Program

 

Bevezető

Hitelesség vagy tekintély? Hiteleség és tekintély?

2014. május 16-17.

A PSZICHOTERÁPIA szakfolyóirat
és konferencia kultúrája,
hogy a szakmát tiszteli,
nem a tekintélyt.

Szakmai közéletünk számos megválaszolandó kérdést tartogat a hitelsség és/vagy tekintély témában. Hol kap helyet a hitelesség és hol van jelen a szükséges tekintély, és ami talán a legfontosabb, hol találkozunk a hiteles tekintéllyel? A kettő viszonya, jelenléte, hiánya komoly kérdésként merül fel a terápiás helyzetekben, megmozgatva a páciens-terapeuta kapcsolatot.

A klinikumhoz, gyakorlathoz kötődő programok – előadások, kerekasztal-beszélgetések, műhelyek, esetbemutatások – alapgondolatait a konferencia témája vezérli. Célunk lehetőséget biztosítani, hogy ezekben megjelenjenek a páciensekkel, kliensekkel folytatott munka kérdései, örömei, buktatói.

Számos ponton kapcsolódunk egymáshoz. Közös szempontok felől közelítünk etikai kérdésekhez, együtt szembesülnük olyan helyzetekkel, amelyek pszichoterápiás kérdéseket érintenek, amikor például az iskolapszichológiát leválasztják a nevelési tanácsadókról. Valamennyien partnereket keresünk konferenciákon, folyóiratunkban. Közös gondunk az egyesületek, szakmai csoportok elszigetelődése, közösen keressük a párbeszédet területek, módszerek, irányzatok között. Keressük azt, hogy mit meríthetünk egymásból, a szakmából, szakmai hitelességünkből. Közös felelősségünk, hogy a pszichoterápiás és tanácsadási terület mint szakma érdekképviselete megfelelően rendeződjön szervezetekbe és vegyen részt társadalmi ügyekben. Ezeken keresztül alakítjuk szakmánknak hiteles tekintélyét kölcsönző közös értékeinket.

A 10. PSZICHOTERÁPIA konferencia logója egy tízfilléres, egy pénzérme, amely értéket képvisel. Mennyit? Ki-ki keresse meg és keressük együtt is. A fillér ma már nincsen forgalomban, de valamennyien emlékszünk rá. Mindig nagyobb pénznek volt a kisebbik alkotó része. Eredetileg a fillér a római kori ezüst dénár tizede, ami abban a korban nem volt valóságos pénzdarab, csak számításban szerepelt. Valójában hasonló a reprezentációhoz, a valóság egy része, amely szimbolikus szinten összeköt bennünket az adok-veszek során. A kapcsolódás pedig a mi legfőbb értékünk. E logóval azt szeretnénk üzenni, hogy figyeljünk egymásra, értékeljük, vegyük komolyan egymást, pszichoterápiás és tanácsadó szakmánkat. Ez kell ahhoz, hogy bennünket is komolyan vegyenek.

A PSZICHOTERÁPIA szakfolyóirat és a konferencia arra törekszik, hogy a figyelmet a gyakorlat kérdéseire irányítsa. Ennek hangsúlya a kutatási paradigmákban is egyre nő. A bizonyítékokon alapuló (evidence bases) kutatások mellett megjelent a gyakorlaton alapuló bizonyíték (practice based evidence) kutatási kérdés felvetés is. Elsősorban azokon a területeken kap jelentőséget, ahol számos változó párhuzamos hatásával kell számolnunk. Ide tartozik a pszichoterápia, tanácsadás, vagy éppen az ápolási (nővér, gondozó, fejlesztő) beavatkozások területe is. Ezek hatékonysága nem minden esetben mérhető a bizonyítékokon alapuló kutatások által megkövetelt laboratóriumi körülmények között, illetve ha mérhetőek is, a gyakorlatban történő beválásuk elszakad ezeknek eredményeitől. Szükségünk van a bizonyítékokon alapuló kutatásokra, de a hiteles eredményekhez ugyanilyen fontos ezek gyakorlatban történő beválásának elemzése is.

A hitelesség és tekintély kérdései nem megkerülhetők a terápiás helyzetekben, képzéseinkban, ahol érintik a képzésban levőket és kiképzőket egyaránt. Valamennyi plenáris programunk kapcsolódik e témához: Nyitó előadás: A tekintély kritikája, a kritika hitelessége, avagy mit keres a szociálpszichológia a terápiában? Folytatjuk a nagycsoportot akvárium elrendezéssel, amelynek témaadó címe: Mi hitelesít engem, ki hitelesít téged? A viadal is ezt feszegeti ironikus műfajával: Hogyan válassz kiképzőt? Hiteles legyen vagy tekintélyes? (Jó tanácsok kezdőknek és haladóknak).

A 2014-es PSZICHOTERÁPIA szakfolyóirat immár 10. konferenciája. Célunk továbbra is, hogy a diszkussziók, hozzászólások, viták tág terében segítsük a szakmai párbeszédet és együtt gondolkodást, a hallgatóság aktív bevonódását, az igényes szakmai találkozásokat.

Idei konferenciánkra több mint kétszer annyi program érkezett be, mint amennyit e két nap négy párhuzamos szekciói be bírnak fogadni. A be nem került programok szerzőit arra biztatjuk, hogy publikáció formájában mutassák be a javasolt témákat, melyek a PSZICHOTERÁPIA hasábjain juthatnak el a szakma széles rétegéhez.

A szervezők nevében élményekben, szakmai találkozásokban, inspiráló eszmecserékben bővelkedő hiteles és tekintélyes konferenciát kívánok.

Bokor László

 

2014. május 16. péntek
9:00-17:00 Regisztráció
10.00-10.15 Megnyitó: Bokor László

10:15-11:30 Kupolaterem Nyitó plenáris előadás
Szabó Mónika: A tekintély kritikája, a kritika hitelessége, avagy mit keres a szociálpszichológia a terápiában?

12:00-13:30 Szekció programok

Kupolaterem Kerekasztal-beszélgetés
Harkány Éva – Herke Mónika, Merényi Márta – Simon Judit, Bán Judit – Tóth Erika, Szautner Erika, Moderátor: Szőnyi Gábor Generációváltás az egyesületekben – generációváltás a szakmában
Szabó Lőrinc Terem Szekció előadások
Litván Zsuzsanna: A terápiás szövetség jelentősége a pszichoterápiában
Dobossy Anna: Elfelejtett betegek
Jókai Mór terem Szekció előadások
Faix-Prukner Csilla, Rózsa Krtisztián: Szexuális irányultság és nemi identitás speciális kérdései a terápiás térben – az affirmatív LMBTQ pszichológia módszere
Moukhtar Lucia, Tari Annamária: Generációváltás a személyiségzavarokban
Simándy József terem Műhely
K. Németh Margit, Koller Éva, Koós Orsolya, Kóri Márta, Papp Ildikó, Pappné Csákai Ibolya, Sarkadi Borbála, Tar Judit: Hitelesen képviselni a tekintélyt: hogyan kezeljük az agressziót a gyermekterápiában

14:30-16:00 Szekció programok

Kupolaterem Kerekasztal-beszélgetés
Hirsch Anikó, Hódi Ágnes, Pinterics János, Szakács Katalin, Szamosi Éva, Moderátor: Pálnokné Pozsonyi Márta: A gyermekterápia tekintélye, avagy mi teszi hitelessé a működésünket
Szabó Lőrinc terem Műhely
Ledniczki Ildikó, Adrigán Erzsébet , Campos J. Anna, Rajnik Mária: A tekintély beépülése. Fordulópont az ödipális időszak?
Jókai Mór terem Esetbemutatás vitával
Lisznyai Sándor: Egy drogkonzultációs folyamatról
Felkért hozzászólók: K. Németh Margit, Krékits József
Simándy József terem Szekció előadások
Révay Réka, Kiss Tibor Cece: Terapeuta jelenlét nőként és férfiként
Besenyei György: A terapeuták és a párok szexuális attitűdjének szerepe a terápia folyamatában

16:30-18:00 Szekció programok

Kupolaterem Plenáris nagycsoport
Mi hitelesít engem, ki hitelesít téged?
Témacentrikus nagycsoport – nagycsoport akvárium technikával
Csoportvezetők: Terenyi Zoltán és Soós Nóra
18:15-20:30 Kupolaterem Színházi előadás
Kelenhegyi Olga Sára, Molnár György (Transfjúz Társulat)
Te-ként élj!

2013. május 11. szombat
9:00-13:30 Regisztráció

9:00-10:30 Szekció programok

Kupolaterem Kerekasztal-beszélgetés
Justin Móni, Perczel Forintos Dóra, Terenyi Zoltán, Moderátor: Bokor László: „Egy-ügyűek?” – a különböző alapdiplomával rendelkezők lehetőségei a terápiás munkára
Szabó Lőrinc terem Műhely
Dobó Katalin, Harrach Andor, Eörsi Dániel, Horváth Klára, Major István, Ormay István, Pruebl György: A pszichoszomatikus ellátás gyakorlata
Jókai Mór terem Team-bemutatkozás
Ajkay Klára, Hódi Ágnes, Kökény Veronika, Mérei Zsuzsa, Vezeti: Ajkay Klára: Ki vezeti a játékot?
Simándy József terem Szekció előadások
Iring Zoltán: A neutralitás kérdése párterápiás esetek kezelésében
Bojti István: A rendszerszemlélet korlátai és a narratív terápia

11:00-12:30 Szekció programok

Kupolaterem Kerekasztal-beszélgetés
Deák Zsolt, Orosz Katalin, Pető Csilla, Süle Ferenc, Moderátor: Kiss Tibor Cece: C. G. Jung munkásságának továbbélése különböző pszichoterápiás módszerekben
Szabó Lőrinc terem Szekció előadások
Felházi Anett: Hitelesség a terápiás kapcsolatban. Az áttétel fókusz használata súlyos szelf-deficittel küzdő (borderline személyiségszerveződésű) páciens analitikus terápiájában.
Keresztes Zoltán: Borderline patológia, a terapeuta transzparenciája és a szupervízió
Jókai Mór terem Szekció előadások
Urbán Éva: A klinikai szakpszichológia és pszichoterápiás klinikai szakpszichológia méltósága – minőség és garanciális elvek
Pálnokné Pozsonyi Márta: Együttműködés és szakmai kompetenciák egy gyermekterápia keretében
Simándy József terem Vitaülés
Kalóczkai Andrea, Stiblár Erika: A meseterápia különböző megközelítései
Moderátor: Valkó Lili

13:30-15:00 Szekció programok

Kupolaterem Szekció előadások
Kácsándi Elvira: A „kiválasztottak” ígéretei
Egri Tímea, Horváth Zsuzsanna: A gyógypedagógia mint a pszichoterápia egyik határterülete. Fogyatékos személyek körében végzett vizsgálatok az agressziókezelésről, illetve a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia hatásairól
Szabó Lőrinc terem Team-bemutatkozás
Deli Éva, Gyollai Ágoston Zsolt, Halmai Tamás, Lehoczki Ágnes, Lukács-Miszler Katalin, Magyar Eszter, Magyar Judit, Uzonyi Adél: „Kényszergyógykezelők” – Terápiás lehetőségek egy tekintélyelvű szervezetben
Jókai Mór terem Esetbemutatás vitával
Herke Mónika: DREAM-terápia
Felkért hozzászólók: Bodnár Csilla , Kántor Árpád , Rózsa Ildikó
Simándy József terem Szekció előadások
Danics Zoltán: A hitelesség felértékelődése a pszichoterápiás kapcsolatban
Nagy Ildikó: Egészségesekkel folytatott lelki munka a Termékeny Életpálya Műhelyben

15:30-17:15 Plenáris programok

Kupolaterem Záró viadal
Hogyan válassz kiképzőt? Hiteles legyen vagy tekintélyes? (Jó tanácsok kezdőknek és haladóknak)
Viadalvezető: Túry Ferenc
Viadorok: Fonyó Ilona – Szemán Dénes; Sinkó Dóra – Bagotai Tamás
Kupolaterem Záró értékelő ülés vezeti: Kiss Tibor Cece

Vissza az előzőre