Absztrakt információk

Az absztraktok elkészítése  

Idő van!

A Pszichoterápia folyóirat 12. konferenciája,

2016. május 6-7.

konferencia@pszichoterapia.hu, www.pszichoterapia.hu

MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

    Az absztrakt formai követelményei

  1. előadó(k) neve (doktori és egyéb címek nélkül)
  2. előadás címe
  3. műfaja (szekció előadás, műhely, esetbemutató stb.)
  4. absztrakt szövege 1500-2000 karakter

A szöveg végén: előadó(k) teljes neve (címekkel)

titulusa

képzettsége, a program szempontjából releváns szakmai státusza

email címe

telefonszáma (opcionális) pl.: 30/123 4567

munkahelye

  Kérjük, hogy az absztraktban kerüljön minden formázást, mert azzal csak megnehezíti a tördelőszerkesztő munkáját. Kérjük, hogy használjon Times New Roman 12-es betűt; 1-es sortávolságot, balra igazítással.  

Tartalmi szempontok, műfajonként Egy programjavaslattal szemben általános kívánalom, hogy erre a konferenciára készülő, publikálatlan munkával jelentkezzen. Ha valamiért olyan témát, javaslatot nyújt be, amellyel más konferencián már szerepelt, akkor kérjük, indokolja meg, miért tartja fontosnak, hogy a javaslatát a Pszichoterápia folyóirat konferenciájára is benyújtsa. Általános kívánalom, hogy az absztraktban beküldője érdemben jelenítse meg a témát.

Az előadás absztraktja mutassa be az előadás felépítését, gondolatmenetét, a szerző fő téziseit. Csak olyan munkatársat szerepeltessen társszerzőként, aki érdemben részt vesz a benyújtott előadás elkészítésében és részt vesz a konferencián – azaz a vitában személyesen is kérdezhető. Ha olyan témával jelentkezik, amely egy nagyobb projekt része, akkor a szövegben vagy lábjegyzetben említse meg a többieket.

A vitaülés absztraktjából derüljön ki, kik a részvevők és milyen iskolát képviselnek; valamint váljék világossá, hogy rövid vitaindítójuk miről szól, hogyan szolgálja a konstruktív együttgondolkodás beindulását.

A kerekasztal absztraktjából derüljön ki, mi a moderátor koncepciója: hogyan szeretné az általa választott témát kibontatni a résztvevőkkel, milyen főbb kérdéseket kívánnak körbejárni.

A műhely absztraktjából egy módszer bemutatásánál derüljön ki az, hogy a módszer mely aspektusait kívánja bemutatni a műhely vezetője, milyen formában kívánja bevonni a demonstrációba a részvevőket; egy szakmai téma közös kidolgozásánál derüljön ki az, hogy milyen konkrét kérdésekben kívánnak előrehaladni, milyen módon kívánnak a műhelyben dolgozni, s hogy milyen eredményre kívánnak közösen jutni a műhely végére.  

A teamek bemutatkozásához írt absztraktból derüljön ki, hogy a team működésének mely aspektusaira helyezik a hangsúlyt, és hogy milyen formában történik a team bemutatása.  

A team-esetbemutatáshoz írt absztraktból derüljön ki, hogy milyen szettingben és milyen módszerben (szemlélet, technika) vezetett esetről van szó; hogyan érinti ez a teamet, milyen kérdéseket, feszültségeket, működési jellegzetességeket hoz felszínre.  

Az „esetbemutatás” absztraktjából derüljön ki, hogy milyen helyzetben (tanácsadás, terápia, annak paraméterei) és milyen módszerben (szemlélet technika) vezetett esetről van szó; mi az esetet bemutató problémája, kérdése.  

A „módszertani sokszemközt” absztraktjából derüljön ki, mi az a központi motívum, problémakör, jelenség, melyet a sokszemközt résztvevői körbejárnak egy konkrét eset kapcsán. Jelenjenek meg a résztvevők ezzel kapcsolatos – módszerükből fakadó – gyakorlati, technikai meglátásai, elméleti koncepciói.  

Az absztraktok beküldési határideje 2016. február 15. A beküldés módja e-mail csatolás:

konferencia@pszichoterapia.hu

A beérkező programjavaslatokat „szerkesztési folyamatban” a konferenciához formázzuk. Ez határidős lépéseket is magában foglal, amiben nagyon fontos a szerzők együttműködése. Ismételt sikertelen megkeresés azzal járhat, hogy a javaslatot nem tudjuk beépíteni a konferencia programjába.    

Az absztraktok befogadásának feltétele a regisztrálás a konferenciára: Jelentkezés

Vissza az előzőre