítása a tanulási folyamatok törvényszerűségeinek figyelembevételével, terápiás céllal.

Indikáció, kontraindikáció: a külsőleg is észlelhető magatartás zavarai F40-48, 50-59, 60-69, F80-89, F90-99. Kontraindikáció: demenciák, organikus mentális zavarok.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 10-50 ülés, hetente kétszer, kéthetente egyszer.

Eszközszükséglet: a pszichoterápia szükségletei: ezen felül videoberendezés (opcionális).

 

III/2/2 Kognitív terápia

Tevékenység: magatartási zavarok, önkép zavarok hátterében rejlő kóros (diszfunkcionális) attitűdök módosításának eljárásrendszere.

Indikáció, kontraindikáció: szorongásos és affektív zavarok, személyiségzavarok F30-39, 40-48, 50-59, 60-69. Kontraindikáció: Lényegében nincs speciális. Relatív: F00-09, F70-79, F80-89, F90-99.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 20-50 ülés, hetente kétszer, kéthetente egyszer.

Eszközszükséglet: általános pszichoterápia szükséglete, magnó (opcionális).

 

III/2/3 Integratív pszichoterápia

Tevékenység: az integratív terápia a tudatállapot módosításának lehetőségeit a tanuláselméleten alapuló, a külső és belső viselkedés változtatását célzó viselkedéses és kognitív eljárásokat, valamint az interperszonális és interperszonális kommunikációs folyamatok befolyásolásának célzott eszközeit ötvözi az adott kórkép tüneti és patogenetikai sajátosságainak megfelelően.

Indikáció, kontraindikáció: F40-49, F60-62, F20-29.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 20-100 ülés, heti 1-2 ülés.

 

III/3 Humanisztikus pszichoterápiák

 

III/3/1 Személyközpontú pszichoterápia

Tevékenység: Rogers-i elvekre épülő pszichoterápia; mely során a problémája megoldását aktívan kereső személy — feltétel nélküli pozitív elfogadást, empátiát és kongruenciát tapasztalva — viselkedésében, énképében, személyiség-szerveződésében tartós, pozitív változás jön létre. A terápiás folyamatban a terapeuta – kliens viszonyának milyensége a döntő. Ambulánsan és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Indikáció: F30-39, F40-49, F50-59, F60-69, F80-89, F90-99.

Kontraindikáció: F20-29

Ülésszám, ülésgyakoriság: rövid:10-50; hosszú: 50-100 ülés heti 1-2-szer.

 

III/4 Egyéb mélylélektani pszichoterápiák

 

III/4/1 Jungi analitikus pszichoterápia

Tevékenység: olyan mélylélektani eljárás, amelynek specialitása a személyes tudattalanon túl a kollektív tudattalan koncipiálása, az én és az ősvalónk kapcsolatainak kidolgozása, valamint a személyiség spirituális dimenziójában való központ megtalálásnak és moralitásának elméleti kidolgozása és gyakorlati kezelése.

Indikáció-kontraindikáció: felnőtt kor, igény és készség az önismeretre, F23-F52-ig, adott esetben gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként. Kontraindikáció: 100 alatti IQ, gyógyszerrel nem oldható pszichózis.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-3 ülés, 30-100 ülés

Eszközszükséglet: hang- és képrögzítő eljárások (opcionális), képzőművészeti eszközök (opcionális)

Megjegyzés: a módszerek az egyéni életformákhoz és életstílusokhoz igazodók.

 

III/4/2 Aktív analitikus pszichoterápia

Tevékenység: más analitikus iskolák koncepciórendszerére épül, azt elfogadja. Hangsúlyozza azonban a tárgykapcsolatok fontosságát, épít az ép személyiségrészekre és a terapeuta aktivitását a terápiás cél megvalósítása, a hatékonyság fokozása érdekében kiemelten kezeli. (Felhasznál ezért pszichoedukatív, pedagógiai, behavior stb. elemeket, mint például feladat adása, tiltás, gyakorlatok.) Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható.

Ülésszám és ülésgyakoriság: heti 1-2 alkalommal, 30-80 óra.

Indikáció: F30-38, F40-48, F50-53 (kivéve 53.1), F54, F60-68. Kontraindikáció: F20-29, F00-09, F70-79.

Járulékos tevékenység: relaxáció, imagináció, párterápia.

 

III/4/3 Szimbólumterápia

Tevékenység: tematikus képi megjelenítés útján pszichés problémák mélylélektani feltárása és megoldása. Múltbeli traumák felidézését teszi lehetővé, személyiségbe integrálhatóvá. Technikája: imaginatív, meditatív, expresszív módszerek.

Indikáció -kontraindikáció: neurózishoz tartozó diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok F30-F39, F40-49, F50-59, F60-F69. Kontraindikáció: pszichózisok, F20-F29, F3O-F39.

Ülésgyakoriság és ülésszám: heti 1-2 ülés, 10-100 ülés

 

III/4/4 Dinamikus rövid pszichoterápia

Tevékenység: pszichoanalitikus orientáltságú és megalapozottságú, az álmot, vagy más képélményt a terápia középpontjába állító face to face helyzetben történő pszichoterápia. Az álom mellett fókuszban lévő hatótényező az áttétel-viszontáttétel, vagyis a pszichoterápiás kapcsolat, amelyben az álom illetve képélmény az érzelmi megértés közös pszichoterápiás nyelvévé válik.

Indikáció -kontraindikáció: jól megtartott realitás érzék. Kontraindikáció: F60-F62, F20-F29

Ülésgyakoriság és ülésszám: 10-30 ülés, hetente egy alkalom.

Megjegyzés: a kontraktus rögzíti a várható ülésszámot, folyamatos a termináció előkészítése.

 

III/4/5 Individuálpszichológiai pszichoterápia

Tevékenység: mélylélektani módszer, mely az életstílus feltárásakor elemzi a személyiség dinamikai erőit, a kisebbértékűségi, érvényesülési és közösségi faktorokat. A pácienst test és lélek oszthatatlan egységében valamint a közösséggel való kapcsolatában vizsgálja. A dinamikus terápia kauzál – finális, mely az okoktól a célokig halad.

Indikáció – kontraindikáció: indikált felnőtt és gyermek terápiaként egyéni és csoport helyzetben. Abszolút kontraindikált gyógyszerrel nem oldható súlyos pszichózisban.

Ülésszám, ülésgyakoriság: 5 – 80 ülés, heti 1 – 2 találkozással.

Eszközszükséglet: felnőtt terápiánál rajzeszközök és magnó, gyermek egyéni/csoport- terápiánál bábok/jelmeztár.

 

III/5 Egyéb terápiák

 

III/5/1 Hipnoterápia

Tevékenység: olyan pszichoterápiás forma, amely a hipnózist — egy sajátosan módosult tudatállapotot — használ fel a terápiás folyamat facilitálására. Fontos eleme a szuggesztió, valamint a hipnoterapeuta és páciens erős áttételes jellegű kapcsolata.

Indikáció, kontraindikáció: F10-19, F30-39, F40-48, F50-59, F60-69, F80-89, F90-98, valamint F20-29 bizonyos fázisai. Kontraindikáció: F00-F09, F70-79.

Ülésgyakoriság és ülésszám: a terápiás céltól függően 4 üléstől hosszú terápiáig, heti 1-3 ülés.

Eszközszükséglet: relaxációs formájához kényelmes ülő vagy fekvő bútor, aktív-éber formájához kerékpár ergométer. (A szupervízió érdekében video-technika ajánlott.)

Járulékos tevékenység (például más terápiás betétek): A hipnoterápia rendszerint viselkedés- és kognitív terápiás eljárásokkal, illetve pszichodinamikus terápiás módszerekkel kombinálva, integráltan alkalmazható.

 

III/5/2 Mozgás- és táncterápia

  

III/6 Gyermekterápiák

 

III/6/1 Gyermekterápia

Tevékenység: a különböző pszichoterápiás módszerek gyermekkorú páciensekre adaptált formája. A pszichoterápiás iskolákból kinőtt gyermekpszichoterápiák közös jellemzője, hogy szem előtt tartja a fejlődési szempontot és az életkori sajátosságokat. Ebből következik, hogy a felnőtt terápiáktól alapvetően eltérő, egységes eszközrendszerrel, esetenként nevelői attitűddel dolgozik, és magában foglalja a páciens szociális környezetével való kapcsolattartást.

Indikáció, kontraindikáció: F50-51, F80-89, F90-98. Kontraindikáció: F07, F72-79.

Ülésszám, ülésgyakoriság: heti egy-három ülés

Szakember: gyermekpszichoterapeuta, gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus

Eszközszükséglet: játékbattéria

Járulékos tevékenység: családterápia, csoportterápia

 

III/7 Csoport-pszichoterápiák

 

III/7/1 Dinamikus csoport-pszichoterápia

Tevékenység: pszichodinamikus, analitikus szemléletű csoportban végzett verbális terápia, 6-10 pácienssel. A terápia a tüneti viselkedés, a társas kapcsolatok zavarának belső összefüggéseit célozza, és a csoport pszichodinamikai terében gyógyítja. Rövid, előre meghatározott ülésszámú formája elsősorban fókuszálható problémák kezelésére alkalmas. Az ambuláns, hosszú távú forma alkalmas a személyiség összműködésének széleskörű javítására. Csoportban sok, az egyéni terápiás kapcsolatot viselni nem tudó beteg is kezelhető. Osztályos és ambuláns helyzetben egyaránt alkalmazható, ambulánsan hosszú formái különösen hatékonyak.

Indikáció -kontraindikáció: F6-, F40, F41, F43, F44, F51, F52, F90-99. Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50, F7-.

Ülésgyakoriság és ülésszám: ambulánsan heti 1-3 duplaülés, osztályos heti 2-5 ülés, legalább 20-100 ülésig; esetenként blokkosítva.

Eszközszükséglet: csoportterápiára alkalmas helyiség kényelmes berendezéssel.

Járulékos tevékenység: opcionálisan képmagnó felvétel, koterápiás vezetés.

 

 

III/7/2 Pszichodráma csoport-terápia

Tevékenység: csoportban zajló terápia, melyben a tagok intrapszichés és interperszonális konfliktusait drámajátékba fordítjuk át. Az akció, az érzelmi átélés és belátás teszi lehetővé a terápiás változást. Oki és tüneti terápiaként alkalmazzuk.

Indikáció -kontraindikáció: F84, F40-F49, F10-F19, F60-F62, F30-39, F80-89, F90-99.

Ülésgyakoriság és ülésszám: a terápiás indikációtól függően minimum 20-70 triplaülés, minimum heti egyszer; esetenként blokkosítva

Eszközszükséglet: elkülönített helység, ahol színpadi tér választható el a csoport terétől, székek, párnák.

Járulékos tevékenység: relaxáció, imagináció, hipnózis; csoportvezetéshez opcionálisan koterapeuta vagy pszichodráma asszisztens.

 

III/8 Család- és pár-pszichoterápia

 

III/8/1 Családterápia és párterápia

Tevékenység: A családterápia a családot egységként, többnyire rendszerként kezelő segítő, gyógyító beavatkozás, amely emberi kölcsönhatás, azaz interakció, kommunikáció révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A pácienst az egész családdal való foglalkozás segítségével gyógyítja, ezáltal a diszfunkcionális családi rendszer is rendeződik.

Ülésgyakoriság, ülésszám: 4-25 dupla vagy triplaülésig terjedhet, ülésgyakoriság: napi alkalmaktól havi alkalmakig, 1 utánkövető ülés lehet szükséges 3-12 hónapon belül a kezelés befejezése után.

Indikáció: mindazon páciensek számára ajánlható, akik családban élnek és tünetük, betegségük pszichoterápiával vagy pszichoterápia és farmakoterápia kombinációjával gyógyítható. F10-19, F20-29, F30-39, F40-48, F50, F52, F62-66, F81, F88, F90-98

Kontraindikáció: családnélküli, egyedül élő páciens

Eszközszükséglet: opcionálisan speciálisan kialakított helyiség, egyirányú tükör (opcionális), video- és TV rendszer (opcionális), számítógép (opcionális).

Járulékos tevékenység: számos más terápiás betétet befogadhat, például viselkedésterápia, szexuálterápia, pszichodráma.

Megjegyzés: opcionálisan koterapeuta vagy in situ szupervízió szükséges. Önállóan családterápiát végezni akkor lehet, ha a rendszeres szupervízió biztosított.

 

IV. Szakpszichoterápiák részletes leírása

 

IV./1 Analitikus terápiák

 

IV./1/1 Standard pszichoanalízis

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

A pszichoanalízis elmélete alapján működő terápiák az emberi magatartás tudattalan motiváló tényezőinek feltárására és megértésére építenek. Céljuk az adott személy magatartásának, viselkedésének ezen keresztül történő megváltoztatása a terápiás helyzetben folyó közös munka révén.

Mindegyik típus önmegfigyelést és verbális megfogalmazást igényel a pácienstől, illetve megfelelő képzettséget, szaktudást, empátiás megértést, valamint az áttételi–viszontáttételi helyzet kezelésének a képességét a terapeutától.

A pszichoanalitikus terápiák kontinuumot képeznek, amelynek egyik végpontján a standard (lege artis) pszichoanalízis, a másikon pedig a pszichoanalitikus megértésen alapuló életvezetési támogatás, tanácsadás, pszichológiai konzultáció foglal helyet. A kiinduló ponttól (standard pszichoanalízis) távolodva egyre több paraméterben történik változás, ezért a két végponton elhelyezkedő módszerek erősen eltérhetnek egymástól technikájukat tekintve, de összeköti őket a közös elméleti alap. Túl ezen, mindegyik módszerben fontos a páciens és a terapeuta kapcsolata az „itt és most” helyzetben. Ennek a kapcsolatnak korrekt, szakszerű elemző kezelése mind a pszichoanalízis, mind a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia eredményességének a záloga.

 

A standard pszichoanalízis négy technikai jellemző mentén definiálható:

 1. az analitikus neutrális alapállása;
 2. az értelmezésnek, mint legfontosabb (de nem kizárólagos) terápiás eszköznek a használata;
 3. az áttétel módszeres elemzése;
 4. az időhatár-nélküliség.

 

A pszichoanalitikus intervenció legfőbb technikai eleme az értelmezés (tudattalan összefüggések megfogalmazása a beteg által közölt anyag és az analitikus megértése alapján); a tisztázás (bizonyos információk, adatok, összefüggések kifejtése — főleg kérdésekkel — az őket körülvevő „információs zajból” és a beteg hárítása következtében keletkező bizonytalanságból); a szembesítés (a beteg szembesítése bizonyos elhárított — többnyire tudatelőttes — érzésekkel, tartalmakkal, konfliktusokkal, összefüggésekkel); a tükrözés (az empátiás megértés segítségével hangsúlyt adni bizonyos, a beteg által közölt érzésnek, pszichés tartalomnak) és a tartalmazás (értékítélet, ellenérzések nélkül elfogadni a beteg által nem elfogadható, elutasított pszichés tartalmakat, érzelmeket). Mindezek a pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia eszközei is, de alkalmazásuk módja különbözik a standard pszichoanalízistől.

A pszichoanalitikus terápiák fontos kelléke a kontrollált regresszió, amelyet az analitikus helyzet (relaxált állapot, szenzoros depriváció és az analitikus neutralitása) hoz létre. A regresszió a páciens én-funkcióinak extenzívebb működését eredményezi, láthatóvá téve ezáltal a tipikus és jellemző elhárító mechanizmusait, az elhárított affektusokat és egyéb pszichés tartalmakat.

A páciens és az analitikus együttműködését a pszichoanalízis alapszabálya indítja el. Ebben a páciens vállalja, hogy olyan szabadon mondja el érzéseit, gondolatait, amennyire csak tudja, nem cenzúrázza azokat. Tudomásul veszi, hogy terápiás helyzetben mindig verbális keretek között kell maradnia, impulzusait nem valósíthatja meg cselekvés formájában.

Az alapszabály révén lehetővé válik a szabad asszociáció, amely egyre inkább kiteljesedik az analízis előrehaladtával.  A szabad asszociációkat alakító legfőbb tartalmi tényezők a következők: 1. a patogén konfliktusok, 2. a változás (gyógyulás) óhaja, 3. az analitikusnak, mint áttételi tárgynak a megnyerésére irányuló törekvések, és 4. az analitikussal szembeni agresszió.

A szabad asszociációra az analitikus egyenletesen lebegő figyelme irányul. Miközben ilyen módon figyeli a páciens asszociációit, befogadja magába a páciens által közölt érzéseket, tartalmakat. Személyiségét megosztva egyik személyiségrészével azonosítja magát ezekkel a tartalmakkal, a másik személyiségrészével pedig megfigyeli az azonosítás révén benne keletkező érzéseket, gondolatokat, fantáziákat, és felhasználja ezeket a megértés céljára úgy, hogy igénybe veszi szakmai tudását, tapasztalatai és kreatív kapacitását.

Ezek után a megértését terápiás intervenció formájában visszajuttatja a páciensnek. A terápiás intervenció által közvetített megértés átalakítja a beteg belső világát, segítve ezzel adaptív és integratív fejlődését.

A kezelés folyamán további szabályként az absztinencia szabálya működik a standard analízis keretei között. Funkciója az, hogy a páciens a pszichés (nagyrészt tudattalan) szükségletek kielégítése helyett képes legyen átélni a megvonás következtében előálló pszichés feszültséget, és ahelyett, hogy ezt értelmetlen pillanatnyi kielégüléssel levezetné vagy elhárítaná, a megértés számára felhasználható verbális anyagként jelenítse meg. Az absztinencia szabályra vonatkozó kulcsszavak az optimális frusztráció és az optimális kielégülés. Amennyiben az absztinencia-szabály nem teljesül, az analitikus helyzet terápiás kapacitása jelentősen beszűkül. A szükséglet-kielégülés a terápiás helyzetben lezárja az utat a tudattalan megértése irányában.

A pszichoanalitikus kúra időigényes folyamat, amelyet nem képesek tükrözni az esetismertetések vagy esetrészletek leírásai.  A folyamatban működő jelenségek kulcsszavai a terápiás szövetség, az áttétel, a viszontáttétel, az ellenállás és az átdolgozás.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikáció

A standard analízis számára az elsődleges indikációs területet az a betegpopuláció jelenti, amelynek tagjai olyan tartós konfliktusoktól szenvednek, amely konfliktusok mélyén a múltból eredő (a személyiség fejlődése során létrejött), de a jelenben ható konfliktusok vannak. Ezek a nagyrészt tudattalan konfliktusok a jelenben maladaptív magatartást, karakterdeformációt vagy pszichés tüneteket okoznak. Ezeknél a betegeknél a konfliktus alapvetően nem a környezetükkel való kapcsolatukban van, hanem személyiségük különböző ágensei között, amely interperszonális formát ölt. A pszichoanalitikus terápiára alkalmas betegnek el kell érnie az én-fejlődés bizonyos szintjét, amelynek segítségével az analitikus helyzet absztinenciáját tűrni képes. Fontos a beteg motivációja a kezelésre, amelynek alapját a szenvedésnyomás és változás igénye jelenti.

A standard pszichoanalízis számára kontraindikációt jelentenek azok az állapotok, amelyekben

 1. hiányzik a megfelelő kooperatív én (túl rigid vagy kialakulatlan én-határok, például idős kor),
 2. a problémák olyan kis területet érintenek, hogy az intenzív, hosszantartó kezelésbe való „befektetés” nem gazdaságos,
 3. a problémák sürgető megoldást követelnek és
 4. a beteg élethelyzete reálisan megváltozhatatlan, ezért a sikeres analízis csak még nagyobb nehézségeket okozna a betegnek.

 

Indikáció: F28, F29, F4-, F5-, F6-.

Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F43.0, F7-.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Tevékenység

A pszichoanalitikus alapszabály (szabad asszociáció, egyenletesen lebegő figyelem) szerint folytatott terápia fekvő helyzetben történik. Feltáró, verbális módszer, fontos eszköze az értelmezés. A terápiás anyag jelentős része az áttételi-viszontáttételi konstellációból származik.

 

Hatását a személyiségen belül működő — többnyire tudattalan — dinamikus erők átstrukturálásán keresztül éri el, és ennek eredménye a tüneti javulás, valamint a személyiség összműködésének javulása is. A terápiás folyamat fontos része, hogy a személyiség maladaptív, konfliktusos vonatkozásai a terápiás kapcsolatban — a páciens viselkedésében és viszonyulásában — megjelennek, így megérthetővé és átdolgozhatóvá válnak. Általában ambuláns körülmények között alkalmazható.

 

Ki végezheti? Orvosi vagy pszichológusi diplomával és pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező személy, aki pszichoanalitikus módszerspecifikus képzettséget szerzett.

Tömegellátásra intenzív, sok időt és energiát igénylő volta miatt nem alkalmas.

 

Ülésszám: Heti 3-4 ülés, összesen több mint 100 óra.

 

Szakember: szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta.

 

Eszközszükséglet: Pszichoterápiás rendelő, dívány, karosszék.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Megjegyzés: Az eset súlyosságától függően a kezelés több 100 óra is lehet. Az eredmények sok esetben 100 óra után várhatók

 

Irodalom

Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Ford.: Hermann I., Somló Béla kiadása, Budapest. Évszám nélkül.

Ferenczi S. (1982): Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Budapest, Magvető.

Thomä, H., Kächele, H.(1987): A pszichoanalitikus terápia tankönyve. I. kötet. Budapest, MIET Pszichoanalitikus Munkacsoport.

Thomä, H., Kächele,H. (1992): A pszichoanalitikus terápia tankönyve. II. kötet Budapest, Harmatta, Thomä, Kächele.

Mitchel, S. A., Black, M. J. (2000): A modern pszichoanalitikus gondolkodás története. Budapest, Animula.

Hamilton, N. G. (1996): Tárgykapcsolatelmélet a gyakorlatban. Budapest, Animula.

Vikár Gy. (2000): Pszichoanalízis. In: Szőnyi Gábor, Füredi János szerk.: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 197-221.

MPE konferencia kötetek. 1992-től évente. Budapest, Animula.

 

Folyóiratok

The International Journal of Psychoanalysis

Thalassa

 

IV/1/2 Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichodinamikus terápia 

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Történeti háttér

Ferenczi, Otto Rank az 1920-as években, majd Franz Alexander a harmincas években a pszichoanalitikus folyamat hatékonyságának fokozása és szélesebb betegkör gyógyítása érdekében a pszichoanalízis elméletében és gyakorlatában technikai újításokat vezetett be.  Ezek közül azok az eszközök bizonyultak előnyösnek, amelyek a terápiás kapcsolat biztonságát erősítve a korábbi traumatikus élmények érzelmi feldolgozásával oldották a személyiség belső konfliktusait. Ennek következtében stabil, munkaképes, kapcsolatokban jobban működő, örömre fogékonyabb személyiség alakítható ki.

 

Elméleti háttér

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros egyéni terápia, amely egy vagy több paraméterében (például részleges szabad asszociáció, ülésgyakoriság, fekvő/ülő helyzet), a beteg terápiás terhelhetőségének függvényében eltér a standard analízistől. Feltáró módszer, amely a személyiség átdolgozásán keresztül éri el a tünetek megszűnését és a személyiség érését, változását.

 

Terápiás folyamat

A tünetek, életvezetési problémák mögött húzódó tudattalan motívumok, és a lélektani konfliktusok feltárásával majd feldolgozásával új egyensúlyi állapotot teremt az egyén számára, amelyben nemcsak tünetei nem térnek vissza, de alkalmassá válik önálló, konstruktív életvezetésre. A terápia egyéni, a pszichoterapeutával való terápiás kapcsolat kialakításával történik heti 1- 2 ülésben, addig, amíg a folyamat közös megállapodással le nem zárható.

 

Specifikus hatótényezők

A módszer verbális. A tudattalan folyamatok előtérbe kerülésére használja a szabad asszociációt, az egyén álmainak rá vonatkozó értelmezését – mint a tudatból kiszorított élményekhez vezető utat. A terápiás kapcsolat áttételi és viszontáttételi dinamikájának megértésével, az ellenállások átdolgozásával, az emlékezetből kiszorított traumatikus élmények feldolgozásával a pszichoterápiás munka biztonságában a személyiség képes korábbi sérülései korrekciójára és új irányokba történő nyitásra, fejlődésre.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikációs terület

Minden lélektani eredetű probléma feltárására alkalmas. Kiváltképpen fóbiás szorongásos állapotok, nem pszichotikus depressziók, az életutat átható traumák feldolgozására, disszociatív zavarok kezelésére alkalmas. A módszer bizonyos szintű személyiségszerveződést elért határeseti kórképeknél is segítséget jelent. Mivel a módszer verbális, igényli a páciens részéről a verbális készség legalább átlagos szintű igénybevehetőségét.

Indikáció: F32-39, F40-48, F50-59, F60-69

Kontraindikáció: F0, F70

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Szakember: szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta.

 

Ülések száma: Ambuláns és kórházi keretek között egyaránt alkalmazható, heti 1-2 alkalommal, minimum 60 óra.

 

Eszközszükséglet: Nyugodt légkört biztosító szoba, pszichoterápiás dívány, vagy face to face helyzetben kényelmes szék/fotel.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Járulékos tevékenység: gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

Irodalom

 

Flaskay G. (2000): Pszichoanalitikusan orientált terápiák. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 230-247.

Langs, R. (1973): The technique of psychoanalytic psychotherapy, Vol I. New York, Jason Aronson.

Langs, R. (1974): The technique of psychoanalytic psychotherapy, Vol II. New York, Jason Aronson.

 

IV/1/3 Rövid dinamikus pszichoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Történeti háttér

A rövid dinamikus pszichoterápia is a pszichoanalízis elméleti módszeréből fejlődött ki. Előfutárának tekinthető többek között Bálint Mihály, aki kidolgozta a fokális pszichoterápia és a pszichoterápiás tanácsadás módszerét. Létrehozói világszerte pszichoanalitikusok, akik a pszichoanalízis elméleti és terápiás gyakorlatát kívánták széles körben, jól megragadható problémák, körülírható tünetek kezelésére alkalmazhatóvá tenni. A módszer nem vállalkozik a személyiség teljes, csakis az aktuális problémát/tünetet kiváltó nem tudatos pszichés konfliktusok feltárására és átdolgozására. A hatvanas években egyre nagyobb igény fogalmazódott meg körülhatárolt problémák rövid időhatárok közötti jó hatékonyságú kezelésére. A 1970-es évek közepén megszületett a David Malan, Peter Sifneos és Habib Davanloo nevével fémjelzett rövid dinamikus pszichoterápia.

 

Elméleti háttér

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, időhatáros egyéni terápia. A munka középpontjában a fókuszba állított tünet/probléma áll, terápiás célkitűzése korlátozott.

A fókuszba emelt tudattalan konfliktus feltárására és feldolgozására vállalkozik.

 

Terápiás folyamat

Eszközeiben alkalmazza a pszichoanalitikus technikákat, a szabad asszociációt, a terápiás kapcsolat dinamikai rendszeréből az áttételi-viszontáttételi folyamat megértéséből származó megnyilvánulásokat. Figyelmet fordít az ellenállások átdolgozására, és különös tekintettel van az időhatár miatt előtérbe kerülő leválási szorongás feldolgozására.

 

Specifikus hatótényezők

A tünetért felelős lélektani konfliktust állítja fókuszba. A dinamikus pszichoterápiák tudattalan motívumok feltárására használt eszközeit alkalmazza hangsúlyeltolódással: például részlegesen a szabad asszociációt, intenzíven az áttételi és viszontáttételi dinamikát, az ellenállások feltárását és átdolgozását, míg az időhatár nyomása miatt kialakuló leválási szorongást kiemelten kezeli.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikációs terület

Az időhatár következtében különösen előtérbe kerülő feszültség elviselésére alkalmas énerővel rendelkező páciensek számára ajánlott, akik jó motivációval és megfelelő verbális képességekkel rendelkeznek.

 

Indikáció: F 32-39, F40, F41-43, F44, F51, F52

Kontraindikáció: F0, F30, F31, F45, F50, F70-79, F90-98

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Szakember

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta.

 

Ülések száma: heti 1-2 óra, összesen 20-30 ülés, ülésszám előre meghatározott.

Ambulánsan és osztályos keretek között is alkalmazható.

 

Eszközszükséglet: Nyugodt légkört biztosító szoba, kényelmes szék/fotel.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Speciális járulékos tevékenység: Fókuszmeghatározás (team, teszt vagy szupervízió segítségével). Gyógyszeres kezeléssel kombinálható.

 

Irodalom

Davanloo, H. szerk. (1986): Short term dynamic psychotherapy. Northvale, New Jersey, London, Jason Aronson.

Harmatta J. (2000). : Rövid dinamikus terápiák. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 248-267.

Malan, D. H. (1989): Egyéni dinamikus pszichoterápia. Budapest, Animula.

Malan, D. H. (1992): Rövid dinamikus pszichoterápia. Budapest, Animula.

 

IV/2 Viselkedés- és kognitív terápiák

 

IV/2/1 Viselkedésterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Tevékenység megjelölése, leírása

A viselkedésterápia olyan módszerek együttese, amelyek az egyén és környezete közötti kapcsolatban bekövetkező zavarok megszüntetését célozzák. Ennek érdekében kontrollálják az egyén környezetét, továbbá arra törekszenek, hogy az egyén saját viselkedése és annak következményei fölött uralomra tegyen szert. Célja a maladaptív viselkedésformák kedvező irányú befolyásolása, valamint a hiányzó, de szükséges magatartásformák kialakítása a tanuláselmélet törvényszerűségei alapján.

 

Elméleti háttér

A viselkedésterápia módszere szigorúan tudományosan ellenőrizhető tényeken alapul; a klasszikus és operáns kondicionálás valamint a modelltanulás szabályaira épül. A tanuláselmélet előzményeit a kísérleti pszichológia, etológia, neurofiziológia kutatási eredményei alapozták meg. A viselkedés modifikációja alapvetően a jutalmazó-büntető rendszer keretei között történik.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

A viselkedésterápia javallatai, ellenjavallatai

A viselkedésterápia elsődleges indikációi:

 1. a) a külvilág számára is jól megfigyelhető körülírt viselkedészavarok fennállása esetén, így különösen fóbiák, kényszerek, szexuális funkciózavarok, impulzus kontroll zavarok, kóros szokások (dohányzás, alkohol abúzus, játékszenvedély), evészavarok, tic, gyermekkori magatartászavar (beszédzavar, enurézis, hiperkinetikus zavarok);
 2. b) minden olyan kórképben, amelyben a szociális kompetencia illetve adaptáció csökkent szintű, így különösen kapcsolatteremtési problémák, szorongásos és depresszív szindrómák, szociális fóbiák, averzív személyiségzavarok;
 3. c) szocializáció és reszocializáció folyamatában a készségek kialakításában illetve helyreállításában, így különösen mentális retardáció, autizmus, posztprocesszuális szkizofrén állapotok.

 

Másodlagos indikáció a különböző kórképek azon eseteiben áll fenn, amikor más kezelési módszereket illetve pszichoterápiát a viselkedésterápiás technikák kiegészítenek.

 

A viselkedésterápia kontraindikációja:

 1. a) akut pszichotikus állapot, súlyos demenciák;
 2. b) tudatzavarok;
 3. c) amikor a pszichoterápia általános indikációi egyébként nem állnak fenn.

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Viselkedésterápiát végző személyek

Viselkedésterápiát végezhet a magatartásterapeuta módszerspecifikus képzettséggel rendelkező orvos és pszichológus, továbbá olyan általános pszichoterapeuta képzettséggel rendelkező orvos és pszichológus, aki legalább alapszintű viselkedésterápiás képzettséggel és jártassággal rendelkezik.

 

A viselkedésterápia alkalmazása

A viselkedésterápia egyéni és csoportos formában egyaránt végezhető. Meghatározott időkeretben, aktív strukturált terápiás ülések formájában folyik, előre kialakított terápiás terv alapján. Az ülések gyakorisága heti 1-2 alkalom. A terápiához tartozik két ülés között napi rendszerességgel — koterapeutával, vagy önkontrollos formában — konkrét viselkedésfeladatok elvégzése.

A viselkedésterápiás módszerek két nagy csoportját alkotják az expozíciós, illetve az operáns kondicionálásra épülő technikák. Az expozíciós kezelések általában a szorongásos állapotok terápiájában, az operáns kondicionálásra épülő módszerek az új viselkedésformák és készségek kialakításában kapnak jelentős szerepet. A viselkedéstréningek mind egyéni, mind csoportos formában végezhetők, és a csoportos formában a csoportdinamikai hatások is felhasználhatóak a maladaptív viselkedések leépítésében, és az adaptívabb új viselkedésformák kialakításában és begyakorlásában.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Módszerkombinációk

 1. a) kognitív terápia

Olyan magatartászavarok esetében, amikor a kognitív terápia mellett kiegészítő terápiaként alkalmazunk viselkedésterápiás módszereket, így különösen depresszió, személyiségzavarok, pánikbetegség, evészavarok eseteiben a kialakult maladaptív viselkedésminták módosítására.

 1. b) hipnózis és relaxáció

Ebben az esetben a szorongással ellentétes állapot kondicionálásával és az imaginatív munkával tudjuk intezívebbé és hatékonyabbá tenni a viselkedésterápiát.

 

 

 1. c) családterápia

Amennyiben a tüneti magatartás a családi környezet részéről jelentős fokú megerősítést kap, és ezért a család szerepe a tünet fennmaradásában kulcsfontosságú, nélkülözhetetlenné válik a család bevonása a terápiába. Ebben az esetben a viselkedésterápia szerepe a konkrét viselkedéses tünetek redukciójának elérésére szorítkozik.

 1. d) farmakoterápia

Azokban a kórképekben, amelyekben gyógyszeres kezeléssel jelentős javulás érhető el, a viselkedésterápia jól körülírt magatartásbeli változások elérését segítheti a terápia kombinációjával.

 

Hatékonyság

A viselkedésterápia a nagymértékű strukturáltsága, a tanuláselmélet terápiában alkalmazott törvényszerűségei eredményeként hatékonyan alkalmazható a különböző magatartás- és szorongásos zavarok gyógykezelésében, ami a viselkedésváltozások mérésével jól nyomon követhető. A szakirodalomban számos kontrollált tanulmány igazolja az előbbieket.

 

Irodalom

 

Tringer L., Mórotz K. (1985): Klinikai viselkedésterápiák. Budapest, Magyar Pszichiátriai Társaság.

Mórotz K., Perczel Forintos D. szerk. (2005): Kognitív viselkedésterápia. Budapest, Medicina.

Tölgyes T. (2000): Viselkedés- és kognitív terápiák. In: Szőnyi G., Füredi J. szerk.: A pszichoterápia tankönyve, Budapest, Medicina, 306-328.

Tringer L. (1998): Viselkedés- és kognitív terápiák. In: Füredi J. szerk.: A pszichiátria magyar kézikönyve. Budapest, medicina 534-543.

Simon L. (1996): A viselkedésterápia tanuláselméleti alapjai. In:Pszichoterápia propedeutika 2. Budapest, VIKOTE Könyvek 59-72.

 

Folyóiratok

Behaviour Research and Therapy

Behavioral Medicine

Behavioral and Brain Sciences

 

IV/2/2 Kognitív terápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Tevékenység megjelölése, leírása

A kognitív terápia a beteg aktuális problémáinak megoldását célozza a diszfunkcionális gondolkodás és viselkedés megváltoztatásán keresztül. A kognitív terápia egy jelentésmódosító folyamat, amelynek során a diszfunkcionális viselkedés és gondolkodás megváltoztatása a hangulat és a magatartás kedvező irányú módosításával jár. Ennek érdekében azonosítja a diszfunkcionális hiedelmeket, valamint az ezeket fenntartó gondolkodási hibákat és maladaptív viselkedésformákat. Célja a korai maladaptív sémák, diszfunkcionális hiedelmek és inadaptív magatartásformák megszüntetése, illetve adaptívabb kognitív struktúra és viselkedésformák kialakítása.

 

Elméleti háttér

A kognitív terápia Beck elméleti modelljén alapul, mely szerint minden pszichológiai zavarban közös a diszfunkcionális gondolkodás, ami a beteg hangulatát és magatartását is befolyásolja. A gondolkodás realisztikus értékelése és módosulása a hangulat és viselkedés kedvező irányú változásával jár. Tartós eredményt a beteg alapvető — önmagára, a jövőjére és a külvilágra vonatkozó — diszfunkcionális sémáinak módosulása eredményez.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

A kognitív terápia javallatai és ellenjavallatai

A kognitív terápia elsődleges indikációi: hatékonyan alkalmazható unipoláris affektív zavarok, disztímia, generalizált szorongás, fóbiás szorongásos zavarok, evészavarok, neuraszténia, poszttraumás stressz, alkalmazkodási zavarok, szomatoform zavarok, egyes személyiségzavarok (elkerülő, kényszeres, dependens, érzelmileg labilis, hisztrionikus, paranoid) kezelésére.

Másodlagos indikáció a különböző kórképek azon eseteiben áll fenn, amikor a kognitív terápiát más kezelési módszert illetve pszichoterápiát kiegészítve alkalmazhatjuk, így pszichózisok pozitív tüneteinek kezelésére, kapcsolati zavarok, obszesszív-kompulzív zavarok, krízis állapotok kezelésére.

 

A kognitív terápia kontraindikációja: akut pszichotikus állapot, súlyos demenciák, tudatzavarok, mentális retardáció, valamint amikor a pszichoterápia általános indikációi egyébként nem állnak fenn.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Kognitív terápiát végző személyek

Kognitív terápiát végezhet a magatartásterapeuta módszerspecifikus képzettséggel rendelkező orvos és pszichológus, továbbá olyan általános pszichoterapeuta képzettséggel rendelkező orvos és pszichológus, aki legalább alapszintű kognitív terápiás képzettséggel és jártassággal rendelkezik.

 

A kognitív terápia alkalmazása

A kognitív terápia elsődlegesen egyéni, de csoportos formában is végezhető pszichoterápiás módszer. Meghatározott időkeretben, aktív strukturált terápiás ülések formájában folyik, előre kialakított terápiás terv alapján. Az ülések gyakorisága heti 1-2 alkalom. A terápiához tartozik két ülés között úgynevezett házi feladatok elvégzése. A kezelés az adott betegség kognitív megfogalmazására, az adott beteg kognitív konceptualizációjára és megértésére épül. A terapeuta különféle kognitív terápiás módszerekkel igyekszik elérni a kognitív változást a beteg gondolkodásában és vélekedésrendszerében azért, hogy tartós érzelmi és magatartásbeli változást hozzon létre.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Módszerkombinációk

 1. a) viselkedésterápia

Olyan magatartászavarok esetében, amikor a viselkedésterápia mellett kiegészítő terápiaként alkalmazunk kognitív terápiás módszereket, így különösen kényszerbetegség, fóbiás szorongásos zavarok, pánikbetegség, evészavarok eseteiben.

 1. b) családterápia

Amennyiben a tüneti magatartás a családi környezet részéről jelentős fokú megerősítést kap és ezért a család szerepe a tünetek fennmaradásában kulcsfontosságú, nélkülözhetetlenné válik a család bevonása a terápiába. Ebben az esetben a kognitív terápia a család tagjainak gondolkodásában létező diszfunkcionális hiedelmek, előítéletek, differenciálatlan gondolkodás megváltoztatását célozza, kognitív terápiás technikákkal.

 1. c) farmakoterápia

Azokban a kórképekben, amelyekben a gyógyszeres kezeléssel jelentős javulás érhető el, a kognitív terápia segítheti a tünetek redukcióját és a visszaesés megelőzését.

 

Hatékonyság

A kognitív terápia önállóan, illetve más módszerekkel kombinálva hatékonyan alkalmazható egyéni terápiaként és csoportos formában egyaránt. Különösen az affektív és szorongásos zavarok kezelésében, egyes személyiségzavarok kezelésében jelentős eredmények érhetők el a megfelelő kognitív technikák alkalmazásával. Számos hatásvizsgálat igazolja a nemzetközi szakirodalomban a kognitív terápia hatékonyságát a pszichiátriai zavarok kezelésében.

 

Irodalom

Tringer L. (1986): A depressziók kognitív szemlélete. Psychiatria hungarica 1:28-38.

Tringer L. (1993): Viselkedéster.-kognitív pszichoterápia. Psychiatria Hungarica 8:141-150.

Mórotz K., Perczel Forintos D. szerk. (2005): Kognitív viselkedésterápia. Budapest, Medicina.

Beck, J. S. (2002): Kognitív terápia kezdőknek és haladóknak. Budapest, Magyar   Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület.

Perczel D. szerk. (1997): Kognitív-viselkedésterápia tematikus szám. Psychiatria Hungarica 12/3

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., Emery G.: A depresszió kognitív terápiája. Budapest, Animula.

Beck, A.T., Emery, G.: A szorongásos zavarok és a fóbiák kognitív szemlélete. Budapest, Animula.

Tringer L. (1998): Viselkedés- és kognitív terápiák. In: Füredi J. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Budapest, Medicina, 534-543.

Tölgyes T.(2000): Viselkedés- és kognitív terápiák. In.: Szőnyi G., Füredi J.: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 306-328.

 

Folyóiratok

Cognitive Therapy and Research

Cognition and Emotion

 

IV/2/3 Integratív pszichoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Történeti háttér

Egyre inkább elterjednek az egyes klinikai képek kezelésére speciálisan összeállított programcsomagok, amelyekben sokféle módszer kombinált alkalmazása történik. A pszichoterápiás kezelések a diagnózison túlmenően mindinkább a kliens-változókhoz fognak igazodni. A napi gyakorlatban az integratív megközelítés azt jelenti, hogy minden egyes esetben külön mérlegeljük az egyes betegségalakító tényezők arányát, meghatározzuk a változás szükséges és lehetséges irányát, megkeressük a beavatkozási pontokat, s ezekhez próbálunk minél szelektívebb terápia-változókat rendelni. Elgondolásunk szerint az integratív pszichoterápiás tevékenység ott kezdődik, amikor a tüneti viselkedést, vagy az azt létrehozó, alakító feltételeket kezelhető formába tudjuk önteni.

Elképzelésünk szerint a KIP, ego-state, hipnoanalízis egyaránt a mélylélektani személyiségelméleten, patogenezisen, és terápia elméleten alapul, kiegészítve a tanulás-lélektani modellel és erre alapozó viselkedésterápiás módszerekkel, továbbá a kognitív modellre alapozott kognitív terápiás elképzelésekkel. A kognitív terápiás lehetőségeket teljessé az integratív hipnoterapeuta képzést kiegészítő 100 órás integratív pszichoterápiás ráképzés segíti. A módszertani képzést az Erickson-i pszichoterápiás képzés, mint ráképzés tovább színesíti, és integrálja az Erickson-i pszichoterápiát a mindennapi gyógyító munkánkba. Ilyen eszközként kínálkozik az NLP által kifejlesztett sokféle megjelenítési és reframing-technika, amelynek hatékonyságát viszont jelentősen befolyásolhatják a tudatállapot módosítását (hipnózis) felhasználó beavatkozások. Az eszközökön és módszereken túl nagyon fontosnak tartjuk a pszichoterapeuta személyiségét és elméleti felkészültségét. Ezt az elképzelésünket tükrözi, hogy a képzés feltétele a 250 órás önismereti sajátélmény elvégzése. Elveink szerint pszichoterápiás módszer csak a módszer mögött található elmélet ismeretében, módszertisztán tanítható. Úgy tűnik, hogy kialakulóban van a pszichoterápiás kommunikáció egy minden eddiginél hatékonyabb rendszere, amely mindenfajta pszichoterápiás modalitásban egyaránt érvényesíthető, és kihasználja a módosult tudatállapotban rejlő lehetőségeket.

 

Alapelvek

A gyakorlatilag kétszáz órás integratív hipnoterapeuta képzés megtanítja egyfelől a módosult tudati állapot létrehozását, felhasználását, általános jellemzőit, amit a „hipnózis” mint sajátosan módosult tudati állapot fed le, de talán több is annál. Másfelől pedig az ebben a módosult tudati állapotban használható pszichoterápiás módszereket (mint a Katatim Imaginatív Pszichoterápia (KIP), hipnoanalitikus módszerek, elsősorban az Ego-state, NLP, Erickson-i pszichoterápia és hipnobehaviorális technikák) nyújtja.

 

Módszerek

 

Katatim Imaginatív Pszichoterápia (KIP) (Guided Affective Imagery)

 

A KIP imaginatív pszichoterápiás eljárás, melyet az 50–es években Hanscarl Leuner fejlesztett ki, és vezetett be a tudományosan megalapozott pszichoterápiás módszerek sorába. A katatim kifejezés a tudattalan affektustelített, emocionálisan megélt szimbolikus projekcióira vonatkozik. Az imagináció a primer processzus szintjére történő regresszióra, vagyis a terápiás céllal indukált élményvilág képi jellegére utal. Az imaginációk a reflektáló gondolkodástól és akarati impulzusoktól viszonylag szabadon keletkeznek, saját törvényeiknek engedelmeskednek. A KIP–ben az imagináció és az imaginációban folyó pszichoterápiás munka alapvető és központi történés, melyet az egész terápiás folyamat során szisztematikusan és célzottan alkalmazunk, és amely a terápiás össztörténésbe ágyazódik be. Ennek a terápiás formának előnye, hogy a szimbolika nem csak kifejezési lehetőséget jelent, hanem elegendő védelmet is nyújt, mivel a tudattalan elhárító, énvédő mechanizmusai csak csekély mértékben aktiválódnak.

A módszer három tényezőn alapszik:

 1. kísért imagináció;
 2. szimbólummal és szimbólumon történő munka;
 3. mélylélektani elméleti alapok.

 

A KIP során a terápiás folyamat két síkon történik:

 1. Az első terápiás sík az imagináció, ami túlnyomórészt a primer processzus szintjén a szimbólummal és a szimbólumon történő munkát jelenti. Az imaginált képek az affektus konstellációt, konfliktus szerkezetet, a belső tárgyakat és a kapcsolati mintát jelenítik meg. A szimbólumon történő, annak megváltoztatására irányuló munka a személyiség elsődleges folyamati szintjén végzett munkát jelenti, és együtt jár a tudattalanban létrejött változással.
 2. A második sík a mélylélektani orientációjú beszélgetés, melynek kapcsán megtörténik az imaginált képi tartalmak további átdolgozása, immár kibővülve a szekunder processzus szintjén. Ezáltal a KIP összeköti a tudatelőttes közvetlen feldolgozását a megismerésszerű tudatosítással.
 3. A szimbólumokon a primer és szekunder processzus síkján történő munka lehetővé teszi mind a korai emocionális deficitek feltöltését, mind a személyiség utólagos érését, mind a konfliktusok feldolgozását.

 

A KIP módszertanilag alap-, közép- és felsőfokra oszlik. A motívum típusa, a terápiás tartás, az intervenciós stílus és technika, az elő- és utóbeszélgetés vezetésének módja is a terápia mindenkori lépcsőfokának megfelelő. Az alapfok motívumai a korai, preödipális élményvilághoz igazodnak, és ezt juttatják kifejezésre. A terápiás tartás empatikus, kísérő, támogató, feltétel nélkül elfogadó és segítségnyújtó. Ezáltal lehetővé teszi érzelmi deficitek feltöltését és a személyiség pótlólagos érését, az énerősödést. Az alapfokú technika kiemelt terápiás jelentőségű korai zavarok kezelésében.

A középfokú technika konfliktusorientált, koncepciójában az ödipális fázis és a késői fejlődési szakaszok problematikája a döntő. A személyiséget, a kapcsolati és ösztönaspektust megjelenítő standard motívumokon kívül hívómotívumként szolgálhat minden hasonlat, metafora és elképzelés, mely a problematikának a lényegét ragadja meg. A terápiás tartás konfliktusra irányuló és célzottan konfrontáló, ehhez kapcsolódó intervenciós technikákkal, mint szimbólum konfrontáció, asszociatív és affektasszociatív technika, kreatív problémamegoldás és próbacselekvés, valamint az addig elzárt erőforrások aktiválása.

A KIP felsőfoka a személyiség archaikus dimenzióval foglalkozik, és a személyiség különféle aspektusainak az összszemélyiségbe való integrálására irányul.

 

Ego state therapy

 

John és Helen Watkins írta először le ezt a figyelemreméltó feltáró technikát. Leírásuk nagymértékben hasonlít a Gestalt és a TA módszereihez, de teoretikusan Federn írásaira alapozódik, aki először írta le az énállapotokat (ego-state). Federn ismerte fel, hogy a személyiség nemcsak egyszerűen az érzékelés, a kogníciók és érzelmek, indulatok összessége, hanem ezek egységekbe szerveződnek, amelyeket „ego-state”-eknek nevezett el. Federn felülbírálta Freud libidó koncepcióját és az „object kathexis” és „ego kathexis” kettős energiájával helyettesítette azt. Watkinsék szerint az ego-állapot mindazon viselkedések, érzékelések és élmények összességéből áll, amelyeket néhány általános elv összeköt, és elhatárolódik más ego-állapotoktól. A kognitíven eltérő ego-állapotok és azok, amelyek ellentétes célokkal bírnak, konfliktusba kerülhetnek egymással. A legtöbb emberben ezek a konfliktusok rejtve maradnak, de szorongásban, depresszióban, vagy akár evészavarban manifesztálódhatnak.

Amikor az egyik ego állapot „ego kathexis” természetű energiával telítődik fel, és más ego állapotok „object kathexis” természetű energiával telítődnek, gyakran létrejönnek a disszociatív betegségek, vagy akár az MPD (többszörös személyiség) is, abban az esetben, ha a határok a különböző ego-állapotok között relatíve rigidek, vagy átjárhatatlanok. Watkinsék szerint az ego-állapotok három fő formában fejlődhetnek ki: szokványos differenciálódás, fontos referencia személyek introjekciója és traumára adott válaszként. A szokványos differenciálódás során a gyermek adaptív ego-állapotokat fejleszt ki, hogy sikeresen megfeleljen a szülői, iskolai, kortárscsoporti elvárásoknak. Ezen ego-állapotok határai flexibilisek és áteresztők. Amikor a gyermek introjektálja a fontos referencia személyeket, és azok ego-kathex energiával telítődnek, akkor ők szerepekké válnak; míg azok, akik object-kathex energiával telítődnek, belső tárgyakká válnak, amelyekkel a gyermeknek kapcsolódnia, és amelyekre reagálnia kell. Természetesen, ha ez a büntető ego-állapot nyíltan megnyilvánul, önbüntető viselkedéseket hozhat létre.

Amikor a gyermek megsemmisítő traumával, elutasítással, semmibevevéssel, vagy súlyos bántalmazással találkozik, disszociál, és szelfjének bizonyos részeitől visszavonja az ego-kathex energiákat az életben maradás érdekében. Ez az „ego állapot” elfojtódhat, amikor a veszély megszűnik, de újra aktiválódhat a következő konfliktus, vagy stressz által, talán még súlyosabb formában. Watkinsék természetesnek tartják, hogy hipnózisban, vagy más tradicionálisabb terápiában a regresszió újra aktivizálja a páciens által regresszióval elért életkor ego-állapotait, és így az ego-állapoton belüli információk, érzések hozzáférhetővé válnak a tanulmányozás és a következményes változás számára. Annak ellenére, hogy az ego-állapot a páciens személyiségének csak kis szeletét reprezentálja, mégis úgy tűnhet, mintha egy elkülönült személyiség lenne, amely a páciensen belül lakik.

Hipnózist használva a terapeuta közvetlenül képes a személyiségen belül lakozó részekkel beszélni, amelyek párbeszédbe vonhatók, és visszaszólhatnak. Feltárhatják, hogy mikor keletkeztek, mi hozta létre őket, és mit próbálnak megvalósítani. Amit megpróbálnak megvalósítani, az rendszerint bizonyos szempontból adaptív, kívánatos (volt), dicséretre méltó dolog, de módszereik sok kívánnivalót hordozhatnak. A terapeutának pozitívabb összefüggésben újra kell alkotni ezen célkitűzéseket.

 

NLP (neuro-lingvisztikai programozás)

 

John Grinder és Richard Bandler a hetvenes évek elején azt a kérdést tette fel, hogy vajon mitől hatékony az emberi kommunikáció? Hogyan kell a kommunikációt kivitelezni, hogy az hatékony legyen? Van-e az emberi kommunikációnak egyáltalán pontos és lényeges szempontokba foglalható algoritmusa? Hogyan történik a hatékony kommunikáció, azaz hogyan  „csinálja” a kommunikátor azt a fajta közlést, vagy közlések sorát, amely eléri a kívánt eredményt, vagyis hatékony?

Ennek vizsgálatára a kor leghatékonyabb pszichoterapeutáinak munkásságát kezdték vizsgálni abból a szempontból, hogy hogyan történik a hatékony viselkedésváltoztatás, befolyásolás, mellőzve azt a szempontot, hogy milyen elméleti alapon, milyen teória szerint dolgoztak az említett nagy mesterek.

Ennek alapján vették nagyító alá elsősorban a hipnotizőr Milton H. Erikson terápiáit, Perls Gestalt-módszerét és Virginia Satir családterápiás munkásságát. Majd e hatékonynak bizonyult kommunikációs elemekből strukturált rendszert hoztak létre. A kutatómunka a modellképzés (modelling) gyakorlata szerint folyt, azaz a kutatás annak feltérképezésére irányult, hogy pontosan hogyan történik a hatékony kommunikáció, és melyek benne a lényeges elemek.

 

Erickson-i hipnózis

Az Erickson-i hipnózis különlegessége mind az indukciók jellegéből, mind a szuggesztiók formájából adódik. A hagyományos hipnózissal ellentétben az Erickson-i módszer a hipnózist, mint módosult tudatállapotot természetesen előforduló kommunikációs modalitásnak tekinti, így formális indukciót sem használ. A szuggesztiók során (mind a hipnotikus, mind a poszt-hipnotikus változat esetében) az indirekt szuggesztiót részesíti előnyben. Nagy hangsúlyt fektet a hipnózisban átélt élményanyag „hiánypótló” képességére. A szemlélet szerint a páciens végzi a terápiát, a terapeuta csupán segít neki „irányban” maradni, és ehhez felhasznál minden belső erőforrást, készséget és affinitást csakúgy, mint a környezetet, a szülőket, a barátokat, tehát bármely külső és belső tényezőt.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

Irodalom

 

LeunerH. (1984): Guided Affective Imagery. New York, Thieme-Stratton Inc.

O’Connor J., Seymour J. (1996): NLP. Piliscsaba, Bioenergetic.

Jancsovics S. (1998) A hipnózis szerepe az alapzavar diagnózisában és kezelésében. Psychiatria Hungarica, 13: 565-573.

Vas J. (1998): A szkizofrén, borderline és nárcisztikus személyek hipnoterápiájáról. Psychiatria Hungarica, 13: 575-589.

 


IV/3 Humanisztikus pszichoterápiák

 

IV/3/1 Személyközpontú pszichoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Rövid történeti háttér

A személyközpontú pszichoterápia (person-centered therapy) a lélektanban a pszichoanalízis­ és a behaviorizmus mellett megjelenő „harmadik erő”, a humanisztikus pszichológia egyik fő pillére. A személyközpontú irányzatot a negyvenes évek elején Carl Rogers (pszichológia professzor) dolgozta ki saját praxisa és kutatásai alapján a 40-es 50-es években az Egyesült Államokban. Alapvetően nondirektív jellegű, fenomenológiai, az „itt és most”-ra fókuszáló egyéni pszichoterápia, azonban mint csoportpszichoterápia is létezik, főképp német nyelvterületen. Európába nagyrészt Helm és Tausch munkássága révén jutott el, akik azt „Gesprächspsyhotherapie” néven jelentősen továbbfej­lesztették. Magyarországon Tringer László munkásságának köszönhetően leginkább a SOTE Pszichiátriai klinikán bevezetett, a tanuláselméleteket és a kognitív lélektant integráló reprezentáció honosult meg.

 

Elméleti háttér

Rogers alapfeltevése, hogy az ember racionális, szocializált lény, akit a “növekedési potenciál” hajt előre. A személyiség nyílt, dinamikus, önszabályozó rendszer. A patológiás fejlődés lényege a tapasztalás és a szelf tartós inkongruenciájának kialakulása. A személy ez esetben jelentős ingereket ignorál, tévesen “címkéz”.  Az önkép, mint speciális észlelet, szintén torzul. A spontán fejlődés megreked. A terápia feladata a szelf kongruenciájának helyreállítása. A folyamatban a “kliens” növekedésébe vetett bizalom alapvető jelentőségű, ennek nyomán lehet a terápia nondirektív jellegű.

 

A terápiás folyamat

A terapeuta a feltétel nélküli elfogadás, empátia és hitelesség megvalósítása által olyan optimális gyógyító klímát teremt, amelyben a személy szelfje nem érzi magát veszélyeztetve, így a kliens számára észlelhetővé válnak a szelffel ellentétes tapasztalatok is. A Rogers által a terapeuta számára előírt  attitűdök  a terápiás kapcsolatban a kliensben önmaga vonatkozásában is megjelennek, aki  ezeket később már más emberi kapcsolataiban is képes lesz megélni. A terápia előrehaladott szakaszában a kliens felismeri elfojtott pozitív és negatív attitűdjeit, rejtett motivációit. Az empátiás kapcsolatban magától, értelmezés nélkül találja meg jelene és múltja egyes fontos összefüggéseit.  A terápiában szerzett önbizalom segítségével bátrabban próbálkozik az életben, a terápián kívüli térben is. Sikereit és kudarcait visszahozza a terápiába, s foglalkozhat azok elemzésével.  A jövővel, mint lehetőséggel néz szembe. Képessé válik a terápia, mint folyamat belső átélésből fakadó észlelésére is. A terápia tartós kognitív és viselkedéses változásokhoz vezet.

 

Specifikus hatótényezők

Az empátia és az elfogadás az irányzat szerinti terápiás munkában teljesen tisztán érvényesülhetnek, nincsenek akadályaik. A kongruencia a terapeuta nyílt hozzáállásának köszönhető. A „verbalizáció”, a rogersi terapeuta tükör-szerepe specifikusan közvetíti a terápiás alapbeállítódásokat. További specifikum az encounter minősége. A találkozás és tapasztalás e szintjének eléréséhez feltétlenül szükséges a jelen, az „itt és most” hangsúlyozása, a “face to face” helyzet, a terapeuta személyének hitelessége, valamint annak elkerülése, hogy a terapeuta tekintélyszemélyként tűnjön föl.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikációs terület

A módszer fő indikációs területei a szorongásos zavarok, hangulatzavarok, viselkedészavarok, a gyermekkorban és serdülőkorban kezdődő viselkedészavarok, a személyiségzavarok egyes típusai és a pszichoszomatikus betegségek. Ifjúsági és gyermekterápiaként is alkalmazható.

Szupportív formában, rehabilitációs szakaszokban alkalmazható szkizofrén pszichotikusok esetében is. Kevés adat gyűlt össze a mentális retardációk és pszichoaktív szerekkel kapcsolatos zavarok kezelésében.

 

Indikáció: F 30-39, F40-49, F50-59, F60-69, F90-99

 

Kontraindikáció: F 20-29

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Ülésszám, ülésgyakoriság, a terapeuta személye: Rövid terápiaként 10-50, hosszú terápiaként 50-100 ülés az általános gyakorlat. Az ülések 45 percesek, heti gyakoriságuk 1 vagy 2 alkalom. A terápiát szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és „személyközpontú pszichoterapeuta” módszerspecifikus végzettséggel rendelkező végezheti.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Módszerkombináció: A gyakorlatban általában önállóan alkalmazzuk a személyközpontú pszichoterápiát, de ha az indikáció megkívánja, és a terapeuta felkészültsége lehetővé teszi, terápiás programot állítunk össze olyan módszerek tudatos kombinációjával, amelyek a személyközpontú terápiával jól összhangba hozhatók, és tudományosan szintén ellenőrzöttek. Ilyenek főképp  a relaxáció különféle módozatai, a nem szisztematikus deszenzitizálás,  néhány speciális viselkedésterápiás módszer és a kognitív pszichoterápia egyes elemei.

 

Kutatás, hatékonyság: A személyközpontú terápiás irányzat megszületésétől kezdve szorosan összefonódott a ku­tatással. Az elmúlt 50 év tömeges kutatómunkái széles betegpopuláció vonatkozásában egyértelműen bizonyították eredményességét. Magyarországon éppen azon irányzatok egyike, amelynek már elvégeztük hazai tudományos hatékonyságvizsgálatát.

A személyközpontú terápia hatására általában növekszik az önelfogadás és más személyek elfogadásának képessége, javul az önértékelés, differenciálódik az önészlelés és a környezet észlelése, csökkennek a tünetek, a szorongás és a neuroticizmus.  Növekszik a személy teljesítménye és spontaneitása, a stressz számára könnyebben legyőzhetővé válik.

 

Hazai képzés, európai szakmai kapcsolatok: A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Mentálhygiénés Egyesület módszerspecifikus képzése része a hazai posztgraduális pszichoterapeuta képzésnek, amelyben már közel húsz kisebb évfolyam végzett. Az egyesület alapító tagja a Személyközpontú Egyesületek Európai Munkacsoportjának, amelynek tagjaival mintegy húsz éve folyamatos a kapcsolat. A tagok kiképzési rendje nem azonos, de folyamatosan egyeztetett. A részképzések kölcsönös elismeréséről már született megállapodás.

 

Irodalom

 

Rogers, C.R. (1942): Counseling and psychotherapy. Boston, Houghton  Mifflin.

Rogers, C.R. (1951): Client-centered-therapy. Boston, Houghton Mifflin.

Rogers, C.R. (2003): Valakivé válni. Budapest, SHL.

Rogers, C.R. (1981): A terápiás kapcsolat: a jelenlegi elméletek és kutatások. In: Buda B. (szerk.): Pszichoterápia. Budapest, Gondolat.

Pintér G. (2000): Személyközpontú pszichoterápia. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 407-420.

Tausch, R. (1968):  Gesprächspsychotherapie.Göttingen, Hogrefe.

Tringer L. (1991): A gyógyító beszélgetés. Budapest,  VIKOTE.

Tringer L., Pintér G. (1989): Becslő skálák a verbális pszichoterápia értékeléséhez. Ideggyógyászati Szemle, 42:163-169

 

Folyóiratok

 

Person-Centered Review

Brennpunkt

Personzentriert

Person

 

IV/4 Egyéb mélylélektani pszichoterápiák

 

IV/4/1 Jungi analitikus pszichoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Általános leírás és meghatározás

Az analitikus pszichológia Carl Gustav Jung svájci pszichiáter nevéhez kötődő mélylélektani pszichoterápiás irányzat, amely hangsúlyozza a tudattalan pszichés folyamatok meghatározó szerepét a pszichés egyensúly megőrzésében, illetve helyreállításában. Eredetét tekintve a freudi pszichoanalízis talaján fejlődött ki, azonban hamarosan önálló pszichoterápiás iskolává vált. Személyiségmodelljében a személyes tudattalan freudi koncepciójához képest kiszélesíti az értelmezési kereteket és az alkalmazott szimbólumrendszert. Bevezeti a kollektív tudattalan, s az archetípusok fogalmát, amelyek az egyén szubjektív élettörténetén túl meghatározó szerepet kapnak a komplexusok patogén szerepének feltárásában, s a gyógyítás folyamatában. A jungi pszichoterápia komplex szemléletű, az embert teljes biológiai-pszichés-szellemi-spirituális komplexitásában igyekszik megérteni, s feltárni a libidó — a pszichés energia — áramlásában képződött akadályok, tünetek kialakulásának természetét. Elmélete szerint a kollektív tudattalan alapvetően a pszichés energia forrása, így a komplexusok megoldásával az ember a gyógyulásához, továbbfejlődéséhez szükséges energiák birtokába jut. Felfogása szerint a komplexusok nem csupán patogén jellegűek, hanem az általános pszichés alapstruktúra részét képezik. A jungi analitikus pszichológia — közismertebb nevén a jungi analízis — értelmezési keretrendszerében feltételezi a többi mélylélektani irányzat alapos ismeretét. A konkrét tünetekre fókuszáló pszichoterápiás folyamat lezárulhat a tünetek gyógyulásával, az életvezetési problémák megszűnésével. A jungi pszichoterápia legnagyobb hozamát azonban az úgynevezett individuációs folyamat kiteljesítésében éri el. Az individuációs folyamat célja a kreativitásában, egyéni életlehetőségeiben kiteljesedett élet megteremtése, amely a legmélyebb önismeret bázisán egy morális, spirituális értékekben gazdag, stabil személyiségben teljesedik ki.

 

A tevékenység megjelölése, leírása

A jungi pszichoterápia egyéni, vagy csoportos pszichoterápia, amely eljárásába szükség szerint kreatív technikákat is bevon (festés, rajz, agyagformázás, „sandplay” technika). Verbális pszichoterápia, amely a páciens által álomnaplóban rögzített álomtartalmakra koncentráló amplifikációs módszerrel dolgozik. Elsődleges célja a gyógyulási, a korrekciós folyamat elősegítése. A megértési, tudatosodási folyamat kiszélesedése révén azonban szélesebb értelemben a cél a mélyebb önismeret, a kreativitás fejlesztése, amelyben nagy hangsúlyt kap a szimbólumértelmező tanulási folyamat. A C. G. Jung által definiált aktív imagináció olyan meditációs eljárás, amely speciális saját élményű meditációs ismereteket és felkészültséget igényel az analitikus részéről. Ezt a módszert nem a standard eljárás keretében alkalmazzák, hanem egy befejezett teljes analitikus folyamat lezárta után, az egyéni önismereti munka elmélyítésére. Indikációja során különösen körültekintően kell eljárni.

 

Alkalmazási területek

Pszichiátriai betegségekben az alábbi indikációs körben, szomatorform, életvezetési, alkalmazkodási zavarok esetén. Gyógyult, vagy sine morbo személyeknél önismereti indítékkal az életminőség, a kreativitás javítása céljából. Kreatív foglalkozásúaknál az alkotói folyamat elősegítése, a pszichés egyensúly megerősítése céljából.

Gyakorlatának technikai lehetőségei

A jungi pszichoterápia, amennyiben pszichés, szomatoform vagy magatartásbeli zavar által determinált pszichoterápiás folyamatként zajlik, a patogén terület pszichodinamikai megértését tartja szem előtt. Terápiás technikájában azonban messzemenően figyelembe veszi a páciens én-struktúrájának terhelhetőségét. Gyenge én-struktúrájú pácienseknél a feltáró jellegű terápia helyett én-erősítő eszközöket alkalmaz. Fő terápiás irányelv, hogy a terápiás technikát alapvetően a páciens patológiájához, én-struktúrájának teherviselő képességéhez kell igazítani. Megfelelő terápiás teherbíró képesség mellett alkalmazott feltáró terápiában a terapeuta a páciens tudattalan anyagának — főként álmainak —, s azokhoz kapcsolódó asszociációknak alapján dolgozik a terápiás folyamat irányításában, a tünetek, pszichés konfliktusok hátterének feltárásában. Kérdéseivel, értelmezéseivel a tudattalan, rejtett motivációk tudatosítását segíti elő.

A jungi analízis alapvető feltétele olyan stabil én-struktúra megléte, amely elbírja az értelmező, konfrontatív technika alkalmazását is, s nem kerül veszélybe az archetípusos tartalmakkal való munka során sem. Az analitikus folyamatban a terapeuta a haladás mértékét és módját a páciens álomanyagának ismeretében határozza meg. Az áttételi-viszontáttételi dinamika értelmezése része a jungi analitikus folyamatnak. Technikailag az álomtartalmakhoz fűződő asszociációs-amplifikációs munka áll az előtérben, s a tudattalan folyamatok értelmezése. Az analitikus folyamat során a teljes személyiség átstrukturálódása történik, ezért kívánatos, hogy a folyamat fokozatosan menjen végbe.   A szimbólumokkal való munkában a páciens egyre nagyobb önállóságra tesz szert, s így az analízis lezártával önállóan tudja folytatni alkotó együttműködését saját intrapszichés folyamataival.

A jungi pszichoterápia és analízis általában ülő helyzetben folytatott terápia, de lehetséges a klasszikus analitikus elrendezés szerinti fekvő terápiás helyzet is.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikáció

Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok és rendellenességek (F 40-48); viselkedészavar szindrómák fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva (F 50-59); a felnőtt személyiség viselkedészavarai (F 60-69, kivéve F 60.0; F 60.2); a pszichés fejlődés zavarai (F 80-82).

Kiegészítő terápiaként (farmakoterápa mellett): szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid rendellenességek (F 20-29); hangulatzavarok, affektív rendellenességek (F 30-39).

Az önismereti célú hosszú terápiában, analízisben kiemelten fontos a felnőtt korú paciens részéről a szimbolikus gondolkodásra és introspekcióra való készség és képesség.

 

Kontraindikáció

Pszichózisok akut szakasza, organikus és szimptómás mentális zavarok (F 00-09); mentális retardáció (F 70-79); paranoid személyiségzavar (F 60.0); disszociális személyiségzavar (F 60.2).

 

Kombinációja egyéb terápiás módszerekkel

A jungi pszichoterápia jól kombinálható relaxációs és szimbólumterápiás módszerekkel (autogén tréning, imaginációs, meditációs technikák), analitikusan orientált pszichoterápiákkal, kreatív terápiás módszerekkel.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Az eljárás menete

Ülésgyakoriság és ülésszám egyéni terápiában: heti 1–2 ülés, alkalmanként 50 percben vagy 100 percben. Időtartam: rövid terápia esetén: 20–30 ülés; hosszú terápia, önismereti analízis: 50–200 ülés.

Csoportterápiában: verbális csoportterápia, esetenként kreatív technikákkal ötvözötten. Gyakoriság, ülésszám: hetente 1 alkalommal végezve 4 óra, kétheti gyakorisággal 2×4 óra.

 

Eszközszükséglet

Verbális terápiához az általános pszichoterápia szükséglete szerint: zárt terápiás tér, kellemes, a feszültség oldására alkalmas környezet, kényelmes ülő- illetve fekvőhely a páciens részére.

Kreatív technikával kombinált pszichoterápiában: a kreatív technika jellegéből adódó eszközök (festék, illetve rajz készlet, papír, agyag, stb.; a sandplay technikához homokkal feltöltött játéktér), s a megjelenítéshez szükséges figurák, kiegészítők széles választéka.

 

A jungi pszichoterápia személyi feltételei

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és jungi módszerspecifikus végzettséggel rendelkező pszichoterapeuta végezheti.

 

 

A jungi pszichoterápia működési feltétele

Intézményi kereteken belül fekvő, illetve járóbeteg ellátás.

ÁNTSZ engedélyhez kötött magánpraxis.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Irodalom

Jung, C.G. (2002): A pszichoterápia gyakorlata. Összegyűjtött írások 16. kötet. Budapest, Scolar.

Jung, C.G. (1991 és 1995): Analitikus pszichológia. Budapest, Göncöl.

Jung, C.G. (1984): Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Budapest, Európa.

Jung, C.G. (1987): Emlékek, álmok, gondolatok. Budapest, Európa.

Jung, C.G. (1993): Az ember és szimbólumai. Budapest, Göncöl.

Jung, C.G. (1993): Mélységeink ösvényein. Budapest, Gondolat.

Koronkai B. (1995): Tanítások Tanítója. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Animula.

Süle F. (1996): A Jungi mélylélektan napjainkban. Budapest, Gyú-Ró Art.

 

Folyóiratok

 

The Journal of Analytical Psychology

 

IV/4/2 Aktív analitikus pszichoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

A módszer rövid ismertetése

Az aktív-analitikus pszichoterápiás módszer elfogadja más analitikus iskolák és analitikusan orientált pszichoterápiák koncepciórendszerét. Hangsúlyozza azonban a tárgykapcsolatok fontosságát, épít az ép személyiségrészre. Kiemelt fontossággal kezeli a tünetképzésben a sikertelenül elfojtott tartalmakat, és a szuperego gyengeségeit (túlbüntető, túlkövetelő, illetve túl engedékeny).

A módszer lényegesnek tartja a kognitív-emocionális rendszer egyidejű kezelését a tünet szanálása és a reedukáció érdekében. Ezért lemond a merev pszichoterapeuta-páciens aszimmetrikus viszonyról, inkább emberi arcát mutatja. Élményadó emberi kommunikációra törekszik. A terapeuta aktivitását — mint hatékonyság fokozó eszközt — a terápiás cél megvalósítása érdekében kiemelten kezeli. A tünet szanálása mellett fontos a kórostól, betegestől való változási irány fókuszban tartása az egészséges, adaptív viselkedés, mint érték megemelése. (Felhasznál ezért pszichoedukatív, pszichopedagógiai, behavior elemeket, mint például feladatok adása, paradox intenció, gyakorlatok adása és számonkérése).  A módszer egyaránt alkalmazható ambuláns és kórházi keretek között.

Az aktív-analitikus módszer elsősorban egyéni pszichoterápia, de jól alkalmazható párterápiaként, és homogén csoportok esetében csoportterápiaként is.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

A módszer indikációs köre

 1. A beteg személyisége

A beteg rendelkezik a terápiához szükséges én-erővel; a tünet vagy betegség kialakulásában jelentős szerepe van a sikertelen elfojtásoknak és a morális konfliktusoknak.

 1. BNO 10 szerinti besorolások

2.1. Pszichiátriai kórformák

F 30-39 (gyógyszeres terápia mellett!); F 40-48; F 50 (gyógyszeres terápia mellett); F 51-52; F 53.0 (szükség esetén gyógyszeres terápia mellett); F 60.4-9; F 64-68.

2.2. Belgyógyászati kórképek (belgyógyászati kontroll és vezetés mellett)

C 00-97; D 00-09; D 37-48; D 80-89; E 10-14; E 65-68; I  05; I 10-15; I 20-25; I 26-28; I 42; I 50; J 43-45; K 25-26; K 29; K 50-51; K 58.

2.3. Bőrbetegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

L 20-30; L 40-54; L 93-95.

2.4. Reumatológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

M 05-14; M 30-36; M 60-72.

2.5. Nephrológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 03-05

2.6. Neurológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

F 07.9

2.7. Szülészeti-nőgyógyászati kórformák (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 60-64; N  91. 1, 3, 4, 5; N 92.1, 4, 5, 6; N 93.0, 8, 9; N 94-97; O 00- 08; O 10-16; O 20-29; O 30-48; O 60-75; O 92; P 05; P00-96 (sikertelen terhesség, anyai gyászállapot).

A módszer kontraindikációs köre

Én-gyenge személyiségszerkezet, mentális retardáció és pszichotikus állapotok.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Ülésszám és ülésgyakoriság

Heti 1-2 alkalommal, összesen 30-80 ülés.

 

Az aktív-analitikus pszichoterápia környezeti kerete

Zárt terápiás teret biztosító szituáció. Berendezését tekintve dívány (mely a mélyebben relaxált állapotot, az asszociatív szabad áramlást biztosítja. Kényelmes fotelek a face to face helyzet érdekében.

Zárható szekrény, a betegdokumentáció tárolására.

 

Az aktív-analitikus pszichoterapeuta szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező, a módszer szerint képzett, és az aktív-analitikus módszer szerint dolgozó szakember.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Járulékosan alkalmazott módszerek

Relaxáció, imagináció, párterápia.

 

IV/4/3 Szimbólumterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Történeti háttér — előzmények

Emile Coué autoszuggesztív módszere; Oscar Vogt autopszichoanalízis módszere; az autogén tréning, mint relaxációs alapmódszer kidolgozója J.H. Schultz (1932); R. Desoilles éberálom módszere (1940-es évektől); H. Leuner katatím képélmény (1954).

 

Definíció, cél, általános leírás

A relaxációs és a relaxációs alapra támaszkodó, összefoglaló néven szimbólumterápiáknak nevezett pszichoterápiák építkező jellegűek. A terápia időfolyamatában meghatározott egymásutániság és körülírt élmény-feldolgozási munka történik. Az építkező jelleg érvényes a terápiás célkitűzésre is, amely sohasem fogalmazódhat meg tünet- vagy betegséghiányként, hanem felépülésként, egészségessé válásként, kibontakozásként, testi-lelki-szellemi harmóniára való törekvésként. Az építkező jelleg megvalósulását segíti a módszer több szempontú strukturáltsága:

 Módszertani strukturáltság

 • Relaxációs alapgyakorlatok: a testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsor alkalmazásával, melynek során feltételes reflexek épülnek ki. Ezáltal csökken a pszichés tenzió, oldódik a szorongás, stabilizálódik a vegetatív működés.
 • Az alapgyakorlatok általános eredménye: megszerzett és uralt organizmikus átkapcsolás; megváltozott tudatállapot és passzív koncentráció; a terápia mélyítése: célzott szervtréningek, speciális célformulák, fókuszolás (mint a szituatív megoldások eszköztára).
 • Meditáció és imagináció: megváltozott tudatállapotban előhívható tematikus belső képek megjelenítése útján a pszichés problémák feltárására és megoldására irányuló pszichoterápiás munka.
 • A belső képekkel való munka is strukturálódik a hívóképek egymásutánisága útján

A terápiás keret és terápiás folyamat strukturáltsága

 • A téri keret specialitása: a fekvő testhelyzet az ülés relaxációs, gyakorlási részében, majd az élmények megbeszélése (szemben ülés) váltakozik.
 • Az idői keret: strukturált időtartam a módszer fokozatai szerint. Strukturálódik a terápiás ülések közti idő is: rendszeres otthoni gyakorlás, az átélések, valamint a kapcsolódó lelki munka naplószerű vezetése.

Tematikus strukturáltság

 • A hívószavak és hívóképek felszólító jellege → közvetlen terápiás hatás; élmények képi és szóbeli megjelenítése révén transzformáló és kimozdító hatás. A megkívánt rendszeres gyakorlás összegző hatású, új, magasabb szintű önszabályozást hoz létre.
 • A tematikus strukturáltság eredménye a formulák és hívóképek egymásutánisága, az úgynevezett szekvenciális hatás.

 

A relaxáció gyakorlata

Rövid, fokális, célzott eljárás akut helyzetben; a módszer egészéből egy témakör vagy fokozat elsajátítása; hosszú, mély, feltáró–feldolgozó, a személyiség egészét érintő terápia.

A relaxációs és szimbólumterápiákban a pszichoterápiás munka gyakorlással, és a gyakorláshoz kapcsolódó élményfeldolgozással folyik. A terápiás attitűd lényege a motiváltság, a vállalás és az elkötelezettség.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

A relaxációs és imaginációs pszichoterápia alkalmazási területei

Indikációk: pszichovegetatív megbetegedések; feszültség- és szorongáskezelés; fájdalomcsökkentés; alvászavar; pánikbetegség; szomatikus (bőrgyógyászati, nőgyógyászai, kardiológiai, belgyógyászati) betegségek; immuntréningekkel krónikus, daganatos betegségek pozitív befolyásolása; orvosi beavatkozásokkal, kezelésekkel járó félelmek, fájdalmak oldása; humán foglalkozásúk mentálhigiénés „karbantartása”; prevenciós módszer egészségesek számára, mivel az elsajátítást követően a személy önállóan tudja használni önszabályozásra, kreativitás, teherbírás fejlesztésére.

 

Kontraindikáció: fokozott regressziós készség; pszichotikus állapotok; prepszichotikus (borderline) állapot; hipochondria, kényszeres, paranoid tünetek.

 

A relaxációs pszichoterápia indikációi

„Neurózis jellegű” diagnózisok, pszichoszomatikus zavarok (F40-F49, F50-F59, F60-F69)

 

Kontraindikációi

Pszichózisok (F20-29, F30-31, F32.2, 32.3)

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

A relaxációs és szimbólum pszichoterápia menete, szerződés, időtartam

A relaxációs és szimbólum pszichoterápiákban a pszichoterápiás munka (mint tudatos, operatív tevékenység) részei:

 • gyakorlás;
 • gyakorláshoz kapcsolódó élményfeldolgozás.

 

Terápiás szerződés: az autogenitás elvére épülő lelki munka, mint egyéni gyakorlás, naplóvezetés, kitekintő asszociációk, valamint a terápia befejezéseként a visszatekintő élményfeldolgozás, melyeknek alapfeltétele a motiváltság, vállalás és elkötelezettség.

 

A relaxáció ülésgyakorisága: a Schultz-féle autogén tréning 30 óra, egyénileg és csoportosan végezhető, heti 1-3 ülés (az otthoni gyakorlás idői strukturáltsága miatt azonos időben). A terápia időtartama az egyes relaxációs gyakorlatok elsajátításának függvénye, 30-50 óra.

A szimbólum pszichoterápia ülésgyakorisága: heti 1-2 ülés, összesen 10-100 ülés.

 

Eszközszükséglet – rendelő-berendezés

Fekvő-, illetve kényelmes ülőbútor, esetleg zeneháttér biztosítása, magnetofon, CD.

 

A terapeuta dokumentációja

Az átélések szószerinti lejegyzése a kifejezésekben rejlő többletjelentések, szimbólumok feltárása céljából.

 

A relaxációs pszichoterápia szakmai-személyi feltételei

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és relaxaciós- és szimbólumterápiás módszerspecifikus képzettséggel rendelkező szakemberek.

 

A relaxációs pszichoterápia működtetése

Intézményi kereteken belül fekvő- és járóbeteg-ellátásban, valamint magángyakorlatban.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

A relaxáció és szimbólum pszichoterápia kombinációja egyéb pszichoterápiás módszerekkel

 • a tervezett pszichoterápia előkészítése a relaxáció feszültségoldó, introspektív hatása által;
 • a relaxációs és szimbolikus elemek használata a verbális terápia elakadása esetén a belső történések megjelenítésére, a terápia dinamikájának intenzívebbé tételére;
 • relaxáció alkalmazható más módszerekkel párhuzamosan (szemben a meditációs–imaginatív technikával, amely csak önállóan alkalmazható a módszer erős pszichés energiamozgósítása miatt);
 • szomatikus kezelések, orvosi beavatkozások kapcsán.

 

Ajánlott szakirodalom

 

Bagdy E., Koronkai B. (1988): Relaxációs módszerek. Budapest, Medicina.

Bagdy E., Szőnyi M. (1991): Relaxáció: a személyiség egységének pszichoszomatikus megközelítése. Budapest, MTA Soros Alapítvány és OTK.

Bagdy E. (1993): Relaxációs és szimbólumterápiák. Psychiatria Hungarica, 8:161-167.

Bagdy E. (szerk.) (1996): Testszimbolika, tematikus szám. Psychiatria Hungarica, 11/6.

Budavári Á. (1998): Sportpszichológia. In: Martos E., Frenkl R. szerk.: A sportorvostan tankönyve. Budapest, ParkCity.

Csirszka J. (1995): Élményterápia. Budapest, Introspekció sorozat III.

Henning. H., Fikentscher E., Rosendahl W. (1992): Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie mit Katathymen Bilderleben. Martin Luther University, Halle-Wittenberg.

Koronkai B. (1995): Tanítások tanítója. Budapest, Animula

Krapf, G. (1992): Az autogén tréning gyakorlata. Budapest, Springer Hungarica.

Luthe, W. (1970): Autogenic therapy. Vol. V. Dynamics of autogenic neutralization. New York, Grune and Stratton.

Singer, J. L. (1988): Imaginative Methoden in der Psychotherapie. Pfeiffer Verlag, München.

Leuner Hc., Horn, G., Klessmann E. (1990): Katathymes Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt Verlag, München, Basel.

Simonton, O.C., Simonton, J., S. Matthews St., Creighton L. (1990): A gyógyító képzelet. Egészségforrás Kiadó, Budapest.

Thomas K. (1983): Meditation. Georg Thieme Verleg, Stuttgart.

 

IV/4/4 Dinamikus rövid pszichoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Rövid történeti háttér

A pszichoanalitikus módszer és elméleti rendszer élő hagyománya a dinamikus rövid pszichoterápiákban, vagyis az analitikus folyamat intenzitását fokozó eljárásokban mutatkozik meg. Ferenczi Sándor az elsők között hívta fel a figyelmet számos intenzifikáló körülményre, a terápiás kapcsolat fontosságára. Ferenczi tanítványa és munkatársa, Bálint Mihály folytatta tovább angliai emigrációjában a dinamikus rövidterápia alapjainak lerakását.

A Bálint Mihály által az ötvenes években alapított kutatócsoport célja az volt, hogy a legalapvetőbb elvektől kiindulva megvizsgálja a pszichoanalitikus rövidterápia teljes problematikáját.

 

Elméleti háttér

A dinamikus rövid pszichoterápia emberképe a pszichoanalízis antropológiájára és a dinamikus fejlődés-modellekre (Bálint, Erikson, Mahler) épül. Ennek keretében különösen hangsúlyosak azok az előfeltevések, amelyek szerint az embert

 • tudattalan motivációk befolyásolják
 • a terápiás folyamatban a korrektív emocionális élmény (Alexander) központi jelentőségű
 • a terápiás folyamat érzelmi átvitel és viszontáttétel dinamizmusában történik.

A dinamikus rövidterápia ötvözi a Ferenczitől kiinduló aktív technikát és a relaxáció elvét, a Bálint Mihály és Ornstein által kidolgozott időhatárolt módszert, illetve a fokális terápia módszertani és technikai arzenálját Alexander és French, továbbá Mann, Davanloo, Sifneos és Malan munkássága nyomán.

 

Tevékenység (módszer jellemzői)

Pszichoanalitikus orientáltságú és megalapozottságú face to face helyzetben történő egyéni pszichoterápia. Az élettörténetet, a kapcsolati konfliktusokat átdolgozva az álmokat, vagy más képélményt állítja a terápia központjába. A fókuszban lévő legfontosabb hatótényező az áttétel–viszontáttétel, vagyis a pszichoterápiás kapcsolat, amelyben az álom illetve képélmény az érzelmi megértés közös pszichoterápiás nyelveként teremtődik meg. A terápiás technika a pszichodinamikai fókuszra centrál.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikáció

Jól megtartott realitásérzék. F 28, F 32, F 4-5-6-9.

 

Kontraindikáció

F 60-62, F 20, F 29.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Kik végezhetik, hol?

Elsősorban ambuláns keretek között, gondozóban és magánrendelőben, vagy osztályos ambuláns rendelésen végezhető. Pszichoterapeuta szakvizsgával és módszerspecifikus végzettség birtokában szakorvosok, klinikai szakpszichológusok végezhetik. Pszichoterápiás munkahelyi feltételek, szupervízió lehetősége szükséges.

 

Ülésgyakoriság és ülésszám

10-30 ülés, heti 1-2 óra. Az ülésszámot általában a terápia kezdetén kötött szerződésben előre meghatározzák.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

Irodalom

 

Bálint, M., Ornstein, P. H., Bálint, E: Fokális pszichoterápia.  In: Pszichoterápia.  Gondolat, Budapest, 1981.

D.H. Malan, D. H.: A dinamikus pszichoterápia igazolása felé. Animula, Budapest, 1997.

Sifneos, P.E.: The motivational process: A selection and prognostic criterion for psychotherapy of short duration. Psychiatric Quarterly, 42:271, 1968.

Stark A.: Esetismertetés a rövid-intenzív pszichoterápiás gyakorlatban. In: Buda B., Füredi J. (szerk.): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Medicina, Budapest, 1986.

Koltai M., Kelemen G.: Élménycentrikus álommunka a pszichoterápiában. Pszichoterápia, 2:20-210, 1993.

Koltai M., Kelemen G.: A „halálálmok” mentálhigiéniai és antropológiai jelentősége. Pszichoterápia, 3:265-274, 1994.

 

IV/4/5 Individuálpszichológiai pszichoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

A módszer eredete

Alfred Adler (1870–1937) bécsi orvosprofesszor, kiválva a freudi analitikus körből 1911-ben alapította meg mélylélektani „iskoláját” melyet individuálpszichológiának nevezett el, s mely ma megtalálható a világ pszichoterápiás palettáján, mint a klasszikus adleri analitikus terápia. Az amerikai kontinensről indult, s terjedt el a rövid individuálpszichológiai direktív terápia, mely Adler tanítványa — Rudolf Dreikurs — nevéhez fűződik.

 

Az individuálpszichológia (IP) lényege, szemlélete

A módszer neve az individuo = oszthatatlan szóból ered, mely utal arra, hogy a pácienst a psziché és szóma oszthatatlan egységében vizsgálja. Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri, illetve e régióból eredezteti a személyiség lényeges dinamikai erőit: a kisebbértékűségi, egyéni érvényesülési és közösségi faktorokat. A személyiség közösségi faktora alapján az IP egyik sarkalatos pontja, hogy az egyént a közösséggel való kapcsolatában vizsgálja.

 

Az individuálpszichológia alkalmazhatósága pszichoterápiás módszerként

Az IP dinamikus pszichoterápia, mely verbális egyéni és csoportos, hosszú- és rövidterápia formájában alkalmazható, továbbá gyermekeknél specializált formában, mint játék/bábterápia és IP szemléletű gyermek-pszichodráma.

Az individuálpszichológiai terápia célja:

 • felnőtteknél a pszichopatológiai tünetek enyhítésén vagy megszüntetésén túl a diszfunkcionális életstílus korrekciója;
 • gyermekeknél a fejlődés pszichés akadályainak elhárítása;
 • serdülőknél a kisebbértékűségi érzések feltárása, kompenzációk keresése, finalizálás, csoportba integrálás.

 

A terápia kauzál-finális, mely az okoktól a célokig halad.

Az IP terápiás módszere: empátiás-szimmetrikus beteg-terapeuta viszony keretében a biográfiai- és életstílus-elemzés, az átfinalizálás, a kisebbértékűségi érzések elemzése, kompenzációk keresése-találása, konfrontáció, bátorítás, diszfunkcionális túlkompenzációk leépítése, csoportba integrálás.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

A módszer alkalmazhatósága a BNO 10 főcsoportok szerint:

F00-F09, F10-F19, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F99

 

Az individuálpszichológiai terápia önállóan alkalmazható

a) felnőtt pácienseknél a következő kórképekben: alkalmazkodási zavar, alvás zavar, szorongásos kórképek, depressziók, fóbia, obszesszív-kompulzív zavar, pánik szindróma, étkezési zavarok, pszichoszomatikus kórképek, krízis szituáció;

b) gyermekeknél egyéni játék/báb terápia a következő kórképekben: szorongásos, stressz-vonatkozású és reaktív zavarok, alvás-, étkezési, ürítési zavarok, Enyhe és középsúlyos magatartászavarok, figyelemzavar szindróma, részteljesítmény zavarok, enyhe depressziók, pszichózisok szubakut és kompenzált szakaszban, pszichomotorosan gátolt állapotok.

 

A módszer alkalmazásával szemben abszolút kontraindikációt képez a súlyos pszichózis.

Relatív kontraindikációk azok a súlyos patológiás állapotok, melyek a belátást és életstílus-elemzést, tágabb értelemben a beteg pszichoterápiás megközelítését is lehetetlenné teszik: súlyos fokú depresszió, szorongás, magatartászavarok, akut krízishelyzet.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Ajánlott tevékenységi mutatók, a terápia jellemzői

 

a) Felnőtt egyéni terápia: individuálpszichológiai analízis

Időtartam: 50 perces ülés, 15–80 ülésszám

Lépések: kontaktuskötés—tehermentesítés— közös elemzés (életstílus-elemzés, konfrontáció, szembesülés az én-idegen életideállal) — leválás — újraterhelés

 

b) Felnőtt párterápia

Időtartam: 50 perces ülés, 15-40 ülésszám

Lépések: kontaktuskötés — tehermentesítés — célzott közös elemzés — újraterhelés — leválás

 

c) Gyermek egyéni terápia: báb/játékterápia

Időtartam: 50 perces ülés, 5–30 ülésszám

Lépések: affektusok dramatizálása — kijátszása — levezetése — feldolgozása

 

d) Felnőtt csoportterápia

Időtartam: 150 perces csoportülés, 20–80 ülésszám

Csoportlétszám: 7–15 fő

Vezetés: lehetőleg kettős vezetés — 2 terapeuta vagy terapeuta és koterapeuta

Lépések: kontaktuskötés — tehermenetesítés — közös elemzés — újraterhelés — leválás

 

e) Szülő-csoport terápia, párok individuálpszichológiai csoportterápiája

Időtartam: 150 perces csoportülés, 20 ülésszám

Csoport létszám: 4–7 pár, azaz 8-14 fő

Vezetés: lehetőleg kettős vezetés — 2 terapeuta vagy terapeuta és koterapeuta

Lépések: kontaktuskötés — tehermentesítés — célzott közös elemzés — újraterhelés — leválás

 

f) Gyermek csoportterápia — individuálpszichológiai szemléletű/személyiségelméletű gyermek-pszichodráma:

Időtartam: 80 perces ülés, 40-80 ülésszám

Csoportlétszám: 6 fő

Vezetés: kettős vezetés — lehetőleg egy férfi és egy nő terapeuta

Lépések: 1) szülőbeszélgetés — szerződés; 2) bevezető fázis — történet kialakítás — szerepválasztás — beöltözés — játékfázis — kilépés

 

Módszer alkalmazásához szükséges feltételek

Individuálpszichológiában kiképzett (alapfokú IP képzettség — felnőtt terápia, felsőfokú IP képzettség — gyermek- serdülőterápia) szakember

Terápiára alkalmas rendelő — mely miliő is az IP-re jellemző terapeuta-páciens közötti teljes egyenértékűséget sugározza.

 

Módszert használó szakemberek

Individuálpszichológiai módszerspecifikus (alap és/vagy felsőfokú) képzettségű pszichoterapeuta-szakorvos és pszichoterapeuta-klinikai szakpszichológus

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Módszerkombinációk

Felnőtt pácienseknél pszichózisok, addiktív kórképek pszichoorganikus szindróma esetén a gyógyszeres terápiát ötvözzük az IP-vel, pszichózisoknál hangsúlyt fektetve az IP szociálpszichiátriai szemléletére és a közeli célokra, míg addikcióban egyaránt fontos az okok a célok, valamint addikcióban és pszichoorganikus szindrómában a megtartó közösségek felkutatása.

Egyébként a fenti kórképekben felnőtt pácienseknél a szorongás/szomatikus tünetek gyorsabb oldására (terapeuta belátása szerint) az IP egyéni terápia kombinálható relaxációval, imaginációval.

IP csoportterápiában alkalmazhatók pszichodramatikus elemek: felnőtteknél például warming up játékok, állóképek illetve fiatal felnőtteknél fantázia játékok

Gyermekek IP szemléletű csoportterápiáját pszichodrámával kombináljuk a fent leírt gyermekkori kórképekben, kivéve a pszichózisokat és pszichomotorosan gátolt állapotokat.

 

Irodalom

 

Adler, A. (1996): Életünk értelme. Budapest, Kossuth.

Arató O., Kiss Gy. (1991): Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon. Budapest, Tankönyvkiadó.

Brachfeld O. (2002): Az egyén és a csoport kisebbértékűség-érzése. Veszprém, Veszprémi Egyetem.

Csorba J., Kárpáti Gy., Kende B. H. (2003): Az adleri individuálpszichológia, mint pszichoterápiás módszer. In: Pszichoterápia, 12:296-304.

Kárpáti Gy. (2000) 2. 6. fejezet: Individuálpszichológia. In: Szőnyi G., Füredi J. szerk.: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 293-306.

Kende B. H. (2000): Gyermekpszichodráma. Budapest, Osiris.

Máday I. (1995): Individuálpszichológia. Budapest, MIPE.

Stadler, A.E., Witte, K.H. (1996): Az adleri individuálpszichológia analitikus gyermek- és fiatalkori pszichoterápiája. In: Petzold, H., Ramin, G. szerk.: Gyermekpszichoterápia. Budapest, Osiris, 64-91.

 

Folyóiratok

Bulletin – Societe Francaise de Psychologie Adlerienne

Rivista di Psichologia Individuale

Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie

International Journal of Individual Psychology

 

IV/5 Egyéb terápiák

 

IV/5/1 Hipnoterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Definíció — cél — általános leírás

„A hipnózis olyan társas interakcióként határozható meg, amelyben  az egyik  személy (a hipnotizált) egy másik személy (a hipnotizőr) szuggesztióira megváltozott érzékeléssel, emlékezettel és akarati cselekvéssel reagál. Klasszikus esetben ez az élmény és a vele társuló viselkedés érzékcsalódással határos szubjektív meggyőződéssel és kényszerrel határos akaratvesztéssel társul.” (Kihlstrom 1985).

A hipnózis sajátosan módosult tudatállapot. A hipnoterápiás ülés során a páciens és a terapeuta között kialakuló interperszonális helyzet fokozott áttételi kapcsolatot eredményez. A mai modern szemlélet: a hipnózis integratív szemléletű szociál-pszicho-biológiai modellje (Bányai 1991, 1993). Ez a modell tükrözi a sikeres hipnózisterápiát jellemző következő elemeket: két személy meghatározott, rövid ideig, védett környezetben, veszélytelen helyzetben olyan intenzív, egymásra hangolódó, feltétlen elfogadást tükröző, bizalommal teli kapcsolatba kerül, mely leginkább az ideális szülő-gyermek közötti légkörre jellemző. A terapeuta stílusát, viselkedését fentiek értelmében meg is különböztetjük „apai”, illetve „anyai” hipnózis jelzővel. Előbbi inkább autoriter, míg utóbbi az elfogadó attitűdöt tükrözi.

A hipnoterápia célja: egészséges, adaptív én-funkciók hangsúlyozása, a beteg egyéniségének kibontakozását támogatólag kisérve (Bányai 2001).

Fentiek fontossá teszik az etikai szempontok elveinek ismertetését:

 • a beteg a hipnózis során nem befolyásolható olyan cselekmények elkövetésére, melyek saját erkölcsi határait átlépnék;
 • az áttétel–viszontáttétel gyorsabban kialakul és felerősödik a hipnoterápia során, így ennek kontrollja — szükség esetén szupervizió — alapvető elvárás.

 

A hipnoterápia alkalmazásának területei

A hipnózist mint terápiás módszert ma már elfogadott és bizonyított pozitív eredményei nemcsak a pszichiátriában, hanem a szomatogyógyászatban is elfogadottá tették. Narkózist megelőző műtéti előkészítésben, nem organikus hátterű szomatoform tünetegyüttesek akut és krónikus formáiban eredményesen alkalmazható. Kiemelendő a fájdalom tünettana, ahol a hipnózis egyrészt a hagyományos helyi érzéstelenítést helyettesítő megoldás lehet, másrészt krónikus fájdalomszindrómában fájdalomcsökkentő, illetve megszüntető terápiás eredményt érhet el. A szülészetben fájdalommentes szülésre felkészítés, onkológiában a beteg én-erősítő programjában igazolt hatásos módszer.

Pszichiátriai betegségekben: valamennyi kórképben, kivéve a pszichózisok akut szaka, organikus és szimptómás mentális zavarok, és mentális retardáció esetén.

 

A hipnózis gyakorlatának technikai lehetőségei

 • relaxációs technikák: hagyományos relaxációs elemeket tartalmazó „alvásszerű” állapot létrehozásával dolgozó lépéssor, mely a páciens személyiségétől függően „direkt” indukción alapul, vagy „indirekt”, ericksoni módszert követ.
 • aktív-éber: a beteg kerékpár ergométeren ül, s nagy ellenállás beállítása mellett kerékpározás közben frissességet, figyelmet és aktivitást hangsúlyozó verbális szuggesztiót kap. E módszerrel a hagyományos relaxációs hipnózissal szemben a fizikai passzivitást fizikai aktivitás váltja fel.

 

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikáció

F10-F19, F30-F39, F40-F48, F50-F59, F60-F69, F80-F89, F90-F98, valamint F20-F29 bizonyos fázisai

 

Kontraindikáció

F00-F09 (pszichózisok akut szaka, valamint organikus és szimptómás mentális zavarok)

F70-F79 (mentális retardació)

Megjegyzendő, hogy pszichotikus és borderline betegek esetében biztosított feltételek mellett alkalmazható (Vas 1990).

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

A hipnoterápia menete

Ülésgyakoriság és időtartam: heti 1-3 ülés; rövidterápia: 5-10 ülés; hipnoanalízis 4-6 hónap.

 

Eszközszükséglet, rendelő-berendezés

Relaxációs hipnózis esetén: fekvő, illetve kényelmes ülőbútor

Aktív–éber hipnózis esetén: kerékpár ergométer

Hipnoterápia rögzítéséhez: video, illetve magnetofon

Zene-háttér biztosítása: magnetofon, CD

Dokumentáció: anamnézis, diagnózis, terápiás terv, katamnézis, követés; írásos vagy hangfelvételes rögzítés. (Ajánlott a kezelés elején a beteg beleegyező nyilatkozata, kiskorú esetén kötelező a szülő írásbeli jóváhagyása.)

 

A hipnoterápia személyi feltételei

Pszichoterápiás szakvizsgával és hipnoterápiás módszerspecifikus képzettséggel rendelkező valamennyi szakterületen dolgozó fogorvos, szakorvos, szakpszichológus.

 

A hipnoterápia működtetése

 • intézményi kereteken belül: fekvő, illetve járóbeteg-ellátás
 • magángyakorlat (ÁNTSZ engedélyhez kötött praxis)

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

A hipnózis kombinációja integráltan egyéb pszichoterápiás módszerekkel

 • magatartás- és kognitív terápia
 • szimbólumterápia – imaginációs eljárások
 • jungi komplex pszichoterápia
 • családterápia

 

Ajánlott irodalom

Bányai É. I. (1993): Hipnoterápia. Psychiatria Hungarica, 8:169-179.

Bányai É. I, Zseni A., Túry F. (1993): Active-alert hypnosis in psychotherapy. In: Rhue J. W., Lynn S. J., Kirsch I. szerk.: Handbook of clinical hypnosis. Washington, American Psychological Association, 271-290.

Hammond D. C. szerk. (1990): Handbook of hypnotic suggetions and metaphors., New York, London, Norton.

Mészáros I. (1984): Hipnózis. 2. átdolgozott, bővített kiadás, Budapest, Medicina.

Revenstorf D., Peter B. szerk. (2004): Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin. (Manual für die Praxis). München, Springer.

Vértes G. (2000): Hipnózis. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina. 329-340.

Vas J. (1990): Hipnoterápia borderline személyiségekkel: a hipnózis, mint a szabályozott regresszió eszköze a terápiás kapcsolatban. Psychiatria Hungarica, 5:445-451.

Zseni A. (2003): Gyászolók  hipnoterápiája. In: Pilling J. szerk.: Gyász. Budapest, Medicina,109-127.

 

Folyóiratok

 

American Journal of Clinical Hypnosis

Contemporary Hypnosis

Hypnos

Hypnose und Kognition

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis

 

IV/5/2 Mozgás- és táncterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Tevékenység

A mozgás- és tánc-pszichoterápia első és leghangsúlyosabb alapelve a test-lélek egysége, a módszer koncepciójának további részletei erre a bázisra épülnek. A pszichoanalitikus tárgykapcsolat-, a kötődéselméletek, a csecsemőkutatások, az idegtudományok korai kognitív és érzelmi fejlődésre vonatkozó eredményei, a mozgás és érzékelés pszicho-neurofiziológiája szolgáltak kidolgozása alapjául.

Feltáró és tüneti jellegű csoport-pszichoterápiás, pszichodinamikus, pszichoanalitikus szemléletű terápia. A gyógyító folyamat középpontjába a mozgást, a táncot, a testi tapasztalást helyezi. Oki, tüneti és rehabilitációs terápiaként egyaránt alkalmazzuk.

A mozgás- és tánc-pszichoterápia folyamatában az egyén

 • nagyon korai (és későbbi nem verbális) tapasztalatainak testi-mozgásos korrekciója;
 • tudattalan, elfojtott konfliktusainak, érzéseinek, emlékeinek feltárása, mozgásos és szimbolikus, verbális módon való feldolgozása valósul meg.

A mozgás- és tánc-pszichoterápia folyamatát szervesen összefüggő munkamódok: a testtudati valamint a kapcsolati munka, az alkotás folyamata és a verbális feldolgozás alkotják.

A csoport előkészítése a terápiás folyamat része. Minden leendő csoporttaggal első interjút folytatunk, melynek során elsődleges diagnózist állítunk fel. A pszichoterápiás csoport összeállításánál — az egyéni diagnózis szerinti indikációkon és kontraindikációkon kívül — figyelembe kell venni, hogy a csoport részvevői lehetőleg ne ismerjék egymást, és semmiképpen ne legyenek függő helyzetben egymástól. A csoporttagokkal külön-külön, és ezt követően a csoport egészével szóbeli terápiás szerződést kötünk. A szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell:

 • az egyén és a csoport célját,
 • a csoport keretfeltételeit (idői keretek, téri keretek, finanszírozás, csoporttitok, nyitott vagy zárt csoport, részvétel, hiányzás),
 • valamint tájékoztatást a módszerről, beleértve a mozgásos helyzet szabályait.

A csoportfolyamat alkalmakból áll, minden egyes alkalom során biztosítani kell (az egyéni illetve a csoportdinamikai történésekhez igazítva):

 • a nyitó verbális kört (beleértve az előző alkalommal kapcsolatos visszajelzéseket)
 • a ráhangolódási szakaszt
 • a testtudati munka-,
 • egyéni és kapcsolati mozgásos improvizációs munka-
 • a feldolgozási (mozgásos, integrációs) fázisokat,
 • valamint a verbális feldolgozás és lezárás szakaszát.

A csoportülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell a dátumot, a részvevők nevét, tükröznie kell a testtudati-, kapcsolati munka lényeges egyéni témáit, a verbális szakasz fontos tartalmait, valamint a csoportdinamikai feltevést és a rendkívüli eseményeket. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az egyes csoporttagok terápiás folyamatának a kulcsfontosságú mozzanatait, illetve fordulópontjait.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikáció

F6-, F20, F28, F29, F40, F41, F43-F48, F50-52, F25 (kivétel szkizoaffektív zavar mániás típusa), F32, F31 (bipoláris II.). F60-62

 

Kontraindikáció

F0-, F30, F31 (Bipoláris I.), F7-

 

Relatív indikációk

F42, F10-F19: azaz addikció esetén elvonási szakaszt követően, komplex rehabilitációs program részeként alkalmazható.

A csoporttagok értelmi képességében ne legyen szélsőséges eltérés.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Ülésgyakoriság és ülésszám

Az indikációtól függően összesen legalább 100-250 óra, a folyamat során szükség esetén blokkosítva.

Folyamatos, hosszabb távú kórházi csoportok lehetnek nyitottak, ahol a betegek különböző időpontban kerülnek be osztályra, és különböző ideig fekszenek bent, esetenként ambulánsan visszajárnak. Egy-egy csoportülés ebben az esetben is zárt. Tisztán ambuláns csoportok általában zártak, és kötött óraszámra szól a kontraktus. Önismereti terápiás csoport 100-250 óra, két-két és fél évig tartó időtartamban. Ambulánsan heti 1 háromórás, vagy kéthetente 1 ötórás ülés (100-250 óra), osztályos keretek között heti 2 másfél-kétórás ülés.

Terápiás csoportot heti rendszerességgel javasolt tartani a terápia holding funkciója miatt.

Csoportlétszám: terápiás csoportok javasolt létszáma neurotikusoknál 10-14, pszichotikusok csoportjában 6-8.

 

Szakember

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező mozgás- és tánc-pszichoterapeuta vezethet. Javasolt a kettős vezetés. Feltétel, hogy legalább az egyik vezető mozgás- és tánc-pszichoterapeuta végzettségű legyen.

 

Eszközigény

Elkülönített, megfelelő nagyságú, lehetőleg parkettás, talajmunkára is alkalmas tiszta helyiség, CD lejátszó, magnó

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

A mozgás- és táncterápia elterjedtsége

Pszichiátriai osztályos keretek közötti alkalmazása közepesen elterjedt. Ambuláns keretek között egyre több mozgás- és tánc-pszichoterápiás csoport működik.

 

Hatásvizsgálatok

A hazai, specifikusan a mozgás- és tánc-pszichoterápiára vonatkozó szisztematikus hatásvizsgálatok eredményei egyelőre nem állnak a rendelkezésünkre. A tapasztalat azt mutatja, hogy a pszichoterápiákban mért lemorzsolódáshoz képest a mozgás- és tánc-pszichoterápiás csoportban a lemorzsolódás csekély.

A módszernek a pszichózisok terápiájában történő alkalmazása, a torzult szelf-érzetek szintjén elért finom korrekciók tüneti és életminőségi változást eredményeztek. A testtudat fejlődésével erősödött a realitással való kapcsolat, a verbális terápiára való alkalmasság esélye nőtt. Emellett az azonosulások, a csoportos interakciók fejlesztették a szociális készséget, segítve a readaptációt.

A hosszú ambuláns pszichoterápiás csoportok tapasztalatai alapján jó terápiás hatékonyság mutatkozott a szorongásos és szomatizációs zavarok, valamint a személyiségzavarok esetében, különös tekintettel a borderline és nárcisztikus kórképekre. (A megfelelő szelf-tárgy reprezentáció építésében segíthet.)

Étkezési zavarok esetében a belső testkép korrekciójában van szerepe a mozgás- és tánc- pszichoterápiának.

A pszichoszomatikus betegségek gyógyításában az érzelmek átélését, felismerését segítő testi tapasztalatok és a testérzetek észlelése, felismerése és ezek átdolgozása állnak a fókuszban.

 

Irodalom

 

Levy, F. (1992): Dance/movement therapy: a healing art. Reston, American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance.

Merényi M. (2004): Mozgás és táncterápia. Pszichoterápia, 13:4-15.

Nagy M. (2001): „Kötéltánc” avagy az involváció és az absztinencia dinamikája a mozgás-táncterápiás csoportok vezetésében. Pszichoterápia, 10:35-42.

Press, M. C. (2002): The dancing self. Creativity, modern dance, self psychology and transformative education. New Jersey, Hampton Press, Cresskill.

Siegel, E. (1984): The mirror of our selves: Dance-movement therapy and the psychoanalytical approach. New York, Human Science Press.

Folyóiratok

American Journal of Dance Therapy

Zeitschrift für Tanztherapie

Forum Tanztherapie

 

IV/6 Gyermekterápiák

 

IV/6/1 Gyermekterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Általános szempontok

A gyermekkor sajátosságait figyelembe véve a következő általános szempontokat kell kiemelni:

1) az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó diagnosztikai és terápiás eszközrendszer azzal harmonizáló miliő kialakítását is magában foglalja (gyermek-váróhelyiség, játszószobák, játékterápiás eszközök);

2) a gyermek-pszichoterapeuta diagnosztikai és terápiás feladatok során az adott korosztálytól függően team munkában célszerű, hogy együttműködjön a különféle társszakmákkal (gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, gyógypedagógus, családgondozó);

3) az egységes kórképek diagnosztikája, illetve terápiája során a módszerek és eszközök megválasztásában, a betegvezetés célkitűzéseiben, a kliens környezetének bevonásában mindig különös figyelmet kell szentelni a fejlődési szempontoknak.

Ennek érvényesítése érdekében a betegségcsoportok mellett életkori bontásban is számbavesszük a gyermek-pszichoterapeuta tennivalóit:

 

 1. Csecsemőkor (0-3 éves kor)

a) Problémakörök: csecsemőkori funkcionális zavarok, úgymint alvás-, evészavarok, kommunikáció zavarai, például autizmus, pszichomotoros fejlődés zavarai, érzékszervi fogyatékosságok és pszichés következményei, organikus idegrendszeri károsodások, kevert fejlődési zavarok.

b) Diagnosztikus eszközök: exploráció a szülővel (1,5 óra, 1-2 alkalom), gyermekmegfigyelés (3-4×1 óra), fejlődési tesztek (1×2-3 óra), szükség esetén konzultáció az orvossal, gyógypedagógussal, családgondozóval.

c) Terápiás eszközök: anya-baba vagy anya-apa-baba terápia vagy konzultáció (minimum 10×1 óra), gyermekterápia (heti 1-2 alkalom 0,5 évig), valamely szülő egyéni terápiája vagy konzultáció (lásd felnőtt terápia), gyermek-szülő csoport (összenyíló helységben szimultán ülés, két terapeutával heti 1 óra 3-6 hónapig), fejlesztési programok (heti 1×0,5-1 évig), szenzoros aktivációs tréning (heti 1×0,5-1 évig).

 

 1. Kisgyermekkor (3-6 éves kor)

a) Problémakörök: kognitív funkciózavarok, affektív funkciózavarok, pszichotikus kórképek, krónikus szomatikus betegségeket kísérő lelki zavarok, organikus idegrendszeri problémák.

b) Diagnosztikus eszközök: exploráció a szülővel, anamnézis (1,5 óra, 1-2 alkalom), kapcsolatteremtés a gyermekkel (1 óra, 1-2 alkalom), játék, manipuláció megfigyelése (1 óra, 1-2 alkalom), fejlődési tesztek (1-2 óra), intelligencia vizsgálatok (nonverbális, Binet, 1-2 óra), iskolaérettségi vizsgálat (3 óra), rajztesztek (ember, fa család) (1 óra), részképesség vizsgálatok (1 óra), beszédvizsgálat (1 óra), személyiség tesztek, projektív eljárások (világ, Sceno, báb, CAT, Dousse mesék, miliőjátékok) (2-5 óra), konzultáció a pszichiáterrel, gyermekorvossal, logopédussal, családgondozóval, kórházpedagógussal.

c) Terápiás eszközök: egyéni pszichoterápia a gyermekkel (analitikusan orientált, viselkedésterápiás, kapcsolatépítő módszerrel, 1-1 óra, 0,5-2 évig, esetenként időhatár nélkül), egyéni terápia a szülővel (lásd felnőtt terápia), támogató célú szülőkonzultáció (legalább 3 alkalom 1-1 óra), csoportos fejlesztés (szenzoros integráció, dramatikus játékcsoport, támasznyújtó foglalkozás, kreatív csoportok, heti 1×0,5-1 évig), szülőcsoport (heti-kétheti 1-1,5 óra, 0,5-1 évig), szupervízió, esetmegbeszélés az érintett szakemberekkel (4 hetenként 2 óra), anya-gyermek együttes terápiája (1 óra, körülbelül 10 alkalommal), családterápia (4 üléstől 0,5 évig heti 1 óra).

3. Iskoláskor (6-12 éves kor)

a) Probléma körök: lásd, mint az előző korban, pszichoszomatikus betegségek, adaptációs zavarok, krízis.

b) Diagnosztikus eszközök: lásd, mint az előző korban, valamint intelligencia vizsgálatok (Hawik, Bender, Raven, 2 óra), tanulási képesség vizsgálatok (2 óra), projektív tesztek (TAT, PFT, Thomas mesék, Rorschach, Szondi, 2-5 óra).

c) Terápiás eszközök: lásd, mint az előző korban, valamint hipnózis (heti 1-2x 3-6 hóig), relaxáció (heti 1-2x, 3-6 hóig), krízisintervenció (heti 2-5 óra, 2-6 hóig), pszichodráma (heti 1,5 óra 0,5 minimum).

 

4. Serdülőkor (13-18 éves kor)

a) Problémakörök: mint az előző + szexuális problémák, pályaválasztás, serdülőkori krízis.

b) Diagnosztikus eszközök: mint az iskolás korban.

c) Terápiás eszközök: egyéni analitikus orientált terápia (heti 1-2 óra, 1-2 évig), viselkedésterápia (heti 1-2 óra, 0,5-1 évig), krízisterápiák (heti 2-5 óra, 6 hó-2 évig), pályaválasztási orientáció (4-10 alkalommal 1 óra), hipnózis (heti 1-2x 3-6 hóig), relaxáció (heti 1-2x 3-6 hóig), önismereti csoport (heti 2 óra 0,5-1 év), pszichodráma (heti 2 óra 0,5-1 évig), családterápia (4 üléstől 0,5 évig heti 1x), szülőt támogató konzultáció (esetenként 1-1,5 óra).

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikációk és kontraindikációk DSM-IV szerint

Tanulási zavarok miatt kialakult másodlagos személyiség problémák (315.00 Olvasási zavar, 315.1 Számolási zavar, 315.2 Írásbeli kifejezés zavar, 315.9 Tanulási zavar).

Motoros jártasság zavara (315.4 Koordináció-fejlődési zavar).

Kommunikációs zavarok (315.31 Expresszív beszédfejlődési zavar, 315.31 Kevert receptív-expresszív beszédfejlődési zavar, 315.39 Fonológiai zavar, 307.0 Dadogás, 307.9 kommunikációs zavar).

Átfogó fejlődési zavarok (299.00 Autisztikus zavar, 299.80 Rett-féle zavar, 299.10 Gyermekkori dezintegrációs zavar, 299.80 Asperger-féle zavar, 299.80 Átfogó fejlődési zavar).

Figyelemhiányos és diszruptív viselkedési zavarok (314.xx Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar, 314.01, 314.00, 314.01, 314.09 Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar, 312.8 Viselkedési zavar, 313.81 Oppozíciós zavar, 312.9 Diszruptív viselkedési zavar).

Táplálkozási és evési zavarok csecsemő- vagy korai gyermekkorban (307.52 Pica, 307.53 Ruminatiós zavar, 307.59 Csecsemő- vagy kora gyermekkori táplálkozási zavar).

Tic zavarok (307.23 Tourette-féle zavar, 307.22 Krónikus motoros vagy vokális tic-zavar, 307.21 Átmeneti tic zavar, 307.20 Tic zavar).

Ürítési zavarok (787.6 Encopresis, 307.7, 307.6 Enuresis ).

A csecsemő-, gyermek- vagy serdülőkor egyéb zavarai (309.21 Szeparációs szorongás, 313.23 Szelektív mutizmus, 313.89 Reaktív kötődési zavar, 307.3 Sztereotípiás mozgás zavar, 313.9 Csecsemő- gyermek- vagy serdülőkori zavar).

 

Indikációk és kontraindikációk BNO-10 szerint

F00-F09 Gyermekkorban ritkán fordul elő. Elsődleges a szomatikus kezelés. A zavartság rendeződését követően a klinikai képnek megfelelő diagnosztika, pszichológiai gyermekgondozás-vezetés, pszichoterápia: egyéni, csoportos vagy családterápia.

F10-19 Elsősorban serdülőkorban jelentkező problémák. Komplex kezelést igényel, egyéni és csoportos módszerspecifikus terápiák, családdal történő oki terápiák.

F20-29 Gyermekkorban ritkán előforduló kórképek. Serdülőkorban gyakoribbak. Az esetleges gyógykezelés mellett diagnosztika és egyéni, vagy csoportos terápiák, családot támogató terápia.

F40-49 Sajátos gyermekkori formái vannak, diagnosztika egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató családterápia, esetenként a szülő egyéni pszichoterápiája.

F50-2, 54-5,59 Ezek közül elsősorban serdülőkoriak az F50, 52, 55 kódok. Az F50 elsősorban elhúzódó, hosszú egyéni vagy családterápiát igényel, esetleg a kettő kombinációja.

F60-69 A gyermekkorban és serdülőkorban is előforduló személyiségzavar, egyéni és csoportos módszer specifikus terápiák, a családot támogató családterápia, esetenként a szülő egyéni terápiája.

F70-79 Támogató gyerekpszichoterápiát igénylő korkép, melyben igen fontos a társszakmákkal, elsősorban a gyógypedagógiával való együttműködés, egyéni és csoportos terápiák, családterápia, esetenként a szülő egyéni terápiája.

F80 Elsősorban organikus kórképek, melyeknél a másodlagos pszichés tüneteket kell kezelni.

F81-83 A gyermek-pszichoterapeutának sok feladatot adó, igen gyakori probléma együttes, melyben igen fontos a társszakmákkal, elsősorban a gyógypedagógiával való együttműködés, egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató terápia.

F84, 88, 89 Gyermekkorban előforduló nagy pszichiátriai kórképek tartoznak ide, ahol a fejlődésben a részfunkciókban is komoly zavar van. Ennek megfelelően elsősorban a pszichiátriában, valamint a gyógypedagógiával való együttműködés elengedhetetlen. Komplex miliő intervenció, tanácsadások, gondozás, pszichológiai fejlesztés, egyéni és csoportos terápiák, családot támogató terápia, esetenként a szülő egyéni terápiája.

F90 Kevert kórképek, melyben hol az organikus, hol a pszichés okok játszanak döntően szerepet. Az esetek egy részében a pszichostimulánsok a pszichoterápia szükséges kiegészítői. Egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató terápiák.

F91-99 Idetartoznak a legjellegzetesebb és leggyakoribb gyerekkori pszichés megbetegedések. Egyéni és csoportos terápiák, a családot támogató terápiák.

Végezetül azoknál a kórképeknél, ahol pszichés tényezőknek jelentős hatásuk volt a megbetegedések kialakulásában (például asztma J45-től, dermatitisz L23-tól, colitis ulcerosa K51-től stb.). Az akut, krónikus és letális betegségeknél a szuperponálódott pszichés faktorokat kezeljük, valamint az egészségügyi beavatkozások várható pszichés következményeit megelőzendő preventív eljárásokat alkalmazzuk.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

A gyermekterápia módszere alapvetően analitikusan orientált alapokon nyugszik. Minél kisebb gyermekről van szó, annál inkább a gyermek szimbolikus kifejezésmódjával, a fantázia, a mese és a játék segítségével történik a problémák hátterében húzódó pszichodinamikai elemek feltárása, feldolgozása.

Az esetek jelentős részében a kiskorú gyermek, vagy serdülő édesanyja, vagy több esetben mindkét szülő jelentkezik a pszichoterapeutánál. Természetesen jelentős információ értéke van annak, hogy ki és milyen motivációval kéri a terápiás foglalkozást. A szülőkkel való első találkozás, majd a későbbiekben az anamnézis felvétele (ami lehet előre elkészített anamnézis-kérdőív, de sokkal célszerűbb egy irányított, de spontán anamnézis felvételt kezdeményezni) a diagnosztikus fázis egyik rendkívül fontos eleme. A gyermekkel, serdülővel való első találkozás szintén döntő jelentőségű, hiszem az első alkalom verbális és nonverbális közlései megalapozzák a megfelelő diagnózis felállításának lehetőségét, illetve az  empátiás légkörben kialakult áttételi helyzet lehetőséget ad a feltáró terápia megkezdésére. A diagnosztikus fázisban történik a személyiségtesztek, a megfelelő intelligencia tesztek felvétele (ezt semmiképp sem célszerű az első alkalommal felvenni, hiszen az intelligencia tesztek teljesítményhelyzetet indukálhatnak, s ez szorongáskeltő lehet,

Míg a projekciós személyiség tesztek egy része szintén teljesítmény jellegű lehet, másik része érzelmileg túlzottan involválhatja a gyermeket, s ezért elveszíthetjük azt a lehetőséget, amit a spontán viselkedés, az első közlés, a játékkezdeményezés információként jelent.

A diagnosztikai fázis után történik meg a különböző információk integrációja, majd elkészítjük a terápiás tervet, megkötjük a terápiás szerződést a gyermekkel és a szülőkkel. A terápia során mindig kapcsolatban kell maradnunk a gyermek, vagy serdülő szüleivel, mert a folyamatos családterápiás jelleg konzultációk segítségével lehet csak hatékony változásokat elérni.

 

Végezheti: szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és gyermekterápiás módszerspecifikus végzettséggel rendelkező szakember.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

A módszer ötvözhető a viselkedésterápia, a családterápia módszerével. Természetesen a hipnoterápia, relaxáció, rövid dinamikus terápia, individuálterápia elemeivel is kombinálható.

 

Ajánlott irodalom

Bettelheim, B. (1985): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest, Gondolat.

Bettelheim, B. (1994): Az elég jó szülő. Budapest, Akadémia.

Fraiberg, S. H. (1990): Varázsos évek. Budapest, Park.

Freud, A. (1993): Normalitás és patológia a gyermekkorban. Budapest, Animula.

Gerő Zs. (1988): Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok. Budapest, Akadémia.

Klein, M. (1999): A szó előtti tartomány. Budapest, Akadémia.

Nemes L. (2000): A bennünk élő gyermek. Budapest, Filum.

Petzold, H., Ramin, G. (1996): Gyermekpszichoterápia. Budapest, Osiris.

Vikár Gy. (1980): Az ifjúkor válságai. Budapest, Gondolat.

Vikár Gy., Vikár A. (2001): Dinamikus gyermekpszichotrápia. Budapest,Animula.

 

Folyóiratok

 

Gyermek- és ifjúság-pszichoterápia

Journal of the American Academy of Children and Adolescent Psychiatry

 

IV/7 Csoport-pszichoterápiák

 

IV/7/1 Dinamikus csoport-pszichoterápia, csoportanalízis

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Történeti háttér

A csoportanalízis a második világháború során alakult ki, amikor a hadseregben olyan sok volt a lelki problémákkal és szomatikus tünetekkel küzdő beteg, hogy egyéni kezelésre nem volt lehetőség. Az ilymódon létrejött csoportokról aztán kiderült, hogy sajátos terápiás tényezőkkel rendelkeztek, amelyek egyéni terápiás helyzetben nem találhatók. A módszer legkiemelkedőbb alakja és továbbfejlesztője a háború után S.H. Foulkes volt. Az 1970-es években Magyarországon a Pszichoterápiás Munkacsoport Pszichoterápiás Hétvégeket szervezett, amelyekben kis- és nagycsoportok kínáltak sajátélményt, és az ott működő dinamika megtapasztalását. Ezek alapján, részben az akkor a nyugati világban már működő csoportanalízis, részben pedig a sajátos hazai kezdeményezések hatására kialakult a magyar csoportanalízis.

 

Elméleti háttér

A csoportanalízis a sokféle csoportterápiás módszer egyike. Létrehozói mind külföldön, mind Magyarországon pszichoanalitikusok voltak, akik kiterjesztették a pszichoanalízis alkalmazását csoportokra. Az alapfogalmak, tehát a pszichoanalízisből származnak. Ezekhez aztán a fejlődés során sajátos csoportfogalmak adódtak.

 

Terápiás folyamat

A csoport terápiás közeget nyújt, amelyen belül az áttételben megismétlődnek az egyes tagok által behozott problémák, amelyek aztán ott a jelenben tudatosodhatnak, nyomon követhetők és feldolgozhatók. Tünet ott keletkezik, ahol a kommunikáció megakad, tehát ahogy a tagok egyre tisztábban ki tudják magukat fejezni a csoportban a különböző kapcsolati helyzetekben, az egyes tagok is, és a csoport egésze is egyre érettebbé válik.

 

Specifikus hatótényezők

A pszichoanalízisből eredő tényezők is másként nyilvánulnak meg annak következtében, hogy csoporthelyzet van. Így áttétel keletkezik nem csak a csoportterapeutára, de az egyes tagokra is. Ennek következtében a viszontáttétel is sokrétű, és jobban hasonlít a való élet helyzeteihez. Ilyen közegben természetesen adódik a szocializálódás fejlődése és annak megértése, mind a tudat mind a tudattalan szintjén. Az egyénnek szánt interpretáció egyúttal az egész csoportnak is mond valamit, mert minden, ami ott megjelenik, az a csoport egészének része. Az egyén úgy jelenik meg, mint része valamilyen csoportnak: család, munkahely, nemzet, emberiség. Egy izolált személy csak absztrakció és a csoport a valóságos.

A következő pontok sorolhatók fel:

 • univerzalitás, tudatosodás a felől, hogy másoknak is vannak problémái;
 • információ átadás;
 • önzetlenség;
 • a gyerekkori családi helyzet tudatosodása és korektív megismétlődése;
 • szocialzációs érzék kifejlődése és tudatosodása;
 • imitációs folyamatok fejlődése és tudatosodása;
 • személyközi folyamatok tudatosodása és fejlődése;
 • a csoportbatartozás élménye;
 • katarzis, a személyes traumák támogatóközegben való tudatosodása és feldolgozása.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikációs területek

Szociális jellegénél és a pszichoanalízisből eredő szemléleténél fogva a csoportanalízis alkalmas olyan problémák megoldására, amelyben az egyén szociális érzéke és kapcsolódása tudatosodásra és fejlődésre szorul. Így személyek közötti viszonyulási elégtelenségek, elidegenedés, párkapcsolat, munkahelyi problémák, társadalmi identitászavarok, szelffejlődés. Önismeret fejlesztésére éppen úgy alkalmas, mint konkrét problémák megoldására. Tapasztalt csoportanalitikus esetében személyiségzavarok — mint borderline, vagy nárcizmus — kezelésére is alkalmas.

Pszichodinamikus, analitikus szemléletű csoportban végzett verbális terápia, 6-10 pácienssel. A terápia a tüneti viselkedés és a társas kapcsolatok zavarának belső összefüggéseit célozza és a csoport pszichodinamikai terében gyógyítja. Rövid, előre meghatározott ülésszámú formája elsősorban a fókuszálható problémák kezelésére alkalmas, míg az ambuláns, hosszú távú forma a személyiség összműködésének széles körű javítására szolgál. Csoportban sok, az egyéni terápiás kapcsolatot viselni nem tudó beteg is kezelhető. Osztályon és ambulancián egyaránt alkalmazható, ambulánsan a hosszú formái lehetnek különösen hatékonyak. A medián csoportok 20-40 tagból állnak és jól reprezentálják a munkahelyi viszonyokat a jellemző problémákkal, mint bizalom, versengés. A nagycsoport-forma 80-100 vagy annál is több taggal dolgozik, és a társadalomba tartozás élményét tudatosítja.

 

Indikáció: F6-, F40, F41, F43, F44, F51, F52.

Kontraindikáció: F0-, F30, F31, F45, F50,  F7-

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Ülések száma

Ambulánsan heti 1-3 (dupla) ülés, osztályon heti 2-5 ülés, legalább 20-100 ülésig (esetenként blokkosítva)

 

Eszközszükséglet

Csoportterápiára alkalmas helyiség kényelmes berendezéssel

 

Végezheti

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel és csoportpszichoterápiás módszerspecifikus végzettséggel rendelkező csoport-pszichoterapeuta.

 

Járulékos tevékenység

Lehetőség szerint képmagnó felvétel, koterápiás vezetés.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Módszerkombináció

Ez az egyéni terapeutától is függ, de általában a csoportanalízis jól kombinálható egyéni terápiával és gyógyszeres kezeléssel. A különböző módszereket alkalmazó terapeuták egymás közötti időnkénti kommunikációja ajánlott.

 

Kutatás, hatékonyság

Csoportanalitikus gyakorlat végezhető úgy, hogy az egyúttal kutatómunka is (Whitaker 1992). Kutatások bizonyítják (Winter 1992), hogy a felszínen megjelenő problémák megoldására alkalmasabb a viselkedésterápia, de amikor a problémák mélyebben fekszenek, a csoportanalitikus terápia hatásosabb. Kapur (1993) kutatásai szerint a pszichotikus betegek támadják a terapeutával kialakuló pozitív kapcsolatokat a csoportban, így meggondolandó, hogy mikor és hogyan vegyünk be ilyen betegeket csoportanalitikus csoportba. Azoknak a betegeknek, akiknek erős negatív képük van az anyjukról és az ideális anyaképük ettől messze esik, hosszabb kezelésre van szükségük, mert szelfképükön többet kell dolgozniuk, állapítja meg Catina és Tshuschke (1993). Egyéni terápiát összehasonlítva csoportanalitikus terápiával, úgy tűnik, hogy a csoport valamivel hatásosabb, de ugyanakkor az előre megállapodott időnél többen hagyják ott a csoportot, mint az egyéni terápiát (Sheehan és Fitzgerald). Sigrell 18 beteggel végzett utólagos felmérése azt bizonyítja, hogy akik 3 éves csoportanalitikus terápián sikeresen vettek részt, 13 év után is megtartották a javulást (Sigrell 1992). Ez az eredmény körülbelül megegyezik korábbi megfigyelésekkel is. Sandahl és munkatársai (2000) kutatásai azt mutatják, hogy kognitív-viselkedéses csoportokban növekszik a versengés, míg csoportanalitikus csoportokban az empátia növekszik a kezelés során. Németországban nemzeti szinten próbáltak választ kapni arra a kérdésre, hogy az egyéni pszichoanalitikus pszichoterápia, vagy a csoportanalitikus pszichoterápia hatásosabb-e (Heintzel és mtsai. 2000)? Több mint ezer páciens esetét vizsgálták. Az eredmény itt is az, hogy a csoportmunka valamivel hatásosabb, de persze lényegesen kevesebb pénzbe kerül a betegnek. Még több kutatómunkára van szükség, de az a tény, hogy későbbi kutatások megerősítik a korábbiakat, mutatják, hogy az eddigi kutatások eredményei iránymutató jellegűek.

 

Irodalom

Foulkes, S. H.: A csoportanalitikus pszichoterápia módszere és elvei. Budapest, Animula, 20000.

Szőnyi G., Füredi J.: A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 2000.

Whitaker S. D. : Making research a part of group therapeutic practice. Group Analysis, December. 1992.

Winter, D.: Repertory greed technique as a research instrument. Group Analysis, December, 1992.

Kapur, R.: The effects of group interpretations with the severly mentally ill. Group Analysis December, 1993.

Catina, A., Tschuschke, V.: The investigation of two psychoanalytic groups by means of repertoire greed technique. Group Analysis, December, 1993.

Sheehan, J. D., Fitzzgerald, M.: Measuring progress in psychoanalytical psychotherapy.

Group Analysis, June, 1994.

Sandahl, C., Lindgren, A., Herlitz, K.: Does the group conductor make a difference? Communication patterns in group-analytically and cognitive behaviourally oriented therapy groups. Group Analysis, September, 2000.

Heintzel, R., Breyer, F., Klein, Th. A.: Outpatient psychoanalytic individual and group psychotherapy in a nationwide catamnestic study in Germany. Group Analysis, September, 2000.

Lorentzen, S.: Assesment of change after long-term psychoanalytic group treatment. Group Analysis, September, 2000.

Seidler, G.: The self-relatedness construct. Empirical verification. Group Analysis, September, 2000.

 

 

IV/7/2 Pszichodráma csoport-terápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

A tevékenység

Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás, illetve egyéni terápiában is használható (monodráma) módszer (szakpszichoterápia), amelyben a szakpszichoterapeuta egyidejűleg dolgozik a személyiség verbális és preverbális szintjeivel. A módszer kognitív és emocionális szinten tudatosítja a testi (fizikai) színtű átélést.

A pszichodráma olyan csoportpszichoterápiás módszer, amely az egyénen belüli feszültségeket, konfliktusokat, intrapszichés folyamatokat dramaturgia és specifikus pszichodráma technikák (elsősorban a szerepcsere, tükrözés és duplázás) segítségével, a csoportszobán belül, egy körülhatárolt és kijelölt térben (színpad) megjeleníti, azaz externalizálja. Az akció, az érzelmi átélés és a belátás teszi lehetővé a terápiás változást. Oki, tüneti és rehabilitációs terápiaként egyaránt alkalmazzuk.

A csoport előkészítése a terápiás folyamat része. Minden leendő csoporttaggal első interjút folytatunk, melynek során felállítunk egy elsődleges diagnózist. A pszichoterápiás csoport összeállításánál, az egyéni diagnózis szerinti indikációkon és kontraindikációkon kívül figyelembe kell venni, hogy a csoport résztvevői lehetőleg ne ismerjék egymást, és semmiképpen ne legyenek függő helyzetben egymástól. A csoporttagokkal külön-külön, és ezt követően a csoport egészével szóbeli terápiás szerződést kötünk. A szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell

 • az egyén és a csoport célját,
 • a csoport keretfeltételeit (idői keretek, téri keretek, finanszírozás, csoporttitok, nyitott vagy zárt csoport, részvétel, hiányzás)
 • valamint tájékoztatást a módszerről, beleértve a dramatikus megjelenítés szabályait.

A csoportfolyamat ülésekből áll, minden egyes ülésen biztosítani kell a részvevők bejelentkezését (beleértve az előző ülés protagonistájának a visszajelzését) követően

 • a ráhangolódási-,
 • a munka (játék)-
 • és a feldolgozási (integrációs) fázisokat,
 • valamint a zárókört.

A csoportülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek minimálisan tartalmaznia kell

 • a dátumot,
 • a részvevők nevét,
 • tükröznie kell az ülés hármas tagozódását, kiemelve a játék jeleneteit és szereplőit
 • valamint a csoportdinamikai feltevést
 • és a rendkívüli eseményeket.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá

 • az egyes csoporttagok terápiás folyamatának a kulcsfontosságú mozzanatait, illetve
 • fordulópontjait.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

Indikációk

F40-F49, F60-62, F30-F39

 

Relatív indikációk

F10-F19, F20-29, azaz pszichotikusoknak és addikcióban szenvedőknek más betegekkel együtt nem célszerű közös csoportot indítani.

Gyermekeknél az életkort, pontosabban az érettséget figyelembe kell venni, nem szerencsés a serdülők és kisebb gyermekek vegyes csoportja.

A csoporttagok értelmi képességében ne legyen szélsőséges eltérés.

 

Relatív kontraindikáció

F84, (egyes pszichodramatikus technikák használhatók)

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Szakember

Pszichoterápiás pszichodráma csoportot szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichodráma pszichoterapeuta vezethet. Javasolt a kettős vezetés. Feltétel, hogy legalább az egyik vezető pszichodráma pszichoterapeuta végzettségű legyen.

Ülésgyakoriság és ülésszám

Az indikációtól függően összesen legalább 60-200 óra heti legalább egyszer (esetenként blokkosítva).

Folyamatos, hosszabb távú kórházi csoportok lehetnek nyitottak, ahol a betegek különböző időpontokban kerülnek be osztályra, és különböző ideig fekszenek bent, esetenként ambulánsan visszajárnak. Egy-egy csoportülés ebben az esetben is zárt. Tisztán ambuláns csoportok általában zártak, és kötött óraszámra szól a kontraktus. Intenzív terápiás csoport 60 óra, minimum heti 2×2 óra. Önismereti terápiás csoport 120-250 óra, két-két és fél évig tartó időtartamban. Az átlagos pszichodráma ülés időtartama 3 óra, ennél rövidebb gyermekeknél és osztályos csoportoknál. Terápiás csoportot heti rendszerességgel javasolt tartani a terápia holding funkciója miatt.

 

Csoportlétszám

Terápiás csoportok javasolt létszáma neurotikusoknál 10-14, pszichotikusok csoportjában 6-8, serdülők 6-8, kisebb gyermekeknél 5-6 fő.

 

Eszközigény

Elkülönített helyiség, melyen belül színpadteret lehet kijelölni, székek, párnák, takarók.

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok, irodalom

 

Járulékos tevékenység

(Szakmai felkészültséggel végzett) relaxáció, imagináció, hipnózis, mozgás, zene, kreatív művészeti; csoportvezetéshez lehetőség szerint koterapeuta vagy pszichodráma asszisztens.

 

A pszichodráma elterjedtsége

Szinte az ország összes pszichoterápiás szemléletű pszichiátriai osztályának palettáján szerepel a pszichoterápiás pszichodráma csoport, és a pszichodráma elemeket (például szerepjáték) tartalmazó rehabilitációs csoportok. Nevelési tanácsadókban, gyermekpszichiátriai osztályokon és a budapesti gyerekklinikákon folyamatosan működnek gyermekpszichodráma csoportok. A családterápia és az imaginációs és szimbólumterápia is használ pszichodráma elemeket.

 

Hatásvizsgálatok

A hazai, specifikusan pszichodráma terápiára vonatkozó szisztematikus hatásvizsgálatok eredményei egyelőre nem állnak a rendelkezésünkre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pszichoterápiákban mért lemorzsolódáshoz képest a pszichoterápiás pszichodráma csoportokban a lemorzsolódás csekély. A páciensek szomatikus tünetei gyorsan megszűnnek, a pszichoszomatikus betegségekben a gyors tünetmentesség az esetek jelentős százalékában tartósnak bizonyul.

 

Irodalom

 

Leutz, G. A.(1974): Psychodrama. Theorie und Praxis. Berlin, Springer.

Mérei F., Ajkay K., Dobos, E., Erdélyi I.(1987): A pszichodráma terápiás és önismereti alkalmazása. Budapest, Akadémiai.

Vikár A. (2000): Pszichodráma. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 392-406.

Harmatta J., Sarkady K. (1993): Pszichodráma. Psychiatria Hungarica, 8:191-202.

 

IV/8 Család és pár pszichoterápia

 

IV/8/1 Család- és párterápia

 

A módszer — történeti háttér, elmélet, gyakorlat

 

Rövid történeti háttér

A családterápia az 50-es években született az USA-ban a rendszerelmélet és kibernetika bázisán. Kialakulásában és elterjedésében szerepet játszottak a fentiek mellett a pszichoanalízis, a csoportterápia és a kommunikációelmélet kutatási eredményei. A  20. század második felében széles körben elterjedt Európában és a világ minden részén. A kapcsolati tényezők figyelembe vétele és a rendszerszemléletű gondolkodás paradigmaváltást képviselt az egyéni, intrapszichés megközelítéshez képest.

 

Elméleti háttér

A rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységének. A terápia fókuszában a család, annak alrendszerei illetve az egyén szignifikáns családi kapcsolatai állnak. A családi kapcsolatokban interakció, kommunikáció révén igyekszik változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban.  A családterápiában a tünet illetve a tünethordozó a család egészének metaforikus módon megnyilvánuló zavarát, diszfunkcióját képviseli.

A terápiás iskolák irányultságától függően a család kommunikációs, strukturális, szociokulturális, történeti, érzelmi, etikai rendszerként való koncipiálása jellemzi a terápiás gyakorlatot. A családterápia történetében megjelenő számos irányzat az ezredfordulóra az integrációs törekvésekkel jellemezhető. A strukturális, stratégiás, problémaközpontú, megoldásközpontú, viselkedésterápiás irányzatok mellett jelen vannak a tárgykapcsolati, intergenerációs valamint narratív irányzatok egyaránt a jelenlegi terápiás színtérben.

 

A módszer jellemzői

A családterápia módszertanára jellemző a terapeuta fokozott aktivitása a terápiás folyamat kezelésében. Gyakran használnak különféle akciós technikákat (szoborépítés, pszichodráma, Gestalt technikák, levélírás, imagináció, stb.) és szimbolikus terápiás módszereket (rajzolás, gyurmázás stb.), s adnak a családnak otthoni feladatokat. A családterápia eszköztára rendkívül gazdag, színes és sok szinten mozgatja meg a rendszerfolyamatokat. Különösen a posztmodern, narratív irányzatok hatására a család partnerként, saját problémájuk szakértőjeként való elfogadása a terápiás kapcsolat egyenrangúvá alakulását jelzi, a kontextuális terápia pedig a kapcsolatok etikai dimenzióját teszi hangsúlyossá. A hatalmi viszonyok helyett a kapcsolati igazságosság, a nemi, családi szerepek demokratikus felfogása, a reflektivitás kölcsönössége fontos erőforrásai és fejlődési potenciáljai a mai családterápiának.

 

A családterápia speciális hatótényezői

 • Integráció: számos pszichoterápiás technika, módszer és eljárás alkalmazhatósága.
 • Nyilvánosság, átláthatóság, kölcsönös reflektivitás.
 • Rendszerszemlélet: átfogó, mintegy transzteoretikus modell, amely a probléma megoldás hatékonyságát kiterjeszti az egyéni nézőponton túlra, illetve a módszerek és technikák integrálhatóságát teszi lehetővé.
 • Fejlődési perspektíva: az egyéni, párkapcsolati, családi életciklus fejlődés keretében az elakadásokkal jellemezhető problémamegoldás természetes eszköze.
 • Szociokulturális kontextus: lehetővé teszi a családot körülvevő rendszerhatások felismerését és kezelését is.

 

Indikáció, kontraindikáció

 

A családterápia alkalmazása, indikációi

Lehet önálló terápiás módszer, vagy kombinálható egyéb terápiás formákkal. Használható egyik vagy másik családtag egyéni terápiájával együtt, illetve kiegészítheti az egyéni pszichoterápiát annak különböző fázisaiban. Kiemelt szerepe van a gyermek- és serdülő pszichoterápiával való kombinációnak.

Mindazon páciensek számára ajánlható, akik családban élnek, és tünetük, betegségük pszichoterápiával, vagy pszichoterápia és farmakoterápia kombinációjával gyógyítható.

 

Javallatok

F 10-19, F 20-29, F 30-39, F 40-48, F 50, F 52, F 62-66, F 81, F 88, F 90-98.

 

Ellenjavallatok

 • Ha valamely malignus, irreverzibilis trend a család felbomlásának irányába hat.
 • Ha az egyik szülő rendszerezett, progresszív paranoid állapotban szenved, vagy korrigálhatatlan destrukciót, kriminalitást mutat.
 • Ha az egyik vagy mindkét szülő képtelen az őszinteségre, a hazugság és hamisság hatja át a családot.
 • Bizonyos valós családi titkok esetén.
 • Merev ellenséges kulturális, vallási vagy egyéb előítélet ezen terápiás intervencióval szemben.
 • Extrém merev ellenállás néhány családtagban, amelynek az áttörése pszichózist vagy pszichoszomatikus krízist indukálhat.
 • Valamely szervi betegség vagy más akadály, ami kizárja egyik vagy másik családtag részvételét.

 

Formai jellemzők, szakember- és eszközszükséglet

 

Ülések gyakorisága, ülésszám

Az ülések időtartama hosszabb, mint egy átlagos pszichoterápiás óra, mivel a terapeutáknak folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az összes családtag interakcióit (általában másfél óra). Egy családterápiás folyamat általában 6-25 ülésben zajlik a probléma természetétől függő gyakorisággal. Kezdetben hetenkénti, kéthetenkénti majd havonkénti gyakorisággal. Utánkövető ülés lehetséges 6-12 hónappal a folyamat lezárása után.  Megfigyelhető az a tendencia, hogy a kezdetben népszerű stratégiás irányultságú rövidterápiákat felváltják a hosszú távú, mélyebb emocionális átdolgozást is lehetővé tevő terápiás folyamatok. Elterjedőben vannak a gondozói munkába és családsegítés folyamatába illesztett, időzített családkonzultációk, a családi pszichoedukáció, szülőcsoportok is a folyamatszerű családterápia mellett.

 

Szakember

Családterápiát pszichoterapeuta szakvizsga vagy módszerspecifikus végzettség birtokában végezhetnek orvosok, klinikai szakpszichológusok. Családkonzultáns végzettséggel rendelkezők koterápiában végezhetik (pszichoterapeuta mellett).

Kik végezhetik, hol?

Szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező család-pszichoterapeuta végezheti. A hazai családterápiás központokban, mind Budapesten, mind a vidéki városokban kórházi osztályokon (pszichiátria, gyermekpszichiátria, pszichoszomatikus belgyógyászat, stb.) pszichiátriai gondozókban, családsegítő központokban, alapítványi illetve magánrendelések keretében működnek kiképzett családterapeuták, családpszichoterapeuták.

A család és párterápiában a terápiás rendszer szoros szupervízióval működik. Általában a kettős vezetés, vagy az átpillantó tükrös team szupervízió, videofelvétel biztosítja a terápiás rendszer szupervíziós lehetőségét.

 

Eszközszükséglet (lehetőség szerint)

Speciálisan kialakított helyiség, egyirányú tükör, videó és zártláncú tv-rendszer. A videó felvételhez a család írásos beleegyezése szükséges.

 

 

Kombinálhatóság, hatásvizsgálatok

 

Irodalom

 

Andersen, T. (1987): „The reflecting team”: Dialogue and meta-dialogue in clinical work. Family Process, 26:15-428.

Anderson, H. Goolishian H. (1986): Problem determined systems: Towards transformation in family therapy. Journal of Strategic and Systemic Therapies, 5:1-11.

Boscolo, L. Cecchin, G. Hoffmann L. Penn P. (1987): „Milan Systemic Family Therapy. New York, Basic Books, 1987.

De Shazer, S. (1988): Clues: Investigating solutions in brief therapy. New York, Norton.

Greeno C. (2003): Measurement: How do we know what we know? Topic one: validity. Family Process, 42:433-435.

 

Folyóiratok

Family process

 

V. Pszichoterápiás eljárások indikációja a BNO-10 diganosztikus kategóriái alapján

Pszichiátriai kórképek esetén
F00-F09 Organikus és szimptómás mentális zavarok

A kezelés stratégiáját a szükséges szomatikus és szociálpszichiátriai beavatkozások határozzák meg. Ennek keretében kerülhet sor pszichoterápiás kiegészítésre.

Alkalmazható pszichoterápiák:

 1. Minden kategória vonatkozásában akut, zavart állapot esetén szomatikus kezelés. Akut, zavart állapotban pszichoterápiás kezelés nem javallt.
 2. A zavartság rendeződését követően klinikai problémához (demencia, organikus hallucinózist követő állapot, stb.) alkalmazkodva:
 3. strukturális pszichoszociális, behaviorális fejlesztő, illetve karbantartó szocioterápiák
 4. szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés.

 

F-10-F19 Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok

Az ellátást az addiktológiai ellátási stratégia határozza meg (lásd addiktológiai protokoll). Ennek keretében kerül sor alap- és módszerspecifikus pszichoterápiákra.

Alkalmazható pszichoterápiák:

 1. Szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés
 2. A szerhasználat hátterében álló személyiségzavarnak megfelelő módszerspecifikus pszichoterápiák lásd mint F60-69-nél
 3. Általában pszichodráma csoport-terápia, hipnoterápia, családterápia és párterápia.
F20-F29 Schizophrenia, Schizotypiás és paranoid zavarok

Az ellátást a komplex pszichiátriai (biológiai, szociálpszichiátriai és pszichoterápiás) kezelési stratégia határozza meg, a pszichoterápia alkalmazására ennek keretében kerül sor.

 1. Szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés
 2. Alkalmazható pszichoterápiák (súlyosságtól függően, illetve gyógyszeres kezelés mellett): Standard pszichoanalízis (F28-29), pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (F28), integratív pszichoterápia, hipnoterápia (F20-29 bizonyos fázisai) családterápia és párterápia (F28-F29)

F20-F21 (schizophrenia, schizotypias zavarok (F28-F29) valamint

F223 (akut és átmeneti pszichotikus zavarok) és

F25 (schizoaffektív zavarok): Egyéni és családterápia, rehabilitációs osztályos pszichoterápiás rendszer

F22 (paranoid zavarok): Integratív pszichoterápia (egyéni)?

F24 (indukált paranoid zavar): Családterápia és/vagy párterápia

 

F30-F39 Hangulatzavarok

Az ellátási stratégiát a pszichofarmakológiai kezelés és a pszichoterápiás kezelési összekapcsolása határozza meg.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Kognitív terápia, szimbólumterápia, pszichodráma csoport-terápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (F32), hipnoterápia, családterápia és párterápia, aktív analitikus pszichoterápia (F30-38), személyközpontú pszichoterápia, jungi terápia.

F30-F31- Mániás és bipoláris zavarok mániás fázisban:

A szomatikus kezelést kísérő egyéni és csoportos pszichoterápia

F31 bipoláris zavarok depresszív fázisban

F32-F38 (depressziók különböző típusai):

Egyéni és csoportos pszichoterápia, esetenként pár és/vagy családterápia.

 

F40-F49 Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Standard pszichoanalízis, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, pszichoanalitikus rövidterápia (F40-F41-F43-F44), viselkedésterápia (magatartásterápia) (F40-F48). Kognitív terápia (F40-F41-F43-F44), integratív pszichoterápia, hipnoterápia (F40-F48), családterápia és párterápia (F40-F48), aktív analitikus pszichoterápia (F40-F48), szimbólumterápia, dinamikus csoport-pszichoterápia, pszichodráma csoportterápia, személyi központú pszichoterápia, jungi terápia.

F40 (fóbiás zavarok): egyéni és csoport pszichoterápia

F41 (egyéb szorongásos zavarok): egyéni és csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápia

F42 (obszesszív-kompulzív zavar): egyéni pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer

F43 (súlyos stressz által kiváltott reakciók és alkalmazkodási zavarok): krízisintervenció, egyéni és csoportos pszichoterápia

F44-F48 (disszociatív zavarok, szomatoform zavarok és egyéb): egyéni és csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer.

 

F50-F59 Viselkedészavarok, amelyek fiziológiai zavarokkal és testi tényezőkkel társulnak

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelés épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Standard pszichoanalízis, pszichoanalitikus orientált pszichoterápia, pszichoanalitikus rövidterápia (51-52), viselkedésterápia (magatartásterápia), kognitív terápia (40-48), dinamikus csoport-pszichoterápia (51-52), szimbólumterápia, jungi terápia (50-52), aktív analitikus csoport-pszichoterápia (50-54), személyközpontú pszichoterápia, gyermekterápia (50-51), családterápia és párterápia (50-2), hipnoterápia.

Egyéni és/vagy csoportos pszichoterápia, pár és/vagy család pszichoterápia, szexuálterápia.

 

F60-F69 A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítésekén jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Standard pszichoanalízis, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, viselkedésterápia (magatartásterápia), kognitív terápia, személyközpontú pszichoterápia, integratív pszichoterápia (60-62), aktív analitikus pszichoterápia (60-68), szimbólumterápia, pszichodráma csoport-terápia (60-62), családterápia és párterápia (62-66), hipnoterápia. Rövid egyéni pszichoterápia, hosszú egyéni vagy csoportos pszichoterápia, osztályos pszichoterápiás rendszer.

 

F70-F79 Mentális retardáció

A kezelési stratégia a fejlesztő és karbantartó strukturális pszichoszociális programokra épül. Pszichoterápiás kezelés ennek kiegészítéseként jöhet számításba.

Alkalmazható pszichoterápiás módszerek:

Szupportív pszichoterápia – pszichoterápiás betegvezetés, viselkedésterápia.

 

F80-F89 A pszichés fejlődés zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák:

Viselkedésterápia, kognitív terápia, gyermekterápia, pszichodráma csoport-terápia (84), családterápia és párterápia (81, 88), hipnoterápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia.

Gyógypedagógiai eljárások, gyermekpszichiátriai osztályos rendszer, családi pszichoterápia.

 

F90-F99 A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy adoleszcenciában jelentkező zavarai

Az ellátási stratégia a pszichoterápiás kezelésre épül, más kezelés ennek kiegészítéseként jön szóba.

Alkalmazható pszichoterápiák: Viselkedésterápia, kognitív terápia, pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, gyermekterápia, családterápia és párterápia (90-98), személyközpontú pszichoterápia, hipnoterápia, család pszichoterápia, gyermekpszichiátriai osztályos rendszer.

 

Belgyógyászati kórképek (belgyógyászati kontroll és vezetés mellett)

C 00-97, D 00-09, D 37-48, D 80-89, E 10-14, E 65-68, I 05, I 10-15, I 20-25, I 26-28, I 42, I 50, J 43-4,5 K 25-26, K 29, K 50-51, K 58

 

Bőrbetegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

L 20-30, L 40-54, L 93-95

 

Reumatológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

M 05-14, M 30-36, M 60-72

 

Nefrológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 03-05

 

Neurológiai betegségek (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

F 07.9

 

Szülészeti-nőgyógyászati kórformák (szakorvosi kontroll és vezetés mellett)

N 60-64, N 91. 1, 3, 4, 5, N 92.1, 4, 5, 6, N 93.0, 8, 9, N 94-97, O 00-08, O 10-16, O 20-29, O 30-48, O 60-75, O 92, P 05, P00-96 (sikertelen terhesség, anyai gyászállapot)

 

 1. A pszichoterápiás rendelő kialakításának minimum feltételei

 

A pszichoterápiás szakrendelés követelményei ajánlás formájában még nem kerültek megfogalmazásra. A pszichoterápiás szakvizsga minden orvosi alapszakmára és a klinikus pszichológus szakvizsgára is ráépíthető szakképesítés. Ez egyben azt jelenti, hogy különböző alapképzettségű, de pszichoterápiás szakképzettségű szakember számára egyaránt adott a lehetőség, hogy pszichoterápiás rendelést folytasson, akár az alapszakvizsgájában megjelölt tevékenységgel együtt, akár a nélkül is.

A pszichoterápiás kezelés sajátossága, hogy rendszeres időben és időtartamban, úgynevezett ülésekben történik: a beteg adott időpontra jön, és adott időben távozik. A kezelés lehet egyéni, családi, vagy csoport formájú. A kezelés jellege, akár verbális, akár részben vagy egészben nem verbális terápiáról van szó, mindenképpen lélektani, ehhez kell a környezetet és a körülményeket igazítani. A berendezés inkább irodára, lakószobára hasonlítson, mint orvosi rendelőre.

Nagyobb forgalmú, vagy több terapeuta által fenntartott rendelésen adminisztratív segéderő foglalkoztatás célszerű a betegirányítási és adminisztratív feladatok miatt. Az egyszemélyes rendelőkben ez nem követelmény. Ha van asszisztencia, a telefon elérhetőséget a rendelés alatt célszerű ide irányítani. A telefon az időpont-egyeztetés, előzetes bejelentkezés szempontjából időrendeléses, úgynevezett zárt rendelésen alapkövetelmény.

A rendelésen csak a lélektani munka szempontjából releváns személyek vehetnek részt, nem lehet jelen külső személy, adminisztrátor, segéderő. A rendeléshez alapvetően nyugodt, zavartalan körülményt kell biztosítani, lehetőleg el kell kerülni a beteg várakoztatását.

Az egészségügyi törvény kimondja, hogy pszichoterápia megkezdése előtt orvosi vizsgálat szükséges. Azt azonban nem mondja ki, hogy ezt a vizsgálatot a pszichoterápia végzőjének kell elvégeznie. Helyesen, hiszen lehet, hogy nem is jogosult orvosi vizsgálatra, illetve lehet, hogy a vizsgálat iránya eltér alapszakvizsgájától. A kezeléshez szükséges szomatikus vizsgálat különválasztható. Végezheti másik orvos, vagy történhet más helyen, más helyiségben.

Tehát a szükséges előzetes orvosi vizsgálat, illetve a pszichoterápiás tevékenység alatt felmerülő vizsgálat orvosi konzílium formájában kerülhet lefolytatásra. Ezt tekinthetjük alapesetnek a pszichoterápiás szakrendelés szempontjából. Ha az orvos-pszichoterapeuta pszichoterápiás tevékenysége közben alapszakmájának megfelelő vizsgálatot illetve orvosi tevékenységet végez, és az említett vizsgálatot maga végzi el, a rendelő és a rendelés kialakításánál ennek követelményeit is figyelembe kell venni.

A pszichoterápia sokféle módszerrel dolgozó szakma, ennek megfelelően a rendelő kialakításának szakmai követelményei terápiás módszerenként eltérőek lehetnek. Alapelvként kezelendő, hogy egy pszichoterápiás rendelőben csak olyan pszichoterápiás tevékenységet lehet folytatni, amire a rendelést kialakították, és amely követelményeinek a rendelő megfelel. Ez vonatkozhat a rendelő méretére (csoport, család, egyéni terápiák) vagy a berendezésére (analízis, relaxáció, gyermek-terápia).

A rendelés kialakításának minimumfeltételei függenek a rendelés szerkezetétől. A rendelő szerkezete lehet egyszemélyes rendelés, csoportos pszichoterápiás rendelés, csoportos vegyes szakorvosi rendelés, kórházi ambuláns rendelés, kórházon belüli pszichoterápiás kezelés helyisége. Ezért itt alapesetként az egy terapeuta által létesítendő rendelést vesszük, a terapeuták és a párhuzamos rendelések esetén a váróhelység, az önálló mosdó, esetleg asszisztensi helyiség is szükséges lehet.

Az egészségügyi törvény értelmében a pszichoterápiás rendelésen gyógyszeres kezelés is történhet, az orvos-pszichoterapeuta a pszichoterápiás rendelése kapcsán páciensének a kezeléshez szükséges gyógyszereket felírhatja.

.

Alapkövetelmény:

A rendelésnek alapvetően meg kell felelni a lélektani kezelés körülményeinek.

 

 1. A rendeléshez önálló helyiség szükséges. A rendelőben a pszichoterápiás tevékenység alatt csak a tevékenységhez szükséges személy tartózkodhat. (Például adminisztrátor, asszisztens nem). Egy térben nem rendelhet párhuzamosan két terapeuta sem.

 

 1. A helyiség méretének igazodnia kell a terápiás tevékenységhez, minimálisan kell tér két ember kényelmes tartózkodásához, de családterápia, csoportterápia esetén a tevékenységhez megfelelő méretű helyiség szükséges (egyéni terápiánál minimum 6 m2, családterápiánál 6-10 fő részére minimum 12 m2, csoportterápia esetében 5-15 fő részére minimum 12 m2. A helyiséghez kapcsolódjon várakozási lehetőség és WC, kézmosási lehetőség.

 

 1. A berendezés feleljen meg a lélektani munka követelményeinek. Ezek: kényelem, zavartalanság, biztonság, otthonosság, tisztaság. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie az adott terápiás forma végzésére. (Például egyéni terápiákhoz két kényelmes szék szükséges, közbenső asztallal vagy a nélkül, speciális esetben heverő és kényelmes szék vagy fotel (analízis, relaxáció), vagy kényelmes fotel (például hipnózis), csoportos terápiák esetén székek, vagy matrac, pszichodráma esetén néhány kisebb jelző bútor, gyermekterápia esetén esetleg a korosztálynak megfelelő bútorok is.

 

 1. A pszichoterápiás rendelés általában a terápia jellegéből következően (a beteg rendszeresen adott időben jelenik meg) úgynevezett tervezett, vagy zárt rendelés, melyhez váróhelyiség nem feltétlenül szükséges. Vannak azonban olyan terápiás események, amikor a váró mégis szükséges lehet, ilyen például a nyílt rendelés, a családtag megjelenése, stb. Ezért a rendeléshez célszerű várakozási lehetőséget teremteni. Ez lehet előszoba, esetleges szakasszisztenciával közös helység. A váróban leülési lehetőséget biztosítani kell.

 

 1. A higiéniai követelmények tekintetében az alapesetben nincsen szomatikus vizsgálat, tehát a rendelőnek az általános higiéniai követelményeknek kell megfelelnie. A fenti körülmény miatt alapesetben nem keletkezik veszélyes hulladék sem. WC használatot és kézmosási lehetőséget biztosítani kell.

 

 1. Ha a rendelő nem önálló iroda, bérlemény, lakás, hanem a rendelés úgynevezett vegyes használatú helyiségben folyik, (például más célra is használt orvosi rendelőben), a lélektani munka fenti követelményeinek akkor is meg kell felelnie. Ellentmond a lélektani munka követelményeinek a csupa csempés orvosi rendelő, a fehér és kényelmetlen bútorzat, az orvosi eszközök, a kényelmes orvosi íróasztal fotel és a beteg számára való egyszerű szék, az erősen aszimmetrikus elrendezés. Ha a rendelés a lakás egyik helyiségében folyik, akkor ez a helység legyen önálló bejáratú, (ne legyen átjáró helyiség), berendezése főleg a rendelés célját szolgálja, a beteg személyiségi jogai érvényesüljenek (jövetelkor, távozáskor, a mellékhelyiség használatakor).

 

 1. A terápiák dokumentálását az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kell vezetni és kezelni. Család- és csoportterápia esetén egyénre szóló és csoport- illetve családdekurzus egyaránt szükséges. Az adatok tárolásánál, kezelésénél érvényesíteni kell az adatvédelmi előírásokat. A betegekről szóló dokumentációt elzárva kell tartani és őrizni.

 

 1. Pszichoterápiás rendeléshez esetleg speciális eszközök is szükségesek. Ez módszerenként és módszervariánsonként különböző lehet, alapkövetelményként megszabni egységesen nem lehet. Ilyen például a gyermekterápiákhoz szükséges játékkészlet, bizonyos típusú családterápiánál az átpillantó tükör, bizonyos terápiás formáknál a képmagnó, más terápiáknál a szükséges tesztek, kérdőívek. Általában minimumkövetelmény, hogy a rendelőnek és felszerelésének alkalmasnak kell lennie a megadott terápiás módszer professzionális művelésére.

 

 1. A rendelőben lehetőséget kell biztosítani a betegnek a rendelési jogosultság ellenőrzésére. (A terapeutának a szakvizsga, illetve az adott módszerben való módszerspecifikus jártasság, a rendelés engedélyezési dokumentumába való betekintésre). Ez történhet az említett dokumentumok kifüggesztésével, vagy egyéb módon.

 

 

Vissza az előzőre