2009-es Konferencia

Versenyképesség: versengés és összefogás a pszichoterápiák és tanácsadások világában
A Pszichoterápia folyóirat ötödik, jubileumi konferenciája

A konferencia időpontja:
2009. május 8-9. (péntek-szombat)

A konferencia helye:
Hotel Agro Konferenciaközpont
1121 Budapest, Normafa út 54.

A konferencia szervező- és programbizottsága:
Albert-Lőrincz Enikő, Bokor László, Ormay Tom, Szőnyi Gábor (elnök), Tiringer István, Túry Ferenc

A konferencia szervezőtitkára:
Kiss Emese

Elérhetőségek:
E-mail: konferencia@pszichoterapia.hu,
Telefon: 789-8054,
Levélcím: 1276 Bp, pf. 195

A PSZICHOTERÁPIA folyóirat immár ötödik alkalommal hozza össze egy jó hangulatú és szakmailag is tartalmas konferencia keretében a különböző pszichoterápiás és tanácsadói irányzatok, alkalmazási területek képviselőit. Párhuzamosan azzal, hogy sok egyesület kialakította rangos, a saját területét összegző konferenciáját, a folyóirat egy olyan szakmai fórum igényének megy elébe, amelynek elsőrendű célja a kitekintés, az összehasonlítás, a párbeszéd, a vita és a széles szakmai réteget érintő közös kérdések, problémák felvetése, megbeszélése.

Azért, hogy visszatérhessünk a péntek-szombati időponthoz, a konferencia új helyszínre költözik. Az új helyszín: Hotel Agro Konferenciaközpont, Budapest, XII. kerület, Normafa út 54., ahol szintén kellő találkozási tér áll rendelkezésre.
A szervezést nagyban segíti, az adminisztratív hibák lehetőségeit csökkenti a tavaly már bevált on-line jelentkezés a honlapon (www.pszichoterapia.hu).

A konferenciát a bevált szerkezetben, de, ha lehet, akkor a korábbiaknál is izgalmasabb tartalommal kívánjuk megrendezni. Szeretnénk az érdeklődőket – leendő szereplőket és vitában aktív résztvevőket – annak megnyerni, hogy már most ízlelgessék a témát, kezdjék el érlelni magukban, amit bemutatni, amit továbbadni, amit másokkal ütköztetni szándékoznak.
A lap konferenciája több, mint a pszichológiai eljárásokkal dolgozó terápiák és tanácsadások találkozási helye: a szakma megpezsdítésének fóruma. Ezért a főtéma szerkesztőségi kibontása mellett a konferenciára való felkészülés során segítjük az egyes témák, kerekasztalok, vitacsoportok alapjául szolgáló ötletek szervezését, a szereplők összehozását. Szeretnénk minél több témában vitaülés vagy kerekasztal formájában egymás mellé ültetni a különböző egyesületek, szakterületek képviselőit. Szívesen veszünk olyan ötleteket is, amit a konferencia leendő résztvevői kiemelten fontosnak, érdekesnek tartanak, amiről szeretnék a különböző vélemények megjelenítését, ütköztetését hallani, vagy abban részt venni. A programbizottság ezért nem csak a már beinduló kerekasztalokat, vitákat, esetbemutatókat támogatja, hanem egyes témák szervezését aktívan kezdeményezi is.

Rendszeres tájékoztatást adunk az előkészületekről a konferencia körleveleiben, a lap hasábjain, s természetesen a honlapon.

Vissza az előzőre