Absztraktok

Idő van!

A Pszichoterápia folyóirat 12. konferenciája


2016. május 6–7.

MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.


 

Az absztrakt formai követelményei

  1. előadó(k) neve (doktori és egyéb címek nélkül)
  2. előadás címe
  3. műfaja (szekció előadás, műhely, esetbemutató stb.)
  4. absztrakt szövege 1500-2000 karakter
  5. Lábjegyzetben: előadó(k) teljes neve (címekkel), elérhetősége (e-mail, telefon, levelezési cím), a program szempontjából releváns szakmai státusza, munkahelye

Kérjük, hogy az absztraktban kerüljön minden formázást, mert azzal csak megnehezíti a tördelőszerkesztő munkáját.

Kérjük, hogy használjon Times New Roman 12-es betűt; 1-es sortávolságot, balra igazítással.

 

Tartalmi szempontok, műfajonként

Általános kívánalom, hogy az absztraktban beküldője érdemben jelenítse meg a témát.

 

Az előadás absztraktja

mutassa be az előadás felépítését, gondolatmenetét, a szerző fő téziseit.

 

A vitaülés absztraktjából

derüljön ki, kik a részvevők és milyen iskolát képviselnek; valamint váljék világossá, hogy rövid vitaindítójuk miről szól, hogyan szolgálja a konstruktív együttgondolkodás beindulását.

 

A kerekasztal beszélgetés absztraktjából

  • derüljön ki, mi a moderátor koncepciója: hogyan szeretné az általa választott témát kibontatni a részvevőkkel, milyen főbb kérdéseket kívánnak körbejárni.

Kerekasztalhoz lehet jelentkezni témával, moderátorként, megjelölve a többi részvevőt. Lehet továbbá jelentkezni részvevőnek a témalistában már szereplő témához.

 

A teamek bemutatkozásához írt absztraktból derüljön ki, hogy

a team működésének mely aspektusaira helyezik a hangsúlyt, és hogy milyen formában történik a team bemutatása.

 

A műhely absztraktjából derüljön ki, hogy

1)      egy módszer bemutatásánál az, hogy a módszer mely aspektusait kívánja bemutatni a műhely vezetője, milyen formában kívánja bevonni a demonstrációba a részvevőket;

2)      egy szakmai téma közös kidolgozásánál az, hogy milyen konkrét kérdésekben kívánnak előrehaladni, milyen módon kívánnak a műhelyben dolgozni, s hogy milyen eredményre kívánnak közösen jutni a műhely végére.

 

Az „esetbemutatás” absztraktjából derüljön ki, hogy

milyen helyzetben (tanácsadás, terápia, annak paraméterei) és milyen módszerben (szemlélet technika) vezetett esetről van szó; mi az esetet bemutató problémája, kérdése.

Lehet jelentkezni eset bemutatásával. A jelentkező indítványozhatja, hogy milyen irányzatokból szeretne kiképzőket az esethez.

Kiképzők jelentkezhetnek kiemelt hozzászólónak.

 

Az absztraktok beküldési határideje 2015. február 20. A beküldés módja e-mail csatolás:

konferencia@pszichoterapia.hu

A beérkező programjavaslatokat „szerkesztési folyamatban” a konferenciához formázzuk. Ez határidős lépéseket is magában foglal, amiben nagyon fontos a szerzők együttműködése. Ismételt sikertelen megkeresés azzal járhat, hogy a javaslatot nem tudjuk beépíteni a konferencia programjába.

Az absztraktok befogadásának feltétele a regisztrálás a konferenciára: Jelentkezés

 

Vissza az előzőre