2009 – December

XVIII. évfolyam, 6. szám
2009. december

A szerkesztő előszava
Albert-Lőrincz Enikő

TANULMÁNYOK

Áttekintő tanulmány
Flaskay Gábor: Áttétel, viszontáttétel — túl az áttételen
Az analitikus-páciens kapcsolat a különböző értelmezési keretek között
A gyakorlat kérdései
Luthardt Andrea: Egyén a csoportban — csoport az egyénben
A pszichodráma csoportcentrikus és protagonista centrikus szemléletének ötvözése analitikus nézőpontból
Elméleti tanulmány
Tringer László: A pszichoterápia és a filozófia kapcsolata, különös tekintettel a kognitív irányzatokra. A filozófiai tanácsadás
Elméleti tanulmány
Láng András: A kötődés mint nem specifikus tényező a pszichoterápiában

SZAKMAI KÖZÉLET

Műhelytanulmány
Urbán Éva, Kelényi Zoltán: Problémák a pszichológiai tevékenység statisztikai besorolásában és szakmakódjaiban, valamint az egészségügyi szakmakód jegyzékben
Körkérdés
Képzés és alkalmazás: Körkérdés a Pszichoterápiás Tanács tagegyesületei elnökeinek és tanulmányi bizottsági elnökeinek
Vita
Az iskolapszichológiáról —Horgász Csaba

Hírek, beszámolók

Konferenciák Tiringer Aranka ¨ Sinkovics Péter ¨ Hódi Ágnes ¨ Mucsi Georgina – Zs. Ungi Szilvia
A Pszichoterápia folyóirat konferenciája — beharangozó
A Pszichoterápia folyóiratról Bitter István
KönyvismertetésekAlbert-Lőrincz Enikő ¨ Fehér Pálma Virág ¨ Fekete Anna ¨ Szűcs Marianna ¨ Tiringer István
Szakkönyv-listák Animula ¨ Lélekben Otthon ¨ Medicina ¨ Ursus libris

Szakmai programok

Vissza az előzőre