2007-es Konferencia

Az idei és tavalyi jó tapasztalatok alapján elkezdtük a Pszichoterápia folyóirat harmadik konferenciájának szervezését.

A konferencia címe: Intimitás és szakmaiság
A konferencia helyszíne: Nemzetközi Üzleti Főiskola, 1021 Budapest, Tárogató u. 2-4.
A konferencia időpontja: 2007. május 11-12.

Következő konferenciánk célja egyezik az eddig követettekkel:

 • nyújtson találkozási teret a különböző irányzatok, szakmák, szakmai csoportok, műhelyek számára;
 • segítse a gyakorló pszichoterapeuta, tanácsadó tájékozódását;
 • biztosítson kellő szakmai színvonalat, és nyújtson viszonyítási lehetőséget a minőségi munkához;
 • szolgálja az újat, eredetit, kreatívat.

Témák:

 • A terápiás és tanácsadói munka és folyamat mikroszintjei
 • A terápiás tér megteremtése feltétele az intim folyamatokban
 • A szexuális problémák az intimitás és professzionalitás
 • Érintés, mozgás, professzionális mozgás, intim mozgás, test
 • Intim közelség mint fenyegetettség
 • Agresszív intimitás
 • Pénz és figyelem. Pénzen vett figyelem
 • A mikrofolyamatok etikája: az őszinteség, kongruencia követelménye pillanatról pillanatra
 • A professzionális intimitás a képzésben, szakmai kapcsolatokban
 • A szakmai munka feltárása a szupervízióban, mint különleges intim kapcsolat
 • A koterápia intimitása és professzionalitása

A választott témával a terápiás és tanácsadói munka lényegét szeretnénk a figyelem középpontjába helyezni. Premier plánban, közelképben felnagyítva szemügyre venni a páciens és a terapeuta, a tanácsadó és a kliens közötti folyamat eseményeit.
Kiemelt figyelmet szentelnénk a szakmai kapcsolati folyamatoknak, így a szupervíziónak, a koterápiás vezetésnek, a képzés bonyolult interperszonális viszonyainak.

Kérjük, hogy jelezze, ha bármilyen témajavaslata van, vagy a konferencia szerkezetében, szervezésében változtatna valamit (e-mail: konferencia@pszichoterapia.hu).

A Pszichoterápia folyóirat 3. konferenciájának márciusi hírlevele

Kedves Kollegina!
Kedves Kolléga!

A konferencia szakmai anyaga idén is igen érdekesnek, gazdagnak és változatosnak ígérkezik. A főtémával arra igyekeztünk buzdítani a szereplőket, hogy a terápiás és tanácsadói kapcsolat, folyamat mikrovilágát helyezzék előtérbe — úgy tűnik, hogy jó fókuszt választottunk.
Most indul a szerkesztési munka, melynek során még változhat egy-egy megajánlott program műfaja, s természetesen változhat a végleges szakmai program. A program-előzetest ezért — műfaji megjelölés nélkül — a beadott címek abc sorrendjében közöljük.

Jelentkezés
Felhívjuk figyelmét arra, hogy március 31.-ig lehet kedvezményesen befizetni a konferenciára. Jelentkezési lap, további tájékoztató megtalálható a honlapon: www.pszichoterapia.hu, valamint kérhető e-mailben: konferencia@pszichoterapia.hu, telefonon: 789-8054 (üzenetrögzítős is) és levélben:
MentalPort Kft., 1276 Budapest, Pf. 195.

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a Pszichoterápia folyóirat előfizetői minden díjkategóriában kedvezményben részesülnek.

A konferencia helyszíne: Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS — International Business School), 1021 Budapest, Tárogató u. 2-4. Megközelíthető az 56-os villamossal, valamint az 56-os és 29-es autóbusszal.

A végleges programot április hírlevelünkben adjuk közre.
Az absztraktokat tartalmazó Pszichoterápia-különszámot a résztvevők a konferencián kapják kézhez.

A szakmai program szerkezete:
2007. május 11. péntek
10.00 – 11.30 megnyitó, nyitóelőadás
12.00 – 13.30 első blokk
14.30 – 16.00 második blokk
16.30 – 18.00 harmadik blokk
18.30 – filmvetítés

2007. május 12. szombat
10.00 – 11.30 negyedik blokk
12.00 – 13.30 ötödik blokk
14.30 – 16.00 hatodik blokk
16.15 – 17.00 záró értékelő ülés

Szervező- és programbizottság (MentalPort Pszichoanalitikus Oktató, Tanácsadó és Pszichoterápiás Kft., illetve a Pszichoterápia folyóirat szerkesztősége): Albert-Lőrincz Enikő, Bokor László, Lovas Zsuzsa, Ormay Antal Pál, Stang Tünde (a programbizottság vezetője), Szőnyi Gábor (a szervező- és programbizottság elnöke), Tiringer István, Túry Ferenc
A konferencia adminisztrációjának vezetője: Kiss Emese

A konferencia előzetes programja:

 • Nyitóelőadás: „Rendezett lelkek” — Herendi Gábor (a „Valami Amerika” és a „Lora” című filmek rendezője)
 • „A Course in Miracles” („Egy csodatanfolyam”) című könyvre épülő spirituális pszichoterápiás gyakorlat jelentősége korunkban.: Parádi József
 • A csoportdinamika és a pszichodráma oktatása saját film-élményen keresztül: Erdélyi Ildikó, Sujtó
  Katalin, Fecskó Edina, Kis Gábor, Tóth Attila
 • A lojalitás a rejtett hálózatokban. A terapeuta-páciens “gyenge” kapcsolatainak szerepe a pszichoterápia folyamatában: Kurimay Tamás
 • A Luborsky-féle KKKT Módszer alkalmazása egy anorexiás beteg családi kapcsolatainak tükrében: Bagdy Emőke, Erdélyi Hajnalka, Mező-Mészáros Ildikó, Pászthy Bea
 • A non-direktivitás tettenérése a nyelvben: Krékits József
 • A pénz szaga — a pénz szerepe a pszichoterápiás folyamatban: Borbándi János, Dobák András, Gárdos Katalin, Hansjürgens Annamária, Horváth Klára, Kardos Tímea
 • A pszichoanalitikus és a pszichoanalitikus pszichoterapeuta attitűdje: Lőrincz Zsuzsa
 • A rám gyakorolt hatásod vajon mennyiben az én rád gyakorolt hatásom következménye?: Árkovits Amaryl, Ábrahám Ildikó, Horti Mária, Koltai Mária, Tamás László
 • A tánc őszintesége: Perfalvi-Zobor Tünde Hedvig
 • Adatvédelem a pszichoterápia történetében és napjaink pszichoterápiás ellátásában I-II.: Urbán Éva, Kelényi Zoltán
 • Az állapotkövetés fontossága a pszichoterápiában: Kiss Zsófia, Perczel Forintos Dóra
 • Az elvesztett szülő megjelenítése az áttételben: Pénzes István
 • Az érintés pszichoterápiás aspektusai: Bálint Katalin
 • Az érzelmi semlegesség kérdései a komplex-humanista családterápiában: Barkán György
 • Az intrapszichés tartomány megjelenítése. Fejezetek a pszichoanalitikus terápiák technikájából: Sáray Tímea, Korbuly Ágnes, Hansjürgens Annamária, Borbándi János, Milák Piroska, moderátor: Flaskay Gábor.
 • Az Operacionalizált Pszichodinamikus Diagnosztika (OPD-2) magyar változata: Harmatta János, Benkő Andrea, Tiringer István
 • Bensőségesség és tapintat, mint a relaxációs és szimbólumterápiák sajátossága: Szőnyi Magda
 • Bevezetés a transzlégzésbe csoportos gyakorlatokon keresztül: Tornyossy Mária, Németh Ildikó
 • Csoportvezetés — egyedül vagy párban? Ajkay Klára, Bokor László, Fonyó Ilona, Kökény Vera, Rudas János
 • Egy pszichodinamikai elemzési módszer: a Luborsky-féle Központi Kapcsolati Konfliktus Témák (KKKT) módszer bemutatása egy anorexiás esetillusztráción keresztül: Mező-Mészáros Ildikó, Erdélyi Hajnalka, Bagdy Emőke, Pászthy Bea
 • Érzelmi elakadás a terápiás folyamatban: Prágai Éva
 • „És mit csinál a pszichoterapeuta, ha szégyelli magát?”: Soós Nóra
 • Férfit faragok magamból!: Babusa Bernadett, Túry Ferenc
 • Figyelmet adunk pénzért vagy pénzért adunk figyelmet?: Urbán Éva
 • Fórum, tanácsadás az interneten: moderátor Bokor László
 • Gazdaságpszichoterápia: Harrach Andor
 • Hangulatzavarok és szorongásos megbetegedések előfordulása és kezelése Szakambulanciánkon: Gazdag Gabriella Ajtay Gyöngyi, Kiss Zsófia, Nagy Johanna, Perczel Forintos Dóra, Varga Anna
 • Hogyan becsüljük meg a „professzionális intimitás” képességét? Tapasztalatok, dilemmák, szemléleti kérdések a módszerspecifikus pszichoterápiás vizsgákon: tanulmányi bizottsági tagok szakegyesületekből, moderátor: Szőnyi Gábor
 • Hogyan írjunk tanulmányt?: Füredi János
 • Intim közelség, mint fenyegetettség a terápiás kapcsolatban: Tormássy Krisztina, Kiss Tibor Cece
 • Intim team in team — Faludi utca: Bíró Anna, Bőhm Judit, Dadányi Andrea, Erdei Gábor, Koller Éva, Lichtmann Judit, Mogyorós Vera, Radnay Gábor, Rudas Katalin
 • Intim témák — kreatív technikák. A nemiség, a szexualitás tematikája családi önismereti csoportban: Balogh Klára, Barát Katalin, Hardy Júlia
 • Intimitás „többszemközt” — az intimitás lehetőségei és határai a családterápiában: Moderátor: Koltai Mária, résztvevők: Balogh Klára, Kapusi Gyula, Moretti Magdolna
 • Intimitás a szervezetekben: Sari van Poelje
 • Intimitás és viszontáttétel. Fejezetek a pszichoanalitikus terápiák technikájából: Horváth Klára, Tóth Katalin, Bokor Judit, Mészáros Viktória, Sinkovics Andrea, Holló András. Moderátor: Flaskay Gábor
 • Koterápiás csoportvezetői team alakulása osztályos pszichotikus csoport közegében: Jáki Zsuzsanna, Pál Gyöngyi, Szőke Katalin, Terenyi Zoltán, Varga Ákos, Csóligné Szliczki Katalin
 • Kötődés és intimitás a „Születési kísérleti műhely” bemutatkozása: Bokor Petra, Juhász Etelka, Kriván Márta, Máriás Petra, Orosz Katalin, Sebő Júlia, Szénási Kornélia
 • Művészet és/vagy mesterség? Szempontok a minőségi esetvezetéshez: Perczel Forintos Dóra
 • Pszichoszóma etűdök: Szili Katalin, Csabai Márta, Borgos Anna, Moukhtar Lucia
 • Rendszer és családfelállítás, a megoldások stratégiája: Carla Galli, Török Gyula
 • Szakmaiság és intimitás az aktív analízisben: Szakács Katalin, Lőrincz Jenő, Ormay István, Révai Katalin
 • Terápiás kapcsolatok a hajléktalanok művészetterápiájában: Csorba-Simon László
 • Terápiás tér és intimitás — az asszisztens szerepe a terápiás tér megteremtésében: Kőtörő Emese
 • Traumatizáció és pszichózis: Bogár Krisztina, Perczel Forintos Dóra

Kedves Kollegina, kedves Kolléga!

Reméljük, hogy elég sok olyan programot talált, ami nem csak felkelti érdeklődését, hanem a konferencián személyes, aktív részvételre ösztönzi magát is, munkatársait is.

A konferencia szervező- és programbizottsága nevében szívélyes üdvözlettel
Szőnyi Gábor

Vissza az előzőre