Téma

Szabadon választható

A PSZICHOTERÁPIA folyóirat . konferenciája,

2024. május 10-11.

konferencia@pszichoterapia.hu, www.mentalport.hu

MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

 

Kedves Kollégák! 

Konferenciánk idén nagykorúvá válik. A 18 szimbolikus szám, a 18. születésnap, érettségi, választójog, jogosítvány mind olyan fordulópontok az életben, melyek beavatásul szolgálnak a felnőtt létbe. Ezért szeretnénk megragadni a felnövéssel járó szabad választásaink, lehetőségeink és az ezzel járó felelősségeink kérdéskörét: felnőtt-e a szakmánk?

“Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet…” – írja József Attila. 

Mennyire akarjuk a választás szabadságát? Sokszor egyértelműbb, hogy mitől szeretnénk szabadok lenni, de nehezebben döntjük el, mire is szeretnénk használni a szabadságunkat. Közös döntések esetén különösen nehéznek tűnik, időnként érezhetjük azt, hogy társadalmi szinten nincs is lehetőségünk választásra.

A ma felnövő generáció nem csak az idősebb generáció, de a Föld korlátaival is szembesül, miközben látszólag egyre nagyobb szabadság nyílik az egyéni érdekek érvényesítésére, a különböző – szexuális, nemi, virtuális, stb. – identitások megélésére. Hol van a szabadon választható identitás és az identitás disszociációjának határa? Hogyan tudunk segíteni a fiataloknak tájékozódni, amikor a szakma maga is megosztottá válik? Vissza tudunk-e térni a józan, tényszerű, egymást érteni akaró gondolkodáshoz az átpolitizálttá vált szakmai kérdésekben? 

Pácienseink, klienseink gyakran olyan élethelyzetekben keresnek meg bennünket, amikor úgy érzik, problémáikat egyedül képtelenek átlátni, időnként betegségük is korlátozhatja döntéseik szabadságát. Úgy érzik, nincs más lehetőségük, mint időt, energiát, pénzt áldozni azért, hogy életüket segítséggel elviselhetőbbé, jobbá tegyék, miközben azt is érezhetik, olyasmiért vállalnak felelősséget, amit nem is feltétlenül ők rontottak el. Van, amikor a terápia kötelezően választható. A kezelési módszerek sokfélesége megnehezíti a választást a segítséget keresők számára. Ebben a helyzetben egyre nagyobb szerepet kap a szolgáltatások marketingje, ami nem mindig tükrözi a szolgáltatás minőségét, hatékonyságát. Hogyan tudunk kompetencia-határainkat tartva felelősen segíteni, hogy pácienseink rátaláljanak mérlegelés melletti választási szabadságukra? S eközben mi az, ami minket korlátoz és szabaddá tesz a terápiás üléseken, képződésünk során? A képzéseken túl szüksége van-e szakmánknak olyan szabályozásra, tudományosan megalapozott standardokra, amik az ellátások minőségét támogatnák, vagy elég-e az ellátók önkontrollja, egyéni és kisközösségi szakmai és etikai felelőssége?

Az elmúlt években szakmai közéletünket intenzíven foglalkoztatta a pszichoterápiás képzések átalakítása, ami egyre nagyobb nyilvánosságot kapott, s lehetővé vált, hogy a képzés érintettjeinek széles tömegei véleményt formáljanak. Vajon mobilizálódik-e elég egyéni akarat ahhoz, hogy demokratizálja a szakmánkat és a képzési rendszerét?

A konferenciánk szabadon választható: dönthetnek, eljönnek-e, és aktív szereplőként vesznek-e részt benne. Mi úgy döntöttük, megszervezzük azt… Reméljük, hogy a fenti és kapcsolódó témákban minél többen fogunk együtt gondolkodni, beszélgetni, vitázni a Pszichoterápia folyóirat . konferenciáján. 

A Pszichoterápia konferenciája a pszichoterápiás szakma – egyesületek, irányzatok, szakterületek – találkozási helye. Lehetőség a különböző szemléletű, módszerek, műhelyek, eljárások bemutatkozására, a párbeszédre, vitára, ki- és egymásra tekintésre. Kérjük ezért a képzések és konferenciák szervezőit, hogy programjaik időpontjának meghatározásakor vegyék figyelembe szakmánk, a Pszichoterápia folyóirat konferenciájának időpontját is. Szeretnénk, hogy kollégáink mindkét konferencián kényelmesen részt vehessenek. 

 

A Pszichoterápia folyóirat előfizetői a konferencián jelentős kedvezménnyel vehetnek részt.

Előfizetés a Pszichoterápia folyóiratra: http://www.mentalport.hu/a-folyoirat/elofizetes/

 

A konferencia előkészítéséről, programmal, jelentkezésről folyamatosan tájékoztatást adunk a honlapon: www.mentalport.hu  és a konferencia facebook-oldalán: 

https://www.facebook.com/events/219211354404273

Pach Judit szerkesztőségi titkár telefonon elérhető minden munkanap 9:30-14:30 óra között a +36 1 269 9281 vagy a +36 30 196 5475 számon.

E-mail címek változatlanul: szerkesztoseg@pszichoterapia.hu, konferencia@pszichoterapia.hu, mentalport@mentalport.hu

 

Üdvözlettel a szerkesztőség, úgyis, mint program- és szervezőbizottság: Barna Mária, Benkő Henrietta, Eörsi Dániel, Kepics Zsanett, Pál Krisztina, Tiringer István, Valkó Lili, Vattay Dániel szerkesztők, Pach Judit szerkesztőségi titkár és Bokor László felelős kiadó

 

Vissza az előzőre