2007 – December


2007. december


A szerkesztő előszava

Tiringer István
TANULMÁNYOK
Áttekintő tanulmány

Szakács Katalin, C. Molnár Emma, Ormay: Közös gondolatok az aktív-analitikus hagyományban és a mai pszichoterápiás elméletekben

Módszertani tanulmány

Flaskay Gábor: Az értelmezéstől a terápiás kapcsolatig. Hogyan működik, hogyan hat a pszichoanalitikus terápia? I. rész

A gyakorlat kérdései

Stuart W. Twemlow: Az erőszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erőszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei I. rész (Horgász Csaba fordítása)

Esszétanulmány
Krékits József: A Freud(e)-elven túl, avagy balsejtelem a kultúrában II.
Esettanulmány
Baltás Péter: Súlyos primer szexuális averzió sikeres kezelése kognitív viselkedésterápiával
SZAKMAI KÖZÉLET
Vita
Az egyéni vagy kettős vezetés kérdése csoportban III. — Hosszú Éva
Műhelybemutatás
„Intim team in team” — a Faludi utca — Böhm Judit, Radnai Gábor
Hírek beszámolók

In memoriam Mérei Ferenc — Bagdy Emőke
Konferenciák — Bánki Cecilia, Blaskovics Eszter, Fecskó Edina, Rácz Valéria – Nagy Ildikó, Zsiborásné Ungi Szilvia
Szakkönyv-listák — Animula, Medicina, Lélekben Otthon
Előzetes a Pszichoterápia folyóirat 4. konferenciájához — Szőnyi Gábor

Recenziók
Könyvismertetések — Kerekes Zsuzsanna, Kocsis-Bogár Krisztina, Karádi Kázmér, Molnár Edit, Palaczky Mária, Simon Mária, Virág Edit
Szakmai programok
Vissza az előzőre