Program

PROGRAM ELŐZETES

PLENÁRIS PROGRAMOK

Témacentrikus nagycsoport

egyenlőségből HATALOM?

hatalomból EGYENLŐSÉG?

Csoportvezető: Kiss Tibor Cece, Takácsy Márta

Záró viadal

A terápia valódi irányítója:
a páciens.
a terapeuta.
a szupervizor.
Viadal vezető: Árkovits Amaryl

Záró értékelő

Vezeti: Szőnyi Gábor, Valkó Lili

SZEKCIÓ PROGRAMOK

Esetbemutatás hozzászólókkal

Esperger Zsófia

Transzparencia és intimitás a hierarchiában

Kerekasztal beszélgetés

Árkovits Amaryl, Miklós Barbara, Nagy Tímea, Néveri Emese, Nyerges Katalin, Sáray Tímea
moderátor: Krékits József

A hatalom problémája a képzésekben

Benczúr Lilla, Jakobi Nóra, Kövesdi Andrea, Krékits József, Oláh Ibolya
moderátor: Kiss Tibor Cece

Alkotás a kapcsolatban, avagy a kapcsolat megalkotása

Bodnár Csilla, Csák Annamária, Fülemile Judit, Oláh Ibolya, Szilágyi Julianna, Tari Annamária
moderátor: Berger Noémi

Generációs félreértések, félreérzések a gyerekterápiában

Bodnár Csilla, Faix-Prukner Csilla, Fülemile Judit, Mondok Árpád
A kultúra hatalma a terápiában

Keresztes Zoltán, Koller Éva, Moukhtar Lucia, Tari Annamária

moderátor: Bánki György

Politika a díványon: politikai tartalmak megjelenése a pszichoterápiában

Lőrik Dóra, Néveri Emese, Tóth Erika, Varga Ágnes
moderátor: Valkó Lili

Alkalmasság: tabu vagy közhely?

Módszertani sokszemközt

Fazekas Ágnes, Sári Judit, Szélesné Ferencz Edit

Az ellenállás és kezelése a rövidterápiákban

Műhely

Lukács Rita, Perczel Erika, Sáfrán Zsófia, Ternován Szilvia

Pszichodramatikus párbeszéden alapuló önszupervízió – egyedül nem megy?

Bartus Zsuzsa, Beleznai Györgyi, Fritzsche Mona

Monodráma mozaikok a kölcsönösség – egyenlőség – hatalom tükrében

Stiblár Erika

Holnap legyen a te vendéged – a mese puffer szerepe

Török Gábor Pál, Marlok Zsuzsa

Pszichodráma a tanácsadó kapcsolatban – vállvetve együtt haladni a klienssel, a megjelenítés segítségével

Szekció előadás

Aszalós Péter, Rubovszky György Zsolt

Hatalom és spontaneitás

Bátfai László

Life coaching vagy pszichoterápia? Hol a határ?

Besenyei György

A hatalmi egyensúly változása a párterápiában

Farkas Mária

A terapeuta is ember?! avagy a terapeuta személyes fejlődése, sématerápiás perspektívából

Kaló Zsuzsa

A lányokkal és a nőkkel való pszichológiai gyakorlat irányelveiről

Kissné Viszket Mónika

A pszichológiai tanácsadás alapprotokolljának bemutatása. A pszichológiai tanácsadás struktúrája, követelményei, iránymutatásai

Szemán Dénes

A fiúkkal és férfiakkal való pszichológiai gyakorlat irányelvei

Kanizsai Melinda, Tényi Tamás

Miért lehet hatásos a zeneterápia a pszichiátriai betegek kezelésében?

Kovács Györgyi, Spányik András

Működési sajátosságok egy pszichoszomatikus szemléletű szakrendelőben

Németh György Gábor

Viszontáttétel és projektív identifikáció – másképp

Platthy István

Csillagbölcső”. A születés témájának művészetterápiás feldolgozása népi motívumok segítségével

Süle Ferenc

Az én és a más problémája

Székely Zsófia

Méltányos lehetőségek a képződésben?

Szombati Ágnes

A spiritualitás, vallás és szekuláris etika kérdései a pszichoterápiában

Unger Klára

Az amazon komplexus és a korszellem

Teamek bemutatkozása

Balázs Nóra Orsolya, Bögötiné Szilágyi Ágnes, Csucsai Borbála, Hegyes Ágnes, Ivánkovits László, Kovács Petra, Muskatal Péter, Sipka Tünde Csenge

Lélek-mentők az Országos Mentőszolgálatnál

Hajduska-Dér Noémi, Janovics Ferenc, Kapitány-Föveny Máté, Koncz Zsuzsa, Koday Zsuzsanna, Pintér Eszter, Tóth-Ádám Kinga, Varga S. Katalin (moderátor), Wiesenberg Katalin

Útirányok – Identitás

Team esetbemutatás akvárium technikával

Barna Mária, Boros Edit, Dávid József (moderátor), Együd Péter, Füzesi-Kulcsár Szilvia, Harmatta János, Kiss Tibor Cece, Milák Piroska, Pádvainé Németh Ilona, Petrovszki Irén, Rubovszky György Zsolt, Salz Gabriella, Sebes Júlia

Áldozatok Tündérhegyen, avagy PsychoTheRapist

Vissza az előzőre