2013 – augusztus

Tartalom

In memoriam Buda Béla

A Szerkesztőség előszava

 

TANULMÁNYOK

Elméleti tanulmány

Buda Béla: Ember és társadalom a neofreudizmus elméletében

Kincsesház

Buda Béla: Maruyama morfogenetikus modelljének alkalmazása a csoportpszichoterápiára

A terapeuta szerepének és a csoportműködés problémájának rendszerelméleti megközelítése. fordította: Valkó Lili

Áttekintő tanulmány

Buda Béla: Előszó (Pszichoterápia kötethez)

A gyakorlat kérdései

Buda Béla: Akció — katarzis — empátia — encounter. Moreno hozzájárulása a modern pszichoterápia fejlődéséhez

SZAKMAI KÖZÉLET

Bemutatás

Buda Béla: Életút

Bemutatás

Buda Béla emléke – Süle Ferenc ¨ Koltai Mária ¨ Felvinczi Katalin ¨ Bíró Gyula ¨ Haraszti László ¨ Komlósi Piroska, Flaskay Gábor

Így dolgozunk mi…

Buda Béla: A depresszió egzisztenciális dinamikája

Hírek

Beszámolók

Konferenciák – Buda Béla, Hidas György

Könyvismertetés – Buda Béla

Szakkönyv-listák – Medicina Könyvkiadó ¨ Oriold és Tsai Kiadó ¨ Park Könyvkiadó ¨ Ursus Libris

Szakmai programok

Szerkesztőségi közlemények

Vissza az előzőre