Absztrakt

Az előadás absztraktja
mutassa be az előadás felépítését, gondolatmenetét, a szerző fő téziseit.

vitaülés absztraktjából

  • derüljön ki, kik a részvevők, és milyen iskolát képviselnek;
  • váljék világossá, hogy rövid vitaindítójuk miről szól, és hogyan szolgálja a konstruktív együttgondolkodás beindulását.

kerekasztal beszélgetés absztraktjából

  • derüljön ki, mi a moderátor koncepciója: hogyan szeretné az általa választott témát kibontatni a részvevőkkel, milyen főbb kérdéseket kívánnak körbejárni.

Kerekasztalhoz lehet jelentkezni témával, moderátorként, megjelölve a többi részvevőt. Lehet továbbá jelentkezni részvevőnek a témalistában már szereplő témához.

teamek bemutatkozásához írt absztraktból derüljön ki, hogy

  • a team működésének mely aspektusaira helyezik a hangsúlyt,
  • milyen formában történik a team bemutatása.

műhely absztraktjából derüljön ki, hogy

  • a módszer mely aspektusait kívánja bemutatni a műhely vezetője,
  • milyen formában kívánja bevonni a demonstrációba a részvevőket.

Az „esetbemutatás vitával” absztraktjából derüljön ki, hogy

  • milyen helyzetben (tanácsadás, terápia, annak paraméterei) és milyen módszerben (szemlélet technika) vezetett esetről van szó;
  • mi az esetet bemutató problémája, kérdése.

Lehet jelentkezni eset bemutatásával. A jelentkező indítványozhatja, hogy milyen irányzatokból szeretne kiképzőket az esethez.
Kiképzők jelentkezhetnek vitaszereplőnek.

Az absztraktok beküldési határideje 2011. február 20. A beküldés módja e-mail: konferencia@pszichoterapia.hu

A beérkező programjavaslatokat „szerkesztési folyamatban” a konferenciához formázzuk. Ez határidős lépéseket is magában foglal, amiben nagyon fontos a szerzők együttműködése. Ismételt sikertelen megkeresés azzal járhat, hogy a javaslatot nem tudjuk beépíteni a konferencia programjába.

Csak a konferencián résztvevő szerzők anyagával tudunk foglalkozni, ezért felhívjuk figyelmét, hogy időben regisztráljon.

 

Vissza az előzőre