2010 – Április

XIX. évfolyam, 2. szám
2010. április

A szerkesztő előszava
Szőnyi Gábor

TANULMÁNYOK

A gyakorlat kérdései
Merényi Márta: Az instrukciók születése a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában
Elméleti tanulmány
Németh Georgina: A hipnotikus álmok természete ? korai kutatások és aktuális kérdések
Kutatási tanulmány
Erdélyi Ildikó, Káldy Zsolt: A perdita-jelenség mint az identitászavar egy sajátos esete

SZAKMAI KÖZÉLET

Műhelybemutatás
Buda László, Indries Krisztián: A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület
Álláspont
A Magyar Pszichiátriai Társaság és az Országos Pszichiátriai Központ közös állásfoglalása: Az elfogadható színvonalú pszichiátriai ellátás érdekében szükséges teendők összefoglalása
Vita az iskolapszichológiáról
Farkas Erzsébet – Járó Katalin, Ruskó György – Schermann György – Szitó Imre
Hozzászólás
Szőnyi Gábor: Megfontolásra javasolt megjegyzések a Pszichoterápiás Tanács megújított etikai kódexéhez és eljárási rendjéhez

Konferenciák – Előzetes a Pszichoterápia folyóirat 6. konferenciájához

A Pszichoterápia folyóiratról – Harmatta János

Recenziók
Zenei levél – Koltai Mária
Filmlevél – Sáfrán Zsófia

Könyvismertetések
Buda Béla – Túry Ferenc – Varga József

Szakkönyv-listák
Animula, Medicina, MentalPort, Lélekben Otthon, Szent István társulat, Ursus libris

Szakmai programok

Vissza az előzőre