Műfajok

A terápiák vivőanyaga: a terapeuta

A Pszichoterápia folyóirat hetedik konferenciája

2011. május 13-14.
Helyszín:
Novotel Budapest Centrum
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.

Tájékoztató a konferencia műfajairól

A konferencia céljához illeszkedően az interaktív megoldásoknak adunk elsőbbséget. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy kellő tér és idő legyen vitára, kérdésekre, hozzászólásra, nézetek és munkamódok megismerésére, ütköztetésére. A konferenciás a programok 90 perces blokkokban kerülnek elhelyezésre. Kérjük, hogy programjavaslatában a következő műfajok valamelyikében gondolkodjon:

Szekció előadás – Egy-egy elméleti vagy módszertani kérdés kutatás bemutatása, áttekintése hagyományos előadás formájában. Egy előadásra 30 perc áll rendelkezésre, amihez 15 perc vitaidő csatlakozik, azaz egy blokkban két előadás kaphat helyet. A lebonyolítást üléselnök moderálja.

Vitaülés

A vitaülés több ponton különbözik a szekció előadásoktól:

  • a két-három (eltérő álláspontot, szemléletet, irányzatot képviselő) előadó eleve ugyanarról a témáról beszél,
  • nem kerek előadást várunk, hanem álláspontok kifejtését
  • rövidebb idő (15 perc) áll az indító álláspont kifejtésére
  • ezután a vitavezető moderálásával reagálnak egymásra.

A vitavezető az ülés utolsó harmadában a hallgatóságnak is biztosít hozzászólási lehetőséget.

A viták megszervezését a programbizottság igény szerint segíti.

Kerekasztal

A beszélgetést moderátor vezeti, saját, a résztvevőkkel egyeztetett koncepció, kérdéssor alapján. A kerekasztal 4-6 résztvevője egymásra is reflektál (túl sok résztvevő nem szerencsés). A résztvevők kiválasztásánál érdemes ügyelni arra, hogy különböző tapasztalatot, szemléletet, szakterületet képviseljenek. Az ülés harmadik harmadában a moderátor a hallgatókat is bevonja a beszélgetésbe. Leginkább az a kerekasztal sikeres, ahol a résztvevők érzékelhetően több menetben készültek fel a téma feldolgozására. A kerekasztal nem alkalmas burkoltan kiselőadások tartására.

Kerekasztalok megszervezését a programbizottság igény szerint segíti.

Műhely

A műhelynél egy módszer elméleti vázolását gyakorlati ízelítő adásával kapcsolják össze. Fontos, hogy kerüljön sor az alkalmazási lehetőségek, az alkalmazással szerzett tapasztalatok bemutatására is, s jusson idő kérdésekre, hozzászólásokra. A műhelyt a bemutató(k egyike) vezeti, moderálja.

Esetbemutatás vitával

A műfaj célja, hogy esetproblémákon keresztül kölcsönösen megismerhessük a különböző munkamódokat. Az eset bemutatója egy számára problémát jelentő tanácsadói vagy pszichoterápiás első interjút, vagy esetrészletet mutat be, kérdésével együtt (maximum 45 percben). Az esetbemutatáson előre felkért 2-3, különböző szemléletet-irányzatot képviselő kiképző vesz részt, akiktől azt várjuk, mondják el, ők hogy értik a jelzett terápiás-tanácsadói kapcsolatot, a felvetett problémát. A megbeszélésbe ezután a többi résztvevő is bekapcsolódhat.

Teamek bemutatkozása

Egy-egy szakmai csoport, munkahelyi team mutatja be tevékenységét, szemléletét. Azok a szakmai bemutatkozások sikeresek, ahol őszintén, spontaneitást is vállalva jelenítik meg gyakorlati munkájukat, együttműködésüket és problémáikat a bemutatkozók, s kellő időt hagynak a kérdésekre, beszélgetésre.

Kérjük, hogy „sajátélmény” jellegű programot ne javasoljon.

További információk:

Absztrakt

Vissza az előzőre