Program

PROGRAM

2019. május 10. péntek

9:00–17:00

Regisztráció

10:00–10:15

Megnyitó: Tiringer István

10:15–11:15

Kupolaterem

Nyitó plenáris előadás

Tóth Árpád

Önkéntesség, sokféleség, felelősség – egy jól működő közösség alapjai

Üléselnök: Tiringer István

11:15–11:30

Kávészünet

Péntek

11:30–13:00

Szekció programok

11:30–13:00

Kupolaterem

Barna Mária, Boros Edit, Dávid József (moderátor), Együd

Péter, Füzesi-Kulcsár Szilvia, Harmatta János, Kiss Tibor

Cece, Milák Piroska, Petrovszki Irén, Rubovszky György

Zsolt, Salz Gabriella, Sebes Júlia, Sörös Petra

Áldozatok Tündérhegyen, avagy PsychoTheRapist

Team esetbemutatás akvárium technikával

11:30–13:00

Szabó Lőrinc Terem

Bodnár Csilla, Csák Annamária, Fülemile Judit, Szilágyi

Julianna, Oláh Ibolya, Tari Annamária

Generációs félreértések, félreérzések a gyerekterápiában Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Berger Noémi

11:30–13:00

Jókai Mór terem

Szekció előadások

Üléselnök: Szőny Gábor

Kanizsai Melinda

Miért lehet hatásos a zeneterápia a pszichiátriai betegek kezelésében?

Besenyei György

A hatalmi egyensúly változása a párterápiában

11:30–13:00 Simándy József

terem

Szekció előadások

Üléselnök: Lőrik Dóra

Bátfai László

Life coaching vagy pszichoterápia? Hol a határ?

Székely Zsófia

Méltányos lehetőségek a képződésben?

13:00–14:30

Ebédszünet

2019. május 10. péntek

Péntek

14:30–16:00

Szekció programok

14:30–16:00

Kupolaterem

Keresztes Zoltán, Moukhtar Lucia,

Tari Annamária

Politika a díványon: politikai tartalmak megjelenése a

pszichoterápiában

Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Bánki György

14:30–16:00

Szabó Lőrinc terem

Lukács Rita, Perczel Erika, Sáfrán Zsófia (moderátor), Ternován Szilvia

Pszichodramatikus párbeszéden alapuló önszupervízió – egyedül nem megy? Műhely

14:30–16:00 Simándy József terem

Szekció előadások

Üléselnök: Soós Nóra

Rubovszky György Zsolt

Hatalom és spontaneitás

Németh György Gábor

Viszontáttétel és projektív identifikáció – másképp

16:00–16:30

Szünet

Péntek

16:30–18:30

Plenáris programok

16:30–17:30

Kupolaterem

Plenáris nagycsoport

egyenlőségből HATALOM? hatalomból EGYENLŐSÉG?

Témacentrikus nagycsoport –

Csoportvezetők: Kiss Tibor Cece, Takácsy Márta

17:30–17:45

Szünet

17:45–18:30

Kupolaterem

Kulturális program

H.A.B a capella

2019. május 11. szombat

8:30–15:00

Regisztráció

Szombat

9:00–10:30

Szekció programok

9:00–10:30

Kupolaterem

Lőrik Dóra, Néveri Emese, Tóth Erika, Varga Ágnes Alkalmasság: tabu vagy közhely?

Kerekasztal-beszélgetés Moderátor: Valkó Lili

9:00–10:30

Szabó Lőrinc terem

Benczúr Lilla, Jakobi Nóra, Kövesdi Andrea, Krékits József, Oláh Ibolya

Alkotás a kapcsolatban, avagy a kapcsolat megalkotása Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Kiss Tibor Cece

9:00–10:30

Jókai Mór terem

Esperger Zsófia

Transzparencia és intimitás a hierarchiában

Esetbemutatás

Hozzászólók: Ardai-Punczman Marita, Barcy Magdolna

Üléselnök: Fazekas Ágnes

9:00–10:30 Simándy József terem

Szekció előadások

Üléselnök: Kissné Viszket Mónika

Kovács Györgyi, Spányik András

Működési sajátosságok egy pszichoszomatikus szemléletű szakrendelőben

Farkas Mária

A terapeuta is ember?! Avagy a terapeuta személyes fejlődése, sématerápiás perspektívából

10:30–11:00

Kávészünet

Szombat

11:00–12:30

Szekció programok

11:00–12:30

Kupolaterem

Bálint Andrea, Fazekas Ágnes, Sári Judit, Szélesné Ferencz

Edit

Az ellenállás és kezelése a rövidterápiákban

Módszertani sokszemközt

Moderátor: Bokor László

11:00–12:30

Szabó Lőrinc terem

Bartus Zsuzsa, Beleznai Györgyi, Fritzsche Mona

Monodráma Mozaikok a kölcsönösség–egyenlőség–hatalom tükrében

Műhely

2019. május 11. szombat

11:00–12:30

Jókai Mór terem

Bodnár Csilla, Faix-Prukner Csilla, Fülemile Judit, Mondok Árpád:

A kultúra hatalma a terápiában

Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Szőnyi Gábor

11:00–12:30 Simándy József terem

Szekció előadások

Üléselnök: Herke Mónika

Unger Klára

Az amazon-komplexus és a korszellem

Süle Ferenc

Az én és a más problémája

12:30–13:45

Ebédszünet

Szombat

13:45–15:15

Szekció programok

13:45–15:15

Kupolaterem

Árkovits Amaryl, Miklós Barbara, Nagy Tímea, Néveri Emese, Sáray Tímea

A hatalom problémája a képzésekben

Kerekasztal-beszélgetés

Moderátor: Krékits József

13:45–15:15

Szabó Lőrinc terem

Stiblár Erika

Holnap legyen a te vendéged – a mese puffer szerepe

Műhely

13:45–15:15

Jókai Mór terem

Szekció előadások

Üléselnök: Barcy Magdolna

Kissné Viszket Mónika

A Pszichológiai tanácsadás alapprotokolljának bemutatása A pszichológiai tanácsadás struktúrája, követelményei, iránymutatásai

Kaló Zsuzsa

A lányokkal és a nőkkel való pszichológiai gyakorlat irányelveiről

Szemán Dénes

A fiúkkal és férfiakkal való pszichológiai gyakorlat irányelvei

2019. május 11. szombat

13:45–15:15 Simándy József terem

Szekció előadások

Üléselnök: Danics Zoltán

Szombati Ágnes

A spiritualitás, vallás és szekuláris etika kérdései a pszichoterápiában

Platthy István

Csillagbölcső” – A születés témájának művészetterápiás feldolgozása népi motívumok segítségével

15:15–15:45

Szünet

Szombat

15:45–17:15

Plenáris programok

15:45–16:45

Kupolaterem

Záró viadal

A terápia valódi irányítója: a páciens, a terapeuta vagy a szupervizor?

Viadalvezető: Árkovits Amaryl

Viadorok: Hámor Éva, John Balázs, Káldy Zsolt,

Kepics Zsanett, Németh György Gábor, Rózsa Ildikó

16:45–17:15

Kupolaterem

Záró értékelő ülés

Az ülést vezeti: Szőnyi Gábor, Valkó Lili

Vissza az előzőre