2023 – február

PSZICHOTERÁPIA

A pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata

Megjelenik negyedévente 32. évfolyam 1. szám 2023. február

 

Tartalom

 

A szerkesztők előszava

Benkő Henrietta, Kepics Zsanett

 

TANULMÁNYOK

Esszétanulmány

Tari Annamária, Szőnyi Gábor: Online terápia – online képzés?

Elméleti tanulmány

Oravecz Róbert: Az öngyilkosság-folyamat jellege az analitikus pszichoterápia szemszögéből

Elméleti tanulmány

Flach Richárd: Az iskolapszichológus szerepe a gyermek- és serdülőkorú öngyilkossági krízis kezelésében

 

MŰHELY

Műhelybeszámoló

Valkó Lili: Az etikai kérdések helye és dilemmái a képzésben és az egyesületi életben

Stúdióbeszélgetés

Kepics Zsanett, Vattay Dániel: Beszélgetés a serdülők lelkiállapotáról, ellátásról

Vicinális

Pál Krisztina, Kepics Zsanett: Új felszállók…?

Pályázat

Zatroch Zsuzsa: Pszichológus a végeken

 

SZAKMAI KÖZÉLET

Portré

„Üljünk körbe, mint az indiánok anno, és próbáljunk meg a tűz körül vagy az asztal körül eszmét cserélni” – Portré Szemelyácz Jánosról – Összeállította: Berger Noémi

Helyzetkép

GIGAZOOM a transzparencia jegyében – Árkovits Amaryl, Pintér Gábor, Terenyi Zoltán, Tóth Erika, Varga S. Katalin, Csurgai Dorottya, Kútvölgyi Andrea, Markó Dávid

Viták, hozzászólások

Vita a pro bono pszichoterápiákról – Barna Mária

A terápiás gyakorlat etikai kérdései 40.: Csonka Judit Kardos Tímea ♦ Kuritár Eszter

Hírek

Demetrovics Zsolt székfoglaló előadása

Beszámolók

Konferenciák – Tiringer István ♦ Kiss Ádám Bence ♦ Eörsi Dániel

Könyvismertetések – Bakuretz Bonnie, Deák Anita ♦ Tiringer István

Szakkönyv- és folyóiratlisták

Szakmai programok

Szerkesztőségi közlemények

 

 

A SZERKESZTŐK ELŐSZAVA

 

Lendületesen indult az új év a szerkesztőségben: januárban elindítottuk az online folyóiratot, felvettük az első podcast-beszélgetésünket, szerveztünk egy ankétot, megjelent az etikai rovat írásaiból szerkesztett kötet, s hosszú idő után újraindítottuk a hírlevelünket. Új rovatokat is indítunk az évben. Jelen lapszámunkban olvashatják a Vicinális rovatunk felhívását – szeretnénk bemutatni az ország kevésbé látható szakmai műhelyeit, munkahelyeit, melyek a klasszikus tankönyvi tereptől valamiképp eltérnek -, de a későbbiekben is találkozhatnak majd új rovatokkal.

Az új év gyakran hozza annak a reményét, hogy az idei jobb lesz, mint az előző, most ez a vágy különösen erős az elmúlt évek fényében. Amikor ezt a számot olvassa az Olvasó, már több mint egy éve háború dúl a szomszédunkban, az azt megelőző éveket pedig a COVID okozta krízis nehezítette. Mindezek hatnak társadalmunkra, pácienseink pszichés állapotára. Fontos rátekintenünk arra, amiben vagyunk, hogy láthassuk, mi az, amire hatni tudunk, s megérezzük az erőnket.

Az elmúlt időszak következtében megnövekedett az online terápiák száma és a róluk szerzett tapasztalat, mindez felveti a távterápiás-képzés kérdéskörét is, amelyről részletesen ír tanulmányában Tari Annamária és Szőnyi Gábor. Ezt követi két tanulmány az öngyilkosság témakörében. Oravecz Róbert az öngyilkosság folyamatjellegét elemzi a kommunikációs szempontok alapján, a terápiás folyamatra is rátekintve, megvizsgálva a terapeuta felelősségét a szuicid folyamat kimenetelében. Flach Richárd a serdülőkori öngyilkosság-megelőzést kutatja írásában, és iskolapszichológiai protokoll létrehozását sürgeti a témában.

Ehhez az íráshoz több ponton kapcsolódik a serdülők lelkiállapotáról és ellátási lehetőségeiről folytatott podcast-beszélgetésünk, melynek szerkesztett változatát olvashatják a folyóiratban. A beszélgetés résztvevői – Dr. Borbáth Katalin, Dr. Mészáros Gergely, Pap Erika és Szabó Ágoston, – az ellátás különböző területeit képviselik.

A Műhelyben olvashatnak még a Barna Mária és Vattay Dániel által szervezett ankétunkról, mely az etikai kérdések képzésben és egyesületi életben elfoglalt szerepéről és dilemmáiról szólt. Ebben a részben találják a már említett Vicinális rovatunk felvezetőjét, amelynek akár lehetne egy állomása Zatroch Zsuzsa írása: Pszichológus a végeken. Pályázatunkra bár disztópiákat és utópiákat kértünk, több írás is érkezett a pedagógiai szakszolgálatok, iskolapszichológia világából, felhívva a figyelmet arra, hogy sok kollégánk érzelmileg nagyon megterhelő helyzetben dolgozik. A következő számunkban olvashatják majd a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó pszichológusokkal készített felmérés eredményeit.

A Szakmai közéletben Szemelyácz János izgalmas portréjában mélyedhet el az Olvasó, és az is kiderül, mi a közös a portré eddigi szereplőinek életében. Aki esetleg lemaradt volna a Gigazoom-ról, a Szakmai közélet írásai között megtalálhatja a hazai pszichoterápiás képzés kérdéseiről szervezett találkozó beszámolóját. Lezárult a vitánk a pro bono pszichoterápiákról, Barna Mária összegzi a tapasztalatokat. 40. etikai esetünkben a terapeuta erotikus álma okoz bonyodalmakat a terápiában, Csonka Judit, Kardos Tímea és Kuritár Eszter elemzéseiben különböző nézőpontokkal találkozhatnak.

Örömteli hír, hogy Demetrovics Zsoltot a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A lap végéhez közeledve olvashatják konferencia-beszámolóinkat, könyvajánlóinkat, s ha elég figyelmesen nézik a lapot, felfedezhetik azt is, hogy közeleg a folyóirat 17. konferenciája! Amikor ezt olvassák, már beérkeztek a szerkesztőségbe az absztraktok, és kezdetét vette a lázas készülődés… Nagyon várjuk a személyes találkozást, és azt, hogy közösen gondolkodhassunk a jövőnk elviselhető bizonytalanságairól.

 

Benkő Henrietta, Kepics Zsanett

 

 

TANULMÁNYOK

 

 

ESSZÉTANULMÁNY

Tari Annamária, Szőnyi Gábor

Online terápia – online képzés?

Szempontok a távterápiás gyakorlat megkerülhetetlen dilemmáihoz

 

A távterápia elterjedését felgyorsította a COVID járvány. A szerzők abból indulnak ki, hogy az online pszichoterápia gyakorlata fennmarad, növekszik. Akár technikai módosításnak, akár új pszichoterápiás szettingnek tekintjük a távterápiát, szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy milyen képzés tartozik hozzá. Több dimenzióban áttekintve az online-offline működés közötti eltéréseket, magunk inkább önálló helyzetként gondolkozunk az online elrendezésről, ami számos vonatkozásban áthatja a terápiás kapcsolatot, folyamatot.

A szerzők véleménye szerint a távterápia és így a távterapeuta képzése még tapasztalatgyűjtési, kísérleti szakaszban van. Összefoglalják mindazokat a kérdéseket, melyekbe a szakmának – a képzést szolgáltató egyetemeknek, módszertani egyesületeknek, az ellátást szolgáltató műhelyeknek, terapeutáknak – közös álláspontra kellene jutniuk. A szakmai protokollba és a pszichoterápiás etikai kódexbe is be kell építeni a távterápiás szempontokat. Mindehhez a távterapeuta-képzés beindításával párhuzamosan javasolják, hogy kutatások is induljanak. Ha a gyakorlati terjedéshez nem társul képzés, akkor várható, hogy a pszichoterápia utóbbi időben megszerzett társadalmi elismerése lecsökken.

 

Kulcsszavak: online pszichoterápia – online képzés – szetting – online munka sajátosságai – kutatás

 

 

ELMÉLETI TANULMÁNY

Oravecz Róbert

Az öngyilkosság-folyamat jellege az analitikus pszichoterápia szemszögéből

 

Válaszul a tetőző magyar öngyilkosság hullámra a 80-as években, Kézdi Balázs és kutatócsoportja kidolgozott egy kommunikáción és kulturális antropológián alapuló elméletet, a diszkurzív szuicidológiát. A kutatócsoport a főáramú szuicidológiai gondolkodással szemben, mely az öngyilkosság okait volt hivatott kutatni, az öngyilkosság-folyamat „sűrű megértését“ tűzte ki célul. A kutatócsoport szövegelemzéseken keresztül igyekezett megragadni azokat a kommunikációs sajátosságokat és nyelvi jellemzőket, melyek segítségével megérthető és nyomon követhető az öngyilkosság-folyamat társadalmi kontextusában.

Az elmélet lehetőséget teremtett a konkrét öngyilkosság-veszélyeztetettség felismerésére, individuális megítélésére, a hatékony krízisintervencióra a helyi SOS telefon-szolgálaton és a területileg illetékes krízisosztályon keresztül.

Az elmúlt négy évtized során főleg magyar szerzők számos cikket jelentettek meg e témakörben magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban. Mindez hozzájárult a diszkurzív szuicidológia elméletének továbbfejlődéséhez.

A diszkurzív szuicidológia komplex, interdiszciplináris pszichológiai és humanisztikus tudományos koncepciókra támaszkodik, és mint ilyen, szorosan kapcsolódik a pszichoterápia kortárs megközelítéseihez.

A cikk összefoglalja a diszkurzív szuicidológia alapvető ismérveit, integrációját a kortárs humanisztikus koncepciókkal, a narratív elmélettel. A pszichoterápia összefonódása a neurobiológiával és a kognitív tudományokkal teret nyitott az öngyilkosság-folyamat megértéséhez a diszkurzív szuicidológia elméletén keresztül. A szerző hangsúlyozza az öngyilkosság-folyamat szövegszerű megnyilvánulásainak jelentőségét a pszichoterápiás folyamatban.

 

Kulcsszavak: öngyilkosság – búcsúlevél – diskurzus – narratíva – pszichoterápia

 

 

ELMÉLETI TANULMÁNY

Flach Richárd

Az iskolapszichológus szerepe a gyermek- és serdülőkorú öngyilkossági krízis kezelésében

 

Az öngyilkossággal kapcsolatos késztetés súlyosan veszélyeztető tényező, maga az öngyilkosság pedig vezető halálok a fiatal korosztályban, ami azonnali beavatkozást igényel a környezet részéről. Különösen igaz ez a pedagógiai (oktató-nevelő) munkát segítő, mentálhigiénés kapuőrökként dolgozó, és az iskolákban egyre nagyobb arányban jelen lévő iskolapszichológusokra. Az iskolapszichológusok mindinkább szélesebb körben elfogadott és igényelt munkáját rendeletek szabályozzák és protokollok segítik, mégis hiányoznak a gyermek- és serdülőkori öngyilkos magatartás felismeréséről, ellátásáról és megelőzéséről szóló szakmai irányelvek, szabályozók, jó gyakorlatok, amely nemzetközi szinten sem megoldott kérdés. A szakmát jellemző kihívások (direkt és indirekt intervenciók aránytalansága, pályakezdők felülreprezentáltsága, munkahelyi körülmények és feltételek) az iskolapszichológusok számára szintén nehézségként vannak jelen, amelyek a gyors kiégést és pályaelhagyást implikálják. Az érzelmileg megterhelő krízishelyzetekben, a kríziskezelés során ugyanakkor többszempontú beavatkozásra van szükség, a pontos helyzetmegismeréstől és értékeléstől a szakellátásba juttatásig, hiszen az iskolapszichológussal folytatott munka nem helyettesíti a gyermekpszichiátriai ellátást vagy a pszichoterápiás kezelést. Ebben a folyamatban előtérbe kerül többek között a szakember kríziskezelési kompetenciája, öngyilkossággal és önsértéssel kapcsolatos attitűdjei és ismeretei, a titoktartás etikai kérdései, szakmaközi (pl. pszichiáter, háziorvos, szociális munkás) kommunikációs képessége, a szülővel, pedagógussal, intézményvezetővel való együttműködés lehetősége. A tanulmány keretei között két eset bemutatásán keresztül szemléltetem a kríziskezelés lehetséges folyamatait. Kitérek arra, hogy az iskolapszichológus krízismenedzserként a pedagógussal és a szülővel való partneri kapcsolat, illetve az ellátórendszerekkel való együttműködés mentén hogyan szolgálhatja a krízisben lévő diák szuicid veszélyeztetettségének csökkentését. Célom egyrészről a szakmát érintő hiányosságok artikulációja, valamint a megoldási lehetőségek bemutatása, saját iskolapszichológusi gyakorlatom mentén.

 

Kulcsszavak: iskolapszichológia – gyermek- és serdülőkorú öngyilkossági krízis – öngyilkosság-prevenció – iskolai mentálhigiéné

Vissza az előzőre