Impresszum

PSZICHOTERÁPIA
a pszichoterápiás módszereken alapuló gyakorlat szakmai folyóirata
Megjelenik évente négyszer

 

A szerkesztőség elérhetőségei:

E-mail: szerkesztoseg@pszichoterapia.hu
Levélcím: 1389 Budapest, Pf.: 118.
Tel: (+36-1) 789-8054

Érdeklődés, felvilágosítás e-mailban, telefonon kedden és csütörtökön 9-11 között (Pach Judit szerkesztőségi titkár),

 

Szerkesztőség
Főszerkesztő: Szőnyi Gábor szonyi@pszichoterapia.hu

Szerkesztők:

Berger Noémi bergern@pszichoterapia.hu

Bokor László  bokor@pszichoterapia.hu

Kiss Tibor Cece kisstc@pszichoterapia.hu

Pál Krisztina  palk@pszichoterapia.hu

Takácsy Márta takacsy@pszichoterapia.hu

Tiringer István tiringer@pszichoterapia.hu

Valkó Lili valko@pszichoterapia.hu

 

Szerkesztőbizottság

Albert-Lőrincz Enikő, Bitter István, Demetrovics Zsolt, Erős Ilona, Füredi János, Harmatta János, Hámori Eszter, Koltai Mária, Kökény Veronika, Ormay Antal Pál, Péley Bernadette, Szvatkó Anna, Túry Ferenc

Minden cikk lektorált, © MentalPort Kft.

Indexálás: psycINFO (American Psychological Association)

 

Terjesztés és előfizetés

Előfizetési díj a 2019-as évre:
Magánszemélynek: 10100,- Ft
Cégnek, vállalkozóknak, intézménynek: 12200,- Ft
Egyes példányok ára: 3500,- Ft
MentalPort/Pszichoterápia, CIB Bank
10700440-25769504-51100005

 

Terjesztési, hirdetési ügyekben felvilágosítás: Pach Judit titkár
szerkesztoseg@pszichoterapia.hu, tel.: 789-8054 (hétfő-csütörtök 9-13h)
2003-tól megjelent lapszámok utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén.

 

Kiadja: MentalPort Kft.
mentalport@mentalport.huwww.mentalport.hu
Felelős kiadó: Bokor László ügyvezető igazgató

 

Megjelenik a Pszichoterápiás Tanács Szövetség szakmai támogatásával

Lapalapító: Buda Béla

ISSN1216-6170

 

Vissza az előzőre