Program

Lélek-fraktálok
Önhasonló rendszerek a terápiában, tanácsadásban

A Pszichoterápia folyóirat 16. konferenciája

2022. május 13–14.

konferencia@pszichoterapia.huwww.mentalport.hu

MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

 

 

Kedves Kollégák!

 

Várjuk az absztraktokat a következő konferenciánkra!

 

Az absztraktok beküldési határideje: 2020. február 10. csütörtök

 

Az szempontok megtalálhatóak itt:

http://www.mentalport.hu/pszichoterapia-konferencia/2022-es-konferencia/az-absztraktok-elkeszitese/

 

Erre az e-mail címre várjuk az absztraktokat: konferencia@pszichoterapia.hu

 

Konferenciánkra való kedvezményes jelentkezésre szintén február 10-ig van lehetőség: http://www.mentalport.hu/pszichoterapia-konferencia/2022-es-konferencia/jelentkezes/

 

Főcímünk:

Lélek-fraktálok

Önhasonló rendszerek a terápiában, tanácsadásban

 

Főcímünk magába sűríti mindazt, amivel kapcsolatban következő konferenciánkon érdemesnek tartjuk közös gondolkodásra invitálni a széles szakmánkat. Nem kívánunk új szakkifejezést meghonosítani, s vállaljuk, hogy a geometriához éppen csak annyira értünk, mint egy mezei/közönséges/városi pszichoterapeuta, de a fraktálok végtelenül komplex önhasonlósága megihletett bennünket. A fraktál egyes alkotóelemei egymással és az általuk alkotott egésszel is hasonlóságot mutatnak.

Kerestük, hogy mi lehet az a közös élmény, ami összeköt minket a járványügyi helyzet elszigetelő hatása mellett is. És szerettük volna tágítani is a perspektívát – hogyan illeszkedik az elmúlt két év a nagy egészbe, mi tükröződik, ismétlődik az ez idő alatt hozott döntéseinkben és tapasztalásainkban egyéni, egyesületi, széles szakmai, akár társadalmi szinten.

Szeretnénk minél több oldalról rátekinteni arra, hogy az önhasonlóság elve hogyan érvényesül a lélektani munka, a kapcsolatok alakulása során. Az önazonosság, a változásban megragadható állandóság, a részben tükröződő egész élményeire gondolva adtuk a Lélek-fraktálok főcímet idei konferenciánknak.

Főcímünkről és konferenciánkról további információ itt található: http://www.mentalport.hu/pszichoterapia-konferencia/2022-es-konferencia/

 

Várjuk az egyéni jelentkezéseket, és az egyesületi összekötőkön keresztül szerveződő módszereken átívelő programötleteket is.

 

Teljesen önálló kezdeményezéseket is szívesen látunk, de megosztjuk inspiráció gyanánt a szeptemberi összekötői találkozón felmerült ötleteket is:

 1. Pszichoterápia járványhelyzetben: mitől függ a szakember hatékonysága, az „átállás” sikeressége? És a páciens/kliens megküzdésének sikeressége?
 2. „Navigare necesse est?” – A járványhelyzettel való szakmai „együttélés” elfogadása, mint folyamat.
 3. „Szakmai hibáim online”
 4. Az offline élmények felértékelődése
 5. Az egyesületek szerepe: mekkora erőfeszítést teszünk, hogy aktívak maradjunk? Mi az, amit már nem teszünk meg? Különböző generációk helyzete ebben.
 6. Ismétlődések, önazonosság a terápiás helyzetekben – fraktálszerűen visszaköszönő viszontáttételi jelenségek egyéniben és esetmegbeszélő csoportokban. Amikor „véletlenül” ugyanazt hozza több páciens, amikor a páciensek problémái „véletlenül” a terapeuta érdeklődését tükrözik
 7. Fraktálok a nonverbális terápiákban
 8. A járvány, mint „gumicsont” – az ehhez való ragaszkodás és az elengedés mintázatai a szakmai munkánkban.
 9. Krízisek, szuicidium a csoportban – avagy a járvány „mellékhatásai”. Halasztott krízisek kirobbanása. A társadalmi krízis leképeződései, anómia. A terapeuta válaszlehetőségei.
 10. Mi marad azonos a változás közepette? A távolság és a szándék, mint közös nevezők.
 11. Destruktív erők a terapeutában és ezek kezelése.
 12. Ismétlődő mintázatok a képződés, terapeutává válás választásaiban: én választok, vagy magától alakul? Az önismeret szerepe. Az egyesületek befolyása az önismeret számonkérése során.
 13. Ismétlődések a terápiás rezsimekben a különböző szinteken
 14. A társadalom, a csoport, egy osztályos páciensközösség vagy az egyén szintjei – hogyan jelenik meg ugyanaz a krízis/globális jelenség a különböző szinteken?
 15. Új módszerek kialakulása. Szabad-e újat alkotni? Mikor van az, hogy ezek valójában közösek, csak saját „szerzeménynek” tartjuk őket? Veszélyforrás a változás? Mekkora az a változás, ami még megőrzi a lényeget?

 

A Pszichoterápia konferenciája az egyesületek, irányzatok, szakterületek találkozási helye. Lehetőség az eltérő szemléletű, módszerű műhelyek, eljárások bemutatkozására, a párbeszédre, vitára, kitekintésre.

 

Javasoljuk ezért a szakegyesületi konferenciák szervezőinek, a képzések vezetőinek, hogy speciális konferenciájuk, programjainak szervezésekor vegyék figyelembe a Pszichoterápia folyóirat konferenciájának időpontját, s ne zárják ki eleve részvételi lehetőségüket.

 

A Pszichoterápia előfizetői a folyóirat konferenciáin kedvezménnyel vehetnek részt.

Pszichoterápia folyóirat előfizetés: http://www.mentalport.hu/a-folyoirat/elofizetes/

 

A konferencia előkészítéséről, programmal jelentkezésről folyamatosan tájékoztatást adunk a honlapon: www.mentalport.hu

Pach Judit titkár telefonon elérhető hétfőtől csütörtökig 9-14 óra között a +36 1 789-8054 számon.

E-mail címek változatlanul: szerkesztoseg@pszichoterapia.hu, konferencia@pszichoterapia.hu, mentalport@mentalport.hu

 

 

Üdvözlettel a szerkesztőség, úgyis, mint program- és szervezőbizottság: Barna Mária, Benkő Henrietta, Berger Noémi, Bokor László, Kiss Tibor Cece, Pál Krisztina, Takácsy Márta, Tiringer István, Valkó Lili szerkesztők, és Pach Judit titkár

 

Vissza az előzőre