Absztrakt

Határátkelők

 

Az absztrakt formai követelményei

 1. előadó(k) neve (doktori és egyéb címek nélkül)
 2. előadás címe
 3. műfaja (szekció előadás, műhely, esetbemutató stb.)
 4. absztrakt szövege 1500-2000 karakter
 5. Lábjegyzetben: előadó(k) teljes neve (címekkel), elérhetősége (e-mail, telefon, levelezési cím), a program szempontjából releváns szakmai státusza, munkahelye

Kérjük, hogy az absztraktban kerüljön minden formázást, mert azzal csak megnehezíti a tördelőszerkesztő munkáját.

 

Tartalmi szempontok, műfajonként

Általános kívánalom, hogy az absztraktban beküldője érdemben jelenítse meg a témát.

 

Az előadás absztraktja

mutassa be az előadás felépítését, gondolatmenetét, a szerző fő téziseit.

 

 

A vitaülés absztraktjából

 • derüljön ki, kik a részvevők, és milyen iskolát képviselnek;
 • váljék világossá, hogy rövid vitaindítójuk miről szól, és hogyan szolgálja a konstruktív együttgondolkodás beindulását.

 

 

A kerekasztal beszélgetés absztraktjából

 • derüljön ki, mi a moderátor koncepciója: hogyan szeretné az általa választott témát kibontatni a részvevőkkel, milyen főbb kérdéseket kívánnak körbejárni.

Kerekasztalhoz lehet jelentkezni témával, moderátorként, megjelölve a többi részvevőt. Lehet továbbá jelentkezni részvevőnek a témalistában már szereplő témához.

 

 

A teamek bemutatkozásához írt absztraktból derüljön ki, hogy

 • a team működésének mely aspektusaira helyezik a hangsúlyt,
 • milyen formában történik a team bemutatása.

 

A műhely absztraktjából derüljön ki, hogy

 • a módszer mely aspektusait kívánja bemutatni a műhely vezetője,
 • milyen formában kívánja bevonni a demonstrációba a részvevőket.

 

 

Az „esetbemutatás vitával” absztraktjából derüljön ki, hogy

 • milyen helyzetben (tanácsadás, terápia, annak paraméterei) és milyen módszerben (szemlélet technika) vezetett esetről van szó;
 • mi az esetet bemutató problémája, kérdése.

Lehet jelentkezni eset bemutatásával. A jelentkező indítványozhatja, hogy milyen irányzatokból szeretne kiképzőket az esethez.

Kiképzők jelentkezhetnek vitaszereplőnek.

 

Az absztraktok beküldési határideje 2013. február 20. A beküldés módja e-mail:

konferencia@pszichoterapia.hu

 

A beérkező programjavaslatokat „szerkesztési folyamatban” a konferenciához formázzuk. Ez határidős lépéseket is magában foglal, amiben nagyon fontos a szerzők együttműködése. Ismételt sikertelen megkeresés azzal járhat, hogy a javaslatot nem tudjuk beépíteni a konferencia programjába.

 

Az absztraktok befogadásának feltétele a regisztrálás a konferenciára: Jelentkezés

 

 

Vissza az előzőre