Terápiák, tanácsadás

Csoportvezetői alapozó tanfolyam internetes oktatással
Elméleti képzés és sajátélmény

Sok segítő foglalkozású szakembernek nem áll módjában szervezett képzésben részt venni, miközben munkája szerves része többféle lélektani csoport vezetése, vagy működés benne csoporttagként (pl. esetmegbeszélő, teamszupervízió tagjaként). Elsősorban nekik szól ez a program. A tanfolyam szerkezete olyan, hogy azok számára is könnyen hozzáférhető, akik a képzés szempontjából nehéz körülmények között élnek, dolgoznak – távol a fővárostól vagy más szakmai centrumtól. Az elméleti felkészítés döntően internetes kapcsolaton keresztül, egyéni oktatási formában (irodalom feldolgozás, feladatok) történik.

A tanfolyam azok számára, akik további képzésben kívánnak részt venni, a csoportanalitikus képzés bevezető szakaszának felel meg („introductory course”). Tematikája azokat a kérdéseket öleli fel, melyek valamennyi csoportmódszer alapjához hozzátartoznak. Ezzel hozzásegíti a szakembert a csoport helyzetek és folyamatok kezeléséhez:

  • pszichoanalízis alapfogalmai
  • csoportanalízis alapfogalmai
  • csoportok célja, szervezése, kontextusa
  • csoporthelyzet
  • csoportfolyamat
  • csoportvezető helyzete, szerepe
  • csoportvezetés alapelemei
  • csoport és szervezet

Képzési tevékenységeink egyik része a hivatalos pszichoterápiás képzésekhez, továbbképzésekhez tartozik, vagy kiegészíti azokat. Programjaink másik része a gyógyításon, klinikumon kívül eső segítő, tanácsadó szakembereknek szól. A szervezeti konzulensek, humán erőforrás vezetők, szociális munkások, lelkészek, pszichológusok, orvosok munkáját segíti az egyéni, csoport- és szervezeti folyamatok, jelenségek hatékony kezelése. Az említett területeken dolgozóknak fontos szakmai munkájuk lélektani követésére, feldolgozására. Tanfolyamaink rendszerint sajátélmény, elméleti és szupervíziós részt tartalmaznak.

Szakmai anyagainkkal, ingyenes programjainkkal kollégáink fejlődését szeretnénk támogatni

Vissza az előzőre