Műfajok

Tájékoztató a konferencia műfajairól

A konferencia céljához illeszkedően az interaktív megoldásoknak adunk elsőbbséget. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy kellő tér és idő legyen vitára, kérdésekre, hozzászólásra, nézetek és munkamódok megismerésére, ütköztetésére. A konferencián a programok 90 perces blokkokban kerülnek elhelyezésre. Kérjük, hogy programjavaslatában a következő műfajok valamelyikében gondolkodjon:

Szekció előadás

Egy-egy elméleti vagy módszertani kérdés, kutatás bemutatása, áttekintése, hagyományos előadás formájában. Egy előadásra 30 perc áll rendelkezésre, amihez 15 perc vitaidő csatlakozik, azaz egy blokkban két előadás kaphat helyet. A lebonyolítást üléselnök vezeti.

 

Vitaülés

A vitaülés több ponton különbözik a szekció előadásoktól:

  • a két-három (eltérő álláspontot, szemléletet, irányzatot képviselő) előadó eleve ugyanarról a témáról beszél,
  • nem kerek előadást várunk, hanem álláspontok kifejtését
  • rövidebb idő (15 perc) áll az indító álláspont kifejtésére
  • ezután a vitavezető moderálásával reagálnak egymásra az előadók

A vitavezető az ülés utolsó harmadában a hallgatóságnak is biztosít hozzászólási lehetőséget.

A viták megszervezését a programbizottság igény szerint segíti.

 

Kerekasztal

A beszélgetést moderátor vezeti, saját, a résztvevőkkel egyeztetett koncepció, kérdéssor alapján. A kerekasztal 4-5 résztvevője egymásra is reflektál (túl sok résztvevő nem szerencsés). A résztvevők kiválasztásánál érdemes ügyelni arra, hogy különböző tapasztalatot, szemléletet, szakterületet képviseljenek. Az ülés harmadik harmadában a moderátor a hallgatókat is bevonja a beszélgetésbe.

Leginkább az a kerekasztal sikeres, ahol a résztvevők érzékelhetően több menetben készültek fel a téma feldolgozására. A kerekasztal nem alkalmas burkoltan kiselőadások tartására.

Kerekasztalok megszervezését a programbizottság igény szerint segíti.

 

Műhely

a)      A műhelynél egy módszer elméleti vázolását gyakorlati ízelítő adásával kapcsolják össze, amibe bevonják a résztvevőket. Fontos, hogy kerüljön sor az alkalmazási lehetőségek, az alkalmazással szerzett tapasztalatok bemutatására is, s jusson idő kérdésekre, hozzászólásokra. A műhelyt a bemutató(k egyike) vezeti, moderálja.

b)      Műhely szervezhető egy-egy olyan szakmai kérdés kidolgozására, amely több területet foglalkoztat. A műhely vezetői irányítják a kérdés kidolgozásának technikáját (például ideiglenesen kisebb csoportok létrehozása), moderálják a témát és összegzik az elért eredményt. A műhely résztvevői végig aktív közreműködői ennek a folyamatnak.

A szakmai kérdés kidolgozására szerveződő műhely megalakítását a programbizottság igény szerint segíti.

 

Esetbemutatás

A műfaj célja, hogy esetproblémákon keresztül kölcsönösen megismerhessük a különböző munkamódokat. Az eset bemutatója egy számára problémát jelentő tanácsadói vagy pszichoterápiás órát, első interjút vagy esetrészletet mutat be, kérdésével együtt (maximum 45 percben). Az esetbemutatáson előre felkért két, különböző szemléletet-irányzatot képviselő kiképző vesz részt, akiktől azt várjuk, röviden mondják el, ők hogy értik a jelzett terápiás-tanácsadói kapcsolatot, a felvetett problémát. Az esetbemutatást üléselnök moderálja, aki az ülés utolsó harmadában a többi résztvevőt is bekapcsolja.

 

Teamek bemutatkozása

Egy-egy szorosan együtt dolgozó szakmai csoport, munkahelyi team mutatja be tevékenységét, szemléletét. Azok a szakmai bemutatkozások sikeresek, ahol őszintén, spontaneitást is vállalva jelenítik meg gyakorlati munkájukat, együttműködésüket és problémáikat a bemutatkozók, s kellő időt hagynak a kérdésekre, beszélgetésre. Az ülést a bemutatkozó team valamelyik tagja moderálja.

 

Módszertani sokszemközt

A 90 perces programban egy, esetleg két esetvignetta kerül bemutatásra. Az esetvignetta bemutatója a további diskurzusban nem vesz részt. A különböző módszert képviselő 3-6 résztvevő röviden elmondja, ő a saját módszere alapján hogyan reagálna, mit tenne az adott helyzetben. Előbb a módszerképviselők egymásra reagálnak, majd bevonásra kerül a hallgatóság. Az ülést moderátor vezeti.

Kérjük, hogy „sajátélmény” jellegű programot ne javasoljon.

 

 

Vissza az előzőre