Az absztraktok elkészítése

REND: A BONTÁS RONTÁS?

Megújulás terápiában, tanácsadásban

A Pszichoterápia folyóirat 14. konferenciája,

2018. május 18-19.

konferencia@pszichoterapia.huwww.mentalport.hu

MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Az absztrakt formai követelményei Bővebben

 1. előadó(k) neve (doktori és egyéb címek nélkül)
 2. előadás címe
 3. műfaja (szekció előadás, műhely, esetbemutató stb.)
 4. absztrakt szövege 1500-2000 karakter
 5. A szöveg végén:
 • előadó(k) teljes neve (címekkel)
 • titulusa
 • képzettsége, a program szempontjából releváns szakmai státusza
 • email címe
 • telefonszáma (opcionális) pl.: 30/123 4567
 • munkahelye

Kérjük, hogy az absztraktban kerüljön minden formázást, mert azzal csak megnehezíti a tördelőszerkesztő munkáját.

Kérjük, hogy használjon Times New Roman 12-es betűt; 1-es sortávolságot, balra igazítással.

Tartalmi szempontok, műfajonként
Egy programjavaslattal szemben általános kívánalom Bővebben

hogy a szerző erre a konferenciára készülő, publikálatlan munkával jelentkezzen. Ha valamiért olyan témát, javaslatot nyújt be, amellyel más konferencián már szerepelt, akkor indokolja meg, miért tartja fontosnak, hogy a javaslatát a Pszichoterápia folyóirat konferenciájára is benyújtsa.
Általános kívánalom, hogy a szerző az absztraktban érdemben jelenítse meg a témát.

A szekció előadás absztraktja Bővebben

mutassa be az előadás felépítését, gondolatmenetét, a szerző fő téziseit.
Csak olyan munkatársat szerepeltessen társszerzőként, aki érdemben részt vesz a benyújtott előadás elkészítésében és részt vesz a konferencián – azaz a vitában személyesen is kérdezhető. Ha olyan témával jelentkezik, amely egy nagyobb projekt része, akkor a szövegben vagy lábjegyzetben említse meg a többieket.

A vitaülés absztraktjából Bővebben

derüljön ki, kik a részvevők és milyen iskolát képviselnek; váljék világossá, hogy rövid vitaindítójuk miről szól, hogyan szolgálja a konstruktív együttgondolkodás beindulását.

A kerekasztal absztraktjából Bővebben

derüljön ki, mi a moderátor koncepciója: hogyan szeretné az általa választott témát kibontatni a résztvevőkkel, milyen főbb kérdéseket kívánnak körbejárni.

A műhely absztraktjából Bővebben

egy módszer bemutatásánál derüljön ki az, hogy a módszer mely aspektusait kívánja bemutatni a műhely vezetője, milyen formában kívánja bevonni a demonstrációba a részvevőket;
egy szakmai téma közös kidolgozásánál derüljön ki az, hogy milyen konkrét kérdésekben kívánnak előrehaladni, milyen módon kívánnak a műhelyben dolgozni, s hogy milyen eredményre kívánnak közösen jutni a műhely végére.

A teamek bemutatkozásához írt absztraktból Bővebben

derüljön ki, hogy a team működésének mely aspektusaira helyezik a hangsúlyt, és hogy milyen formában történik a team bemutatása.

A team-esetbemutatáshoz írt absztraktból Bővebben

derüljön ki, hogy milyen szettingben és milyen módszerben (szemlélet, technika) vezetett esetről van szó; hogyan érinti ez a teamet, milyen kérdéseket, feszültségeket, működési jellegzetességeket hoz felszínre.

Az „esetbemutatás” absztraktjából Bővebben

derüljön ki, hogy milyen helyzetben (tanácsadás, terápia, annak paraméterei) és milyen módszerben (szemlélet technika) vezetett esetről van szó; mi az esetet bemutató problémája, kérdése.

A „módszertani sokszemközt absztraktjából Bővebben

derüljön ki, mi az a központi motívum, problémakör, jelenség, melyet a sokszemközt résztvevői egy konkrét eset kapcsán körbejárnak. Jelenjenek meg a résztvevők ezzel kapcsolatos – módszerükből fakadó – gyakorlati, technikai meglátásai, elméleti koncepciói.

Az absztraktok beküldési határideje 2018. február 15. A beküldés módja e-mail csatolás, a következő címre: konferencia@pszichoterapia.hu Bővebben

A beérkező programjavaslatokat „szerkesztési folyamatban” a konferenciához formázzuk. Ez határidős lépéseket is magában foglal, amiben nagyon fontos a szerzők együttműködése. Ismételt sikertelen megkeresés azzal járhat, hogy a javaslatot nem tudjuk beépíteni a konferencia programjába.

Az absztraktok befogadásának feltétele a regisztrálás a konferenciára: Jelentkezés

Vissza az előzőre