2008 – Február


2008. február


A szerkesztő előszava

Albert-Lőrincz Enikő
TANULMÁNYOK
Áttekintő tanulmány

Nagy László: A mentálhigiéné mai trendjei

Módszertani tanulmány

Flaskay Gábor: Az értelmezéstől a terápiás kapcsolatig. Hogyan működik, hogyan hat a pszichoanalitikus terápia? II. rész

A gyakorlat kérdései

Stuart W. Twemlow: Az erőszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erőszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei II. rész (Horgász Csaba fordítása)

A gyakorlat kérdései
Lőrincz Zsuzsa, Pető Katalin, Prágai Éva, Riskó Ágnes: A perverzió felfogása és kezelése a mai pszichoanalitikus gyakorlatban
SZAKMAI KÖZÉLET
Interjú
Beszélgetés Kézdi Balázzsal — Lénárd Kata
Levelek a szerkesztőhöz
Szexológiai bibliográfia — Somorjai Noémi
Hírek beszámolók

In memoriam Stang Tünde — Merényi Márta
Konferenciák — Hódi Ágnes, Horváth Petra
Szakkönyv-listák — Animula, Medicina, Lélekben Otthon

Recenziók
Könyvismertetések — Kerekes Zsuzsanna, Sárkány Péter, Szendi Gábor, Túry Ferenc
Szakmai programok
Vissza az előzőre