1999 – Május


1999. május
159-236. oldal

John Steiner:
161-164
Az áttétel hatása a tanulásra
Oravecz Róbert dr.:
165-173
Egy multidimenzionális trauma-modell felvázolásának kísérlete
Molnár Gábor dr., Molnár Ildikó dr.:
175-180
A Beck- és Zung-féle önértékelő tesztek faktoranalízise
Menyhártné Nailáth Nóra:
181-188
A szülő-konzultáció néhány dilemmája
Körmendy Györgyi dr.:
203-210
A destruktív szimbiózis – avagy Palkó története születésétől börtönbe kerüléséig
Spannraft Marcellina:
211-215
Nyelvészeti adalékok a merülés archetípusához. A merül ige jelentésének kognitív szemantikai megközelítése – költői szövegek alapján
Krékits József dr.:
216-221
Közalkalmazotti lét és magánpraxis. Kettős, vagy hasadt identitás?
Vissza az előzőre