Tájékoztató a programról

Hozományok és adományok
Mit kapunk a képzéstől? Mit adunk tovább a terápiában, tanácsadásban?

A PSZICHOTERÁPIA FOLYÓIRAT hatodik konferenciája

2010. május 14-15.
Hotel Agro Konferenciaközpont
1121 Budapest, Normafa út 54.

A konferencia központi gondolatához

Egyrészt azt vitatja meg, hogyan illeszkedik egymáshoz, hogyan hasznosul képzés, képzési cél, szakmai működés, kompetenciaszerzés

 • a tényleges alkalmazás felhasználás;
 • a „felhasználó”, a „megrendelő” (páciens, kliens; munkáltató/intézmény-szervezet) igénye;
 • valamint a szabályozó rendszerek (állami — például egyetem, szakmai kollégium, ÁNTSZ; szakmai — például egyesületek; társadalmi elvárások, média presztízs; piac) viszonyában a gyakorlatban?

Másrészt azt járja körül, hogy egy pszichoterápia, egy tanácsadás hatása hogyan jelenik meg a páciens, a kliens, az igénybevevő intézmény tapasztalatában, saját értékelésében, működésének változásában. Hogyan hasznosul a munkánk? Mitől nő, mitől csökken a szakma presztízse?

Alakuló témák:

(Zárójelben — ahol már kialakult — a téma indítói, szerkesztőségi koordinátorai)

Vitaülés (Szőnyi Gábor)
A pszichoterápiás klinikai képzőhelyek képzési filozófiája — a klinikai képzőhelyek vezető képviselőinek részvételével

Kerekasztal (Valkó Lili)
Különböző képzéseiből ki honnan mit vitt tovább, mit tanult, mit használ a gyakorlatban? — éppen végzők és különböző szakmai korosztályok képviselőivel

Kerekasztal (Albert-Lőrincz Enikő)
Érintkezések, átfedések, ütközések; ismétlések, eltérések, kompetenciák a pszichoterápiás részeket is tartalmazó szakirányú és szakképzésekben — egészségpszichológiai és tanácsadói szakirány, mentálhigiénés képzés, sportpszichológia, klinikai szakpszichológus képzés és a klinikai fázis képzőhelyei képviselőivel

Kerekasztal (Kiss Tibor Cece)
Befürdik-e a gyerek? A gyerek, a felnőtt és a szervezet — a nevelési tanácsadás, iskolapszichológia, gyerekpszichiátria és gyerekpszichoterápia képviselőivel

Kerekasztal/vitaülés (Bokor László)
A csoportos sajátélmény hasznosítása a módszerspecifikus képzésben — képzésükben csoport-sajátélményt (is) szerepeltető egyesületek képviselőivel

Kerekasztal (Kiss Tibor Cece)
Spiritualitás, vallás és pszichoterápia — a transzperszonális és spirituális pszichológia, a jungi analízis, szimbólumterápia, pasztorálpszichológia képviselőivel

Kerekasztal (Szőnyi Gábor)
Ki mit kezd a pszichoterápiás tudással a szervezeti-szervezetfejlesztői tanácsadásban?  — a területen gyakran használt pszichoterápiás irányzatok (például pszichodráma, tranzakcióanalízis, gestalt) képviselőivel

Vitaülés/kerekasztal (Valkó Lili)
Kell-e a sok képzés, vagy csak piramisjáték, pénzszerzés a képzőknek?

Kerekasztal (Tiringer István)
Etikai kérdések — mikor, hogyan válik (válik-e) egy etikai vétség etikai üggyé, eljárássá? — etikai bizotságok, pszichologiai kollégium képviselőivel

Esetbemutatás vitával — Soós Nóra, Szőnyi Gábor
Nagycsoport a pszichoterápiás hétvégen

További javaslatok:

 • A terápiák befejezése. Mi vet véget egy terápiának? Valkó
 • Érintés, mozgás szerepe és koncipiálása a különböző módszerekben Kiss TC
 • A módszerek konyhanyelve Valkó
 • A séma terápia és a tárgykapcsolat-elméletekre alapuló terápiás gondolkodás ütköztetése Kérdezzünk egymástól: Mennyi kognitív elemet használ egy analitikus? Mennyi analitikus elemet használ egy kognitív terapeuta? Ki milyen technikát alkalmaz más irányzatból?Bokor
 • Gondolkodunk-e szettingben a különböző tanácsadásokban? A kapcsolati szerződés és csapdái. Szőnyi (Torma)
 • Szabályok és szabálytalanságok — „rugalmasság” versus „kerettartási állóképesség”?Szőnyi
 • Képzések végén miben érzem kompetensnek magamat, miről érzem úgy, hogy átfordul a gyakorlatomba a képzésből? És ennek mi köze a vizsgához?  Valkó
 • Esetviták: egy példát (tehát nem egy élő esetbemutatást, hanem megadott vagy kivetített anyagot) elemez több irányzat képviselője. Valkó
 • Esetviták: mit kezd egy megadott problémával saját helyzetében egy pszichiáter, egy pszichoterapeuta, egy pszichológus, egy tanácsadó? Valkó
 • Hová küldök tovább pácienst? Túry
 • Mesterség és művészet a pszichoterápiás munkában. („Gyakorlat teszi a pancsert”)
Vissza az előzőre