A klinikum, szociális ellátás, mentálhigiéné, nevelési tanácsadás, szervezeti tanácsadás, prevenció szakmai folyóirata.

Évente 4 alkalommal jelenik meg, minden páros hónap utolsó hetében.

A lap a tanulmányok mellett jelentős szakmai-közéleti részt is tartalmaz. Ebben interjúk, körkérdések, beszámolók, esszék, vita, valamint konferenciákról, képzési lehetőségekről szóló tájékoztató található.

A lap a Pszichoterápiás Tanács szakmai támogatásával jelenik meg.

Kiadja a MentalPort
Pszichoanalitikus Oktató,
Tanácsadó és Pszichoterápiás Kft.