Program

2016. május 6. péntek
9:00-17:00 Regisztráció
10.00-10.15 Megnyitó: Kiss Tibor Cece
10:15-11:00 Kupolaterem Nyitó plenáris előadás

Bárdos György: Időben vagy az idő miatt: időterápia és terápiás idő

Üléselnök: Szőnyi Gábor

11:00-11:15 Kávészünet
Péntek 11:15-12:45 Szekció programok
11:15-12:45 Kupolaterem Szekció előadások Üléselnök: Bánki György Péter

Ormay Tom: A maga ideje

Ajkay Klára, Hódi Ágnes, Kökény Veronika, Mérei Zsuzsa: Ideje van a találkozásnak. Az ad hoc csoport interaktív téma-prezentációja

11:15-12:45 Szabó Lőrinc Terem Barcy Magdolna, Fonyó Ilona, Görbe Katalin, Hosszú Éva, Terenyi Zoltán Moderátor: Stark András

Időélményeink extenzív és intenzív csoportokban Kerekasztal-beszélgetés

11:15-12:45 Jókai Mór terem Csonka Judit, Mondok Árpád, Milák Piroska, Tóth Erika Moderátor: Kiss Tibor Cece

„Hogy ez mennyire fáj!” – Sokszemközt a serdülőkorban maradt felnőtt problematikáról

Módszertani sokszemközt

11:15-12:45 Simándy József terem Buza Domonkos, Sebő Tamás, Simon Gabriella, Szabóné Kállai Klára, Szenes Márta Moderátor: Székely András

„Idő-tér”: segítés a virtuális világban?

Kerekasztal-beszélgetés

12:45-13:45 Ebédszünet
Péntek 13:45-15:15 Szekció programok
13:45-15:15 Kupolaterem Boros Edit, Dávid József, Együd Péter, Görbe Katalin, Harmatta János, Kiss Tibor Cece, Milák Piroska, Pádvainé Németh Ilona, Petrovszki Irén

Team-idő

Team-esetbemutatás (akvárium technikával)

13:45-15:15 Szabó Lőrinc terem Eörsi Dániel, Orosz Katalin, Rohánszky Magdolna, Soós Nóra Moderátor: Tiringer István

Mikor és hogyan foglalkozik a gyász és halál témájával a terapeuta?

Kerekasztal-beszélgetés

13:45-15:15 Jókai Mór terem Ács Eszter Mónika, Erdélyi Ildikó, Incze Adrienne, Kökény Veronika, Perfalvi Zobor Tünde Moderátor: Albert-Lőrincz Enikő

A mozgásos idő és a feldolgozó verbális idő aránya csoportmódszerekben

Kerekasztal-beszélgetés

13:45-15:15 Simándy József terem Szekció előadások Üléselnök: Gyomlai Éva

Gedő Éva, Krékits József: Szabadság és időbeliség a daseinanalízisben

Szőnyi Magda, Nagy Ildikó: Az idők szava – megértjük-e, jól értjük-e?

15:15-15:45 Kávészünet
Péntek 15:45-17:15 Szekció programok
15:45-17:15 Kupolaterem Pigniczkiné Rigó Adrien, Szőnyi Gábor

Egységes képzés? Érvek mellette és ellene

Vitavezető: Torma Kálmán Vitaülés

15:45-17:15 Szabó Lőrinc terem Lányi-Wolff Andrea: Megbetegítő idő – testbe fordult gyász Felkért hozzászólók: Hódi Ágnes, Tiringer István

Üléselnök: Szajcz Ágnes

Esetbemutatás

15:45-17:15 Jókai Mór terem Harrach Andor, Illés Enikő, Rózsa Ildikó, Vértes Gabriella Moderátor: Szombathelyi Éva

Mennyi idő kell a képzéshez és mennyi a terapeutává váláshoz?

Kerekasztal-beszélgetés

15:45-17:15 Simándy József terem Kálmán Márta, Wiesner Erzsébet A lassuló idő a gyorsuló világban – szupervíziós és coaching folyamatban. Az időről szupervíziós szemléletű megközelítésben

Műhely

17:15-17:30 Kávészünet
Péntek 17:30-19.45 Plenáris programok
17:30-18:30 Kupolaterem Plenáris nagycsoport

Mikor van ideje a generációváltásnak? Témacentrikus nagycsoport akvárium technikával

Csoportvezetők: Terenyi Zoltán és Valkó Lili

18:30 – 19:00 Szünet
19:00-19:45 Kupolaterem Kulturális program

Stark András: A szeretés időélménye a pszichoterápiában – Az órák Filmesszé nyolc tételben

2016. május 7. szombat
9:00-13:30 Regisztráció
Szombat 9:00-10:30 Szekció programok
9:00-10:30 Larus terem Bokor László, Krékits József, Tornyossy Mária

A múlt és jelen kérdése Oidipusz drámájában – Volt-e Oidipusznak ödipusz-komplexusa?

Vitavezető: Barcy Magdolna Vitaülés

9:00-10:30 Szabó Lőrinc terem Janda Zsuzsa, Szél Dávid, Tiringer István

Moderátor: Horváth Klára

Az időfogalom kialakulása és váltzása – Különböző életkorú páciensek időélménye Kerekasztal-beszélgetés

9:00-10:30 Jókai Mór terem Forgách Anna, Hansjürgens Anna Mária, Lőrik Dóra, Sinkovics Andrea, Takácsy Márta

Moderátor: Vágó Judit Határ-idő – Hogyan dolgozunk határeseti pácieseink időkezelési nehézségeivel?

Team bemutatkozása

9:00-10:30 Simándy József terem Csuhai Csinos Klára, Miklós Barbara, Néveri Emese, Ormay István, Páll Orsolya Emese Moderátor: Árkovits Amaryl

Nincs idő a fejfájásra

Módszertani sokszemközt

10:30-11:00 Kávészünet
Szombat 11:00-12:30 Szekció programok
11:00-12:30 Larus terem Antal Bacsó Péter, Árkovits Amaryl, Martényi Erzsébet, Narancsik Gabriella, Soós Nóra Moderátor: Bokor László

Mélység? Hosszúság? Szélesség? Mit is jelöl a terápia időtartama?

Kerekasztal-beszélgetés

11:00-12:30 Szabó Lőrinc terem Ajkay Klára, Cz. Szabó Melinda, Danics Zoltán, Farkas Melinda, Hódi Ágnes, Kovács Tamás Moderátor: Cz. Tóth Izabella

A pszichoterapeuta identitás fejlődési fáziasai „belülről” nézve

Kerekasztal-beszélgetés

11:00-12:30 Jókai Mór terem Eigner Bernadett: „Anya, hiszen neked is két férjed van!” – Idő, tér és kapcsolatok szerepe az integratív játékterápiában

Felkért hozzászólók: Endresz Hajna, K. Németh Margit Üléselnök: Sarkadi Borbála

Esetbemutatás

11:00-12:30 Simándy József terem Szekció előadások Üléselnök: Bagotai Tamás

Karher Éva, Terenyi Zoltán: Van idő? – Készenlét a terápiás helyzetben

Stiblár Erika: Gyorsított idő – archetipikus mese-fordulatok katalizáló hatása csoportmunkában

12:30-13:45 Ebédszünet
Szombat 13:45-15:15 Szekció programok
13:45-15:15 Larus terem Balogh Klára, Jarovinszkij Vera, Somogyi Erika Moderátor: Szőnyi Gábor

A transzgenerációs hatások megjelenése és kezelése különböző pszichoterápiás elméletek gyakorlatában Kerekasztal-beszélgetés

13:45-15:15 Szabó Lőrinc terem Szekció előadások Üléselnök: B. Gáspár Judit Boros Edit, Kiss Tibor Cece: Verbális és nem verbális idő a tündérhegyi mozgáscsoportban

Moukthar Lucia: Felfüggesztett idő – Egy szexuális bűnelkövetőknek tartott pszichodinamikus mozgás- és tancterápiás műhely bemutatása

13:45-15:15 Jókai Mór terem Valkó Lili: Hosszútávfutás a Ház körül

Felkért hozzászólók: Horváth Klára, Kácsándi Elvira Üléselnök: Dávid Tamás

Esetbemutatás

13:45-15:15 Simándy József terem Miklós Barbara, Mondok Árpád, Szőnyi Magda, Szűcs Mónika Moderátor: Deák Zsolt

Az idői keret, mint terápiás hatótényező. Mit gondolnak erről a különböző terápiás irányzatok

Kerekasztal-beszélgetés

15:15-15:45 Kávészünet
Szombat 15:45-17:30 Plenáris programok
15:45-16:45 Larus terem Záró viadal

A jó terapeuta és az idő

Viadalvezető: Csáky-Pallavicini Krisztina

Viadorok: Antal Bacsó Péter – Lőrik Dóra; Milák Piroska – Soós István

16:45-17:30 Larus terem Záró értékelő ülés Az ülést vezeti: Takácsy Márta és Tiringer István
Vissza az előzőre