Az absztraktok elkészítése

PT.Konf.2021-Logo-400kpt

Fordulópont: Érések és érkezések

A Pszichoterápia folyóirat online konferenciája

2021. május 14–15.

konferencia@pszichoterapia.huwww.mentalport.hu

Online platform: zoom

Az absztrakt formai követelményei

 1. előadó(k) neve (doktori és egyéb címek nélkül)

 2. előadás címe

 3. műfaja (szekció előadás, műhely, esetbemutató stb.)

 4. absztrakt szövege 1500-2000 karakter

 5. A szöveg végén:

 • előadó(k) teljes neve (címekkel)

 • titulusa

 • képzettsége, a program szempontjából releváns szakmai státusza

 • email címe

 • telefonszáma (opcionális) pl.: 30/123 4567

 • munkahelye

Kérjük, hogy az absztraktban kerüljön minden formázást, mert azzal csak megnehezíti a tördelőszerkesztő munkáját.
Kérjük, hogy használjon Times New Roman 12-es betűt; 1-es sortávolságot, balra igazítással.

Tartalmi szempontok, műfajonként
Egy programjavaslattal szemben általános kívánalom,

hogy a szerző erre a konferenciára készülő, publikálatlan munkával jelentkezzen. Ha valamiért olyan témát, javaslatot nyújt be, amellyel más konferencián már szerepelt, akkor indokolja meg, miért tartja fontosnak, hogy a javaslatát a Pszichoterápia folyóirat konferenciájára is benyújtsa.
Általános kívánalom, hogy a szerző az absztraktban érdemben jelenítse meg a témát.

A szekció előadás absztraktja

mutassa be az előadás felépítését, gondolatmenetét, a szerző fő téziseit.
Csak olyan munkatársat szerepeltessen társszerzőként, aki érdemben részt vesz a benyújtott előadás elkészítésében és részt vesz a konferencián – azaz a vitában személyesen is kérdezhető. Ha olyan témával jelentkezik, amely egy nagyobb projekt része, akkor a szövegben vagy lábjegyzetben említse meg a többieket.

A vitaülés absztraktjából

derüljön ki, kik a részvevők és milyen iskolát képviselnek; váljék világossá, hogy rövid vitaindítójuk miről szól, hogyan szolgálja a konstruktív együttgondolkodás beindulását.

A kerekasztal absztraktjából

derüljön ki, mi a moderátor koncepciója: hogyan szeretné az általa választott témát kibontatni a résztvevőkkel, milyen főbb kérdéseket kívánnak körbejárni.

A műhely absztraktjából

egy módszer bemutatásánál derüljön ki az, hogy a módszer mely aspektusait kívánja bemutatni a műhely vezetője, milyen formában kívánja bevonni a demonstrációba a részvevőket;
egy szakmai téma közös kidolgozásánál derüljön ki az, hogy milyen konkrét kérdésekben kívánnak előrehaladni, milyen módon kívánnak a műhelyben dolgozni, s hogy milyen eredményre kívánnak közösen jutni a műhely végére.

A teamek bemutatkozásához írt absztraktból

derüljön ki, hogy a team működésének mely aspektusaira helyezik a hangsúlyt, és hogy milyen formában történik a team bemutatása.

A team-esetbemutatáshoz írt absztraktból

derüljön ki, hogy milyen szettingben és milyen módszerben (szemlélet, technika) vezetett esetről van szó; hogyan érinti ez a teamet, milyen kérdéseket, feszültségeket, működési jellegzetességeket hoz felszínre.

Az esetbemutatás absztraktjából

derüljön ki, hogy milyen helyzetben (tanácsadás, terápia, annak paraméterei) és milyen módszerben (szemlélet, technika) vezetett esetről van szó; mi az esetet bemutató problémája, kérdése.

A módszertani sokszemközt absztraktjából

derüljön ki, mi az a központi motívum, problémakör, jelenség, melyet a sokszemközt résztvevői egy konkrét eset kapcsán körbejárnak. Jelenjenek meg a résztvevők ezzel kapcsolatos – módszerükből fakadó – gyakorlati, technikai meglátásai, elméleti koncepciói.

Az absztraktok beküldési határideje 2021. január 31. vasárnap. A beküldés módja e-mail csatolás, a következő címre: konferencia@pszichoterapia.hu

A beérkező programjavaslatokat „szerkesztési folyamatban” a konferenciához formázzuk. Ez határidős lépéseket is magában foglal, amiben nagyon fontos a szerzők együttműködése. Ismételt sikertelen megkeresés azzal járhat, hogy a javaslatot nem tudjuk beépíteni a konferencia programjába.

Az absztraktok befogadásának feltétele a regisztrálás a konferenciára: Jelentkezés

Vissza az előzőre