2008 – Április


2008. április


A szerkesztő előszava

Albert-Lőrincz Enikő
TANULMÁNYOK
Áttekintő tanulmány

Csáky-Pallavicini Roger, Ittzés András, Harmatta János, Egri László, Szabó Tünde, Tomcsányi Teodóra: Mentálhigiénés szemléletű emberszolgálat. A lelkigondozás mint segítő hivatás

Történeti tanulmány

Hans-Volker Werthmann: Sigmund Freud és Wilhelm Stekel álomértelmezése (fordította: Ormay István)

A gyakorlat kérdései

Bálint Katalin, Bárdos György: A fizikai kontaktus pszichoterápiás aspektusai

Kincsesház
Vikár György: A művészi (irodalmi) alkotás pszichológiája analitikus megvilágításban
SZAKMAI KÖZÉLET
Hírek beszámolók

Konferenciák — Hazag Anikó, Horváth Klára, Jáki Zsuzsanna, Glavákné Várszegi Csilla, Kaló Zsuzsa, Kovai Melinda
Szakkönyv-listák — Animula, Medicina, Lélekben Otthon, Ursus Libris

A Pszichoterápia folyóirat IV. konferenciája elé
Recenziók
Könyvismertetések —Buda Béla, Birkás Béla, Futó Katalin, Horváthné Schmidt Ilona, Treuer Tamás
Görbe tükör
Flaskay Gábor: A horgászat a pszichoanalitikus elméletek tükrében
Szakmai programok
Illusztrációk
Vissza az előzőre