Témajavaslatok

Témajavaslatok, Szakegyesületi összekötők

 

Témajavaslatok

a) A gyakorlati munkában: amikor dolgozom, ott az történik-e, amit gondolok? Annak melyik része, amit hiszek, nem hiszek? Azt látom-e, amit hiszek, vagy az van, amit látok? Amit csinálunk, az valóság-e? Nem mindig azt hisszük, amit látunk, hanem ami lehet? Látok valamit – el akarom hinni? Van-e terapeuta vakság? Hogyan kezeljük, ha a páciens/kliens párhuzamosan „para-pszichoterápiás” (pl. ezoterikus) kezelésre jár? Mi van, ha a terapeuta a saját hitrendszerét emeli be a terápiás folyamatba? Vajon ez terápiás segítség, avagy a térítés speciális pszicho mázba burkolt folyamata?
„Első eset” örömei és buktatói: mire lehet támaszkodni szakmai háttérként?
„Terápia 2” sorozat kapcsán vélemények, értékelések az egyes irányzatok szemszögéből (témagazda Bokor)
A spiritualitás megjelenése a terápiában. A hit szerepe a változási és /vagy gyógyulási folyamatban.
Mit hiszek/hiszünk a tudattalanról?

b) A páciens oldaláról: A kliens vagy páciens, beteg mit hisz magáról? Ő beteg-e? Én mihez, milyen önmagáról alkotott hithez szeretném hozzásegíteni?
Transzcendentális dolgokra van igény, kliensek irányából elmosódik a határ a pszichoterápia és ezoterikus irány között. Mit tudok elhinni abból, ha például előző életéről beszél? Vagy ha a hitéről beszél a terápiában, azzal mit tudunk kezdeni?

c) Szakmaközi, szakmapolitikai kapcsolatokban: Hiszi a szomatikus orvos a pszichét, vagy nem? Hogy kerül át egy beteg a szomatikusból a pszichoterápiás orvoslásba? Ugyanazt látják-e a páciensből a különböző iskolák? Pszichiáter elhiszi-e, amit a pszichológus mond, vagy fordítva? Amit a szervezetfejlesztő mond, a HR-es elhiszi-e? Hiszünk-e szakemberek (pszichológus – szomatikus orvos – pszichiáter – tanácsadó – iskolapszichológus – pedagógus) egymásnak? Ha igen, miért nem?
Nevelési tanácsadókban, ami történt, az hihetetlen: gyerekorvosok, pedagógusok, védőnők, szülők azt gondolják, hogy a gyereknek van lelke, de a törvény nem.
A szakmán kívülről mit hisznek rólunk? Mit látnak? Mit szeretnénk, hogy lássanak?
A kormány mit akar a pszichoterápiával? Ebben mi alattvalók vagyunk, vagy tudunk szervezkedni? A terapeuták társadalmi szerepvállalása – ki kell-e menni, vagy maradjunk, várjunk?
Bekerül-e a pszichológus a legsúlyosabb állapotú (pl. onkológiai) betegek kezelésébe? Mennyire kell a kutatási alátámasztás az orvosi világban a pszichoterápia befogadásához?
Hogyan áll a szakmai szolidaritás, miközben egyre fogynak az álláshelyek? Van-e túlképzés a szakmában?

d) Minek van hitele: Módszernek? Személynek? Terapeutának? Sok határterületi módszernél: hol a határa a hitelességnek – mennyire hit, és mennyire terápia? Nem kell hinni, mert vannak számok, kutatási eredmények? Fontos-e az eredmény mérése? Hitelesíti-e a kutatás a módszert?

e) Képzések vonatkozásában: Melyik egyesület vagy képzés mit hisz, mit mond, mit ígér? És mit eredményez a képzés? Lehet úgy betegekkel foglalkozni, hogy valaki nem képződött, nincs sajátélmény? Mi az egyesület felelőssége a képzésben? És az egyéné? Mi szerint gondolkodunk arról, hogy valaki jó vagy rossz terapeuta? Mi alapján küldünk? Segítő szakmában a pszichopátia hogyan jelenik meg? Hogyan lehet megóvni azokat, akik segítségért fordulnak? Mit ad az alapképzés (egyetem) a gyakorlat számára? Mi számítanak be gyakorlati munkának és mit nem (önkéntes munka, magángyakorlat elismerésének kérdése a folyamatos továbbképzésben)? Megéri-e a befektetés a kvalifikált képzésekbe, s ha igen, mi az ára a magánélet oldaláról?

 
Az egyesületi összekötőkkel tartott találkozón a következő témák formálódtak (munkacímekkel):
A pszichoterápiás diagnosztika a napi gyakorlatban – szűkíti vagy bővíti a látóteret?

A különböző pszichoterápiás irányzatok hogyan viszonyulnak diagnosztikai lehetőségekhez mindennapi gyakorlatukban?
Milyen előnyei, és esetleges hátrányai lehetnek standard diagnosztikus szempontoknak a pszichoterápiás munkában? Tehát nem az lenne beszélgetésünk tárgya, hogy az egyes irányzatok elméletéből milyen diagnosztikus lépések következnek, mit követelnek meg a vizsgaesetekben, hanem az, ami a napi rutinban történik. Mennyi intuíció, mennyi explicit diagnosztika alapján alkotunk képet?
A kutatásban, tb finanszírozási vitákban mi a pt diagnosztika szerepe? Van-e jelentősége a pszichoterápiák számára a DSM-5 új szempontjainak?
Javasolt műfaj: kerekasztal. Facilitáló szerk: Tiringer István
Résztvevők, érdeklődők: Harmatta János (?), VIKOTE (?)

Mit hiszek, hogy mit tapintok?

Hiszi-e a szomatikus orvos a pszichét? Hiszünk-e különböző szakemberekként egymásnak? Itt leginkább a testet megszólító pszichoterápiás munka, vagy/és a testi (pszichoszomatikus) betegségek pszichoterápiás megközelítései lennének a beszélgetés témái. Minek hiszünk, amikor mást mondanak a szavak, mint a test?
A megbeszélésen a Hipnózis Egyesület, a Mozgás- és Táncterápiás Egyesület, a Pszichodráma
Javasolt műfaj: kerekasztal (?); szerk. facilitáló Szőnyi Gábor Kezdeményező: Szomato-Pszichoterápiás Egyesület (Miklós Barbara). Részvételt jelezte: Hipnózis E., Mozgás- és Táncterápiás E., Pszichodráma E. További csatlakozók: Bálint Társaság (Eörsi Dániel)

Van-e szükség sajátélményre – s ha igen, akkor mire?

Sajátélmény kapcsán: ahol van, miért van, ahol nincs, miért nincs; hogyan épül be a különböző képzésekbe; több kell-e, kevesebb kell-e; abból az eljárásból kell-e, amit tanul a leendő szakember?
Javasolt műfaj: vitaülés; szerk. facilitátor Albert-Lőrincz Enikő, Valkó Lili
Név – egyelőre visszaigazolás nélkül – merült fel; További javasolt szereplő:

Az álom valósága

Hogyan kezelik terápiás gyakorlatukban az álmot a különböző módszerek?
Mi a szerepe a terápiás kapcsolatban?
Javasolt műfaj: új műfaji elgondolás merült fel, hogy egy esetvignettát, amit valamennyien helyben hallanak először – akár fiktív példa segítségével – vitatnak meg a módszertani vita résztvevői.
Javasló: analitikus egy. Szerk. facilitátor Takácsy Márta
Szereplői érdeklődő egyesület: jungi, analitikus

Pinokkió

Mit kezdünk a hazugsággal? Ha a páciens/kliens nyilvánvalóan nem mond igazat? S amikor a terapeuta? Esetvignetták kellenének hozzá, s azok megvitatása.
Javasolt műfaj: műhely, ahol az esetvignettákat kisebb csoportokban megbeszélik, majd közösen próbálnak szakmai konszenzust keresni
Javasló: analitikus egy. Szerk facilitátor Takácsy Márta

Vallásosság: segítség vagy gát a terápiában?

Jó lenne nem elméletileg beszélgetni róla, hanem eseten keresztül tárgyalni (a találkozón Pető Csilla utalt egy esetre). Mi van, ha a terapeuta a saját hitrendszerét emeli be a terápiás folyamatba? Vajon ez terápiás segítség, avagy a térítés speciális pszicho mázba burkolt folyamata?
Javasolt műfaj: esetbemutatás vitával. Szerk. facilitátor Bokor László
Érdeklődő egyesületek: jungi esethozó:

Látszat és valóság a pszichózisban

Páciens pszichózisban van, vagyunk kapcsolatban, milyen élményei lehetnek? Legyen-e jelen páciens bevonva az előadásba?
Javasolt műfaj: kerekasztal? Szerk. facilitátor Valkó Lili
Javasló: DREAM,
Szereplő-érdeklődő: DREAM (Árkovits Amaryl), Gestalt Egy.; továbbiak

Határ tartható-e ezoterikus és pszichoterápiás között?

A téma mind a páciensek, mind a terapeuták és paraterapeuták vonatkozásában ismételten felmerült.
Javasolt műfaj: Szerk. facilitátor:
Javasló: jungi
Szereplő-érdeklődő: Jungi (Tornyossy Mária), VIKOTE (Tringer László); továbbiak:

Online élet és pszichoterápia

Hogyan kezelik a Skype terápiát az egyes módszerek? Mit kezd a terapeuta azzal, ha páciense az interneten is gyógyítja magát, vagy így érkezik terápiába? És hogy van a terapeuta az online élettel, illetve a saját online életével?
Javasolt műfaj: Szerk. facilitátor:
Javasló: analitikus egy. (Tari Annamária)

A kutató csoport –

Amit látok (a terápia eredményét, a változást, a nehézségeket) talán el sem hiszem, és úgy érzem, igazolnom kell valahogyan. Elméletet kell keresnem hozzá, statisztikát, vizsgálatot, szupervíziót, stb.
Ha már felvettem a kutatói attitűdöt, akkor az hogyan valósítható meg a gyakorlatban, hogyan fenntartható? Mi ad motivációt, miért éri meg? Hogyan tudom egyeztetni a terápiás munkával időben, módszertanban?
Javasolt műfaj: műhely (CSAKIT – családterápia együttműködő műhely)
Javasló: CSAKIT (Terenyi Zoltán)

Hová jár, aki csoport mellett egyénibe jár?

Családterápiában mit csinálunk, ha valaki egyéni terápiába jár? Mit csinál az egyéni terapeuta, ha a páciense valahova viszi a csoportját?
Javasolt műfaj: Vagy vita, vagy esetbemutatás vitával; szerk. facilitátor: Valkó Lili
Javasló: Családterápiás egy. (Barcy Magdolna)
Részvételre érdeklődik: Családterápiás, Gestalt, Csoport egy.

Pszichológusok helye, szerepe, frusztráció onkológiai területen

szerk. facilitátor: Kiss Tibor Cece

Vita a tudattalanról

Javasló: Jungi egy. (Tornyossy Mária)

Empátia labor

Javasló: Személyközpontú egy. (Machó Adrienn)
Szerk. akkor javasolja, ha nem a módszer bemutatása, hanem valamilyen témának a megoldása műhelyként

World Café

Javasló: Szervezetfejlesztő egy. (Cserey Miklós)
Szerk. akkor javasolja, ha nem a módszer bemutatása, hanem valamilyen témának a megoldása műhelyként

 

 

A konferencia műfajai közül a szerkesztőség felvetette valódi vitaülés szervezését, ahol eltérő álláspontot képviselő szakemberek állnak ki. Ezzel kapcsolatban erős igény mutatkozott arra, hogy előbb konszenzuskeresés legyen; vita akkor, ha van hozzá megfelelő téma, szereplő, s a vitának van tétje – amiben legerősebb a nyilvánosság.

 
Szakegyesületi összekötők:

Aktív-analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete – Bodnár Csilla

Csoportanalitikus Kiképző Intézet és Társaság – Terenyi Zoltán

DREAM – Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely – Herke Móni

Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület – Tormássy Krisztina

Integratív Pszichoterápiás Egyesület – Kácsándi Elvira

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület – Tornyossy Mária

Magyar Családterápiás Egyesület – Barcy Magdolna

Magyar Csoportpszichoterápiás Egyesület – Milák Piroska

Magyar Gestalt-terápiás Egyesület – Mondok Árpád

Magyar Hipnózis Egyesület – Zeley Réka

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület – Pinterics János

Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület – Szűcs Mónika

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület – Campos Anna

Magyar Pszichodráma Egyesület – Csúsz Klára

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Pető Csilla

Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület – Machó Adrienn

Magyar Szomato-Pszichoterápiás Egyesület – Miklós Barbara

Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság – Ormay István

MPT Gyermekpszichoterápiás Szekció – Csák Annamária

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága – Cserey Miklós

 

A szerkesztőség részéről szeretnénk, ha minden összekötő oly módon hozná-vinné a témákat, kérdéseket, javaslatokat, ahogy az az adott egyesületben számára leginkább működik. Mi szeretnénk minél szélesebb kört bevonni a kezdeményezésekbe. A szerkesztőség részéről támogatjuk a különböző kezdeményezéseket, de azt különösen jónak tartjuk, ha az összekötők egymással közvetlenül is felveszik a kapcsolatot.

Így Ön közvetlenül is fordulhat ötleteivel, társat igénylő elképzeléseivel az egyesülete összekötőjéhez, vagy a listán szereplő kollégához – s természetesen a szerkesztőség tagjaihoz.

Vissza az előzőre